bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Budżet strona główna 

Budżet
Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z 22 maja 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:11:55 | Data modyfikacji: 2018-05-28 14:13:23.
Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIV194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:08:41 | Data modyfikacji: 2018-05-28 14:09:36.
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z 30
kwietnia 2018r.
 Sprawozdanie kwartalne z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-15 12:39:34.
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Topólka
z 27 lutego 2018r.
 Zarządzenie Nr 0050.10.2018 w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:47:00 | Data modyfikacji: 2018-03-02 11:47:54.
Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Toplka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:40:57 | Data modyfikacji: 2018-03-02 11:45:44.
Uchwała Nr 14/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:41:56.
Uchwała Nr 14/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:39:35.
Uchwała Nr 14/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:35:51.
Uchwała Nr 16/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 Uchwała Nr 16/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr9 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:51:43.
Uchwała Nr 15/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 Uchwała Nr15/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Topólka na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:48:03.
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Topólka
z 30 stycznia 2018r.
 Zarządzenie Nr 0050.4.2018 w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195?17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:58:40.
Uchwała Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
budżetu na 2018 rok.
 Uchwała Nr XXIV/195/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:28:40 | Data modyfikacji: 2018-01-12 13:29:12.
Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na
lata 2018 - 2021.
 Uchwała Nr XXIV/194/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:26:12 | Data modyfikacji: 2018-01-12 13:26:53.

Zobacz:
   Budżet 2018
   Budżet 2017
   Budżet 2016
   Budżet 2015
   Budżet 2014
   Budżet 2013
   Budżet 2012
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Budżet 2009
   Budżet 2008
Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:26:12
Data modyfikacji: 2018-01-12 13:26:53
Opublikowane przez: Anna Wasiak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl