bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

Sprawozdanie

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:10:55.
Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:10:55
Opublikowane przez: Ewelina Waszak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl