bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
WYBORY strona główna 

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 17:00 wynosi 40,58 %


szczegóły >> strona PKW

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-13 17:10:28 Informację zaktualizowano 2019-10-13 21:06:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 12:00 wynosi 17,63 %


 szczegóły >> strona PKW
 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-13 17:05:34 Informację zaktualizowano 2019-10-13 17:14:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji
Wyborczej

CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?  - https://www.youtube.com/watch?v=-z26Vcchz14


CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?" (język polski migowy) - https://www.youtube.com/watch?v=JKxslZTcrqc


JAK GŁOSOWAĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA? - https://www.youtube.com/watch?v=JB1eRHsizwU


 JAK GŁOSOWAĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA?" (język polski migowy) - https://www.youtube.com/watch?v=c0Mfe3IkgQY


 JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA? - https://www.youtube.com/watch?v=8rWGdIPpJMI


 JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA?" (język polski migowy) - https://www.youtube.com/watch?v=4kPEuk6wIso


 JAK GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE? - https://www.youtube.com/watch?v=W0uhrRlfLq0


GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE?" (język polski migowy) - https://www.youtube.com/watch?v=K4l2EOkFx70

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 07:53:17 Informację zaktualizowano 2019-09-26 08:57:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji
Wyborczych

Postanowienie Nr 151/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 14:57:29 Informację zaktualizowano 2019-09-20 14:58:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 150/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I

Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego - składy komisji

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 14:51:30 Informację zaktualizowano 2019-09-20 14:55:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku I
z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Topólka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku I informuje, co następuje:

§ 1
W dniu 19 września 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Topólka odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 7

§ 2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 


Komisarz Wyborczy
we Włocławku I

Agata Pyrzyńska

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 17:33:17 Informację zaktualizowano 2019-09-13 17:34:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 paźdzeirnika 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.67.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 09:08:37 Informację zaktualizowano 2019-09-11 09:09:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacje dotyczące uprawnień osób
niepełnosprawnych

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIAZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCOW NIEPELNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Senatu RP.pdf

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf

Wzór wniosku o sporządzenie aktu płenomocnictwa do głosowania.pdf

Informacja PKW o uprawnieniach wyborcowniepelnosprawnych.pdf

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf

 KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 19 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 14:19:52 Informację zaktualizowano 2019-09-09 14:42:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 13:22:49 Informację zaktualizowano 2019-08-26 13:26:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
5 sierpnia 2019 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-08-22 08:41:14 Informację zaktualizowano 2019-08-26 13:26:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

 Uchwala_nr_792019_PKW_z_dnia_5_sierpnia_2019_r_zm_uchwale_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_kraju.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-22 08:38:33 Informację zaktualizowano 2019-08-26 13:26:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Wybory samorządowe 2024 .  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 .  Wybory Prezydenta RP 2020 .  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 .  Wybory do parlamentu UE 2019 .  Wybory samorządowe 2018 .  Wybory parlamentarne 2015 .  Referendum ogólnokrajowe 2015 .  Wybory Prezydenta RP 2015 .  Wybory samorządowe 2014 .  Wybory do parlamentu UE 2014 .  Wybory parlamentarne 2011 .  Wybory samorządowe 2010 .  Wybory samorządowe 2006 . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl