bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji
gminy
 zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds promocji gminy 14 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-11 12:08:17.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds skarg,
wniosków i petycji
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds skarg, wniosków i petycji 19 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-11 11:34:54.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej 17 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-11 11:31:01.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji
gminy
 zawiadomienie o posiedzeniu, w dniu11.12.2018r., komisji ds promocji gminy

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 15:20:50.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds budżetu...
 2 posiedzenie komisji ds. budżetu ...... 18 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:03:37.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds oświaty...
 1 posiedzenie komisji ds. oświaty......

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:01:45.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds budżetu...
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds budżetu ... 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:50:00 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:58:25.
Zawiadomienie o 1 posiedzeniu komisji ds. promocji
gminy
 zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds promocji gminy 07 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:47:38.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i
bezpieczeństwa publicznego.
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:01:35 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:08:51.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:38:47.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji
gminy
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji gminy

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-08-26 09:12:55.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds promocji
gminy
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji gminy.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-08-21 11:17:24.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds.Oswiaty, kultury,sportu, zdrowia spraw socialnych i bezpieczeństwa publicznego

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-08-20 08:40:50.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji
 zawiadomienie o posiedzeniu Komisji oświaty .pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-07-15 10:56:47 | Data modyfikacji: 2015-07-15 11:00:13.
Zawiadomienieo posiedzeniu komisji ds. Oświaty...
 Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-06-29 09:41:32.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji promocji
 Termin posiedzenia komisji ds. promocji gminy

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-06-22 12:22:55.
Zawiadominie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady
Gminy
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-06-22 11:12:37.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy ds.
oświaty ...
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. oświaty ... .

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-06-22 11:11:02.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji promocji
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji gminy

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:40:20.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds budżetu...
 zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:04:45.
Zawiadomienie o posiedzniu Komisji Rady ds.
budżetu...
 zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. budżetu...

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:00:22.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji
gminy
 posiedzenie komisji promocji 12 czerwca 2015r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-06-08 08:40:06 | Data modyfikacji: 2015-06-10 09:20:51.
Komisje Rady Gminy Topólka VII
kadencji

 


Komisja rewizyjna Rady Gminy


1. Andrzej Waszak                             Przewodniczący komisji


2. Marek Ireneusz Muraczewski          zastępca Przewodniczącego komisji


3. Arkadiusz Olejniczak                      sekretarz komisji


4. Marek Maciejewski                         członek komisji


 


Komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska       


1. Małgorzata Michalak                        Przewodniczący komisji


2. Piotr Kruszyna                                zastępca przewodniczącego komisji


3. Andrzej Dykon                                sekretarz komisji


4. Stanisław Adam Wojtysiak               członek komisji


 


Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego  


1. Tomasz Koziński                             Przewodniczący komisji


2. Marek Benon Linert                         zastępca przewodniczącego


3. Stanisław Ostrowski                        sekretarz komisji


4. Tadeusz Edward Piekarski                członek komisji


 


Komisja ds. promocji gminy


1. Anna Maria Migdalska                     Przewodniczący komisji


2. Stanisław Borkowski                       zastępca przewodniczącego komisji


3. Marek Ireneusz Muraczewski           sekretarz komisji


4. Barbara Zielińska                           członek komisji

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-12-23 10:26:42 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:40:43.
Komisje Rady Gminy V kadencji

I KOMISJA REWIZYJNA:

1. Dębowy Józef - przewodniczący
2. Kołowski Krystian
3. Smól Alfreda
4. Wujkiewicz Waldemar

II KOMISJA DS. BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

1. Niedośmiałek Anna - przewodnicząca
2. Dykon Andrzej
3. Kruszyna Jan
4. Grabowski Krzysztof

III KOMISJA DS. OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO:

1. Nowakowski Edward - przewodniczący
2. Piekarski Tadeusz
3. Ostrowski Stanisław
4. Głowacki Zdzisław

IV KOMISJA DS. PROMOCJI GMINY:

1. Jarzynowska Maria - przewodnicząca
2. Wojtysiak Stanisław
3. Wykpisz Stanisław

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-02-20 10:10:36 | Data modyfikacji: 2013-02-20 10:13:05.
Komisje Rady Gminy powołane w VI kadencji
I. Komisja rewizyjna:

1. Stanisław Ostrowski - przewodniczący komisji
2. Karol Krzanowski - zastępca przewodniczącego,
3. Marek Maciejewski - sekretarz komisji,
4. Karol Kontowicz - członek komisji.

II. Komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony
środowiska:

1. Andrzej Dykon - przewodniczący komisji,
2. Wojciech Banasiak - zastępca przewodniczacego,
3. Andrzej Waszak - sekretarz komisji,
4. Stanisław Wykpisz - członek komisji.

III. komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego:

1. Stanisław Borkowski - przewodniczący komisji,
2. Tadeusz Piekarski - zastępca przewodniczącego,
3. Piotr Maciejczak - sekretarz komisji,
4. Waldemar Wujkiewicz - członek komisji.

IV. komisja ds. promocji gminy:

1. Stanisław Wojtysiak - przewodniczący komisji,
2. Anna Niedośmiałek - zastępca przewodniczącego,
3. Alfreda Smól - sekretarz komisji,
4. Stanisław Borkowski - członek komisji.
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-02-20 10:08:33.
Data wprowadzenia: 2013-02-20 10:08:33
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl