bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Petycje strona główna 

Petycje

Informacja Rady Gminy Topólka o petycjach rozpatrywanych w 2021 roku

Informacja o rozpatrywanych petycjach

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-28 10:13:32, wprowadzający: Ewelina Waszak

Informacja Rady Gminy Topólka o petycjach rozpatrywanych w 2020 roku

Informacja o rozpatrywanych petycjach

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-30 11:27:08, wprowadzający: Ewelina Waszak
Informacja Wójta Gminy Topólka o petycjach
rozpatrzonych w 2020 roku
 Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-18 09:34:49, wprowadzający: Damian Lewiński
Petycja dotycząca wymiany sieci wodociągowej

Odpowiedź na petycję

 Petycja dotycząca wymiany sieci wodociągowej
Data wprowadzenia informacji 2020-11-06 14:00:43 Informację zaktualizowano 2020-12-07 10:05:44, wprowadzający: Ewelina Waszak
Petycja do Wójta w sprawie błąkającej się
watahy psów na terenie gminy Topólka

W petycji dane osobowe zostały zanonimizowane.

petycja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-13 07:47:07 Informację zaktualizowano 2020-10-13 11:20:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Petycja w sprawie opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Odpowiedź na petycję

 Petycja w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp
Data wprowadzenia informacji 2020-09-15 12:34:26 Informację zaktualizowano 2020-09-15 12:37:30, wprowadzający: Damian Lewiński
Informacja Rady Gminy Topólka o petycjach
rozpatrywanych w 2019 r.
 zbiorcze zestawienie petycji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 09:52:34 Informację zaktualizowano 2020-06-30 09:53:57, wprowadzający: Ewelina Waszak
Petycja w sprawie remontu drogi gminnej

treść petycji

odpowiedź na petycje

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 13:42:40 Informację zaktualizowano 2020-01-29 13:44:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
dotyczy petycji wniesionej przez grupę
mieszkańców sołectwa Wola Jurkowa
 Informacja w sprawie petycji wniesionej przez grupę miszkańców sołectwa Wola Jurkowa
Data wprowadzenia informacji 2019-07-08 10:32:39, wprowadzający: Anna Wasiak
Informacja rady gminy Topólka o petycjach
rozpatrywanych przez radę gminy Topólka w 2018r.
 Informacja rady gminy Topólka o petycjach rozpatrywanych przez radę gminy Topólka w 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 13:51:47, wprowadzający: Anna Wasiak
Petycja
 petycja w sprawie przywrócenia stałej organizacji ruchu
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 11:55:58, wprowadzający: Anna Wasiak
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl