bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Informacja dla właścicieli i opiekunów psów

Właściciele i opiekunowie psów


 


Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców naszej gminy dotyczące wałęsających się – często całymi watahami – psów, powodujących bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a w szczególności dla dzieci a także dla ptactwa domowego i zwierzyny płowej, przypominam, że posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właścicieli czworonogów. Kwestię tę reguluje wiele przepisów zawartych między innymi: w ustawie o ochronie zwierząt, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz w kodeksie cywilnym i kodeksie wykroczeń. Psy – bez względu na rasę – nie mogą być puszczane bez żadnej kontroli. Nawet wydawałoby się najłagodniejszy pies, w grupie potrafi być agresywny.


Raz po raz media informują o przypadkach pogryzienia ludzi przez psy. Ostatnio bardzo nagłośnione było zdarzenie spod Włocławka, gdzie psy pogryzły matkę broniącą przed nimi swe dziecko. Nie chciałbym, aby coś takiego wydarzyło się w naszej gminie. Dlatego też proszę wszystkich właścicieli i opiekunów psów do bezwzględnego trzymania ich na uwięzi lub w zamkniętych posesjach. Niewywiązywanie się z powyższego obowiązku naraża właściciela lub opiekuna zwierzęcia na karę pieniężną lub na obciążenie kosztami wyłapania i opieki nad zwierzęciem w schronisku. Przepisy prawa, w takich przypadkach dają również możliwość orzeczenia nawiązki w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.


Nadmieniam, że zjawisko bezpańskich psów w naszej gminie praktycznie nie istnieje. Niemal każda informacja o wałęsających się psach zawiera również informację o ich właścicielach.


Mając powyższe na uwadze, apeluję do wszystkich właścicieli psów  o rozwagę i zdrowy rozsądek.


 


                                                                                             Wójt Gminy


                                                                                          Marek Dybowski

Informacja

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-03-04 09:41:37 | Data modyfikacji: 2015-03-04 09:45:12.
Data wprowadzenia: 2015-03-04 09:41:37
Data modyfikacji: 2015-03-04 09:45:12
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl