bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Zarządzenia Wójta - kadencja IX strona główna 

2023 r.
Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa wraz ze słupem, fundamentem i montażem lamp solarnych w miejscowości Topólka, Czmanin, Czamanin-Kolonia, Czamaninek gm. Topólka".

Zarządzenie Nr 0050.56.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-19 14:16:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych rozliczjącego zaliczkę dla zadania pod nazwą: "Budowa łącznika między Gminny Ośrodkiem Kultury, a Urządem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kutury oraz utwarzeniem placu".

Zarządzenie Nr 0050.55.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-19 14:12:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.54.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robó budowlanych rozliczającego zaliczkę dla zadania pod nazwą: "Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażeni, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budosą szamba."

Zarządzenie Nr 0050.54.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-19 14:02:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.53.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.53.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-08 13:18:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.52.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.52.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-08 13:17:47 Informację zaktualizowano 2023-12-19 13:56:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.51.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.51.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-08 13:17:28 Informację zaktualizowano 2023-12-19 13:51:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.50.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: "Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka".

Zarządzenie Nr 0050.50.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-22 13:57:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.49.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Topólka na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-16 07:49:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.48.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2024-2028

Zarządzenie Nr 0050.48.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-16 07:45:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 08 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.47.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-14 11:53:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie zamiany składu Zespołu Interdyscyplinatnego w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.46.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-14 11:43:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.45.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zarządzenie Nr 0050.45.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-07 13:26:30, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadnia pod nazwą "Wymiana złóż filtracyjnych wraz z czyszczeniem orurowania na SUW w Paniewie".

Zarządzenie Nr 0050.44.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-06 10:42:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.43.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-06 10:39:38 Informację zaktualizowano 2023-11-14 15:08:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.42.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-06 10:39:21 Informację zaktualizowano 2023-11-14 11:59:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego

Zarządzenie Nr 0050.41.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-06 10:34:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.40.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 października 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-03 10:39:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-03 07:23:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.38.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-03 07:19:28 Informację zaktualizowano 2023-11-14 12:05:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2023 r.

w sprawie okreśenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2024 rok oraz projektu WPF na rok 2024 i lata następne

Zarządzenie Nr 0050.37.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-03 07:19:07 Informację zaktualizowano 2023-11-15 07:44:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 września 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.36.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-10 10:53:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.35.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:22:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31.08.2023 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.34.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:21:07 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:50:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.33.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:20:54 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:45:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowym zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.32.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:20:37 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:37:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 lipca 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-08 14:35:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 lipca 2023

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2023

Zarządzenie Nr 0050.30.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:51:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 lipca 2023 r.

zmieniające zarzadzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.29.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:50:20 Informację zaktualizowano 2023-11-14 15:11:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa wraz ze słupem, fundamentem i montażem lamp solarnych w miejscowości Borek, Czamanin, Topólka, Kamieniec, Chalno, Dębianki, Świnki, Świerczyn, Paniewek, Sadłużek gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.28.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:50:00 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:33:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 lipca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.27.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:49:43 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:30:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 06 lipca 2023 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.26.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-10 10:25:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.25.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie gminy Topólka w 2023 roku"

Zarządzenie Nr 0050.25.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-10 10:23:16 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:24:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 08:49:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodniaka w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce - Izbica Kuj. w m. Galonki, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.23.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 08:48:05 Informację zaktualizowano 2023-07-10 10:20:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.22.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-13 14:49:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.21.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-13 14:43:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Torzewie, gm. Topólka" - Etap II.

Zarządzenie Nr 0050.20.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 07:28:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany i ustalenia numeracji porządkowej w miejscowości Orle (wieś)

Zarządzenie Nr 0050.19.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 07:26:11 Informację zaktualizowano 2023-11-14 07:22:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany i ustalenia numeracji porządkowej w miejscowości Dębianki (wieś)

Zarządzenie Nr 0050.18.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 07:25:54 Informację zaktualizowano 2023-11-14 07:19:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 1 kwartał 2023

Zarządzenie Nr 0050.17.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 13:28:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

zmieniające uchwałę nr XLVI/28/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2023

załączniki do Zarządzenia Nr 0050.16.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 13:26:24 Informację zaktualizowano 2023-05-30 11:49:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 0050.15.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-24 10:27:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.14.2023

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.14.2023.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.14.2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:04:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obieków małej architektury na placach zabaw w Topólce, Sierakowach, Orlu oraz na plaży w Orlu.

Zarządzenie Nr 0050.13.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:03:17 Informację zaktualizowano 2023-04-26 10:16:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.12.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:02:59 Informację zaktualizowano 2023-05-30 12:27:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.11.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:02:42 Informację zaktualizowano 2023-11-14 12:18:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania upoważnień przez Skarbnika Gminy Topólka do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.10.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:02:08 Informację zaktualizowano 2023-04-24 10:25:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Ragulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.09.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:01:08 Informację zaktualizowano 2023-11-14 12:14:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.08.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.8.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:00:51 Informację zaktualizowano 2023-11-14 12:11:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.07.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.66.2022 z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.07.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-03 10:53:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.06.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych sprzętów silnikowych

Zarządzenie Nr 0050.06.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-03 10:45:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2023 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-23 08:04:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Torzewie, gm. Topólka" - Etap II.

Zarządzenie Nr 0050.4.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:28:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.3.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:25:38 Informację zaktualizowano 2023-03-23 08:00:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Zarządzenie Nr 0050.2.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:24:09 Informację zaktualizowano 2023-03-23 07:58:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Topólka
z 30 stycznia 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.1.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:23:49 Informację zaktualizowano 2023-03-23 07:51:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Zarządzenia Wójta - kadencja VIII .  2023 r. .  2022 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl