Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-03-21 14:29:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:30
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Czamanin.zip  więcej >
2018-03-21 14:29:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:29
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 9- wzór umowy 21.03.18.odt  więcej >
2018-03-21 14:29:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:29
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich
21.03.18.odt  więcej >
2018-03-21 14:29:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:29
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 7 - wykaz sprzetu 21.03.18.odt  więcej >
2018-03-21 14:28:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:28
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 6 -wykaz osób21.03.18.odt  więcej >
2018-03-21 14:28:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:28
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 5 - wykaz robót 21.03.18.odt  więcej >
2018-03-21 14:28:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:28
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa 21.03.18.odt  więcej >
2018-03-21 14:27:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:27
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 3-wykluczenie z postepowania
21.03.18.odt  więcej >
2018-03-21 14:27:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:27
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 2 - spełnienie warunków postepowania
21.02.18.odt  więcej >
2018-03-21 14:27:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:27
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Formularz ofertowy - załącznik nr 1 21.03.2018.doc  więcej >
2018-03-21 14:27:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:27
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano SIWZ 21.03.18.pdf  więcej >
2018-03-21 14:24:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:24
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Ogłoszenie o zamówieniu 21.03.18.pdf  więcej >
2018-03-21 14:23:13

Dodanie informacji do działu:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 14:23
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą:"Przebudowa dróg gminnych w
2018 r"  więcej >
2018-03-21 11:58:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Wyniki

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 11:58
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.03.2018.pdf  więcej >
2018-03-21 11:57:22

Dodanie informacji do działu:
Wyniki

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-21 11:57
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dotyczy postępowania " Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Topólce"  więcej >
2018-03-20 14:14:20

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-20 14:14
Zarządzenie Nr 0050.14.2018 W
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej na terenie Gminy Topólka  więcej >
2018-03-20 14:12:10

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-20 14:12
Zarządzenie Nr 0050.13.2018 W
  więcej >
2018-03-20 08:36:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-06 11:28
Zarządzenie Nr 0050.08.2018 W
w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz
współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie
Topólka w 2018 roku ora  więcej >
2018-03-20 08:33:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-06 11:27
Zarządzenie Nr 0050.07.2018 W
w sprawie ustalenia jednolitego modelu kalkulacji wartości
pre-współczynnika oraz współczynnika VAT do
stosowania w Gminie Topó  więcej >
2018-03-19 14:22:13

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-19 14:22
Zawiadomienie o zakończeniu p
Dotyczy budowy chlewni o obsadzie 1600 sztuk
tuczników (224 DJP) na terenie Gospodarstwa Rolnego
Andrzej Śmiałek na nieruchomości oznaczonej  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 7973
< poprzednie     następne >     100>>     300>>