bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Lista osób, którym udzielono ulg, umorzeń
bądź odroczeń


Wójt Gminy Topólka działając na podstawie art 37 ust 1 pkt2 lit.f i g
ustawy z dnia 27.08.2009r.o finansach publicznych (Dz.U..z 2017r.poz2077)
w związku z przepisami ustawy z dnia 10.03.2006r.o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej(Dz.U.
z 2015 r.poz.1340)podaje do publicznej wiadomości za poprzedni rok budżetowy
t.j. rok 2017:

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych
kwot i przyczyn umorzenia ,

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej .

 Lista osób, którym udzielono ulg, umorzeń bądź odroczeń.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-05-24 08:22:43 | Data modyfikacji: 2018-05-24 08:23:35.
Data wprowadzenia: 2018-05-24 08:22:43
Data modyfikacji: 2018-05-24 08:23:35
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl