Informacje bieżące

Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy
1.
Mapa w skali 1:1000 lub 1:500 ( 3 egz.) z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22

2.
Wypis z rejestru gruntów na działkę inwestowaną

3.
Uproszczone wypisy z rejestru gruntów na działki sąsiednie  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:27:59.
Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:27:59
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót