bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Urząd Gminy strona główna 

Schemat organizacyjny urzędu

 

1. WÓJT GMINY
2. SEKRETARZ GMINY
3. SKARBNIK GMINY

REFERATY URZĘDU

REFERAT ORGANIZACJI , NADZORU I SPRAW OBYWATELSKICH
1. Sekretarz Gminy – kierownik referatu
2. Inspektor do spraw samorządowych
3. Inspektor do spraw organizacyjnych
4. Inspektor do spraw ewidencji ludności
5. Inspektor do spraw obrony cywilnej i wojskowości, pełnomocnik do spraw ochrony
informacji niejawnych, informatyk

REFERAT FINANSOWY
1. Skarbnik Gminy – kierownik referatu
2. Stanowisko do spraw finansowych
3. Stanowisko do spraw obsługi finansowej
4. Stanowisko do spraw wymiaru
5. Stanowisko do spraw poboru
6. Księgowa
7. Ksiegowa

REFERAT ROZWOU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI GMINY
1. Kierownik referatu
2. Zastępca Kierownika Referatu
3. Stanowisko do spraw gospodarki gruntami
4. Stanowisko do spraw ochrony środowiska

REFERAT ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
1. Kierownik referatu
2. Specjalista do spraw administracyjno gospodarczych
3. Księgowa
4. Palacz
5. Sprzątaczka
6. Sprzątaczka
7. Kierowca
8. Konserwator
9. Konserwator
10. Robotnik gospodarczy
11. Robotnik gospodarczy
12. Kierowca – robotnik gospodarczy

URZĄD STANU CYWILNEGO
1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Wójt Gminy
2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 08:24:06 Informację zaktualizowano 2018-01-29 10:06:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Schemat organizacyjny urzędu .  Pracownicy urzędu .  Elektroniczna Skrzynka Podawcza . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl