Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-10-31 10:02:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-31 10:02
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 W
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy
Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2017 rok  więcej >
2017-10-31 10:02:13

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-31 10:02
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 W
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy
Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2017 rok  więcej >
2017-10-30 13:18:44

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-30 13:18
Ogłoszenie o ponownym wyłoż
Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w
Orlu gm. Topólka.  więcej >
2017-10-30 12:28:00

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-30 12:28
Ponowne uzgodnienie RDOŚ w By
Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w
Orlu gm. Topólka.  więcej >
2017-10-30 12:18:52

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-30 12:18
Ponowna opinia PPIS w Radziejo
Zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm.
Topólka.  więcej >
2017-10-27 13:44:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesje Rady

Anna Wasiak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 13:38
XXIII Sesja Rady Gminy Topól
  więcej >
2017-10-27 13:38:35

Dodanie informacji do działu:
Sesje Rady

Anna Wasiak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 13:38
XXIII Sesja Rady Gminy Topól
  więcej >
2017-10-26 09:46:23

Dodanie informacji do działu:
Wyniki

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-26 09:46
Informacja o wyborze najkorzys
Dotyczy postępowania o udzilenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę
przydomowych oczyszczalni ściek&oacut  więcej >
2017-10-25 14:50:38

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-25 14:50
Zarządzenie Nr 0050.59.2017 W
w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą:
"Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"  więcej >
2017-10-25 14:46:10

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-25 14:46
Zarządzenie Nr 0050.58.2017 W
w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą:
"Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"  więcej >
2017-10-25 14:40:10

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-25 14:05
Zarządzenie Nr 0050.54.2017 W
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji
składników majątkowych będących na stanie
jednostki budżetowej - Urząd Gminy Topó  więcej >
2017-10-25 14:36:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-28 11:13
Zarządzenie Nr 0050.48.2017 W
w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu dla
miszkaniowego zasobu Gminy Topólka za 1 m2
powierzchni lokali mieszkalnych  więcej >
2017-10-25 14:16:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Budżet 2017

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-25 14:15
Zarządzenie Nr 0050.57.2017 W
  więcej >
2017-10-25 14:15:51

Dodanie informacji do działu:
Budżet 2017

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-25 14:15
  więcej >
2017-10-25 14:13:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-25 14:11
Zarządzenie Nr 0050.57.2017 W
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy
Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2017 rok  więcej >
2017-10-25 14:11:22

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-25 14:11
Zarządzenie Nr 0050.57.2017 W
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy
Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2017 rok  więcej >
2017-10-25 14:08:58

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-25 14:08
Zarządzenie Nr 0050.56.2017 W
w sprawie powołania Komisji do wykonania przeglądu w
okresie gwarancji dróg gminnych  więcej >
2017-10-25 14:06:57

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-25 14:06
Zarządzenie Nr 0050.55.2017 W
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą
"Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"  więcej >
2017-10-25 14:05:10

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-25 14:05
Zarządzenie Nr 0050.54.2017
  więcej >
2017-10-25 14:04:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-25 13:53
Zarządzenie Nr 0050.53.2017 W
w sprawie określenia parametrów przyjętych do prac
nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2018 rok.  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 7610
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>