Informacje bieżące

Zasady prawidłowego stosowania środków ochrony
roślin w uprawach
W związku z występującym okresem intensywnego wykonywania zabiegów ochrony roślin oraz licznymi interwencjami organizacji pszczelarskich naszego województwa o nieprzestrzeganiu zasad stosowania środków ochrony roślin – prosi się rolników oraz firmy o przestrzeganie poniższych zasady:

1.
Zabiegi ochrony roślin należy wykonywać sprzętem sprawnym technicznie.

2.
Stosować należy wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania

3.
Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z załączoną etykietą - instrukcją.

4.
Bezwzględnie należy przestrzegać obowiązujących okresów prewencji dla pszczół.

5.
Nie wolno wykonywać zabiegów środkami toksycznymi dla pszczół na plantacjach zawierających kwitnące chwasty miododajne oraz w uprawach, w których występują rośliny w stadium kwitnienia.

6.
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin mogą wykonywać wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

7.
Posiadacz gruntów, na których wykonywane są zabiegi ochrony roślin jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów.

8.
Zabiegi należy wykonywać :
• w odległości nie niniejszej niż 20 m od pasieki
• stosować środki ochrony roślin po oblotach pszczół, najlepiej wieczorem
• stosować środki ochrony o krótkim okresie prewencji dla pszczół
• wykonywać opryski przy prędkości wiatru nie przekraczającej 3 m/s

9.
W przypadku stosowania insektycydów w pobliżu pasiek należy powiadomić pszczelarzy o terminie wykonywania oprysków w celu usunięcia pasieki lub zabezpieczenia uli przed wychodzeniem pszczół.

Wykonujący zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższych zasad pod groźbą kary grzywny ( art. 107 ustawy o ochronie roślin - Dz.U. 11, póz. 94 z roku 2004)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:31:15.
Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:31:15
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót