Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
° Zarządzenia Wójta - kadencja VIII
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta - kadencja IX strona główna 

Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Zarządzenie Nr 0050.1.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu.

Zarządzenie Nr 0050.1.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-07 14:37:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2024 Wójta Gminy Topólka
z 31 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

Zarządzenie Nr 0050.3.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-06-05 09:38:24 Informację zaktualizowano 2024-06-05 09:38:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Topólka
z 6 czerwca 2024 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.5.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-06-06 14:38:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.06.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2024

Zarządzenie Nr 0050.6.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-06-19 08:00:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Topólka
z 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.8.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-06-19 08:03:13 Informację zaktualizowano 2024-06-19 08:03:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Topólka
z 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansoego za 2023 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.9.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-06-19 08:06:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Zarządzenia Wójta - kadencja VIII .  2023 r. .  2022 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku