bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Uchwały Rady strona główna 

Uchwały Rady
Uchwała Nr XXVIII/211/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 28 czerwca 2018r.

Uchwała Nr XXVIII/211/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-05 12:25:56 | Data modyfikacji: 2018-07-05 12:30:17.
Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z 22 maja 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:55:24 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:56:00.
Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2018 - 2021.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:50:26 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:51:33.
Uchwała Nr XXVII/208/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/208/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:44:48.
Uchwała Nr XXVII/207/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/207/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:42:16.
Uchwała Nr XXVII/206/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/206/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie absolutorium dla wójta gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:36:57.
Uchwała Nr XXVII/205/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXVII/205/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Topólka za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Topólka za 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:32:29.
Uchwała Nr XXVI/204/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr
XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia
2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
 Uchwała Nr XXVI/204/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:23:57 | Data modyfikacji: 2018-03-27 14:24:26.
Uchwała Nr XXVI/203/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 Uchwała Nr XXVI/203/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:20:26.
Uchwała Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Topólka
 Uchwała Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:16:49.
Uchwała Nr XXVI/201/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie obwodów głosowania
 Uchwała Nr XXVI/201/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie obwodów głosowania

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:12:19 | Data modyfikacji: 2018-03-27 14:13:06.
Uchwała Nr XXVI/200/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej.
 Uchwała Nr XXVI/200/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:09:16.
Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:31:40 | Data modyfikacji: 2018-03-14 14:27:00.
Uchwała Nr XXV/198/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/198/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie okręgów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:25:46 | Data modyfikacji: 2018-03-14 14:26:43.
Uchwała Nr XXV/197/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/197/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Topólka w 2018 roku"

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:22:53 | Data modyfikacji: 2018-03-14 14:26:17.
Uchwała Nr XXV/196/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/196/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla gminy Topólka na lata 2016 - 2023

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:00:47 | Data modyfikacji: 2018-03-14 14:25:20.

Zobacz:
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 r.
   2013 r.
   Poprzednie
Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:00:47
Data modyfikacji: 2018-03-14 14:25:20
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl