Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-07-20 13:37:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 13:37
Zarządzenie Nr 0050.30.2018 W
w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy
Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2018r.  więcej >
2018-07-20 13:37:08

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 13:37
Zarządzenie Nr 0050.30.2018 W
w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy
Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2018r.  więcej >
2018-07-20 13:32:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 13:31
Zarządzenie Nr 0050.29.2018 W
w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy
Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2018r.  więcej >
2018-07-20 13:31:44

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 13:31
Zarządzenie Nr 0050.29.2018 W
w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy
Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2018r.  więcej >
2018-07-20 13:27:11

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 13:27
Zarządzenie Nr 0050.28.2018 W
w sprawie udzienia upoważnienia Kerownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w
sprawach, o świadczenia z programu "D  więcej >
2018-07-20 13:23:37

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 13:23
Zarządzenie Nr 0050.27.2018 W
w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat
powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren
Gminy Topólka  więcej >
2018-07-20 13:20:13

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 13:20
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 W
w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych dla
wratości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji
Urzędu Gminy Topólka  więcej >
2018-07-20 13:16:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 13:15
Zarządzenie Nr 0050.25.2018 W
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Topólka  więcej >
2018-07-20 13:15:32

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 13:15
Zarządzenie Nr 0050.25.2018 W
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Topólka  więcej >
2018-07-20 13:04:58

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 13:04
Zarządzenie Nr 0050.24.2018 W
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą  więcej >
2018-07-20 12:57:07

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 12:57
Zarządzenie Nr 0050.23.2018 W
w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu  więcej >
2018-07-20 12:27:06

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 12:27
Zarządzenie Nr 0050.22.2018 W
w sprawie powłania komisji do odbioru zadania pod nazwą
"Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych)
bitumicznych i asfaltowych na terenie  więcej >
2018-07-20 12:20:58

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 12:20
Zarządzenie Nr 0050.31.2018 W
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego
robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Rozbudowa i
przebudowa budynku Przedszkola w Top&o  więcej >
2018-07-16 10:48:13

Dodanie informacji do działu:
Wyniki

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-16 10:48
Informacja o wyborze najkorzys
Dotyczy postępowania: Wyposażenie budynku Przedszkola w
Topólce dla zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa i
przebudowa budynku Przedszkola w T  więcej >
2018-07-16 10:35:29

Dodanie informacji do działu:
Wyniki

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-16 10:35
Informacja o wyborze najkorzys
  więcej >
2018-07-11 11:46:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Nieodpłatna pomoc prawna

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 11:42
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna w Urządzie Gminy Topólka
świadczona jest w środy w godzinach 7.30 -
11.30. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1  więcej >
2018-07-11 11:43:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Nieodpłatna pomoc prawna

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 11:42
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna w Urządzie Gminy Topólka
świadczona będzie w środy w godzinach 7.30 -
11.30. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  więcej >
2018-07-11 11:43:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Nieodpłatna pomoc prawna

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 11:42
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna w Urządzie Gminy Topólka
świadczona będzie w środy w godzinach 7.30 -
11.30. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  więcej >
2018-07-11 11:42:07

Dodanie informacji do działu:
Nieodpłatna pomoc prawna

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 11:42
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna w Urządzie Gminy Topólka
świadczona będzie w środy w godzinach 7.30 -
11.30. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  więcej >
2018-07-11 09:40:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Dane

Administrator gmina.pl
Informację dodano do Biuletynu 2003-08-25 10:25
GMINA TOPÓLKA NAZWA
GMINY Topólka ADRES Topólka
22 KOD 87-875 LOKALIZACJA woj.
kujawsko-pomorskie,   więcej >

Pokazano 101 - 120 z 8297
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>