Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.35.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-09-13 10:22:06.
Zarządzenie Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-09-13 10:21:07.
Zarządzenie Nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-09-13 10:20:54.
Zarządzenie Nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-09-13 10:20:37.
Zarządzenie Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 lipca 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-08-08 14:35:43.
Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 lipca 2023

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2023

Zarządzenie Nr 0050.30.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-07-31 14:51:58.
Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-07-31 14:50:20.
Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-07-31 14:50:00.
Zarządzenie Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-07-31 14:49:43.
Zarządzenie Nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 06 lipca 2023 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.26.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-07-10 10:25:23.
Zarządzenie Nr 0050.25.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-07-10 10:23:16.
Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-07-07 08:49:36.
Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodniaka w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce - Izbica Kuj. w m. Galonki, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.23.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-07-07 08:48:05 | Data modyfikacji: 2023-07-10 10:20:48.
Zarządzenie Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.22.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-06-13 14:49:02.
Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.21.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-06-13 14:43:32.
Zarządzenie Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Torzewie, gm. Topólka" - Etap II.

Zarządzenie Nr 0050.20.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-05-31 07:28:28.
Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-05-31 07:26:11.
Zarządzenie Nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-05-31 07:25:54.
Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 1 kwartał 2023

Zarządzenie Nr 0050.17.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-28 13:28:13.
Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

zmieniające uchwałę nr XLVI/28/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2023

załączniki do Zarządzenia Nr 0050.16.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-28 13:26:24 | Data modyfikacji: 2023-05-30 11:49:25.
Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 0050.15.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-24 10:27:36.
Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.14.2023

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.14.2023.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.14.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-20 14:04:24.
Zarządzenie Nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obieków małej architektury na placach zabaw w Topólce, Sierakowach, Orlu oraz na plaży w Orlu.

Zarządzenie Nr 0050.13.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-20 14:03:17 | Data modyfikacji: 2023-04-26 10:16:13.
Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.12.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-20 14:02:59 | Data modyfikacji: 2023-05-30 12:27:54.
Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-20 14:02:42.
Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania upoważnień przez Skarbnika Gminy Topólka do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.10.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-20 14:02:08 | Data modyfikacji: 2023-04-24 10:25:05.
Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-20 14:01:08.
Zarządzenie Nr 0050.08.2023 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-20 14:00:51.
Zarządzenie Nr 0050.07.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.66.2022 z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.07.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-03 10:53:56.
Zarządzenie Nr 0050.06.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych sprzętów silnikowych

Zarządzenie Nr 0050.06.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-03 10:45:10.
Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2023 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-03-23 08:04:44.
Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Torzewie, gm. Topólka" - Etap II.

Zarządzenie Nr 0050.4.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:28:08.
Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.3.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:25:38 | Data modyfikacji: 2023-03-23 08:00:39.
Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Zarządzenie Nr 0050.2.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:24:09 | Data modyfikacji: 2023-03-23 07:58:17.
Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Topólka
z 30 stycznia 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.1.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:23:49 | Data modyfikacji: 2023-03-23 07:51:32.

Zobacz:
 2022 r. .  2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:23:49
Data modyfikacji: 2023-03-23 07:51:32
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski