Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
° Schemat organizacyjny urzędu
° Pracownicy urzędu
° Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy > Schemat organizacyjny urzędu strona główna 

Schemat organizacyjny urzędu

 

1. WÓJT GMINY
2. SEKRETARZ GMINY
3. SKARBNIK GMINY

REFERATY URZĘDU

REFERAT ORGANIZACJI , NADZORU I SPRAW OBYWATELSKICH
1. Sekretarz Gminy – kierownik referatu
2. Inspektor do spraw samorządowych
3. Inspektor do spraw organizacyjnych
4. Inspektor do spraw ewidencji ludności
5. Inspektor do spraw obrony cywilnej i wojskowości, pełnomocnik do spraw ochrony
informacji niejawnych, informatyk

REFERAT FINANSOWY
1. Skarbnik Gminy – kierownik referatu
2. Stanowisko do spraw finansowych
3. Stanowisko do spraw obsługi finansowej
4. Stanowisko do spraw wymiaru
5. Stanowisko do spraw poboru
6. Księgowa
7. Ksiegowa

REFERAT ROZWOU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI GMINY
1. Kierownik referatu
2. Zastępca Kierownika Referatu
3. Stanowisko do spraw gospodarki gruntami
4. Stanowisko do spraw ochrony środowiska

REFERAT ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
1. Kierownik referatu
2. Specjalista do spraw administracyjno gospodarczych
3. Księgowa
4. Palacz
5. Sprzątaczka
6. Sprzątaczka
7. Kierowca
8. Konserwator
9. Konserwator
10. Robotnik gospodarczy
11. Robotnik gospodarczy
12. Kierowca – robotnik gospodarczy

URZĄD STANU CYWILNEGO
1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Wójt Gminy
2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 08:24:06 Informację zaktualizowano 2018-01-29 10:06:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku