Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-02-15 12:02:54

Dodanie informacji do działu:
Komisje Rady

Anna Wasiak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-15 12:02
Zawiadomienie o posiedzeniu k
  więcej >
2019-02-12 14:37:07

Dodanie informacji do działu:
Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:37
Uzgodnienie ponowne RDOŚ 07 1
Dotyczy budowy chlewni na działce nr 137 obręb Sierakowy  więcej >
2019-02-12 14:20:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:20
Zapytanie ofertowe
Dodano Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
12.02.2019.pdf  więcej >
2019-02-12 14:18:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 13:53
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy postępowania: "Rekultywacja części składowiska
odpadów komunalnych w Wandynowie gm. Bytoń"  więcej >
2019-02-12 14:17:09

Dodanie informacji do działu:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:17
Zapytanie ofertowe
Postępowanie dotyczy dowozu dzieci na basen w Radziejowie w
ramach realizacji projektu "Umiem pływać w 2019 roku"  więcej >
2019-02-12 14:05:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:05
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Kosztorys ofertowy i przedmiar Wandynowo wariant
II.pdf  więcej >
2019-02-12 14:04:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:04
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru
Robót.pdf  więcej >
2019-02-12 14:04:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:04
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano strona tytuł. SSTdoc.pdf  więcej >
2019-02-12 14:03:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:03
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano opis do PBW Wandynowo.pdf  więcej >
2019-02-12 14:03:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:03
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Projekt budowlany - strona tytułowa.pdf  więcej >
2019-02-12 14:02:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:02
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Rysunki (przekroje, wyrysy).zip  więcej >
2019-02-12 14:02:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:02
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Rysunki (plam, raper, studnia).zip  więcej >
2019-02-12 14:01:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:01
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Załącznik nr 8 - wzór umowy12.02.2019.doc  więcej >
2019-02-12 14:01:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:01
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Załącznik nr 7 - zobowiązanie podmiotu trzeciego
12.02.19.odt  więcej >
2019-02-12 14:00:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:00
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Załącznik nr 6 - wykaz osób 12.02.2019.odt  więcej >
2019-02-12 14:00:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 14:00
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót
12.02.19.odt  więcej >
2019-02-12 13:59:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 13:59
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa 12.02.2019.odt  więcej >
2019-02-12 13:58:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 13:58
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Załącznik nr 3 - oświadczenie brak podstaw do
wykluczenia 12.02.2019.odt  więcej >
2019-02-12 13:58:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 13:58
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Załącznik nr 2 - oswiadczenie o spełnianiu
warunków udziału w post. 12.02.2019.odt  więcej >
2019-02-12 13:57:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 13:57
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dodano Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 12.02.2019.odt  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 9123
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>