bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Ochrona Środowiska strona główna 

2014
Informacja o finansowaniu utylizacji azbestu

Dotyczy finansowania demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Topólka w 2014roku.

 Informacja o finansowaniu przez WFOŚiGw oraz NFOŚiGW utylizacji azbesu w 2014r..pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-18 12:07:54 | Data modyfikacji: 2015-05-05 14:20:44.
Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Topólka

Opracowanie pn. "Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Topólka"

Zaktualizowana mapa aglomeracji Topolka

Schemat dotychczasowej aglomeracji

 Tekst opracowania

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-08-20 13:10:23 | Data modyfikacji: 2015-05-05 14:21:35.
Obwieszczenie o decyzji

Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/3; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach.

 Obwieszczenie o decyzji..pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-08-04 08:59:24 | Data modyfikacji: 2015-05-05 14:23:00.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/3; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach.

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-08-04 08:55:46 | Data modyfikacji: 2015-05-05 14:23:48.

Zobacz:
 2014 .  Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie  . 
Data wprowadzenia: 2014-08-04 08:55:46
Data modyfikacji: 2015-05-05 14:23:48
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl