bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Druki do pobrania strona główna 

Druki do pobrania
Wniosek o utylizację azbestu w 2019r

Dotyczy demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy Topólka w 2019r.

 Wniosek azbest 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-02-06 09:15:58.
Wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie 2019 roku należy składać od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP

 Wzór wniosku

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:35:33 | Data modyfikacji: 2019-01-07 14:47:48.
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 Wniosek_nieczystosci.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-23 08:30:41 | Data modyfikacji: 2016-08-23 08:32:31.
Oświadczenia majątkowe radnych
 druki oświadczeń majatkowych Radnych

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:20:37.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Zgłoszenie wycinki drzewa

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew - krzewów

Oświadczenie współwłaściciela.pdf

Informacja o wykonaniu nasadzeń

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:57:28 | Data modyfikacji: 2017-08-01 13:35:38.
Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 Wniosek

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-12-17 10:27:01.
Deklaracje podatkowe za odbiór odpadów
komunalnych 2016

Deklaracja

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-10-16 14:23:31 | Data modyfikacji: 2015-12-29 08:58:12.
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek od nieruchomości na rok 2016

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomosci

IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomosci

ZN-1a załącznik.pdf

ZN-1b załacznik.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:53:07 | Data modyfikacji: 2015-12-29 09:02:15.
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek leśny na rok 2016

DL-1 deklaracja na podatek lesny.pdf

IL-1 informacja do podatku leśnego.pdf

ZL-1a załącznik.pdf

ZL-1b załacznik.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:51:45 | Data modyfikacji: 2015-12-29 09:06:00.
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek rolny na rok 2016

DR-1 deklaracja na podatek rolny.pdf

IR-1informacja do podatku rolnego.pdf

ZR-1a załącznik.pdf

ZR-1b załącznik.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:50:08 | Data modyfikacji: 2015-12-29 09:09:04.
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
 WNIOSEK o wydanie dec. środowiskowej.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 10:50:32.
Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni
 Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 10:45:11 | Data modyfikacji: 2013-09-24 10:45:35.
Budownictwo i zagospodarowanie terenu

wniosek nadanie numeru porządkowego.pdf

 wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 10:39:27 | Data modyfikacji: 2013-09-24 10:43:21.
Data wprowadzenia: 2013-09-24 10:39:27
Data modyfikacji: 2013-09-24 10:43:21
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl