Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
° Program Ochrony Powietrza
° Program Ochrony Środowiska
° Plan zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka
° Decyzja środowiskowa (procedury)
° 2014
° Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie
° Wycinka drzew i krzewów
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska strona główna 

Ochrona Środowiska
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn; "Budowa sześciu budynków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" zlokalizowaną na działce ewid. nr 116/22 w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka.

obwieszczenie RGiP.6220.11.2023.22

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-15 09:20:28, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsiewzięcia pn. „Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej do mocy 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 82/3, 83 obręb Sadług, gmina Topólka, a także nr ew. 161 obręb Paniewo, gmina Topólka w powiecie radziejowskim”.

Obwieszczenie RGiP.6220.4.2023.23

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-09 12:23:15, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
obwieszczenie o wyłożeniu raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Budowa sześciu budynków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

obwieszczenie RGiP.6220.11.2023.21

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-12 08:57:26, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. „ Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej do mocy 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 82/3, 83 obręb Sadług, gmina Topólka, a także nr ew. 161 obręb Paniewo, gmina Topólka w powiecie radziejowskim”, 

Obwieszcznie RGiP.6220.4.2023.21

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-04 14:05:51, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych obsadzie 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewidencyjnej nr 19”, Gmina Topólka.

Postanowienie RGiP.6220.10.2023.30

Postanowienie RGiP.6220.10.2023.31

Obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.32

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-28 10:02:13, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach sprawy

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Budowie instalacji elektrowni fotowoltaicznej do mocy 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 82/3, 83 obręb Sadług, gmina Topólka, a także nr ew. 161 obręb Paniewo, gmina Topólka w powiecie radziejowskim’’

 RGiP.6220.4.2023.20.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-03-15 14:52:07, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn.  ,, Budowa sześciu budynków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ”.

Obwieszczenie RGiP.6220.11.2024.19

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-14 15:13:45, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Plan kontroli 2024

plan kontroli 2024.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-06 14:47:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Budowa sześciu budynków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie miejscowości Miłachówek gm. Topólka.

Obwieszczenie RGiP.6220.11.2023.18

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 13:46:24, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Budowie instalacji elektrowni fotowoltaicznej do mocy 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 82/3, 83 obręb Sadług, gmina Topólka, a także nr ew. 161 obręb Paniewo, gmina Topólka w powiecie radziejowskim’’

Obwieszczenie RGiP.6220.4.2023.17

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-20 14:16:07, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: "Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie do 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce nr 19"

obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.29

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-14 11:58:46, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,,Budowie budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych obsadzie 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewidencyjnej nr 19”.

Obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.28

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-29 11:17:39, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Budowie sześciu budynków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną " w miejscowości Miłachówek Gmina Topólka

Postanowienie

Obwieszczenie RGiP.6220.11.2023.15

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu RGiP.6220.11.2023.16

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-25 11:47:10, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Budowie instalacji elektrowni fotowoltaicznej do mocy 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 82/3, 83 obręb Sadług, gmina Topólka, a także nr ew. 161 obręb Paniewo, gmina Topólka w powiecie radziejowskim’

Obwieszczenie RGiP.6220.4.2023.14

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu

postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-16 13:01:10, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Budowie budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych obsadzie 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewidencyjnej nr 19”.

Obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.26

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-11 13:10:55, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o udziale społeczeństa w
podejmowaniu decyzji

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce nr 127, obr. Goczki, gm. Wierzbinek, powiat koniński". 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-08 08:40:26, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwziecia pn. „Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie do 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewidencyjnej nr 19”

Obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.25

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-27 14:38:48, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

,,Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie do 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. Kujawsko-pomorskie, na działce ewidencyjnej nr 19”

Obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.22

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-11 08:58:01, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn; „Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie do 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewidencyjnej nr 19”

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:31:57, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo gmina Topólka ( działka nr 127 obręb 0015 Paniewo)”

decyzja zmiana

obwieszczenie o wydaniu decyzji

obwieszczenie o treści decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 13:17:16, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia: „Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie do 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewidencyjnej nr 19”

obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.20

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-24 13:13:32, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie do 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewidencyjnej nr 19”

obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.17

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-13 12:00:13, wprowadzający: Renata Białkowska
Zawiadomienie GDOŚ

Dotyczy środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie GDOŚ Warszawa 5 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-11-10 14:23:05, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o przeniesieniu decyzji
środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 175 obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka”

obwieszczenie

Decyzja przeniesienie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 09:35:13, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o wydaniu treści decyzji

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Emilianowo, gmina Topólka (działka nr 137/1 obręb 0020 Sierakowy)”.

Obwieszczenie RGiP.6220.8.2023.12.

Obwieszczenie RGiP.6220.8.2023.14

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-19 15:04:59, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Emilianowo, gmina Topólka (działka nr 137/1 obręb 0020 Sierakowy)”.

Obwieszczenie RGiP.6220.8.2023.13

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-19 15:01:34, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach sprawy

dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów o obsadzie 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 19”,

Obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.14

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-19 08:01:19, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: " Budowa sześciu budynków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Postanowienie

Postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-16 12:22:09, wprowadzający: Renata Białkowska
Zawiadomienie GDOŚ

Dotyczy środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie GDOŚ Warszawa 4 Warszawa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-10-04 14:16:00, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadłóg, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko - pomorskie. (działka nr 5/1 obręb 0019 Sadług),,.  

Obwieszczenie RGiP.6220.7.2023.19

Obwieszczenie RGiP.6220.7.2023.20

decyzja RGiP.6220.7.2023.18

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-03 14:12:05, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,,Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo gm. Topólka (działka nr 127 obręb 0015 Paniewo)’’

Obwieszczenie RGiP.6220.9.2023.9

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-02 11:47:34, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Budowa sześciu budynków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

obwieszczenie RGiP.6220.11.2023.9

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-29 11:15:33, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie do 40 000 sztukw miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewdencyjnej nr 19"

obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.13.KJ

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-29 11:03:54, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie do 40 000 sztukw miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewdencyjnej nr 19"

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-29 11:03:53, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Budowie sześciu budynków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

obwieszczenie RGiP.6220.11.2023.8

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-20 08:34:16, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsiewzięcia p.n. - "Wykonanie otworu studziennego nr. 1 wraz z urządzeniami służącymu do poboru wody, motażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo gm. Topólka (działka nr. 127 obręb 0015 Paniewo)"

 Obwieszczenie_RGIP.6220.9.2023.7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-09-19 12:03:50, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Budowa budynków inwentarskich do chowu bojlerów kurzych o obsadzie do 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewidencyjnej nr 19 '.

Obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.12.KJ

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 12:30:24, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsiewzięcia pn: "Budowa sześciu budynków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 

obwieszczenie RGiP.6220.11.2023.6

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-14 12:42:48, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów o obsadzie 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 19”, 

Obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.7.KJ

Obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.9.KJ

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-07 12:53:30, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,,„Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo gm. Topólka (działka nr 127 obręb 0015 Paniewo)”.

Obwieszczenie RGiP.6220.9.2023.5

Obwieszczenie RGiP.6220.9.2023.6

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-05 14:45:57, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn; „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 5/1 obręb 0019 Sadług)”.

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-05 09:44:19, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 5/1 obręb 0019 Sadług)”.

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-05 09:36:59, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Budowa sześciu budynków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

obwieszczenie RGiP.6220.11.2023.2

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-01 09:23:57, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,,Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo gm. Topólka (działka nr 127 obręb 0015 Paniewo)’’

Obwieszczenie RGiP.6220.9.2023.4

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 13:45:33, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej do mocy 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 82/3, 83 obręb Sadług, gmina Topólka, a także nr ew. 161 obręb Paniewo, gmina Topólka w powiecie radziejowskim ”. 

postanowienie RGiP.6220.4.2023.9

Postanowienie RGiP.6220.4.2023.10

Obwieszczenie RGiP.6220.4.2023.11

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 12:33:57, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Wykonanie otworu studziennego nr. 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług Gm. Topólka (działka nr 5/1 obręb 0019 Sadług)’’ .

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-25 11:45:24, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie do 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. Kujawsko-pomorskie, na działce ewidencyjnej nr 19”, 

Obwieszczenie RGiP.6220.10.2023.6.KJ

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-24 14:19:44, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,,„Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo gm. Topólka (działka nr 127 obręb 0015 Paniewo)”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie RGiP.6220.9.2023.2.KJ

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-18 12:33:47, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,,„Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 5/1 obręb 0019 Sadług)”

Obwieszczenie RGiP.6220.7.2023.13

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-17 10:33:41, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie do 40 000 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewidencyjnej nr 19”.  

RGiP.6220.10.2023.2 obwieszczenie.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-11 14:54:19, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o wezwaniu

dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 5/1 obręb 0019 Sadług)”, 

 obwieszczenie RGiP.6220.7.2023.12.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-08 09:52:41 Informację zaktualizowano 2023-08-08 09:57:07, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej

dotyczy przedsiewzięcia pn. „Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 139 obręb 0019 Sadług)”.

 Postanowienie o sprostowaniu RGiP.6220.3.2023.14.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-02 14:52:52 Informację zaktualizowano 2023-08-02 14:53:45, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 5/1 obręb 0019 Sadług)”

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-02 13:19:31, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,,„Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej do mocy 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 82/3, 83 obręb Sadług, gmina Topólka, a także nr ew. 161 obręb Paniewo, gmina Topólka w powiecie radziejowskim”, 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-27 14:54:54 Informację zaktualizowano 2023-08-24 14:33:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

dotyczy przedsięwzięcia pn;"Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Emilianowo gm. Topólka, działka nr 137/1 obręb 0020 Sierakowy."

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego RGiP. 6220.8.2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-20 11:10:00, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane o nowy węzeł betoniarski oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 140, 141 i 142, obręb Czamaninek, gmina Topólka”

Decyzja

obwieszczenie o wydaniu decyzji

obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-20 07:57:22, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 5/1 obręb 0019 Sadług)”

Obwieszczenie RGiP.6220.7.2023.9

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-18 12:25:05 Informację zaktualizowano 2023-07-18 13:03:50, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,,Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadłóg gm. Topólka (działka nr 5/1 obręb 0019 Sadług)'

Obwieszczenie .RGiP.6220.7.2023.8

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-18 08:43:57, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,,„Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadłóg, gmina Topólka,,.

Obwieszczenie RGiP.6220.3.2023.13

decyzja RGiP.6220.3.2023.12

Obwieszczenie RGiP.6220.3.2023.14

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-17 14:05:04, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urzązdeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujeciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 5/1 obręb 0019 Sadług)'

 Obwieszczenie o wezwaniu RDOŚ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-13 09:27:09, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. : „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 65/2, 143/2, w obrębie Orle, Gmina Topólka” .

Postanowienie RGiP.6220.6.2023.8

Postanowienie RGiP.6220.6.2023.9

Obwieszczenie RGiP.6220.6.2023.10

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-11 14:19:55 Informację zaktualizowano 2023-07-11 14:27:37, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie WA.ZUZ.7.4210.166.2023.JK

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. obiektu służącego do ujmowania wód poziemnych z utworow neogeńskich - studni studni głębinowej nr 1 projektowanej na działce o nr ewid. 142, w miejscowości Paniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski: wykonanie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średnioroczne 5 m3 na dobę oraz usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych.

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 15:16:45, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Zawiadomienie GDOŚ

Dotyczy środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie GDOŚ Warszawa 3 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-04 10:34:39, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częsci dz. nr 22/5, 25/3, 26/1 w obrębie Sadłóg, Gmina Topólka".

RGiP.6220.1.2023.9 Postanowienie o nałożeniu raportu (1).pdf

RGiP.6220.1.2023.10 Postanowienie zawieszające post.pdf

RGiP.6220.1.2023.11 Obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-30 08:54:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej do mocy 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 82/3, 83 obręb Sadług, gmina Topólka, a także nr ew. 161 obręb Paniewo, gmina Topólka w powiecie radziejowskim”

obwieszczenie RGiP.6220.4.2023.5

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-28 12:32:59, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

dotyczy przedsięwzięcia pn: „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 5/1 obręb 0019 Sadług)”

obwieszczenie RGiP.6220.7.2023.2

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-28 11:10:28, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej do mocy 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 82/3, 83 obręb Sadług, gmina Topólka, a także nr ew. 161 obręb Paniewo, gmina Topólka w powiecie radziejowskim".

Obwieszczenie RGiP.6220.4.2023.3

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-22 14:11:29, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urzadzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie woda w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadłóg, gmina Topólka (działka nr 139 obręb 0019 Sadług)'.

obwieszczenie RGiP.6220.3.2023.11

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-21 09:24:50, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,, Budowa farmy fotowoltaicznej  zlokalizowanej na części  dz. nr 65/2 i 143/2 w obrębie Orle, gm. Topólka".

 Obwieszczenie RGiP.6220.6.2023.7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-06-12 13:55:18 Informację zaktualizowano 2023-06-12 14:01:20, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. „ Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie woda w rolnictwie na ujęciu wód poziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadłóg gm. Topólka”,  

 RGiP.6220.3.2023.10 Obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-06-09 15:07:42 Informację zaktualizowano 2023-06-09 15:08:31, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr. 65/2 i 143/2 w obrębie Orle, gmina Topólka”.

 RGiP.6220.6.2022.5 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-06-09 13:57:02 Informację zaktualizowano 2023-06-09 13:58:38, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane o nowy węzeł betoniarski oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 140, 141 i 142, obręb Czamaninek, gmina Topólka” .

 Obwieszczenie RGiP.6220.7.2022.21.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-06-09 13:50:16 Informację zaktualizowano 2023-06-09 13:54:15, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

dotyczy przedsięwziecia pn. „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 175 obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka”.

obwieszczenie RGiP.6220.9.2023.28

Decyzja RGiP.6220.9.2021.27

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-06 15:01:22, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy Przedsiewzięcia pn. : „ Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej do mocy 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 82/3, 83 obręb Sadług, gmina Topólka, a także nr ew. 161 obręb Paniewo, gmina Topólka w powiecie radziejowskim”

Obwieszczenie RGiP.6220.4.2023.2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-01 14:55:34, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

dotyczy przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 65/2, 143/2 w obrębie Orle, Gmina Topólka"

obwieszczenie RGiP.6220.6.2023.2

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-15 14:13:32, wprowadzający: Karolina Jagodzińska
INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Treść w załączeniu

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-09 12:35:32 Informację zaktualizowano 2023-05-09 12:49:38, wprowadzający: Justyna Grabowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 139 obręb 0019 Sadług)”

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 08:53:49, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej
postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1990 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 19”

Decyzja

obwieszczenie

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-05 14:16:38, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn; „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 22/5, 25/3, 26/1 w obrębie Sadłóg, Gmina Topólka”

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-05 12:44:10, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane o nowy węzeł betoniarski oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 140, 141 i 142, obręb Czamaninek, gmina Topólka”

 obwieszczenie RGiP.6220.7.2022.20.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 09:51:52, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 139 obręb 0019 Sadług)”

 Obwieszczenie RGiP.6220.3.2023.6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-27 09:15:07, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane o nowy węzeł betoniarski oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 140, 141 i 142, obręb Czamaninek, gmina Topólka”

 RGiP.6220.7.2022.18 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-25 14:03:24, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1990 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 19”

 RGiP.6220.9.2022.16 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-25 11:18:08, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy przedsiewzięcia pn: „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. Sadłużek na terenie działki nr ew. 19/1 obręb Sadłużek, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”

 obwieszczenie RGiP.6220.4.2022.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 10:34:26, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia pn; „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. Sadłużek na terenie działki nr ew. 19/1 obręb Sadłużek, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.

obwieszczenie

decyzja RGiP.6220.4.2022.9.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 10:17:15 Informację zaktualizowano 2023-04-28 10:24:20, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Budowa 1-5 instalacji fotowoltaicznych pn. Paniewek na terenie działki nr ew. 203/4 obręb Paniewek, o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”

 obwieszczenie RGiP.6220.3.2022.9.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-17 13:30:57, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia pn; „Budowia 1-5 instalacji fotowoltaicznych pn. Paniewek na terenie działki nr ew. 203/4 obręb Paniewek, o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”

obwieszczenie RGiP.6220.3.2022.8

 decyzja RGiP.6220.3.2022.7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-17 13:22:49 Informację zaktualizowano 2023-04-17 13:24:08, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane o nowy węzeł betoniarski oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 140, 141 i 142, obręb Czamaninek, gmina Topólka”

 obwiwszczenie RGiP.6220.7.2022.17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-14 15:09:31, wprowadzający: Renata Białkowska
Zawiadomienie GDOŚ

Dotyczy środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie GDOŚ Warszawa 2 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-14 14:47:42, wprowadzający: Damian Lewiński
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsiewzięcia pn:  „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 139 obręb 0019 Sadług)”

 Karta SIOS 2 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-11 10:57:07, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

dotyczy przedsięwzięcia pn: „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sadług gm. Topólka (działka nr 139 obręb 0019 Sadług)”.

 Obwieszczenie RGiP.6220.3.2023.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-11 10:22:52, wprowadzający: Justyna Grabowska
obwieszczenie o wyłożeniu raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy przedsięwzięcia pn: "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 175 obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka"

 obwieszczenie RGiP.6220.9.2021.23.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-03 10:55:51, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo II gm. Topólka (działka nr 142 obręb 0015 Paniewo)”

 obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:53:18, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo II gm. Topólka (działka nr 142 obręb 0015 Paniewo)”

RGiP.6220.11.2022.11 obwieszczenie

Decyzja

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:37:41, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn;. „Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane o nowy węzeł betoniarski oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 140, 141 i 142, obręb Czamaninek, gmina Topólka”

 obwieszczenie RGiP.6220.7.2022.15.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-28 09:12:10, wprowadzający: Renata Białkowska
Obwieszczenie o wezwaniu

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane o nowy węzeł betoniarski oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 140, 141 i 142, obręb Czamaninek, gmina Topólka”

 Obwieszczenie o wezwaniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-27 13:47:04 Informację zaktualizowano 2023-03-27 13:47:58, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 76,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/1, obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw i zaopatrzenia w wodę dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie dwóch gospodarstw rolnych prowadzonych w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie” 

 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-22 13:31:48, wprowadzający: Damian Lewiński
Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 76,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/1, obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw i zaopatrzenia w wodę dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie dwóch gospodarstw rolnych prowadzonych w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie” 

 Postanowienie o sprostowaniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-22 13:28:38, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn:  „Budowa 1-5 instalacji fotowoltaicznych pn. Paniewek na terenie działki nr ew. 203/4 obręb Paniewek, o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”

 obwieszczenie o zakończeniu postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 14:36:56, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 76,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/1, obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw i zaopatrzenia w wodę dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie dwóch gospodarstw rolnych prowadzonych w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie” 

 Obwieszczenie rgip.6220.8.2022.18.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-02-21 13:59:13, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 76,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/1, obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw i zaopatrzenia w wodę dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie dwóch gospodarstw rolnych prowadzonych w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie” 

RGiP.6220.8.2022.16 Decyzja

RGiP.6220.8.2022.17 Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-21 13:54:10, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowie 1-5 instalacji fotowoltaicznych pn. Paniewek na terenie działki nr ew. 203/4 obręb Paniewek, o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania” 

 RGiP.6220.3.2022.5 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-02-16 14:00:44, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. . „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo II gm. Topólka (działka nr 142 obręb 0015 Paniewo)”

 RGiP.6220.11.2022.9 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-02-13 10:31:53, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 22/5, 25/3, 26/1 w obrębie Sadłóg, Gmina Topólka”.


 

 RGiP.6220.1.2023.7 obwieszczenie .pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-02-13 10:07:35, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1990 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 19”

 RGiP.6220.9.2022.13 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-02-13 09:31:00, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 22/5, 25/3, 26/1 w obrębie Sadłóg, Gmina Topólka”.

 RGiP.6220.1.2023.5 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 08:57:21, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 158/1 w obrębie Świerczynek, gmina Topólka”.

RGiP.6220.10.2022.11 obwieszczenie.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 14:22:48 Informację zaktualizowano 2023-01-31 14:29:02, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 158/1 w obrębie Świerczynek, gmina Topólka”.

RGiP.6220.10.2022.10 decyzja

RGiP.6220.10.2022.12 obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 14:15:17, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. Sadłużek na terenie działki nr ew. 19/1, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”  

 RGiP.6220.4.2022.8 obieszczenie..pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:48:48 Informację zaktualizowano 2023-02-02 08:40:11, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. Sadłużek na terenie działki nr ew. 19/1, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”  

 RGiP.6220.4.2022.7 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:47:16, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięzwięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo II gm. Topólka (działka nr 142 obręb 0015 Paniewo)”

 RGiP.6220.11.2022.8 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-23 14:07:24, wprowadzający: Damian Lewiński
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 22/5, 25/3, 26/1 w obrębie Sadłóg, Gmina Topólka”.

 Karta SIOS 1 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-16 14:28:11, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 22/5, 25/3, 26/1 w obrębie Sadłóg, Gmina Topólka”.

 RGIP.6220.1.2023.2 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-16 14:26:34, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 76,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/1, obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw i zaopatrzenia w wodę dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie dwóch gospodarstw rolnych prowadzonych w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”

 RGiP.6220.8.2022.KB.15 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-13 10:26:06, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 76,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/1, obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw i zaopatrzenia w wodę dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie dwóch gospodarstw rolnych prowadzonych w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”

 RGiP.6220.8.2022.KB.14 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-13 09:51:40, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo II gm. Topólka (działka nr 142 obręb 0015 Paniewo)”

 RGiP.6220.11.2022.KB.6 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-10 09:35:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięzwięcia pn. ,„Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo II gm. Topólka (działka nr 142 obręb 0015 Paniewo)”

 obwieszczenie RGiP.6220.11.2022.KB.5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-10 07:58:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy „Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane o nowy węzeł betoniarski oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 140, 141 i 142, obręb Czamaninek, gmina Topólka”.

 RGIP.6220.7.2022.K.10 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-04 08:34:39, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 158/1 w obrębie Świerczynek, gmina Topólka”

 RGIP.6220.10.2022.KB.9 obwieszczenie..pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 13:39:15, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 158/1 w obrębie Świerczynek, gmina Topólka”

 RGIP.6220.10.2022.KB.8 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 13:38:05, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1990 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 19”.

 RGIP.6220.9.2022.KB.10 obwieszcz .pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 11:02:20, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy wykonania urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 76,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/1, obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw i zaopatrzenia w wodę dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie dwóch gospodarstw rolnych prowadzonych w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”

 obwieszczenie RGIP.6220.8.2022.KB.13.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 10:05:42 Informację zaktualizowano 2023-01-03 11:00:26, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie GDOŚ

Dotyczy środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie GDOŚ Warszawa 1 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 08:07:22, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 158/1 w obrębie Świerczynek, gmina Topólka”

 RGIP.6220.10.2022.KB.6 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 13:46:13, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo II gm. Topólka (działka nr 142 obręb 0015 Paniewo)”

 obwieszczenie RGIP.6220.11.2022.KB.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 12:11:42, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 158/1 w obrębie Świerczynek, gmina Topólka”

 RGIP.6220.10.2022.KB.5 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-22 11:50:41 Informację zaktualizowano 2022-12-22 11:57:43, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1990 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 19”.

 obwieszczenie RGIP.6220.9.2022.KB.9.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-20 14:10:51, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o uzyskanych opiniach

Dotyczy wykonania urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 76,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/1, obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw i zaopatrzenia w wodę dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie dwóch gospodarstw rolnych prowadzonych w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”

 RGIP.6220.8.2022.KB.10 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-20 12:31:54, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowie instalacji fotowoltaicznej pn. Sadłużek na terenie działki nr ew. 19/1, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania

 obwieszczenie RGIP.6220.4.2022.KB.6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:49:45, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane o nowy węzeł betoniarski oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 140, 141 i 142, obręb Czamaninek, gmina Topólka”

 obwieszczenie RGIP.6220.7.2022.KB.7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 11:54:31 Informację zaktualizowano 2022-12-20 13:43:29, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o nowych aktach w sprawie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 76,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/1, obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw i zaopatrzenia w wodę dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie dwóch gospodarstw rolnych prowadzonych w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”

 obwieszczenie RGIP.6220.8.2022.KB.9.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-13 10:57:54, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane o nowy węzeł betoniarski oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 140, 141 i 142, obręb Czamaninek, gmina Topólka”,

 obwieszczenie RGIP.6220.7.2022.KB.6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-08 13:20:58, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 158/1 w obrębie Świerczynek, gmina Topólka"

 RGIP.6220.10.2022.KB.2 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 12:01:23, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 76,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/1, obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw i zaopatrzenia w wodę dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie dwóch gospodarstw rolnych prowadzonych w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”

 RGIP.6220.8.2022.KB.5 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 10:04:12, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki

Dotyczy zadania pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/1 w obrębie Galonki, gmina Topólka”.

RGIP.6220.6.2022.KB.13 obwieszczenie.pdf

 RGIP.6220.6.2022.KB.12 postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-28 12:54:02, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wyłożenie raportu oddziaływania
przedsiewzięcia na środowisko

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1990 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 19”.

 RGIP.6220.9.2022.KB.6 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 09:06:19, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1990 sztuk w miejscowości Emilianowo, obręb Sierakowy, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 19”.  

 RGIP.6220.9.2022.KB.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 09:05:04, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 76,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/1, obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw i zaopatrzenia w wodę dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie dwóch gospodarstw rolnych prowadzonych w miejscowości Czamanin Kolonia, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”  

 RGIP.6220.8.2022.KB.2 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-23 12:29:27, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane o nowy węzeł betoniarski oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 140, 141 i 142, obręb Czamaninek, gmina Topólka”, 

 obwieszczenie RGIP.6220.7.2022.KB.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 13:30:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy zadania pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/1 w obrębie Galonki, gmina Topólka”.

obwieszcz. RGIP.6220.6.2022.KB.11.pdf

 decyzja RGIP.6220.6.2022.KB.9 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-16 14:45:04 Informację zaktualizowano 2022-11-18 07:54:21, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/1 w obrębie Galonki, gmina Topólka”.

 obwieszcz.RGIP.6220.6.2022.KB.10.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-16 14:40:02 Informację zaktualizowano 2022-11-18 07:53:21, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dotyczy postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - studni głębinowej nr 1 proejktowanej na dz. nr ewid. 103, obręb 0018 Sadłużek 

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dz. 103 w Sadłużku.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-10 11:56:28, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/1 w obrębie Galonki, gmina Topólka.

 obwieszczenie RGIP.6220.6.2022.KB.8.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-10-20 10:13:22, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie GDOŚ

Dotyczy środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie GDOŚ Warszawa 3 2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-10-06 08:38:31 Informację zaktualizowano 2022-10-06 08:39:52, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych - opaski brzegowej na działce nr 148 w m. Kamieniec gm. Topólka (jezioro Kamienieckie), usytuowanej przy działce 103/3 obręb Kamieniec

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Kamieniec.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-09-12 10:33:13, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych - opaski brzegowej na działce nr 148 w m. Kamieniec gm. Topólka (jezioro Kamienieckie), usytuowanej przy działce 104/4 obręb Kamieniec

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Kamieniec.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-09-12 10:03:47, wprowadzający: Damian Lewiński

Dotyczy „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/1 w obrębie Galonki, gmina Topólka”

 obwieszczenie RGIP.6220.6.2022.KB.6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-09-07 12:06:20, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowie instalacji fotowoltaicznej pn. Paniewek na terenie działki nr ew. 203/4 obręb Paniewek, o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.

 obwieszczenie RGIP.6220.3.2022.KB.4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-31 11:58:19, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowie instalacji fotowoltaicznej pn. Sadłużek na terenie działki nr ew. 19/1, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania

 obwieszczenie RGIP.6220.4.2022.KB.5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-31 11:55:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych - systemów nawodnień ciśnieniowych w postaci mobilnej deszczowni szpulowej wraz z tymczasowymi rurociągami naziemnymi na terenie gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Powałkowice, gm. Osięciny oraz w miejscowości Sadłużek, gm. Topólka 

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Sadłużek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-29 14:13:22, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1996 sztuk w miejscowości Orle, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 139/1.

obwieszczenie RGIP.6220.7.2021.KB.20.pdf

decyzja RGIP.6220.7.2021.KB.19.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-18 13:51:26, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/1 w obrębie Galonki, gmina Topólka”

 RGIP.6220.6.2022.KB.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-08-17 08:46:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy zadania pn „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 60,0 m, o wydajności do Q = 38,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 103, obręb 0018 Sadłużek, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie

obwieszczenie RGIP.6220.2.2022.KB.6.pdf

 decyzja RGIP.6220.2.2022.KB.5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 10:49:47 Informację zaktualizowano 2022-07-12 11:03:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy zadania pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 60,0 m, o wydajności do Q = 38,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 103, obręb 0018 Sadłużek, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie

 obwieszczenie RGIP..6220.22022.KB.7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 10:36:50, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie

Dotyczy budowa farmy fotowoltaicznej „Topólka I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Świerczyn, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewid. : 42/2, 43/1 i 34 obręb 0021-Świerczyn gm. Topólka

obwieszczenie RGIP.6220.5.2022.KB.1.pdf

 postanowienie RGIP.6220.5.2022.KB.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-07-05 13:11:47, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie GDOŚ

Dotyczy środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie GDOŚ Warszawa 2 2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-07-05 07:20:55, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o wyłożenie raportu oddziaływania
przedsiewzięcia na środowisko

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1996 sztuk w miejscowości Orle, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 139/1.

 RGIP.6220.7.2021.KB.19 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 10:23:40, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
informacja o decyzji umarzającej postępowanie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji nr RGIP.6236.1.2022.5  z dnia 21.06.2022 r. umarzającej postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na nieruchomości położonej w miejscowości Czamaninek dz. nr 145 obr. Czamaninek gm. Topólka powiat radziejowski


Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Topólka  pok. nr 16.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-22 13:58:42 Informację zaktualizowano 2022-06-22 13:59:45, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowie instalacji fotowoltaicznej pn. Sadłużek na terenie działki nr ew. 19/1, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania

 RGIP.6220.4.2022.KB.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-06-17 14:17:39, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowie instalacji fotowoltaicznej pn. Paniewek na terenie działki nr ew. 203/4 obręb Paniewek, o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania. 

 RGIP.6220.3.2022.KB.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-06-17 14:15:43, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 60,0 m, o wydajności do Q = 38,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 103, obręb 0018 Sadłużek, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”

 RGIP.6220.2.2022.KB.4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-06-17 08:48:36, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 60,0 m, o wydajności do Q = 38,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 103, obręb 0018 Sadłużek, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”

 obwieszczenie RGIP.6220.2.2022.KB.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 14:10:29, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim (działka nr 1 obręb Głuszynek)

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dz. nr 1 w Głuszynku.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-05-13 12:37:33, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na właścicieli nieruchomości 96/1 obręb Chalno, gm. Topólka, obowiązku likwidacji urządzeń wodnych związanych z przebudową rowu na rurociąg oraz wykonanego stawu na ww. działce.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 11:27:57, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „FVE DĘBIANKI” o mocy do 3 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dębianki, gmina Topólka, powiat Radziejowski, województwo Kujawsko-Pomorskie.

 obwieszczenie RGIP.6220.6.2021.KB.6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-01-31 12:17:05, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 82/2 oraz 82/3 w obrębie Sadług w gm. Topólka”.

obwieszczenie RGIP.6220.8.2021.KB.8 __.pdf

decyzja RGIP.6220.8.2021.KB.7.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-20 13:00:47, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie GDOŚ

Dotyczy środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie GDOŚ Warszawa 1 2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 14:43:16, wprowadzający: Damian Lewiński
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na na budowie budynków rekreacji indywidualnej z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą na działce nr 46/70 w obrębie geodezyjnym Głuszynek gm. Topólka.

obwieszczenie RGIP.6220.6.2020.KB.17.pdf

 decyzja RGIP.6220.6.2020.KB.15 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-12-10 11:19:50 Informację zaktualizowano 2021-12-10 11:20:33, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na na budowie budynków rekreacji indywidualnej z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą na działce nr 46/70 w obrębie geodezyjnym Głuszynek gm. Topólka.

 obwieszczenie RGIP.6220.6.2020.KB.16 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-12-10 11:18:49, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków rekreacji indywidualnej z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą na działce nr 46/70 w obrębie geodezyjnym Głuszynek gm. Topólka.

 obwieszczenie RGIP.6220.6.2020.KB.14 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-17 11:45:15 Informację zaktualizowano 2021-11-17 11:58:17, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

obwieszczenie RGIP.6220.13.2020.KB.22.pdf

 decyzja RGIP.6220.13.2020.KB.21.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-10 10:54:45 Informację zaktualizowano 2021-11-10 10:56:01, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wyłożenie raportu oddziaływania
przedsiewzięcia na środowisko

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na na budowie budynków rekreacji indywidualnej z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą na działce nr 46/70 w obrębie geodezyjnym Głuszynek gm. Topólka.

 obwieszczenie RGIP.6220.6.2020.KB.13.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-15 09:53:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2.

obwieszczenie RGIP.6220.10.2020.KB.15.pdf

 decyzja RGIP.6220.10.2020.KB.13.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-12 13:32:00 Informację zaktualizowano 2021-10-12 13:38:46, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2

 obwieszczenie.RGIP.6220.10.2020.KB.14.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-12 13:29:56 Informację zaktualizowano 2021-10-12 13:39:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja o przyjęciu zmiany do uchwały
antysmogowej
 uchwała antysmogowa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-04 08:18:06 Informację zaktualizowano 2021-10-04 08:18:46, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wyłożenie raportu oddziaływania
przedsiewzięcia na środowisko

Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 175 obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka.

 obwieszczenie RGIP.6220.8.2021.KB.6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-14 11:06:05, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 175 obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka.

 zawiadomienie RGIP.6220.8.2021.KB.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-14 11:05:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2

 RGIP.6220.10.2020.KB.12.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-13 08:11:39, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy budowy instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działce ewidencyjnej nr 151 oraz 152 w obrębie Sadłużek w gm. Topólka.

 obwieszczenie RGIP.6220.8.2021.KB.4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-09 10:41:49, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wyłożenie raportu oddziaływania
przedsiewzięcia na środowisko

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1900 sztuk w miejscowości Wyrobki, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 39/1.

 obwieszczenie RGIP.6220.13.2020.KB.18.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-07 13:35:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej działkach nr 140/4, 140/6 i 141/1 w miejscowości Torzewo, gmina Topólka”.

postanowienie RGIP.6220.4.2021.KB.7.pdf

 obwieszczenie RGIP.6220.4.2021.KB.8.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-01 09:19:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy budowy instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działce ewidencyjnej nr 151 oraz 152 w obrębie Sadłużek w gm. Topólka

obwieszczenie RGIP.6220.3.2021.KB.8.pdf

Decyzja RGIP.6220.3.2021.KB.6 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-26 10:44:53, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy budowy instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działce ewidencyjnej nr 151 oraz 152 w obrębie Sadłużek w gm. Topólka

 obwieszczenie RGIP.6220.3.2021.KB.7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-26 10:42:43 Informację zaktualizowano 2021-08-26 10:45:23, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 82/2 oraz 82/3 w obrębie Sadług w gm. Topólka”.

 RGIP.6220.8.2021.KB.1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 12:29:31, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wyłożenie raportu oddziaływania
przedsiewzięcia na środowisko

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2

 RGIP.6220.10.2020.KB.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-11 09:31:15, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o udostępnieniu treści decyzji
środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej działkach nr 140/4, 140/6 i 141/1 w miejscowości Torzewo, gmina Topólka”.

decyzja RGIP.6220.4.2021.KB.6 .pdf

 RGIP.6220.4.2021.KB.8.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-10 11:46:08, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej działkach nr 140/4, 140/6 i 141/1 w miejscowości Torzewo, gmina Topólka”.

 RGIP.6220.4.2021.KB.7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-10 11:43:31, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wyłożenie raportu oddziaływania
przedsiewzięcia na środowisko

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1996 sztuk w miejscowości Orle, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 139/1.

 RGIP.6220.7.2021.KB.6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-06 13:34:25, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1996 sztuk w miejscowości Orle, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 139/1.

 RGIP.6220.7.2021.KB.1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-06 13:32:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy budowy instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działce ewidencyjnej nr 151 oraz 152 w obrębie Sadłużek w gm. Topólka

 obwieszczenie RGIP.6220.3.2021.KB.5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-04 09:11:16, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej działkach nr 140/4, 140/6 i 141/1 w miejscowości Torzewo, gmina Topólka”.

 RGIP.6220.4.2021.KB.5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-07-12 10:56:43, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie GDOŚ

Dotyczy środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

 Zawiadomienie GDOŚ Warszawa 2 2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-07-05 10:40:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „FVE DĘBIANKI” o mocy do 3 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dębianki, gmina Topólka, powiat Radziejowski, województwo Kujawsko-Pomorskie.


Zamieszczono na okres od 26.05.2021r. do 09.06 2021r.

 RGIP.6220.6.2021.KB.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 13:45:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wyłożeniu akt sprawy

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2

 RGIP.6220.10.2020.KB.10.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-20 13:02:03, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu
zawieszonego postepowania

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2

 RGIP.6220.10.2020.KB.8.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-20 13:00:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1500 sztuk w miejscowości Kamieniec, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 7/2.

 obwieszczenie RGIP.6220.7.2020.KB.16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-12 13:59:42, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Tomisławice", polegającego na kontynuacji wydobycia węgla brunatnego w odkrywce Tomisławice, zlokalizowanego w gminie Wierzbinek, powiat koniński, województwo wielkopolskie.

 zawiadomienie WOO-II.420.2.2021.WN.6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-23 09:51:08 Informację zaktualizowano 2021-04-23 09:52:26, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1500 sztuk w miejscowości Kamieniec, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 7/2.

 RGIP.6220.7.2020.KB.14.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-13 13:35:46, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu
zawieszonego postępowania

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na na budowie budynków rekreacji indywidualnej z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą na działce nr 46/70 w obrębie geodezyjnym Głuszynek gm. Topólka.

obwieszczenie RGIP.6220.6.2020.KB.10.1 .pdf

 obwieszczenie RGIP.6220.6.2020.KB.10.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-23 13:40:46, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej działkach nr 140/4, 140/6 i 141/1 w miejscowości Torzewo, gmina Topólka”.

 obwieszczenie RGIP.6220.4.2021.KB.3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-23 08:38:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy budowy instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działce ewidencyjnej nr 151 oraz 152 w obrębie Sadłużek w gm. Topólka

 obwieszczenie RGIP.6220.3.2021.KB.3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 13:15:21, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wyłożeniu akt sprawy

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1500 sztuk w miejscowości Kamieniec, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 7/2.

 obwieszczenie RGIP.6220.7.2020.KB.13.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 08:40:39, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie Nr WA.ZUZ.7.4210.46.2021.MK

Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły  Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce na odprowadzenie  oczyszconych ścieków sanitarnych z biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków typu OMB-20 w m. Topólka.

 Obwieszczenie PGW 46.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-09 12:39:42, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja o wydaniu decyzji

Dotyczy wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie o wycinkę drzew.

 Informacja o wydanej decyzji _.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-02-04 13:13:43, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Kozjaty– Hulanka, na odcinku ca 1600 mb, położonej w m. Kozjaty gm. Topólka na nieruchomości oznaczonej: nr ewidencyjnymi 351/1 i 96 w obrębie geodezyjnym Kozjaty gm. Topólka.

 obwieszczenie RGIP..6220.12.2020.KB.6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-02-02 14:02:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji - zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 RGIP.6233.1.2021.2a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-01-25 08:19:16 Informację zaktualizowano 2021-01-27 07:46:37, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie o wycinkę drzew.

 RGIP.6131.183.2020.4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-01-25 08:01:27 Informację zaktualizowano 2021-01-27 07:41:03, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji - zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

zawiadomienie RGIP.6233.1.2021.KB.1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-12 13:51:47, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie GDOŚ

Dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

ZAWIADOMIENIE_GDOŚ 2021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-04 14:37:26, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Kozjaty– Hulanka, na odcinku ca 1600 mb, położonej w m. Kozjaty gm. Topólka na nieruchomości oznaczonej: nr ewidencyjnymi 351/1 i 96 w obrębie geodezyjnym Kozjaty gm. Topólka.

obwieszczenie RGIP.6220.12.2020.KB.4 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-31 10:52:11, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja o wydaniu decyzji

Dotyczy wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie o wycinkę drzew.

 informacja RGiP.6131.171.2020.5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 11:54:37, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie o wycinkę drzew

 zawiadomienie RGIP.6131.171.2020.3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-12-01 12:22:05, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja o finansowaniu utylizacji azbestu przez
WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW w Warszawie w 2020r

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-30 13:25:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie o wycinkę drzew 

informacja RGIP.6131.183.2020.2.pdf

 zawiadomienie.RGIP.6131.183.2020.1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 14:17:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy wniosku Zarzadu Dróg Powiatowych w Radziejowie o wycinkę drzew

zawiadomienie RGIP.6131.171.2020.pdf

 informacja.RGIP.6131.171..pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-11-06 13:53:43, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie Wójta Gminy Topólka

o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowsko dla dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Topólka na lata 2021-2035"

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-21 14:22:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenieo wyłożeniu raportu

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1900 sztuk w miejscowości Wyrobki, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 39/1.

 obwieszczenie RGIP..6220.13.2020.KB.6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-10-20 09:31:29, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1900 sztuk w miejscowości Wyrobki, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 39/1.

 zawiadomienie_RGIP.6220.13.2020.KB.2 _.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-10-20 09:28:48 Informację zaktualizowano 2020-10-20 11:02:28, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów (realizacja punktu skupu złomu) w Topólce na działce o numerze ewidencyjnym 34/4.

 obwieszczenie RGIP.6220.11.2020.KB.8.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-10-19 12:59:07, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Kozjaty– Hulanka, na odcinku ca 1600 mb, położonej w m. Kozjaty gm. Topólka na nieruchomości oznaczonej: nr ewidencyjnymi 351/1 i 96 w obrębie geodezyjnym Kozjaty gm. Topólka.

 obwieszczenie RGIP.6220.12.2020.KB.1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-28 09:52:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W
CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA
GMINY TOPÓLKA NA LATA 2021-2035

   


PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY TOPÓLKA NA LATA 2021-2035

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-25 14:01:19 Informację zaktualizowano 2020-09-25 14:02:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów (realizacja punktu skupu złomu) w Topólce na działce o numerze ewidencyjnym 34/4.

 obwieszczenie RGIP.6220.11.2020.KB.6 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 11:33:21, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2

 obwieszczenie 10 2020 3 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 13:41:45, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów (realizacja punktu skupu złomu) w Topólce na działce o numerze ewidencyjnym 34/4.

 owieszczenie 11.2020.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 10:56:25, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczyprzedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2

 obwieszczenie 10.2020 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 10:53:51, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniajacej

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53/2 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 obwieszczenie Borek II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 12:39:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniajacej

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53/2 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 obwieszczenie Borek I.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 12:37:40 Informację zaktualizowano 2020-06-26 12:40:52, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków rekreacji indywidualnej z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą.

 obiweszczenie RGIP.6220.6.2020KB.8.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:35:39, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1500 sztuk w miejscowości Kamieniec, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 7/2.

obwieszczenie o wyłożeniu raportu.pdf

 obwieszczenie 7.2020.1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 10:29:50 Informację zaktualizowano 2020-07-01 13:00:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o umorzeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec na działkach: nr 27 i 8 w obrębie Rybiny i nr 20 w obrębie Orle gm. Topólka, 

 Decyzja Umorzenie ścieżka rowerowa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-04 14:34:43 Informację zaktualizowano 2020-05-04 14:36:09, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydanej decyzji

Dotyczy zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Borek II” o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka.

 Obwieszczenie o decyzji 03 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-08 08:44:41, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydanej decyzji

Dotyczy zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Borek I” o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka.

 Obwieszczenie o decyzji 02 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-08 08:41:10, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków rekreacji indywidualnej z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą.

 obwieszczenie 6.2020 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 13:31:52, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec na działkach nr 27 i 8 w Rybinach i nr 20 w Orlu.

Mapa ewidencyjna

 Wniosek z KIP 04 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 14:47:27 Informację zaktualizowano 2020-03-17 14:48:25, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej BOREK II na działce nr 53/2 w Borku gm. Topólka

 Zawiadomienie BOREK II zmiana.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 09:36:09, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej BOREK I na działce nr 53/2 w Borku gm. Topólka

 Zawiadomienie BOREK I zmiana.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 09:33:43, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy rozbudowy istniejącego zakładu produkcji prefabrykatów betonowych, wraz z istniejącą infrastrukturą o halę produkcyjną wyposażoną w linię technologiczną do produkcji stropów i ścian typu filigran, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewidencyjnych 173/9 oraz 173/12 obręb 0008 Dębianki.

 inform o decyzji - Henkor.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 13:40:19, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja

Dotyczy wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

 inf. o wyd. decyzji ZDP.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-23 09:16:13, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, 

 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach BOREK II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-21 09:54:05, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach BOREK I.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-21 09:51:44, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy rozbudowy istniejącego zakładu produkcji prefabrykatów betonowych, wraz z istniejącą infrastrukturą o halę produkcyjną wyposażoną w linię technologiczną do produkcji stropów i ścian typu filigran, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewidencyjnych 173/9 oraz 173/12 obręb 0008 Dębianki.

 zaw. o zak. post. dz. nr 173.9 Dębianki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-21 08:07:28, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy wykonania otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Dębianki gm. Topólka (działka nr 186/1).

 informacja o dec. dz. nr 186.1 Dębianki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 13:58:00, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 Zawiadomienie o zakończeniu post. 4.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 10:27:01, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 Zawiadomienie o zakończeniu post. 3.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 10:23:07, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy wykonania otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Dębianki gm. Topólka (działka nr 186/1).

 zawiad zak. post. dz. nr 186.1 Dębianki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 13:28:47, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo gmina Topólka (działka nr 127).

 inform. dot. dz. nr 127 Paniewo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 09:18:02, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-18 10:32:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uzgodnienie RDOŚ

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej „Borek II” o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Uzgodnienie RDOŚ Borek II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-13 14:06:03 Informację zaktualizowano 2019-12-13 14:06:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzgodnienie RDOŚ

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej „Borek I” o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Uzgodnienie rdoś Borek I.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-13 13:55:07 Informację zaktualizowano 2019-12-13 13:58:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni głębinowej na terenie działki nr 2/2 w miejscowości Torzewo (obręb Torzewo 0026) gm. Topólka, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 informacja dz nr. 2.2 Torzewo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-12 13:15:53, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotycz yrealizacji przedsięwzięcia polegającego na: wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo gmina Topólka          ( działka nr 127).

 zaw. o zak. post. dz. nr 127 Paniewo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 12:51:46, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni głębinowej na terenie działki nr 2/2 w miejscowości Torzewo (obręb Torzewo 0026) gm. Topólka, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 zaw. o zak. postep. dz. nr 2.2 Torzewo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-27 08:39:56, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie 3 o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "BOREK II" na działce nr 53 w Borku gm. Topólka.

 Ogłoszenie 3 BOREK II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 09:12:47, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie 3 o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "BOREK I" na działce nr 53 w Borku gm. Topólka.

 Ogłoszenie 3 Borek I.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 09:10:03, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "BOREK II" na działce nr 53 w Borku gm. Topólka.

 Borek_II_uzupełnienie_19-10-30.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 08:00:12, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "BOREK I" na działce nr 53 w Borku gm. Topólka.

 Borek_I_uzupełnienie_19-10-30.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 07:57:08, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy wykonania otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Dębianki gm. Topólka (działka nr 186/1).

 zawiad.dz. nr 186.1 Dębianki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 07:45:11, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o usunięcie drzew

Dotyczy wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie o usunięcie drzew.

 informacja ZDP 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-05 14:28:14 Informację zaktualizowano 2019-11-06 07:56:31, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotycz yrealizacji przedsięwzięcia polegającego na: wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo gmina Topólka          ( działka nr 127).

 zawiadomienie dz. nr 127 Paniewek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-14 14:26:44, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy rozbudowy istniejącego zakładu produkcji prefabrykatów betonowych, wraz z istniejącą infrastrukturą o halę produkcyjną wyposażoną w linię technologiczną do produkcji stropów i ścian typu filigran, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewidencyjnych 173/9 oraz 173/12 obręb 0008 Dębianki.

 zawiad. dz. 173.9 i 173.12 Dębianki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-18 11:22:44, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie ponowne o wyłożeniu raportu do
wglądu publicznego

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka.

 Ogłoszenie 2 Borek II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 14:44:06, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie ponowne o wyłożeniu raportu do
wglądu publicznego

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka.

 Ogłoszenie 2 Borek I.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 14:42:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka.

 GPD - _uzup_borek_II - 19-09-04.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 13:13:25, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka.  

 GPD - uzup_borek_I - 19-09-02.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 13:10:59, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni głębinowej na terenie działki nr 2/2 w miejscowości Torzewo (obręb Torzewo 0026) gm. Topólka, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie. 

 zawiadomienie dz.2.2 Torzewo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 12:31:28, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na wydzieleniach ewidencyjnych: 72/1; 73/1; 74 i 59 w obrębie ewidencyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 Decyzja środowiskowa 2 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 07:58:25 Informację zaktualizowano 2019-09-04 07:59:10, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na terenie działki nr 285 w miejscowości Torzewo (obręb Torzewo 0026) gm. Topólka, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 decyzja umarzająca.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 13:18:15 Informację zaktualizowano 2019-09-03 13:18:48, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o sprostowaniu omyłki oczywistej w
decyzji

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 sprost. decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 13:12:22, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o sprostowaniu omyłki oczywistej w
postanowieniu

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 sprost. postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 13:08:29, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie SKO we Włocławku o utrzymaniu w
mocy decyzji Wójta Gminy Topólka o
środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy rozbudowy zakładu produkującego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Obwieszczenie KO.411.974.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 14:47:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie. 

 Zaw. o zak. post. 2 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-21 08:35:20, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzgodnienie RDOŚ

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka.

 Uzgodnienie RDOŚ 2 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 09:35:06 Informację zaktualizowano 2019-08-20 09:35:38, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka.

 Opinia PPIS 2 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 09:30:25 Informację zaktualizowano 2019-08-20 09:30:53, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka

 decyzja dz. nr 75 w Bielkach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-07 14:31:34 Informację zaktualizowano 2019-08-07 14:34:39, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 decyzja dz. nr 19 w Bielkach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 14:03:27 Informację zaktualizowano 2019-07-19 14:04:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja

Dotyczy usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na nieruchomości położonej w miejscowości Topólka dz. nr 194 obr. Topólka gm. Topólka powiat radziejowski.

 informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-18 13:17:53, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na terenie działki nr 285 w miejscowości Torzewo (obręb Torzewo 0026) gm. Topólka, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 zawiadomienie dz. nr 285 w Torzewie .pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 07:21:57, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 zawiadom dz. nr 19 Bielki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:31:19, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 postanowienie dz. nr 19 Bielki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:28:01 Informację zaktualizowano 2019-07-10 10:28:32, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka. 

 Raport OOŚ Wyrobki 28.06.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 10:32:04 Informację zaktualizowano 2019-07-09 13:58:22, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka

 zawiadom o zak. post. dz. nr 75 w Bielkach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 14:31:39, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka

 postanowienie dz. nr 75 Bielki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 14:12:02 Informację zaktualizowano 2019-07-04 14:24:36, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka

 opinia RDOŚ dz. nr 75 w Bielkach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 14:07:05 Informację zaktualizowano 2019-07-04 14:07:53, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Borek II" o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 Ogłoszenie 04 19.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 12:04:12, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Borek I" o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Ogłoszenie 03 19.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 12:00:36, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienia i
opinię

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Borek II" o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Obwieszczenie 04 19.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 11:58:20, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienia i
opinię

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Borek I" o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 Obwieszczenie 03 19.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 11:56:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o podjęciu zawieszonego
postępowania

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Borek II" o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 Postanowienie o podjęciu postepowania 04 19.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 11:53:00, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o podjęciu zawieszonego
postępowania

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Borek I" o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 Postanowienie o podjęciu postepowania 03 19.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 11:50:32, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej „BOREK II” o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

Inwentaryzacja przyrodnicza

 GPD - PV - Raport - Borek II -19-05-2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 13:46:04 Informację zaktualizowano 2019-06-27 13:46:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej „BOREK I” o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie 

Inwentaryzacja przyrodnicza

 GPD - PV - Raport - Borek I -19-05-2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 13:29:02 Informację zaktualizowano 2019-06-27 13:29:31, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka.

 opinia PPIS dz. nr 75 w Bielkach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 13:40:19 Informację zaktualizowano 2019-06-24 13:41:00, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy rozbudowy zakładu produkującego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 Decyzja środowiskowa 8.17.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 13:39:33 Informację zaktualizowano 2019-06-18 13:40:22, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenia SKO we Włocławku,
Znak:KO.411.663-664.2019 i KO.411.667-672.2019

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb Nr 0020-Sierakowy, gmina Topólka, położonej w we wsi Emilianowo gm. Topólka.

 Obwieszczenia SKO z 10.06.2019r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 08:14:07, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 opinia PPIS dz. nr 19 Bielki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 10:46:14 Informację zaktualizowano 2019-06-11 10:46:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia Wody Polskie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka.

 opinia Wody Polskie dz. nr 75 Bielki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 14:02:49 Informację zaktualizowano 2019-06-05 14:06:47, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 decyzja dz. nr 18 Wola Jurkowa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-03 12:05:36 Informację zaktualizowano 2019-06-03 12:07:22, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka.

 Zakończenie postępowania ponowne 8 1017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-03 11:26:51, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie karty informacyjnej
przedsięwzięcia

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka.

uzupełnienie Bielki dz. nr 75.pdf

załącz. nr 1 Bielki dz. nr 75 .pdf

załacz. nr 2 Bielki dz. nr 75.pdf

załącz. nr 3 Bielki dz. nr 75.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 12:37:40 Informację zaktualizowano 2019-05-30 12:43:27, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 opinia RDOŚ dz. nr 19 Bielki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 12:14:32 Informację zaktualizowano 2019-05-29 12:15:26, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na nieruchomości położonej w miejscowości Topólka dz. nr 194 obr. Topólka gm. Topólka powiat radziejowski

 zawiadomienie RGIP.6236.2.2019 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-27 14:07:56, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS ponowna nr 4

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek.

 Opinia PPIS z 15.05.2019r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-23 07:37:37 Informację zaktualizowano 2019-05-23 07:38:09, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 zawiadomienie .pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 12:19:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 postanowienie .pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 12:18:02 Informację zaktualizowano 2019-05-22 12:23:51, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia Wody Polskie

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 opinia Wody Polskie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 12:14:26 Informację zaktualizowano 2019-05-22 12:22:01, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 obwieszczenie .pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 14:23:28, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 zawiadomienie .pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 14:20:28, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzgodnienie ponowne RDOŚ

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek.

 Uzgodnienie 2 rdoś 08 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 11:59:56, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS ponowna

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek. 

 Opinia 2 ppis 08 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 11:52:44 Informację zaktualizowano 2019-05-14 11:53:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Postanowienie sprostowanie Borek II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 08:31:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Postanowienie o zawieszeniu postepowania BOREK II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 08:06:53, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o zakresie raportu

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Postanowienie ooś BOREK II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 14:34:22 Informację zaktualizowano 2019-05-09 07:45:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Opinia rdoś BOREK II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 14:00:56 Informację zaktualizowano 2019-05-08 14:04:16, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Opinia PPIS BOREK II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 13:58:33 Informację zaktualizowano 2019-05-08 13:58:59, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia Wody Polskie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 OPINIA WODY POLSKIE BOREK II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 13:51:52 Informację zaktualizowano 2019-05-08 13:52:12, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Postanowienie o zawieszeniu post. 3 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 13:08:56, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o zakresie raportu

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Postanowienie 03 19 Borek I.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 10:53:11 Informację zaktualizowano 2019-05-08 10:53:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Opinia RDOŚ BOREK I.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 10:48:32 Informację zaktualizowano 2019-05-08 10:49:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia Wody Polskie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 OPINIA WODY POLSKIE BOREK I.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 10:26:35 Informację zaktualizowano 2019-05-08 10:26:50, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 OPINIA PPIS BOREK I.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 10:19:12 Informację zaktualizowano 2019-05-08 10:19:25, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka.

 obwieszczenie Bielki .pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 14:27:53, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka.

 zawiadomienie .pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 14:21:12, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z KIP

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka.

KIP Bielki.pdf

Bielki oddziaływanie.pdf

Bielki rozmieszczenie A3.pdf

Bielki rozmieszczenie.pdf

 wniosek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 14:00:27 Informację zaktualizowano 2019-05-06 14:03:35, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Przekazanie odwołań od decyzji środowiskowej do
SKO we Wlocławku

Dotyczy budowiy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb Nr 0020-Sierakowy, gmina Topólka, położonej w we wsi Emilianowo gm. Topólka

 Odwołania. Przekazanie do SKO 7 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 09:16:57, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 opinia RDOŚ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 13:40:38 Informację zaktualizowano 2019-04-18 13:43:36, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 opinia PPIS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-17 13:30:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Topolka

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek.

 Ogłoszenie Wójta Gminy Topólka 4 8 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 13:41:16, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy rozbudowiy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek gm. Topólka.

 uzupełnienie 3 kwiecień 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 08:00:37, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 14:00:06, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 zawiadom. o wszczęciu postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 13:58:13 Informację zaktualizowano 2019-04-04 08:41:54, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z KIP

Dotyczy  wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka 

 wniosek i kartą informacyjną pzedsięwzięcia 6.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 13:47:20 Informację zaktualizowano 2019-04-04 08:48:48, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka, położonej w we wsi Emilianowo gm. Topólka,

 Decyzja II 07 17 Dobruchowski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 07:25:10 Informację zaktualizowano 2019-03-29 07:26:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka.

 Obwieszczenie Borek II 4 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 13:05:02, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka.

 Zawiadomienie Borek II 4 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 13:02:56, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka.

 Obwieszczenie Borek I 3 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 13:00:06, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka.

 Zawiadomienie Borek I 3 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 12:58:13, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Borek II" o mocy do 1MW na działce nr 53 w Borku gm. Topólka.

Karta informacyjna przedsięwzięcia 4 19

Mapa ewidencyjna 4 19

Mapa oddziaływania 4 19

 GPD - Borek II wniosek o DŚ -19-03-12.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-14 08:35:58, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Borek I" o mocy do 1MW na działce nr 53 w Borku gm. Topólka.

Karta informacyjna przedsięwzięcia 3 19

Mapa ewidencyjna 3 19

Mapa oddziaływania 3 19

 GPD - Borek I wniosek o DŚ -19-03-12.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-14 08:29:23, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania -
ponowne

Dotyczy budowy chlewni (tuczarni) na działce nr 137 w obreębie Sierakowy, w m. Emilianowo gm. Topolka

 Zawiadomienie o zakończeniu postepowania ponowne 7 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-04 13:29:29, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w Radziejoeie-ponowna

Dotyczy budowy chlewni (tuczarni) na działce nr 137 w obreębie Sierakowy, w m. Emilianowo gm. Topolka

 Opinia PPIS ponowna 7 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-04 12:57:01 Informację zaktualizowano 2019-03-04 12:57:58, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie o wylożeniu uzupełnień do rapotu

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Ogłoszenie 3 6220 08 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 11:45:26, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Uzupełnienie 2 do raportu w ponownym postepowaniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 11:35:29 Informację zaktualizowano 2019-02-20 11:40:42, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opina PPIS w Radziejowie w ponownym postepowaniu

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Ponowna opinia PPIS CZAMANINEK.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 11:14:57 Informację zaktualizowano 2019-02-20 12:11:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka, położonej w we wsi Emilianowo gm. Topólka

 Uzgodnienie RDOŚ 07 17 ponowne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 08:10:01 Informację zaktualizowano 2019-02-12 08:11:11, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informzcja Zarządu Województwa o projekcie
uchwały antysmogowej

Dotyczy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały antysmogowej.

 Informacja o projekcie uchwały antysmogowej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 13:05:54, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o ponownym wylożeniu raportu z
uzupełnieniami do wglądu publicznego

Dotyczy budowy tuczarni trzody chlewnej na działce nr 137 obręb Sierakowy

 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu raportu 07 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 07:37:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie ponowne

Dotyczy budowy tuczarni trzody chlewnej na działce nr 137 w obrębie Sierakowy gm. Topólka.

 Obwieszczenie ponowne 7.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 14:31:12, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania

Dotyczy budowy tuczarni trzody chlewnej na działce nr 137 w obrębie Sierakowy gm. Topólka.

 Zawiadomienie o wszcz. post. ponowne 7.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 14:29:57, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy budowy tuczarni trzody chlewnej na działce nr 137 w obrębie Sierakowy gm. Topólka

 pismo do UG Topólka - raport (uzup3) chlewnia GR Z.Dobruchowski Sierakowy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 13:19:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja


 

 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 15:09:08 Informację zaktualizowano 2018-12-19 15:10:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego
raportu z uzupełnieniami z dnia 5.11.2018r.

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane na działkach nr 140, 141, 142, 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka.

 Ogłoszenie o wyłożeniu raportu ponowne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 12:48:04, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie ponowne

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane na działkach nr 140. 141. 142, 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka

 Obwieszczenie ponowne 8 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 09:48:59, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postepowania

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane na działkach nr 140. 141. 142, 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka

 Zaw. o wszcz. post. ponowne 8 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 09:47:43, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane na działkach nr 140, 141, 142, 143 i 144  w Czamaninku gm. Topólka

Załącznik 1.1 Mapa pora dzienna

Załącznik 1.2 Tabela danych

Załącznik 1.3 Tabela wyników

Załącznik 2 Pismo dot. kumulacji

Załącznik 3 Oświadczenie autora raportu

 UZUPEŁ. WYDRUK - 05.11.2018 - Czamaninek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 07:40:11, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o zawieszeniu postępowania
administracyjnego

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka.

 Postanowienie o zawiesz. post. 02.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 11:42:23, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na terenie Gospodarstwa Rolnego Andrzej Śmiałek na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty gm. Topólka.

 Postanowienie o zawieszeniu post. 6 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 09:07:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia ooś

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka.

 Postanowienie o potrzebie ooś 2 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-10 13:16:56 Informację zaktualizowano 2018-10-10 13:17:17, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w Radziejowie o braku potrzeby
przeprowadzenia ooś

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki gm. Topólka.

 Opinia PPIS 2.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 12:21:15 Informację zaktualizowano 2018-10-09 12:21:38, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PGW Wody Polskie o braku potrzeby
przeprowadzenia ooś

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki gm. Topólka.

 Opinia PGW 2.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 12:18:23 Informację zaktualizowano 2018-10-09 12:18:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy o potrzebie
przeprowadzenia ooś

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki gm. Topólka.

 Opinia RDOŚ 2.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 12:13:10 Informację zaktualizowano 2018-10-09 12:14:58, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie SKO we Włocławku na podstawie art.
49 kpa

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy.

 Obwieszczenie SKO.1164.2018art.49 kpa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 08:22:34, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie SKO we Włocławku na podst. art. 38
ustawy środowiskowej

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy.

 Obwieszczenie SKO.1164.2018 art. 38 ust. śr.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 08:16:42, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja o przekazaniu odwołania od decyzji Nr
RGiP.6220.7.2017.AJ.12 do SKO we Włocławku

Dotyczy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka.

 Odwołanie do SKO we Wlocławku.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 08:23:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, gm. Topólka

 Obwieszczenie Fotowoltaika Wyrobki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 14:29:45, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, gm. Topólka

 Zaw. o wszcz. post. Fotowoltaika Wyrobki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 14:28:38, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z KIP

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, gm. Topólka.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

 Wniosek Fotowoltaika Wyrobki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 14:21:47, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia

Dotyczy budowy ujęcia wody dla potrzeb fermy trzody chlewnej i do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Kamieniec gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 7/2 - obręb Kamieniec, gm. Topolka.

 Decyzja ooś 1. 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 12:41:22 Informację zaktualizowano 2018-08-17 12:41:52, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowiski

Dotyczy budowy ujęcia wody na działce nr 7/2 w Kamieńcu na potrzeby fermy trzody chlewnej i deszczowania upraw.

 Post. bez ooś 1 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-13 14:03:42 Informację zaktualizowano 2018-08-13 14:04:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy wykonania otworu studziennego Nr 1 o wydajności Q = 20m3/h wraz z urządzeniami służącymi do pobóru wody dla potrzeb fermy trzody chlewnej i do deszczowania upraw rolnych, zlokalizowanym w miejscowości Kamieniec gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 7/2 - obręb Kamieniec, gm. Topolka.

 Opinia RDOŚ 1.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-09 08:05:00 Informację zaktualizowano 2018-08-09 08:05:29, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PGW Wody Polskie

Dotyczy wykonania otworu studziennego Nr 1 o wydajności Q = 20m3/h wraz z urządzeniami służącymi do pobóru wody dla potrzeb fermy trzody chlewnej i do deszczowania upraw rolnych, zlokalizowanym w miejscowości Kamieniec gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 7/2 - obręb Kamieniec, gm. Topolka.

 Opinia PGW 1.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-09 08:02:45 Informację zaktualizowano 2018-08-09 08:03:13, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radziejowie

Dotyczy wykonania otworu studziennego Nr 1 o wydajności Q = 20m3/h wraz z urządzeniami służącymi do pobóru wody dla potrzeb fermy trzody chlewnej i do deszczowania upraw rolnych, zlokalizowanym w miejscowości Kamieniec gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 7/2 - obręb Kamieniec, gm. Topolka.

 Opinia PPIS 1.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-09 07:59:28 Informację zaktualizowano 2018-08-09 08:00:06, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych
uwarunkowań

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka, położonej w we wsi Emilianowo gm. Topólka

 Decyzja o śr. uw. 07 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-07 12:42:51 Informację zaktualizowano 2018-08-07 12:44:33, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie SKO we Włocławku

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie w Czamaninku

 Obwieszczenie SKO 411.868.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-07 08:59:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie informacji zawartych w Karcie
Informacyjnej przedsięwzięcia

Dotyzcy wykonania otworu studziennego Nr 1 o wydajności Q = 20m3/h wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażu obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych, dla potrzeb fermy trzody chlewnej i do deszczowania upraw rolnych, zlokalizowanym w miejscowości Kamieniec gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 7/2 - obręb Kamieniec, gm. Topolka.

 Uzupełnienie KIP.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-25 07:56:21, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 137 obręb Sierakowy, w m. Emilianowo gm. Topólka

 Zawiadomienie o zak. post. 07.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 07:47:31, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo gm. Topólka

 Uzgodnienie RDOŚ 7.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 10:19:15 Informację zaktualizowano 2018-07-09 10:21:21, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie SKO we Włocławku

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na terenie Gospodarstwa Rolnego Andrzej Śmiałek na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty gm. Topólka

 OBWIESZCZENIE SKO KO.411721.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 11:57:59, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy: budowy i eksploatacji studni Nr 1 na działce nr 7/2 w Kamieńcu gm. Topólka.

 Obwieszczenie 1 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 08:22:22, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Dotyczy: budowy i eksploatacji studni Nr 1 na działce nr 7/2 w Kamieńcu gm. Topólka.

 Zawiad. o wszcz. post 1 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 08:21:13, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z kartą informacyjną
przedsięwzięcia

Dotyczy budowy i eksploatacji studni Nr 1 na działce nr 7/2 w Kamieńcu

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Wypis z rejestru gruntów

Mapa dokumentacyjna 1:50000

Mapa ewidencyjna 1:5000

Schemat obudowy studni

Decyzja ustalająca zasoby eksploatacyjne studni

 Wniosek Dobruchowski 1 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 07:49:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie o decyzji SKO we Włocławku

Dotyczy postepowania odwoławczego od decyzzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na zwiększeniu obsady trzody chlewnej w chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 OBWIESZCZENIE SKO Nr KO.411.418.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 14:07:34, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy rocbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Decyzja 08.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-14 12:36:19 Informację zaktualizowano 2018-05-14 12:37:33, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Zawiadomienie o zak. post.08.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 09:28:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy

Dotyczy postepowania odwoławczego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

 Zawiadomienie GDOŚ z dn. 3.04.2018r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 11:51:38, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty, jednostka Nr 041107_2 Topólka, położonej w we wsi Kozjaty gm. Topólka,

 Decyzja ooś 6.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 10:46:15 Informację zaktualizowano 2018-04-11 10:47:32, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
przez RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy: rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 Uzgodnienie RDOŚ 8 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 13:05:03 Informację zaktualizowano 2018-04-05 13:06:28, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Włocławku

Dotyczy: uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka, z organem właściwym w sprawie wydanoa oceny wodnoprawnej.

 Obwieszczenie SKO we Włocławku Nr KO 411.4182018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 12:04:05, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania
administracyjnego

Dotyczy budowy chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na terenie Gospodarstwa Rolnego Andrzej Śmiałek na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty, jednostka Nr 041107_2 Topólka, położonej we wsi Kozjaty gm. Topólka.

 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 06 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 14:22:13, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzgodnienie PGW Wody Polskie

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk tuczników na działce nr ew. 137 położonej we wsi Emilianowo, obręb 0020 Sierakowy gm. Topólka.

 Uzgodnienie Wody Polskie 07 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 08:17:49 Informację zaktualizowano 2018-03-13 08:18:57, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzgodnienie PGW Wody Polskie

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na terenie  nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty, jednostka Nr 041107_2 Topólka, położonej w we wsi Kozjaty gm. Topólka,

 Uzgodnienie Wody Polskie 06.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 08:13:17, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie o wyłożeniu uzupełnienia do raportu
na wniosek RDOŚ 2

Dotryczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Ogłoszenie 08 17 2.03.18.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 13:28:36, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie 2 raportu na wniosek RDOŚ

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

Załącznik 1 Pismo Wójta Gminy Topólka

Załącznik 2 analiza hałasu

Załącznik 3 analiza hałasu c.d.

Załącznik 4 analiza hałasu c.d.

Załącznik 5 analiza hałasu c.d.

Załącznik 6 analiza hałasu c.d.

Załącznik 7 analiza hałasu c.d.

 uzupełnienie 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 07:49:44, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu raportu

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 OGŁOSZENIE II 8 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 14:23:17, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogoszenie o wyłożeniu raportu

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka, położonej w we wsi Emilianowo gm. Topólka

 OGŁOSZENIE 7 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 14:20:44, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP)  na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty

 OGŁOSZENIE 6 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 14:18:07, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o uzgodnienie z Wodami Polskimi

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka

 Wniosek o uzgodnienie Wody Polskie 7 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:45:23, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o uzgodnienie z Wodami Polskimi

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty gm. Topólka

 Wniosek o uzgodnienie Wody Polskie 6 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:42:11, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o uzgodnienie z Wodami Polskimi

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek.

 Wniosek o uzgodnienie Wody Polskie 8 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:34:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzgodnienie RDOŚ 6 2017

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 w Kozjatach gm. Topólka

 Uzgodnienie RDOŚ 6 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 08:24:39 Informację zaktualizowano 2018-02-05 08:25:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 w Kozjatach gm. Topólka

 Opinia PPIS 6 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 08:21:13 Informację zaktualizowano 2018-02-05 08:22:13, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ 2

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 pismo do RDOŚ Bydgoszcz - raport (uzupełnienie2) chlewnia GR.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-02 14:54:12, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uxzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ 1

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty

Zał nr 1

Zał nr 2

 Raport (uzupełnienie nr 1) chlewni.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-02 14:50:39, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie raportu na wniosek PPIS

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty

 pismo do PPIS Radziejów - raport (uzupełnienie) chlewnia GR .pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-02 14:45:04, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w Radziejowie 7 2017

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka.

 Opinia 7 2017 PPIS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 13:14:12 Informację zaktualizowano 2018-02-01 13:15:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka.

Zał. Nr 1 do uzupełnienia 7 2017

Zał. Nr 2.1 do uzupełnienia 7 2017

Zał. Nr 2.2 do uzupełnienia 7 2017

Zał. Nr 3 do uzupełnienia 7 2017

Zał. Nr 4 do uzupełnienia 7 2017

 Uzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ 7 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 13:04:56, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie raportu na wniosek PPIS w
Radziejopwie

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka.

 Uzupełnienie raportu na wniosek PPIS 7 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 13:01:28 Informację zaktualizowano 2018-02-01 13:02:09, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Pismo GDOŚ do RZGW w Bydgoszczy w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

Dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 09.10.2017r., Znak WOO-II.4235.15.2015.MW.26 okreslającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

 Pismo GDOŚ z dnia 24.01.2018r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 12:53:20, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS Radziejów

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Opinia PPIS 08 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-25 08:46:44 Informację zaktualizowano 2018-01-25 08:47:36, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie raportu na wniosek PPIS Radziejów

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Uzupełnienie raportu PPIS 08 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-25 08:43:50 Informację zaktualizowano 2018-01-25 08:44:45, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 2.1

Zał. Nr 3

Zał. Nr 3.1

Zał. Nr 3.2

Zał. Nr 3.3

Zał. Nr 3.4

Zał. Nr 3.5

Zał. Nr 3.6

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

 Uzupełnienie raportu RDOŚ 08 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 14:39:49 Informację zaktualizowano 2018-01-24 14:52:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy zwiększenia obsadyzwierząt w istniejącej chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 04.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-27 09:59:45, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Informacja o współfinansowaniu utylizacji
wyrobów zawierających azbest w gminie Topólka w
2017r.

Dotyczy: demontażu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Topólka w 2017r.

 informacja o finansowaniu przez WFOŚiGW utylizacji azbestu w gminie Topolka w 2017r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 11:15:03, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka.

 Zawiadomienie 2 o zakończ. post. 04 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 12:10:07, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 Obwieszczenie 08 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-24 12:18:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 Ogłoszenie 08 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-24 12:17:17, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Załącznik do raportu - Projekt prac
geologicznych

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

 Zał. nr 30 08 17 projekt prac geologicznych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-24 09:02:21, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznuik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Załącznik nr 20

Załącznik nr 21

Załącznik nr 22

Załącznik nr 23

Załącznik nr 24

Załącznik nr 25

Załącznik nr 26

Załącznik nr 27

Załącznik nr 28

Załącznik nr 29

 Raport ooś - Czamaninek 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-24 08:34:04 Informację zaktualizowano 2017-11-24 08:34:45, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o podjęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka

 Post. o podjęciu postęp. 8 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 10:37:31, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do
wglądu publicznego

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu raportu do wglądu publicznego .pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 13:18:44, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ponowne uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 Ponowne uzgodnienie RDOŚ 04 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:28:00, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ponowna opinia PPIS w Radziejowie

Zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 Ponowna opinia PPIS 04 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:18:52, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o zawieszeniu postepowania

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka

 Post. o zawieszeniu 8 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-17 12:57:26, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie RDOŚ Poznań z 10.10.2017r. WN28

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

 Obwieszczenie RDOŚ Poznań z 10 10 2017 WN28.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-17 11:12:44, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie RDOŚ Poznań z 10.10.2017r. WN27

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Obwieszczenie RDOŚ Poznań z 10 10 2017 WN27.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-17 11:08:27, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia ooś

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka.

 Postanowienie o ooś 8 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-17 09:20:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ w sprawie ooś

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka.

 Opinia RDOŚ 8 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-17 09:19:04, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w sprawie ooś

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka.

 Opinia PPIS 8 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-17 09:17:07, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Budowa chlewni o obsadzie 1900 szt. na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo gm. Topolka

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Mapa ewidencyjna

Wypis z rejestru gruntów

Planowane zagospodarowanie działki nr 137 Sierakowy

Ocena klasyfikacji akustycznej

Mapa obszarów chronionych

Informacja o środowisku

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń

Dane wejściowe - hałas

hałas wykresy

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 13:16:09, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Budowa chlewni o obsadzie 1900 szt. na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo gm. Topolka

 Obwieszczenie 7 17 Chlewnia Dobruchowski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 13:14:32, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Budowa chlewni o obsadzie 1900 szt. na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo gm. Topolka

 Zawiadomienie 7 17 Chlewnia Dobruchowski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 13:13:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Budowa chlewni o obsadzie 1900 szt. na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo gm. Topolka

Mapa z obszarem oddziaływania

 Wniosek Chlewnia Dobruchowski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 13:10:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu

Dotyczy zwiększenia obsady zwiecząt w chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 Wyjaśnienia do raportu chlewnia Orle.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-13 12:17:40, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane CZAMANINEK

 Obweiszczenie Czamaninek 08 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-13 10:40:04, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane CZAMANINEK

 Zaw. o wszcz. post. Czamaninek 08 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-13 10:33:40, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane CZAMANINEK

Mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna z zasięgiem oddziaływania

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu

Ocena klasyfikacji akustycznej

Prognozowanie hałasu

Prognozowanie hałasu, wydruk wyników obliczeń

Mapa akustyczna

Informacja o środowisku

Koncepcja zagospodarowania

Róża wiatrw

Tabela meteorologiczna

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych pyłu PM-10

Izolinie stężeń średnich pyłu PM-10

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM-2,5

Izolinie stężeń średnich pyłu PM-2,5

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu

Izolinie stężeń średnich tlenków azotu

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla

Izolinie stężeń średnich tlenku węgla

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki

Izolinie stężeń średnich dwutlenku siarki

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów alifatycznych

Izolinie stężeń średnich węglowodorów alifatycznych

Inwentaryzacja przyrodnicza

 Wniosek Czamaninek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-13 09:12:14, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o kontynuowaniu postępowania

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 Postanowienie kontynuacja 4 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-30 14:55:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka

 2Decyzja fotowoltaika Świerczyn 05 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 09:50:48, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni (do 182 DJP) na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 Zawiadomienie o zak. post. ooś 04 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:18:06, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy

Dotyczy burowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie RDOŚ Poznań 7.08.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 12:59:55, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
zebranymi dowodami

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dbołęka).

 Zawiadomienie RDOŚ Poznań 03 08 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-08 12:32:51, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka

 Zawiadomienie o zak. post. 5 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-03 14:11:26, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie 05 2017

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka.

 Postanowienie 05 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 13:43:39, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ 05 2017

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka.

 Opinia RDOŚ 05 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 13:42:10, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Budowa chlewni o obsadzie 224 DJP na działce nr 289/1 w Kozjatach.

Mapa z zasięgiem oddziaływania 06 2017

Plan zagospodarowania, stan istniejący

Mapa ewidencyjna 1:2000

Wypis z rejestru gruntów

Koncepcja zagospodarowania terenu

Opinia akustyczna

Mapa obszarów chronionych

Tło zanieczyszczeń powietrza

Powietrze - wyniki

Powietrze - wykresy

Hałas - wyniki

Hałas wykresy

Oświadczenie autora raportu

 RAPORT - chlewnia GR A.Śmiałek Kozjaty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 12:21:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Budowa chlewni o obsadzie 224 DJP na działce nr 289/1 w Kozjatach.

 Obwieszczenie 06 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 12:19:36, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Budowa chlewni o obsadzie 224 DJP na działce nr 289/1 w Kozjatach.

 Zawiadomienie o wszcz. 06 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 12:18:04, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Budowa chlewni o obsadzie 224 DJP na działce nr 289/1 w Kozjatach.

 Wniosek Śmiałek 06 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 12:14:44, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu.

 Ogloszenie o wyłożeniu raportu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-14 09:17:32, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzgodnienie RDOŚ

Dotyczy: zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 Uzgodnienie RDOŚ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-13 11:34:24, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie i wyjaśnienia do raportu RDOŚ

Dotyczy: zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

Wydruki stężeń max.

Wydruki stężeń min.

Wydruki, hałas

Hałas dzień

Hałas noc

 uzupełnienie RDOŚ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-13 11:21:19 Informację zaktualizowano 2017-07-13 11:32:08, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Uzupełnienie i wyjaśnienia do raporu na wniosek
PPIS

Dotyczy: zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 Uzupełnienie raportu PPIS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-13 11:19:10, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy budowiy farmy fotowoltaicznej „Topólka I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w miejscowości Świerczyn, gmina Topólka, na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 42/2, 43/1 i 34 obręb 0021-Świerczyn gm. Topólka

 Opinia PPIS 05 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-04 13:12:47, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 Opinia PPIS 04 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-04 13:09:38, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy studni na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka

 Decyzja 04 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 10:45:41, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy studni na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 Decyzja 02 17 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 10:43:49, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie RDOŚ Poznań

Dotyczy: budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (kanał Głuszyn-Dębołęka).

 Zawiadomienie RDOS Poznań 06.0617.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 09:50:59, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie 05 17

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka

 Obwieszczenie 05.17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 09:47:44, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie 05 17

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka

 Zawiadomienie 05.17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 09:46:17, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka

KIP strona tytułowa

Karta Informacyjna przedsięwzięcia

Mapa ewidencyjna

Mapa z obszarem oddziaływania

 Wniosek fotowoltaika, Świerczyn 05 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 09:17:34, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
ooś

Dotyczy studni nr 1 na działce nr 40 w Świwrczynie

 Postanowienie 04 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-08 09:14:54, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
ooś

Dotyczy studni nr 1 na działce nr 51/1 w Bielkach

 Postanowienie 02 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-08 09:06:44, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy studni na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka

 Opinia rdoś 04 17 Brzezińscy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-01 07:53:02, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy studni na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka

 Opinia ppis 04 17 Brzezińscy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-01 07:50:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy studni na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 Opinia ppis 02 17 Biernaccy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-01 07:45:30, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy studni na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 Opinia rdoś, 02 17 Biernaccy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-01 07:43:17, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka.

 Obwieszczenie 04 17 Brzezińscy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 09:21:38, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka.

 Zawiadomienie 04 17 Brzezińscy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 09:20:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy: zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

Raport Orle 2017

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-12 08:31:46 Informację zaktualizowano 2017-04-12 08:36:52, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 05.04.2017r.

Dotyczy: budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (kanał Głuszyn-Dębołęka).

 Zawiadomienie RDOŚ Poznań 05.04.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-12 07:52:04, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o podjęciu zawieszonego
postępowania

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zwiększenie obsady chlewni do 182 DJP na działce nr 28/4 w Orlu.

 Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 10:32:27, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie RDOŚ Poznań

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Obwieszczenie RDOŚ Poznań 30.03.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 11:53:39, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie 02 2017

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 Obwieszczenie 02 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-27 11:42:48, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
02 2017

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 Zawiadomienie 02 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-27 11:41:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Dotyczy: postepowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestytcyjnego polegajacego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 (PLAY), na działce nr 58 obręb Głuszynek gm. Topólka.

 Zawiadomienie c.p. 2-2017 PLAY.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 13:22:51, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy: postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na "Utworzeniu plaży publicznej nad jez. Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1/17 i 187 w Orlu gm. Topólka".

 Zawiadomienie, Orle, plaża.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-28 14:50:10, wprowadzający: Milena Głowacka
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wykonania otworów studziennych Nr 1 i 2, na działkach nr 45 i 95/1 obręb 0016-Paniewk, o wydajności 25 m3/h każdy, wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażem obudów studziennych na ujęciach wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewek gm. Topólka

 Decyzja środowiskowa 1 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 11:48:58, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Dotyczy: zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 Postanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-20 12:40:17, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy: zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 Postanowienie o potrzebie ooś.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-20 12:38:47, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Obwieszczenie RDOŚ Poznań

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Obwieszczenie RDOŚ Poznań 9.02.17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-15 10:18:30, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie RDOŚ Poznań

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Obwieszczenie RDOŚ Poznań 7.02.17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-15 10:17:14, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie RDOŚ Poznań

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Obwieszczenie RDOŚ Poznań 6.02.17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-15 09:59:27, wprowadzający: Milena Głowacka
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko

Dotyczy wykonania otworów studziennych Nr 1 i 2 na działklach nr 45 i 95/1 w Paniewku, wraz z urządzeniami do poboru wody.

 Postanowienie 01 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-14 14:36:15, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zwiększenie obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka.

 OPINIA RDOŚ 04 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 12:09:31, wprowadzający: Milena Głowacka
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zwiększenie obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka.

 OPINIA PPIS 04 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 12:07:55, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczanie

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie i eksploatację dwóch otworów studziennych, o wydajności 25 m3 każdy, na działkach nr 45 i 95/1 w Paniewku gm. Topólka.

 Obwieszczenie 1 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-09 08:36:19, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie i eksploatację dwóch otworów studziennych, o wydajności 25 m3 każdy, na działkach nr 45 i 95/1 w Paniewku gm. Topólka.

 Zawiadomienie 1 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-09 08:34:32, wprowadzający: Milena Głowacka
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy odwiertów studziennych na działkach nr 45 i 95/1 w Paniewku gm. Topólka

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Zał. nr 1 do KIP, wypis z rejestru gruntów

Zał. nr 2 do KIP, mapa 50 000

Załącznik nr 3 do KIP mapa ewidencyjna

Zał. nr 4 do KIP Obudowy studni

Zał. nr 5 do KIP, decyzja, zasoby studni 1

Zał. nr 6 do KIP, decyzja, zasoby studni 2

 Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 12:59:54, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie, chlewnia Orle

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 Obwieszczenie, chlewnia Orle.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 10:32:49, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie, chlewnia Orle

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 Zawiadomienie, chlewnia Orle.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 10:31:20, wprowadzający: Milena Głowacka
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

Załącznik do wniosku, MAPA

Zał. do wniosku, Karta informacyjne przedsięwzięcia

Załącznik nr 1 do Karty informacyjnej

Załącznik nr 2 do Karty informacyjnej

Załącznik nr 3 do Karty informacyjnej

załącznik nr 4 do Karty informacyjnej

 Wniosek R.A. Żeglicz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 08:18:30, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie RDOŚ Poznań

Dotyczy: Budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie RDOŚ Poznań, 13.12.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 07:49:40, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja o finansowaniu utylizacji azbestu przez
WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW w Warszawie w 2016r.

Dotyczy: Informacji o finansowaniu przez przez WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW w Warszawie zadania pn: "Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Topólka w 2016 roku".

 Informacja o finansowaniu utylizacji azbestu przez WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW w Warszawie w 2016r.doc
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:08:57, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 08.10.2016r.

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

 Zawiadomienie RDOS Poznań 08.10.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-14 08:31:23, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy

Dotyczy budowy rurociągu na przerzut wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie RDOŚ Poznań, sierpień 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-11 08:41:05, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 07.06.2016r.

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Zawiadomienie rdoś Poznań 06 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-14 09:31:55, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 08.04.2016r.

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

 Zawiadomienie RDOŚ Poznań 08.04.16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 14:56:42, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy stacji demontażu pojazdów na działkach nr: 52/13; 52/15 i 52/18 w Rybinach wraz ze skupem złomu

 Decyzja AUTO BAZA 5 15.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-07 08:52:54, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowy stacji demontażu pojazdów na działkach nr 52/13, 52/15 i 52/18 w Rybinach wraz z punktem skupu złomu

 Zaw. o zak. post. 05 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-30 10:36:58, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 36/1 w Czamaninie gm. Topólka

 Decyzja o środ. uw. 1 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-30 09:02:00, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 36/1 w obrębie Czamanin

 postanowienie Sadowscy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 14:00:15, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu

Dotyczy stacji demontażu pojazdów na działkach nr 52/13, 52/15 i 52/18 w Rybinach wraz ze skupem złomu

 Ogłoszenie o wyłożeniu raportu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-26 15:08:53, wprowadzający: Milena Głowacka
Wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie o
oddziaływaniu na środowisko

Dotyczy stacji demontażu pojazdów wraz ze skupem złomu na działkach nr 52/13; 52/15 i 52/18 w Rybinach gm. Topólka

 Wyjaśnienia do raportu 5 AUTU BAZA.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-25 14:35:25, wprowadzający: Milena Głowacka
Raport o oddziaływaniu na środowisko

Stacji demontażu pojazdów wraz ze skupem złomu na działkach nr 52/13; 52/15 i 52/18 w Rybinach gm. Topólka

Załącznik 2

zał. 3 plan koncepcyjny

Informacja

Zał. 5 Wypis z CEIDG

Zał. 6

zał 7

Zał. 8

Zał. 9

zał. 10

Zał. 11

Zał. 11,1

Zał. 11.2

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-25 14:03:18, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 10.02.2016r.

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 ZAWIADOMIENIE RDOŚ W POZNANIU.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 12:36:39, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie

Dotyczy budowybudynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierząt ok. 500 szt. tuczników (70 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 36/1 obręb Nr 0005 w miejscowości Czamanin gm. Topólka

 Obwieszczenie 01 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 11:51:16, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy budowybudynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierząt ok. 500 szt. tuczników (70 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 36/1 obręb Nr 0005 w miejscowości Czamanin gm. Topólka

 Zawiadomienie o wszcz. post. 01 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 11:49:58, wprowadzający: Milena Głowacka
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowybudynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierząt ok. 500 szt. tuczników (70 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 36/1 obręb Nr 0005 w miejscowości Czamanin gm. Topólka

KARTA INFORMACYJNA - chlewnia J.B. Sadowscy Czamanin.pdf

ZAŁ1 Plan orientacyjny.pdf

ZAŁ2 Mapa ewidencyjna - Czamanin 1_5000.JPG

ZAŁ3 Wypis z rejestru gruntów.pdf

ZAŁ4 Koncepcja zagospdarowania terenu 1_1000 (A3).JPG

 Wniosek 01 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 11:42:24, wprowadzający: Milena Głowacka
Opinia PWIS w Bydgoszczy

Dotyczy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Topólka

 Opinia PWIS PGE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 07:58:36, wprowadzający: Milena Głowacka
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Topólka

 Opinia RDOŚ PGN.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 07:57:19, wprowadzający: Milena Głowacka
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przebudowy drogi gminnej Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w Miłachówku gm. Topólka

 Decyzja droga Miłachówek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 07:53:47, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie RDOŚ Poznań z dn. 10.12.2015r

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn - Dębołęka)

 Zawiadomienie RDOŚ Poznań.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 10:08:49, wprowadzający: Milena Głowacka
Postanowienie bez ooś

Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 189116C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na działkach nr: 5/4; 5/3 i 28/1 w obrębie geodezyjnym Miłachówek gm. Topólka

 Postanowienie bez ooś 4 15.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 09:58:53, wprowadzający: Milena Głowacka
Opinia RDOŚ

Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 189116C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na działkach nr: 5/4; 5/3 i 28/1 w obrębie geodezyjnym Miłachówek gm. Topólka

 Opinia RDOŚ 4 15.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 09:57:23, wprowadzający: Milena Głowacka
Opinia PPIS

Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 189116C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na działkach nr: 5/4; 5/3 i 28/1 w obrębie geodezyjnym Miłachówek gm. Topólka

 Opinia PPIS 4 15.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 09:56:09, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja o finansowaniu unieszkodliwiania
azbestu.

Dotyczy finansowania przez WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW w Warszawie unieszkodliwiania azbestu z terenu gm. Topólka w 2015r.

 Informacja o finansowaniu utylizacji azbestu przez WFOŚiGW w Toruniu 2015r..doc
Data wprowadzenia informacji 2015-12-04 12:12:18, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie 1 05

Dotyczy stacji demontażu pojazdów wraz ze skupem złomu na działkach nr 52/13, 52/15 i 52/18 w Rybinach gm. Topólka.

 Obwieszczenie 1 AUTO BAZA.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 15:05:18, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy stacji demontażu pojazdów wraz ze skupem złomu na działkach nr 52/13, 52/15 i 52/18 w Rybinach gm. Topólka

 Zawiadomienie o wszcz. post..pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 15:03:10, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie, Obwieszczenie

Dotyczy modernizacji drogi gminnej Nr 189116C Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne w m. Miłachówek

 Obwieszczenia 4 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-14 09:10:48, wprowadzający: Milena Głowacka
Wniosek o środowiskowe uwarunkowania

Modernizacji drogi gminnej Nr 180116C Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne w m. Miłachówek

 Wniosek o środ. uwarunkowania 4 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-14 09:08:41, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbinek

Dotyczy budowy rurociągu do przerzuyu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 Obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbinek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-14 09:04:26, wprowadzający: Milena Głowacka
Postanowienie RDOŚ Poznań

Dotyczy postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu doręczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących zełoża "Dęby Szlacheckie"

 PostanowienieERDOS Poznań o zawieszeniu postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 09:54:30, wprowadzający: Milena Głowacka
Postanowienie RDOŚ Poznań

Dotyczy postanowienia o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących zełoża "Dęby Szlacheckie"

 Postanowienie RDOS Poznań o zakresie raportu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 09:52:36, wprowadzający: Milena Głowacka
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii, o obsadzie zwierząt około 92 DJP

 Decyzja środowiskowa 01 15.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 09:30:06, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierzą ok. 92 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 40/2 w miejscowości Czamanin Kolonia.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-11 10:44:07, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy przez RDOŚ Poznań

Dotyczy postanowienia o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących zełoża "Dęby Szlacheckie"

 Zawiadomienie RDOŚ Poznań 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 08:15:22, wprowadzający: Milena Głowacka
Uzgodnienie RDOŚ

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii

 Uzgodnienie 1 RDOŚ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 08:27:43, wprowadzający: Milena Głowacka
Opinia PPIS

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii

 Opinia 1 PPIS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 08:26:15, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o wyłożeniu wyjaśnień do raportu

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii

 Ogłoszenie o wyłożeniu wyjaśnień do raportu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 08:22:50, wprowadzający: Milena Głowacka
Wyjaśnienia do raportu

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii

 Wyjaśnienia 1 do raportu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 08:20:42, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu 2

Dotyczy zmiany terminu wydania postanowienia o zakresie raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża "Dęby Szlacheckie"

 Zawiadomienie 2 RDOŚ w Poznaniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 13:51:13, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu

Dotyczy decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze zełoża "Dęby Szlacheckie"

 Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-16 09:58:48, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko do wglądu
publicznego

dotyczy budowy budynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierząt ok. 92 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 40/2 obręb 0006 w miejscowości Czamanin Kolonia gm. Topólka.

 Ogłoszenie Wójta Gminy Topólka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 09:30:49, wprowadzający: Milena Głowacka
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierząt okolo 92 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 40/2 obręb Nr 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka

RAPORT - chów trzody chlewnej GR J.Górski Czamanin Kolonia.pdf

ZAŁ1 - Postanowienie o potrzebie oceny środowiskowej.pdf

ZAŁ2 - mapa ewidencyjna z koncepcja zagosp. terenu.JPG

ZAŁ3 - Wypis z rej. gruntów GR J.Górski.pdf

ZAŁ4 - Pismo UGm w sparwie klasyfikacji akustycznej.jpg

ZAŁ5 - Mapa obszarów chronionych.jpg

ZAŁ6 - Aktualne tło zanieczyszczeń Górski.jpg

ZAŁ7 - Wyniki obliczeń stężeń Górski.pdf

ZAŁ8 - Graficzna prezentacja wyników (powietrze) G.pdf

ZAŁ9 - wyniki obliczeń LAeqT (hałas) G.pdf

 ZAŁ10 - graficzna prezentacja wyników (hałas).pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-29 11:34:48, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja o ankietyzacji gminy na potrzeby Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Topólka

Informacja i wzory ankiet do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Topólka

INFORMACJA ANKIETYZACJA.pdf

ANKIETA.pdf

ANKIETA przedsiebiorcy.pdf

 Ulotka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-14 14:39:37, wprowadzający: Milena Głowacka
Postanowienie o potrzebie sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii

Opinia PPIS w Radziejowie.pdf

Opinia RDOŚ w Bydgoszczy.pdf

 Postanowienie o potrzebie oceny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-14 13:42:13, wprowadzający: Milena Głowacka
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie ok. 92 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii.

Karta indormacyjna

Karta informacyjna - mapa

Wypis z rejestru gruntów

Zawiadomienie

Obwieszczenie

 Wniosek Górski 01.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-20 13:05:12 Informację zaktualizowano 2015-03-20 13:12:06, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja o utylizacji azbestu

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na demontaż, transport i utylizację azbestu w 2015r.

 Inform. dotacja.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-01-02 09:49:00, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania 01 14
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka Zawiad. o zak. postęp. 01 14.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-23 08:13:48, wprowadzający: Milena Głowacka
Opinia PPIS
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka OPINIA PPIS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-23 08:12:37, wprowadzający: Milena Głowacka
Opinia PPIS
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-23 08:10:50, wprowadzający: Milena Głowacka
Postanowienie RDOŚ, uzgodnienie
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka Postanowienie RDOŚ, uzgodnienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-23 08:08:09, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie

Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka

 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego wyjaśnień do raportu
Data wprowadzenia informacji 2014-06-27 13:11:46, wprowadzający: Milena Głowacka
Raport

dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka

 Wyjaśnienia do raportu
Data wprowadzenia informacji 2014-06-27 13:09:58, wprowadzający: Milena Głowacka
Prognoza przyrodnicza
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu m.p.z.p. Borek-Rybiny. 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 09:00:04, wprowadzający: Milena Głowacka
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka.

Wyniki obliczeń

Izofony 1,5

Izofony 4

Zał. Nr 1 mapa ewidencyjna

Zał. Nr 2 (1) Skrócony wypis ze skorowidza działek

Nr 2 (2) Skrócony wypis ze skorowidza działek

Zał. nr 3 Plan sytuacyjny zakładu

Zał. Nr 4 (1) mapy dokumentacyjne z lokalizacjami studni

Zał. Nr 4 (2) mapy dokumentacyjne z lokalizacjami studni

Zał. Nr 5 Pismo WIOŚ

Zał. Nr 6 Emisja z istn kotłowni

Zał. Nr 7 Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu

Zał. Nr 8 Dane i wyniki obliczeń hałasu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 10:18:34, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka. Ogłoszenie Wójta o wyłożeniu raportu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 09:08:23, wprowadzający: Milena Głowacka
Postanowienie o podjęciu postepowania
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka. podjęcie postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 09:02:18, wprowadzający: Milena Głowacka
Postanowienie o zawieszeniu postępowania
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatow betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka. Postanowienie o zawieszeniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 08:31:18, wprowadzający: Milena Głowacka
Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia ooś
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatow betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka. Postanowienie o raporcie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 08:29:56, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatow beteonwych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiabkach gm. Topolka Obwieszczenie 01..pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-28 14:49:51, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatow beteonwych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiabkach gm. Topolka Zawiadomienie 01.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-28 14:47:23, wprowadzający: Milena Głowacka
Wniosek o decyzję środowiskową z kartą
informacyjną przedsięwzięcia
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatow betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka

Karta informacyja przedsięwzięcia

Mapa ewidencyjna

Koncepcja zagospodarowania zakladu

Mapa dokumentacyjna

Dane i wyniki obliczeń hałasu

Dane i wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu

Rys. 1 do obliczeń hałasu

Rys. 2 do obliczeń hałasu

 Wniosek o decyzję środowiskową, Kordylak..pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-28 12:30:37, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja
Informacja o dokumentach, zawierających informacje o środowisku - w związku z wyłożeniem do wglądu publicznego m.p.z.p. Borek-Rybiny Informacja o dokumentach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 10:46:25, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie 05
Dotyczy powierzchniowego wydobywania kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego na działkach nr 34/3 i 35 w Miłachówku gm. Topólka  Obieszczenie o decyzji 05.DOC
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 14:06:36 Informację zaktualizowano 2014-01-22 14:16:36, wprowadzający: Milena Głowacka
Decyzja
Dotyczy powierzchniowego wydobywania kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego na działkach nr 34/3 i 35 w Miłachówku gm. Topólka Decyzja 05.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 14:05:25, wprowadzający: Milena Głowacka
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy elektrowni wiatrowej na działce nr 66/3 w Orlu Decyzja ooś IKSEL.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-17 09:39:11, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na działce nr 60/5 w Orlu Obwieszczenie o wydanej decyzji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-02 12:21:48, wprowadzający: Milena Głowacka
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na działce nr 60/5 w Orlu Decyzja środoowiskowa Kędzierski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-02 12:19:52, wprowadzający: Milena Głowacka
Żwirownia Miłachówek,
Dotyczy działek nr 34/3 i 35 w Miłachówku gm. Topólka

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2013-11-21 13:18:49, wprowadzający: Milena Głowacka
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
dla Gminy Topólka na lata 1013-2032
 Program usuwania azbestu - bip.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-15 12:18:49, wprowadzający: Milena Głowacka
 Tablica informacyjna, informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Toruniu Programu usuwania azbestu
Data wprowadzenia informacji 2013-11-13 08:32:52 Informację zaktualizowano 2013-11-19 12:13:00, wprowadzający: Milena Głowacka
Prognoza przyrodnicza miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego BOREK-RYBINY
Prognozę przyrodniczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BOREK-RYBINY , du uzgodnień - październik 2013, przedstawiono w załączeniu.  MPZP_Borek_PROGNOZA przyrodnicza_09_10_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-16 10:45:56, wprowadzający: Milena Głowacka
Usuwanie azbestu
Dotyczy Prpgramu usuwania z terenu gminy Topólka wyrobów zawierających azbest na lata 2013-2032 Program do uzgodbień.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-14 14:09:28, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie
Dotyczy Prpgramu usuwania z terenu gminy Topólka wyrobów zawierających azbest na lata 2013-2032 Obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-14 13:53:16, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  Obwieszczenie o decyzji2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 12:06:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elekyrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  Decyzja ooś 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 12:05:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogloszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy elektrowni (turbiny) wiatrowej na działce nr 60/5 w Orlu gm. Topólka.  Ogloszenie o wylożeniu raportu 8.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 12:04:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogloszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy elektrowni (turbiny) wiatrowej na działce nr 66/3 w Orlu gm. Topólka  Ogloszenie o wylożeniu raportu 7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 12:03:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy turbiny wiatrowej o mocy di 1 MW na działce nr 66/3 w Orlu gm. Topólka

Raport ORLE IKSEL.pdf

jcwp2.pdf

informacja o działkach2.pdf

FW_ORLE- TOPÓLKA_ nietoperze.pdf

FW_ORLE- TOPÓLKA_ ptaki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:59:55 Informację zaktualizowano 2013-09-19 12:02:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW na działce nr 60/5 w Orlu gm. Topólka

raport ORLE.pdf

jcwp.pdf

Informacja o działkach.pdf

FW_ORLE- TOPÓLKA_ nietoperze__p.Kędzierski_.pdf

FW_ORLE- TOPÓLKA_ ptaki__p.Kędzierski_.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:49:29 Informację zaktualizowano 2013-09-19 11:52:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę chlewni na działce nr 7/2 w Kamieńcu

Obwieszczenie6.pdf

Ogłoszenie o wyłożeniu raportu6.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:46:35 Informację zaktualizowano 2013-09-19 11:47:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w
sprawie decyzji środowiskowej
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:45:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Obwieszczenie o decyzji środowiskowej ABEWIND.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:44:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Decyzja środowiskowa Abewind.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:42:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania
administracyjnego
Dotyczy budowy chlewni (tuczarni) na działałce nr 7/2 w Kamieńcu  Zawiadomienie o zakończeniuu postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:41:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie, uzgodnienie RDOŚ
Dotyczy budowy chlewni na działce nr 7/2 w Kamieńcu  postanowienie, uzgodnienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:39:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
administracyjnego
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:38:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  Uzgodnienie RDOŚ, CYTRUS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:38:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Uzgodnienie RDOŚ ABEWIND.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:36:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uzupełnień
do raportu
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uzupełnienia do raportu CYTRUS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:35:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  Uzupełnienie raportu CYTRUS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:33:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o zmianie wniosku
Dotyczy budowy turbiny wiatrowej na działce nr 66/3 w Orlu IKSEL  Informacja o zmianie wniosku IKSEL.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:33:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Pismo o Zmianę wniosku
Dotyczy budowy turbiny wiatrowej na działce nr 66/3 w Orlu IKSEL  Zmiana wniosku IKSEL.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:32:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wezwanie do uzupełnienia raportu
budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  Wezwaniee.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:32:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyjaśnieniach do raportu
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Ogłoszenie e.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:31:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyjaśnienia do raportu oceny oddziaływania na
środowisko
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie, ABEWIND  Wyjaśnienia do raportu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:29:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy chlewni na działce nr 7/2 w Kamieńcu

RAPORT - chów trzody chlewnej K.Z.DOBRUCHOWSCY Kamieniec OST.pdf

ZAŁ 1 projekt zagospod terenu K.Z. Boruchowscy.JPG

ZAŁ 2 - mapa ewidencji gruntów 1_5000.pdf

ZAŁ 3 - Wypis z rejestru gruntów.pdf

ZAŁ 4 - mapa obszarow chronionych_cr.jpg

ZAŁ 5 - WYNIKI POWIETRZE Kamieniec.pdf

ZAŁ 6 - WYKRESY POWIETRZE Kamieniec.pdf

ZAŁ 7 - WYNIKI LAeqT - Dobruchowscy.pdf

ZAŁ 8 - WYKRESY LAEqT - Dobruchowscy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:02:54 Informację zaktualizowano 2013-09-19 11:27:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach
Budowy chlewni na działce nr 7/2 w Kamieńcu  Wniosek Dobruchowscy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 11:00:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Wezwanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 10:59:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o zmianie wniosku
Dotyczy budowy turbiny wiatrowej na działce nr 60/5 w Orlu  Informacjaozm.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 10:58:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Inwentaryzacja azbestu
Dotyczy dodatkowych informacji do inwentaryzacji azbestu, po zakończeniu spisu z natury  Inwentaryzacja azbestu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 10:57:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie Cytrus  Ogłoszenie o wyłożeniu raportu CYTRUS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 10:56:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie, CYTRUS

Raport Fotowoltaika Topólka - CYTRUS.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:51:56 Informację zaktualizowano 2013-09-19 10:55:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Ogłoszenie poprawione.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:45:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  OGŁOSZENIE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:43:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Załącznik Nr 4 do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Załącznik 4 - Dokumenty urzędowe.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:42:46 Informację zaktualizowano 2013-09-19 10:24:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Załącznik Nr 3 do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Załącznik 3 - Dokumentacja techniczna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:41:59 Informację zaktualizowano 2013-09-19 10:21:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Załącznik Nr 2 do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie Abewind  Załącznik 2- Lokalizacja inwestycji na mapie ewidencyjnej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:40:11 Informację zaktualizowano 2013-09-19 09:55:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Załącznik Nr 1 do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Załącznik 1 - Lokalizacja inwestycji na mapie topograficznej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:37:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotycz elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Raport EcoHelp Topólka Fotowoltaika - ABEWIND.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:37:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Wójta w sprawie ooś
Dotycz elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  Postanowienie CYTRUS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:36:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Opinia PPIS w sprawie ooś
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  Opinia PPIS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:35:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie RDOŚ w sprawie ooś
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  Opinia RDOŚ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:33:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Postanowienie w sprawie ooś.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:30:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Opinia PPIS
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie, ABEWIND  Opinia1 PPIS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:30:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Opinia RDOŚ
Elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  Opinia1 RDOS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:29:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie

Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzowie - CYTRUS

 Obwieszczenie CYTRUS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:28:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie

Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzowie - CYTRUS

 Zawiadomienie CYTRUS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:27:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie

Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzowie - ABEWIND

 Obwieszczenie ABEWIND.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:27:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie

Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzowie - ABEWIND

 Zawiadomienie ABEWIND.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:26:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie - CYTRUS

2013-04-02 Mapa załacznik do DŚ Torzewo CYTRUS.pdf

Wniosek z kartą informacyjną.pdf

mapa Bodzanowo.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:22:23 Informację zaktualizowano 2013-09-18 13:26:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie - ABEWIND

2013-04-02 Mapa załacznik do DŚ Torzewo ABEWIND.pdf

Wniosek z kartą informacyjną ABEWIND.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:16:08 Informację zaktualizowano 2013-09-18 13:20:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Dotycz inwestycji w miejscowości Dębianki.  Informacja o wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:13:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Prognoza wpływu na środowisko ustaleń m.p.z.p.
Borek - Rybiny
Prognoza wpływu na środowisko ustaleń m.p.z.p. Borek - Rybiny
 Prognoza mpzp Borek Rybiny Listopad 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:13:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacje dotyczące budowy samochodowego
warsztatu blacharsko - lakierniczego
Dokumenty do pobrania w załącznikach:

Lakiernia E. Mikołajewska Wniosek.pdf

karta informacyjna.pdf

Lakiernia E. Mikolajewska Zawiadomienie.pdf

Lakiernia E. Mikołajewska Obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:02:38 Informację zaktualizowano 2013-09-18 13:07:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienia
Postanowienia dotyczące przeprowadzenia oceny i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie 6220 7.pdf

Postanowienie 6220 8.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 13:00:09 Informację zaktualizowano 2013-09-18 13:02:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacje dotyczące turbiny wiatrowej - Orle
Informacje dotyczące turbiny wiatrowej - Orle (do 700 kW)

wniosek bip 8.pdf

Zawiadomienie 8.pdf

Obwieszczenie 8.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:57:59 Informację zaktualizowano 2013-09-18 12:59:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacje dotyczące turbiny wiatrowej - Orle
Informacje dotyczące turbiny wiatrowej - Orle

wniosek bip 7.pdf

Zawiadomienie 7.pdf

Obwieszczenie 7.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:56:23 Informację zaktualizowano 2013-09-18 12:57:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Decyzja dotycząca ściezki pieszo-rowerowej
Topólka - Rybiny
Decyzja dotycząca ściezki pieszo-rowerowej Topólka - Rybiny  decyzjaa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:51:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie i obwieszczenie
Zawiadomienie i obwieszczenie dot. ściezki pieszo-rowerowej Topólka - Rybiny

Zawiadomieniee.pdf

Obwieszczeniee.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:50:11 Informację zaktualizowano 2013-09-18 12:50:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego 


Treść obiweszczenia do pobrania poniżej.

 Obwieszczenie 18.05.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:49:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie w sprawie przeprowadzania oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Treść postanowień w załącznikach:

Post. Droga Borek.pdf

Post. Droga Orle-Orle.pdf

Post. Droga Sadłóg-Paniewo.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:23:33 Informację zaktualizowano 2013-09-18 12:24:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego Obwieszczenie 06.04.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:22:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Decyzje środowiskowe na przebudowy dróg

Decyzje środowiskowe na przebudowy dróg w miejscowościach:


Borek, Orle, Sadłóg

Obwieszczenia1.pdf

wniosek1.pdf

Obwieszczenia2.pdf

wniosek 2.pdf

Obwieszczenia3.pdf

wniosek 3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:19:45 Informację zaktualizowano 2013-09-18 12:21:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE

Burmistrza Brześcia Kujawskiego

 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:17:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:16:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:15:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie
Obwieszczenie RGiP-V.6220.1.2012
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:15:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
 wniosek
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:14:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TOPÓLKA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka.

Działając na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/08 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2008r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu

zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka dla obszaru w granicach administracyjnych gminy”

wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu studium”

w dniach od 25 stycznia 2012r. do dnia 24 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Topólka, pokój nr 16, w godzinach od 715 do 1515 . Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Topólka w sali konferencyjnej o godz. 1530.

Zgodnie zart. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), każdy może wnieść uwagi dotyczace studium.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), każdy może wnieść uwagi i wnioski dotyczace studium, w formie, o której mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Topólka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i jej adresu oraz z zaznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Topólka.


            Wójt Gminy Topólka

        Henryk Orłowski

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:13:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
I N F O R M A C J A

WÓJT GMINY

TOPÓLKA


I N F O R M A C J A


W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka dla obszaru w granicach administracyjnych gminy” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu studium” w dniach od 25 stycznia 2012r. do dnia 24 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Topólka (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lutego 2012r., składanie uwag w terminie do dnia 19 marca 2012r.), sporzadzonego na podstawie Uchwały Nr XI/79/08 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2008r. - w siedzibie Urzędu Gminy Topólka, w godzinach pracy Urzedu (od godz. 7:15 do godz 15:15), w pokoju nr 16 można zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami zawierającymi informacje o środowisku i jego ochronie – dotyczącymi obszaru objętego projektem studium tj:

  1. Dokumentacja ekofizjograficzna” sporzadzona w grudniu 2007r. przez mgr inż. Cecylię Fechner, data przyjęcia dokumentu 29.grudzień.2007r.;

  2. Prognoza oddziaływania na środowisko” sporzadzona w marcu 2009r., uzupełniona w 2011r., opracowana przez mgr inż. Cecylię Fechner;

  3. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka”, opracował Zespół Projektowy – generalny projektant mgr inż. arch. Sławomir Bieńkowski


Wójt Gminy

Henryk Orłowski

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:12:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Karta informacyjna

Prognoza wpływu na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka

 kartainformacyjna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 12:12:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
PROGNOZA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSP. PRZESTRZENNEGO
GM. TOPÓLKA

ZAŁĄCZNIKI:


 

Mapa_Prognoza.pdf

 PROGNOZA do studium_tekst.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 08:57:28 Informację zaktualizowano 2013-09-18 11:26:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 24.06.2011r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP-V.6220.3.2011

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 24.06.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa 1 turbiny wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. stacją rozdzielczą średniego napięcia, przyłączem energetycznym i drogą dojazdową na czas budowy, na działce nr 100 w miejscowości Świerczynek Gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Pana Sławomira Olszewskiego zam. Świerczynek 4, 87-875 Topólka.
    Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
    Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
    W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce  pokój nr 16, piętro I.
    Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.
        
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  Wniosek Olszewski bip.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 07:25:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
POSTANOWIENIE
Topólka dnia 2011.06.15
WÓJT GMINY
TOPÓLKA
 

RGiP-V.6220.2.2011

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 65 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Marii Małeckiej zam. Sadłużek 17,       87-875 Topólka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowa 2 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. stacją rozdzielczą średniego napięcia, przyłączem energetycznym i drogą dojazdową na czas budowy, na działkach nr 151 i 152 w miejscowości Sadłużek Gm. Topólka,

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego jest obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uznać potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1-9 i pkt 11-20  ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227).
Zakres raportu powinien obejmować:
1.    Analizę wariantu lokalizacyjnego zwiększającego odległość zamierzenia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej;
2.    Analizę akustyczną przeprowadzoną w rejonie pobliskiej zabudowy mieszkaniowej dla pory dnia i nocy z uwzględnieniem tła akustycznego oraz wszelkich źródeł hałasu z podaniem danych wejściowych i obliczeń w formie tabelarycznej i graficznej oraz rozwiązań chroniących środowisko;
3.    Oddziaływanie stacji energetycznej, w zakresie emisji pól elektromagnetycznych;
4.    Dane na temat oddziaływania wiatraków w zakresie infradźwięków oraz tzw. efektu migotania cienia;
5.    Przedstawienie zagospodarowania terenów sąsiednich oraz odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej z zaznaczeniem na mapie;
6.    Opis możliwych konfliktów społecznych;
7.    Szczegółowy opis sposobów gromadzenia i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz podanie szacunkowych ilości i rodzajów (wg katalogu) odpadów i opisu dalszego postępowania z nimi, z uwzględnieniem ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania, na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji;
8.    Opis środowiska przyrodniczego terenu inwestycji i obszarów w jej sąsiedztwie;
9.    Opis i rozmieszczenie (na załączniku graficznym) siedlisk przyrodniczych wykorzystywanych przez ptaki i nietoperze (miejsca lęgowe, żerowiska, noclegowiska itp.), występujących na terenie inwestycji i w jej sąsiedztwie;
10.    Dane pochodzące z rocznego ornitologicznego monitoringu przedrealizacyjnego. Raport z monitoringu powinien zawierać ilościową charakterystykę wykorzystywania przedmiotowego obszaru przez ptaki w cyklu rocznym. Podstawowe parametry oceniane w trakcie badań obejmować powinny:
    Skład gatunkowy i liczebności awifauny w cyklu rocznym;
    Liczebność gatunków kluczowych;
    Zagęszczenie, tj. liczebność na jednostkę powierzchni (km transeptu lub km2) wszystkich gatunków ptaków w głównych okresach roku;
    Natężenie i sposób wykorzystywania przestrzeni powietrznej w rejonie planowanych elektrowni wiatrowych przez ptaki, w szczególności:
-    drapieżniki i inne gatunki o dużych rozmiarach ciała,
-    migranty dalekodystansowe,
-    ptaki tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i noclegowiskowe.
11.  Informacje dotyczące wykorzystywania przedmiotowego terenu przez nietoperze. Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego powinien zawierać dane z inwentaryzacji terenowej nietoperzy:
    Skład gatunkowy i liczebność nietoperzy występujących na analizowanym, obszarze oraz w jego sąsiedztwie (nasłuchami należy objąć zarówno obszar planowanej inwestycji jak i fragmenty wybranych siedlisk w strefie do ok.       1 km od granic tego obszaru, które w ocenie chiropterologa mogą mieć szczególne znaczenie dla nietoperzy, w tym wpływać na aktywność nietoperzy na obszarze inwestycji np. potencjalne żerowiska czy skupiska schronień);
    Indeksy aktywności nietoperzy dla wyznaczonych punktów i funkcjonalnych odcisków transektów oraz ich analizę;
    Analizę potencjalnego wpływu na nietoperze etapów budowy, funkcjonowania i likwidacji inwestycji.
12. Analizę  skumulowanych  oddziaływań  w/w  inwestycji  z  istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami w sąsiedztwie przedmiotowego obszaru;
13. Planowane działania minimalizujące i kompensujące negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym na ptaki, nietoperze i siedliska przyrodnicze;
14.  Dokładny harmonogram prac (tj. terminy realizacji poszczególnych elementów inwestycji;
15.  Informację dotyczącą potrzeby wycinki drzew ze wskazaniem ich rozmieszczenia;
16.  Analizę oddziaływania przedmiotowej inwestycji na krajobraz;
17. Wpływ drgań generowanych przez wiatraki na flore i faunę w strefie ich oddziaływania, a także na proces wyjaławiania gleb.

U Z A S A D N I E N I E

    Pani Maria Małecka w dniu 04.05.2011r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. stacją rozdzielczą średniego napięcia, przyłączem energetycznym i drogą dojazdową na czas budowy, na działkach nr 151 i 152 w miejscowości Sadłużek Gm. Topólka
Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1.    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 17 maja 2011r. Nr WOO.4240.432.2011.JM (data wpływu – 26.05.2011r.) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie jego zakres.
2.    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 26 maja 2011r. Nr N.NZ-40-5-3-1/11, L.dz. 2382/2011 (data wpływu –  30.05.2011r.), również uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia konieczne  jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, określając jego zakres.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.
    
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Topólka w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 07:21:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE
Topólka, dnia 06.05.2011r.
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP-V.6220.2.2011

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 06.05.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa 2 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. stacją rozdzielczą średniego napięcia, przyłączem energetycznym i drogą dojazdową na czas budowy, na działkach nr 151 i 152 w miejscowości Sadłużek Gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Panią Marię Małecką zam. Sadłużek 17, 87-875 Topólka.
    Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
    Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
    W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce  pokój nr 16, piętro I.
    Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy
Henryk Orłowski

Wniosek bip.pdf

KIP.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 15:03:29 Informację zaktualizowano 2013-09-17 15:09:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek PPUH Auto-Baza Agata Onisk, Rybiny Leśne 10, 87-875 Topólka, w dniu 28.04.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej hali na warsztat samochodowy z zapleczem socjalnym i sklepem z częściami samochodowymi na działce nr 52/18 w obrębie geodezyjnym Rybiny, gm. Topólka
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 03.06.2011r.


Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 15:02:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
POSTANOWIENIE
Topólka dnia 2011-04-26


WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-11a/P/2010/2011


P O S T A N O W I E N I E


    Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku PPUH Auto-Baza Agata Onisk, Rybiny Leśne 10, 87-875 Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  przebudowie istniejącej hali na warsztat samochodowy z zapleczem socjalnym i sklepem z częściami samochodowymi na działce nr 52/18 w obrębie geodezyjnym Rybiny, gm. Topólka

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

    PPUH Auto-Baza Agata Onisk, Rybiny Leśne 10, 87-875 Topólka, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej hali na warsztat samochodowy z zapleczem socjalnym i sklepem z częściami samochodowymi na działce nr 52/18 w obrębie geodezyjnym Rybiny, gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1.    Rodzaj i lokalizacja przedsięwzięcia:
Przebudowa istniejącej hali na warsztat samochodowy z zapleczem socjalnym i sklepem z częściami samochodowymi na działce nr 52/18 w obrębie geodezyjnym Rybiny, gm. Topólka. Zgodnie w § 3 ust. 1 pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Dla działki nr 52/18 w Rybinach nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


2.    Skala przedsięwzięcia:
•    Powierzchnia działki: 0,17 ha;
•    Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: planowana do przebudowy istniejaca hala - 270 m2, po przebudowie - 270 m2, w tym warsztat samochodowy ca 170 m2, powierzchnia handlowa (sklep) ca 50 m2 i zaplecze socjalne ca 50 m2;
•    Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: nie występują.
•    Wzajemne proporcje między nimi: nie występują.

3.    Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:  otoczenie przedmiotowej działki stanowią: stacja bazowa telefonii cyfrowej oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Brak przesłanek do kumulowania się oddziaływań.

4.    Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
•    Wody: niewielkie ilości - ca 20 m3/ miesiąc, jedynie na potrzeby socjalne;
•    Innych surowców: materiały budowlane na przebudowę obiektu- niewielkie ilości;
•    Energii: niewielkie ilości;
•    Paliw: niewielkie ilości.

5.    Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
•    Ścieki socjalno-bytowe: odprowadzane będą do szczelnego zbiornika wybieralnego;
•    Ścieki technologiczne: nie występują;
•    Wody opadowe: z połaci dachowych i z terenu zakładu odprowadzane będą w sposób niezorganizowany powierzchniowo do ziemi na terenie działki inwestora.
•    Odpady: zaliczane do niebezpiecznych (zużyte oleje, płyny chłodnicze, rozpuszczalniki, zużyte elementy i narzędzia pracy, zużyte baterie i akumulatory, zużyte lampy oświetleniowe zawierające rtęć) gromadzone będą w zamykanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki. Pozostałe odpady komunalne będą zagospodarowywane w ramach systemu gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•    Hałas: w bezpośrednim sąsiedztwie mogą wystąpić okresowe uciążliwości związane z hałasem maszyn budowlanych w trakcie przebudowy obiektu, które winny być zminimalizowane odpowiednią organizacją robót budowlanych;
•    Inne: w bezpośrednim sąsiedztwie może wystąpić pogorszenie jakości powietrza w trakcie przebudowy obiektu, które również winno być zminimalizowane odpowiednią organizacją robót budowlanych.

6.    Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii.

7.    Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
•    Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują;
•    Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka);
•    Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka);
•    Obszary leśne: nie występują;
•    Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują;
•    Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują;
•    Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują;
•    Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują;
•    Obszary przylegające do jezior: planowane zamierzenie usytuowane jest w odległości ca 400 m od jeziora Głuszyńskiego;
•    Gęstość zaludnienia: 79,8 osób/km2
•    Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka).

8.    Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
•    Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
•    Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
•    Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
•    Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
•    Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje
    
Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1.    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2011r. Nr WOO.4240.106.2011.MT (data wpływu – 26.04.2011) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2.    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 31 maja 2010r. Nr N.NZ-40-5-11-1/10, L.dz. 2455/10  (data wpływu –  07.06.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.


Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

    Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 15:02:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Pana Janusza Kaczmarka cam. Czamaninek 62, 87-875 Topólka, w dniu 31.03.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i adaptacji pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 175/5 w miejscowości Dębianki, gm. Topólka.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 04.05.2011r.


Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 15:02:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2011-03-28

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V.6220.1.2011

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Kaczmarka zam. Czamaninek 62, 87-875 Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i adaptacji pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 175/5 w miejscowości Dębianki, gm. Topólka

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Pan Janusz Kaczmarek zam. Czamaninek 62, 87-875 Topólka, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i adaptacji pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 175/5 w miejscowości Dębianki, gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj i lokalizacja przedsięwzięcia:
Rozbudowa i adaptacja pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 175/5 w obrębie geodezyjnym Dębianki, gm. Topólka. Zgodnie w § 3 ust. 1 pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Dla dzialki nr 175/5 w Dębiankach nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: 0,6596 ha;
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: planowany do rozbudowy budynek gospodarczy - 123 m2, po rozbudowie - 145 m2;
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: budynek mieszkalny - 100 m2, magazynek- 20 m2.
• Wzajemne proporcje między nimi: planowany do rozbudowy i adaptacji na warsztat samochodowy budynek gospodarczy, budynek mieszkalny oraz magazynek stanowią własność inwestora.

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: otoczenie przedmiotowej działki stanowią tereny przemysłu budowlanego, zabudowa zagrodowa oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Brak przesłanek do kumulowania się oddziaływań.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: niewielkie ilości, jedynie na potrzeby socjalne;
• Innych surowców: materiały budowlane na rozbudowę obiektu- niewielkie ilości;
• Energii: niewielkie ilości;
• Paliw: niewielkie ilości.

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: odprowadzane będą do szczelnego zbiornika wybieralnego;
• Ścieki technologiczne: nie występują;
• Wody opadowe: z połaci dachowych i z terenu zakładu odprowadzane będą w sposób niezorganizowany powierzchniowo do ziemi na terenie działki inwestora.
• Odpady: zaliczane do niebezpiecznych (zużyte oleje, płyny chłodnicze, rozpuszczalniki, zużyte elementy i narzędzia pracy, zużyte baterie i akumulatory, zużyte lampy oświetleniowe zawierające rtęć) gromadzone będą w zamykanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki. Pozostałe odpady komunalne będą zagospodarowywane w ramach systemu gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Hałas: w bezpośrednim sąsiedztwie mogą wystąpić okresowe uciążliwości związane z hałasem maszyn budowlanych w trakcie rozbudowy obiektu, które winny być zminimalizowane odpowiednią organizacją robót budowlanych;
• Inne: w bezpośrednim sąsiedztwie może wystąpić pogorszenie jakości powietrza w trakcie rozbudowy obiektu, które również winno być zminimalizowane odpowiednią organizacją robót budowlanych.

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii.

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują;
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka);
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka);
• Obszary leśne: nie występują;
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują;
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują;
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują;
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują;
• Obszary przylegające do jezior: nie występują;
• Gęstość zaludnienia: 70,06 osób/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka).

8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 14 marca 2011r. Nr WOO.4240.2122011.MT (data wpływu – 22.03.2011) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 10.12.2010r. Nr N.NZ-40-5-2-1/10, L.dz. 697/11 (data wpływu – 14.12.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 15:01:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 07.02.2011r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP-V.6220.1.2011

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 7.02.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: rozbudowa i adaptacja pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 175/5 w miejscowości Dębianki, Gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Pana Janusza Kaczmarka zam. Czamaninek 62, 87-875 Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski

wniosek Kaczmarek.jpg

KIP-warsztat Dębianki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:59:17 Informację zaktualizowano 2013-09-17 15:01:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 05.10.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180821C Dębianki-Sarnowo od drogi powiatowej Samszyce – Izbica Kuj. do granicy wsi Czamaninek/Sarnowo na odcinku 1900 mb, na działce nr 138 w obrębie geod. Czamaninek gm. Topólka.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 10.11.2010r.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:58:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
POSTANOWIENIE
Topólka dnia 2010-10-01

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-12/5//2010

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180821C Dębianki-Sarnowo od drogi powiatowej Samszyce – Izbica Kuj. do granicy wsi Czamaninek/Sarnowo na odcinku 1900 mb, na działce nr 138 w obrębie geod. Czamaninek gm. Topólka

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 26.08.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie gminnej Nr 180821C Dębianki-Sarnowo od drogi powiatowej Samszyce – Izbica Kuj. do granicy wsi Czamaninek/Sarnowo na odcinku 1900 mb, na działce nr 138 w obrębie geod. Czamaninek gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:
1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180821C Dębianki-Sarnowo na odcinku 1900 mb, polegająca na: wymianie 4 szt. przepustów pod drogą; wykonaniu obustronnych barier ochronnych przy jednym przepuście; wykonaniu nowej nawierzchni poprzez położenie warstwy wyrównującej bitumicznej oraz powierzchniowego utrwalenie grysami i emulsją; regulacji poboczy; wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji i na drogi boczne oraz budowie chodnika – od drogi powiatowej Samszyce –Izbica Kuj. Szerokość jezdni – 5,00 m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1900 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: nie dotyczy
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy
3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.
4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: występują w m. Sarnowo Gm. Lubraniec (tzw. kompleks leśny Sarnowo), tuż przy granicy wsi Czamaninek Gm. Topólka. Planowana inwestycja liniowa (przebudowa drogi) dochodzi do ściany lasu a jest usytuowana prostopadle do ściany lasu
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 83,2 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 20.09.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-1180/10/TR (data wpływu – 23.09 .2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z planowaną przebudową przepustów w ciągu remontowanej drogi zlokalizowanych na rowach melioracyjnych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w swym postanowieniu zalecił przyjęcie takich rozwiązań projektowych, które zagwarantują nie tylko przepływ wód, ale również zapewnią funkcje przełazowe dla małych zwierząt i będą służyć jako przejścia dla zwierząt postaci przepustów ekologicznych.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 10.09.2010r. Nr N.NZ-40-5-13-1/10 Nr (data wpływu – 16.09.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:58:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO
SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Topólka Uchwały nr XXI / 165 / 10 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, droga powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec, rzeką Zgłowiączką, drogą gminną dz. nr 70 i ponownie rzeką Zgłowiączką.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Topólka z siedzibą w Topólce w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 20.10.2010r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Topólka.

Wójt Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:58:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 17.05.2010r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP.V. 7625-11/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 17.05.2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa istniejącego budynku (hali) na działce nr 52/18 w Rybinach Gm. Topolka na warsztat samochodowy dwustanowiskowy, przewidzianego do realizacji przez P.P.U.H AUTO-BAZA, Agata Onisk, Rybiny Leśne 10, 87-875 Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski

Wniosek o uw. srodowisk.pdf

Karta informacyjna.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:57:06 Informację zaktualizowano 2013-09-17 14:57:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 24.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo (łączna długość przebudowywanych dróg 1270 mb) na działkach nr 99 i 212 w Paniewku gm. Topólka.).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 23.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:56:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
POSTANOWIENIE
Topólka dnia 2010-03-22

WÓJT GMINY
TOPÓLKARG-V-7625-10/5//2010

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo (łączna długość przebudowywanych dróg 1270 mb) na działkach nr 37 w 99 i 212 w Paniewku gm. Topólka.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 09.03.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo (łączna długość przebudowywanych dróg 1270 mb) na działkach nr 37 w 99 i 212 w Paniewku gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo(łączna długość przebudowywanych dróg wynosi 1270 mb), polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50 m.
.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1270 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 50,8 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 16.03.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-378/10/ADS (data wpływu – 22.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 18.03.2010r. Nr N.NZ-40-5-10-1/10 Nr (data wpływu – 22.03.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:55:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Topólka, dnia 11.03.2010r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-10/3/2010
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 09.03.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo (łączna długość przebudowywanych dróg 1270 mb) na działkach nr 37 w 99 i 212 w Paniewku gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:55:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 09.03.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo. Łączna długość przebudowywanych dróg 1270 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 99 i 212
w obrębie geodezyjnym Paniewek Gm. Topólka
położonej w PaniewkuAndrzej Jarzynowski
..........................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa, drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo, polegająca na uzupełnieniu ubytków w istniejącej podbudowie, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, regulacji poboczy oraz wykonaniu zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50-4,0 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1270 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: nie dotyczy
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy
4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występuje.
• Gęstość zaludnienia: 50,8 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje

Andrzej Jarzynowski
..........................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:55:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku od km 0+000,00 do km 1+655,00 na działkach nr: 184/1; 189/1 i 189/2 w Znaniewie oraz nr 37 i 26 w Głuszynku Gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 1655 mb),
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:54:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+650,00 od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Torzewo na działce nr 259 w Torzewie gm. Topólka.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:54:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180815C Topólka-Świerczynek na odcinku od km 0+085,00 do km 2+830,00 – do drogi powiatowej Samszyce-Izbica Kuj., na działkach: nr 24 w Borku; nr 19 w Znaniewie i nr 260 w Świerczynku Gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 2745 mb).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:54:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku od km 0+000,00 do km2+350,00 na działkach nr 246 i 143 w Świerczynku Gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 2350 mb).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:54:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku od km 0+790 do km 1+457,68, do granicy gminy Topólka, na działce nr 466/1 w Sierakowach gm. Topólka.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:53:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku od km 0+318 do km 1+307,5 na działce nr 37 w Sadłużku gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 989,5 mb).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:53:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku od km 0+640 do granicy gminy Topólka na działce nr 96 w Kozjatach Gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 1.655 mb).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:53:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Powałkowice/Torzewo na działce nr 118 w Torzewie gm. Topólka
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:52:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku od km 0+000 do km1+730 na działkach: nr 58 w Chalnie; nr 151 w Kamieńcu i nr 52 w Czamaninie Gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 1730 mb).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski
rejestr zmian

P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010.03.03
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-9/5//2010

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku od km 0+000,00 do km 1+655,00 na działkach nr: 184/1; 189/1 i 189/2 w Znaniewie oraz nr 37 i 26 w Głuszynku Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1655 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku od km 0+000,00 do km 1+655,00 na działkach nr: 184/1; 189/1 i 189/2 w Znaniewie oraz nr 37 i 26 w Głuszynku Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1655 mb. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku 1655 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50 m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1655 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)

8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-96/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-7-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:52:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010-03-03


WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-8/5//2010


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+650,00 od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Torzewo na działce nr 259 w Torzewie gm. Topólka

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+650,00 od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Torzewo na działce nr 259 w Torzewie gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku 1650 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50-4,0 m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1650 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................

• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-97/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-8-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:51:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010.03.03

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-6/5//2009

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku od km 0+000,00 do km2+350,00 na działkach nr 246 i 143 w Świerczynku Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 2350 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku od km 0+000,00 do km2+350,00 na działkach nr 246 i 143 w Świerczynku Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 2350 mb. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku 2350 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30-3,50 m.

2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 2350 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych:........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)

8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-93/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-4-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:51:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010-03-03


WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-2/5//2010


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku od km 0+790 do km1+457,68, do granicy gminy Topólka na działce nr 466/1 w Sierakowach gm. Topólka

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku od km 0+790 do km 1+457,68, do granicy gminy Topólka na działce nr 466/1 w Sierakowach gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku 667,68 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 4m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 667,68 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy


3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-91/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 22.10.2009r. Nr N.NZ-40-5-3-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:50:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010-03-03


WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-4/5//2010


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku od km 0+318 do km 1+307,5 na działce nr 37 w Sadłużku gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 989,5 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku od km 0+318 do km 1+307,5 na działce nr 37 w Sadłużku gm. Topólka . Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku 989,5 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30-3,50 m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 989,5 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-95/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-6-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:50:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010-03-03

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-7/5//2010

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Powałkowice/Torzewo na działce nr 118 w Torzewie gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1450 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Powałkowice/Torzewo na działce nr 118 w Torzewie gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50 m.
.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1450 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-98/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-9-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:49:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010-03-03

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-1/5//2010


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku od km 0+640 do granicy gminy Topólka na działce nr 96 w Kozjatach Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1.655 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku od km 0+640 do granicy gminy Topólka na działce nr 96 w Kozjatach Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1.655 mb. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku 1.655 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 4m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1655 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy
3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-92/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-1-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:49:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010.03.03
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-3/5//2010

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku od km 0+000 do km1+730 na działkach: nr 58 w Chalnie; nr 151 w Kamieńcu i nr 52 w Czamaninie Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1730 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku od km 0+000 do km1+730 na działkach: nr 58 w Chalnie; nr 151 w Kamieńcu i nr 52 w Czamaninie Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1730 mb. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku 1730 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30m.

2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1730 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)

8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-99/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-2-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:49:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu
postępowania
Topólka, dnia 11.01.2010r.


WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-9/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku od km 0+000,00 do km 1+655,00, na działkach: nr 184/1, 189/1 i 189/2 w Znaniewie oraz nr 37 i 26 w Głuszynku gm. Topólka przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.
WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:48:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
WARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku od km 0+000,00 do km 1+655,00. Długość przebudowywanego odcinka 1655 mb.

na nieruchomości oznaczonej: nr ewidencyjnymi 184/1, 189/1 i 189/2 w obrębie geodezyjnym Znaniewo oraz nr ewidencyjnymi 37 i 26 w obrębie geodezyjnym Gluszynek Gm. Topólka.Andrzej Jarzynowski
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku 1655 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1655 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 38,1 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:48:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-8/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+650,00, od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Torzewo, na działce nr 259 w Torzewie gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:46:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+650,00 od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Torzewo. Długość przebudowywanego odcinka 1650 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 259
w obrębie geodezyjnym Torzewo Gm. Topólka
położonej w Torzewie
Andrzej Jarzynowski
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)
Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku 1650 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50-4,0 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1650 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy
4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występuje.
• Gęstość zaludnienia: 50,7 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje

Andrzej Jarzynowski
..................................
podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:45:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP.V. 7625-5/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180815C Topólka-Świerczynek na odcinku od km 0+085,00 do km 2+830,00, na działkach: nr 24 w Borku; nr 19 w Znaniewie i nr 260 w Świerczynku gm. Topólka przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY
HENRYK ORL;OWSKI  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:45:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180815C Topólka Świerczynek na odcinku od km 0+085,00 do km 2+830,00 – do drogi powiatowej Samszyce-Izbica Kuj.. Długość przebudowywanego odcinka 2745 mb.

na nieruchomości oznaczonej: nr ewidencyjnym 24 w obrębie geodezyjnym Borek; nr ewidencyjnym 19 w obrębie geodezyjnym Znaniewo i nr ewidencyjnym 260 w obrębie geodezyjnym Świerczynek Gm. Topólka.
Andrzej Jarzynowski
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180815C Topólka Świerczynek na odcinku 2745 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30-3,50 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 2745 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 56,8 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
.................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:45:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-6/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku od km 0+000,00 do km 2+350,00, na działkach nr 246 i 143 w Świerczynku gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:44:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku od km 0+000,00 do km2+350,00. Długość przebudowywanego odcinka 2350 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 246 i 143
w obrębie geodezyjnym Świerczynek Gm. Topólka
położonej w Świerczynku
Andrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku 2350 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30-3,50 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 2350 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych:........................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują..
• Gęstość zaludnienia: 53,9 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:44:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.
WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-2/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 08.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku od km 0+790 do km 1+457,68, do granicy gminy Topólka , na działce nr 466/1 w Sierakowach gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:43:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)
WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku od km 0+790 do km1+457,68, do granicy gminy Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 667,68 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 466/1
w obrębie geodezyjnym Sierakowy Gm. Topólka
położonej w SierakowachAndrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku 667,68 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 4m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 667,68 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 57,2 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:43:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.

Wójt Gminy
Topólka


RGiP.V. 7625-4/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku od km 0+318 do km 1+307,5, na działce nr 37 w Sadłużku gm. Topólka , przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:42:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku od km 0+318 do km1+307,5. Długość przebudowywanego odcinka 989,5 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 37
w obrębie geodezyjnym Sadłużek Gm. Topólka
położonej w SadłużkuAndrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku 989,5 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30-3,50 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 989,5 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: ca 100 m do jeziora Sadłużek.
• Gęstość zaludnienia: 38,2 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:42:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-7/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Powałkowice/Torzewo, na działce nr 118 w Torzewie gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:42:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Powałkowice/Torzewo. Długość przebudowywanego odcinka 1450 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 118
w obrębie geodezyjnym Torzewo Gm. Topólka
położonej w Torzewie
Andrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)
Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1450 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występuje.
• Gęstość zaludnienia: 50,7 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:41:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKARGiP.V. 7625-1/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 08.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowia drogi gminnej nr 180833C Kozjaty-Grochowiska na odcinku 1.655mb tj. od km 0+640 do granicy gminy Topólka, na działce nr 96 w Kozjatach Gm Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:37:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)
WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku od km 0+640 do granicy gminy Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1.655 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 96
w obrębie geodezyjnym Kozjaty Gm. Topólka
położonej w KozjatachAndrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku 1.655 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 4m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1655 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 33,1 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:37:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-3/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 08.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku od km 0+000 do km 1+730, na działce nr 58 w Chalnie, nr 151 w Kamieńcu i nr 52 w Czamaninie gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:36:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku od km 0+000 do km1+730. Długość przebudowywanego odcinka 1730 mb.

na nieruchomości oznaczonej: nr ewidencyjnym 58 w obrębie geodezyjnym Chalno; nr ewidencyjnym 151 w obrębie geodezyjnym Kamieniec i nr ewidencyjnym 52 w obrębie geodezyjnym Czamanin Gm. Topólka.

Andrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku 1730 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1730 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 51,7 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:36:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, w dniu 17.11.21009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2829C Sadłóg – Świerczyn na odcinku od km 3+796 do km 6+796 na działkach nr: 127 i 119 w Świerczynie oraz działce nr 10 w Paniewie gm. Topólka.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, którego obowiązki na mocy art. 156 w/w ustawy wykonuje Starosta Radziejowski oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 16.12.2009r.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:34:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
POSTANOWIENIE
Topólka dnia 2009.11.02

WÓJT GMINY TOPÓLKA

RG-V-7625-4/4//2009

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2829C Sadłóg – Świerczyn na odcinku od km 3+796 do km 6+796 na działkach nr 127 i 110 w Świerczynie oraz na działce nr 10 w Paniewie gm. Topólka


P o s t a n a w i a m


Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


U Z A S A D N I E N I E


Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie w dniu 07.10.2009r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2829C Sadłóg – Świerczyn na odcinku od km 3+796 do km 6+796 na działkach nr 127 i 110 w Świerczynie oraz na działce nr 10 w Paniewie gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa – przebudowa drogi

2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki:445000 m2
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: nie dotyczy
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: nie dotyczy
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Planowana zabudowa mieszkaniowa na działkach sąsiednich.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Starosty Radziejowskiego, wykonującego na podstawie art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który postanowieniem z dnia 14.10.2009r. Nr O.T.I.7633-47/09 (data wpływu – 15.10.2009) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 22.10.2009r. Nr N.NZ-40-5-8-1/09 Nr (data wpływu – 27.10.2009r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Starosty Radziejowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:34:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 09.10.2009r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP.V. 7625-4/3/2009

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 09.10.2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowia drogi powiatowej nr 2829C Sadłóg – Świerczyn na odcinku od km 3+796 do km 6+796 na działkach nr: 127 i 119 w Świerczynie oraz działce nr 10 w Pniewie gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  Wniosek o decyzjęsrodowiskow±.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:33:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 30.09.2009r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP.V. 7625-3/3/2009

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 29.09.2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 91/52; 171/7 i 86/6 usytuowanych w miejscowości Dębianki Gm. Topólka przewidzianego do realizacji przez Jacka Pielka
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art.33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:33:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 29.09.2009r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)
WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
budowie odcinka sieci wodociągowej

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 91/52, 171/7 i 86/6
w obrębie geodezyjnym Dębianki Gm. Topólka
położonej w Dębiankach

Andrzej Jarzynowski
(Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka

2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości ca 160 mb.

3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość sieci wodociągowej ca 160 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Planowana zabudowa mieszkaniowa na działkach sąsiednich.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: 15 m3 na płukanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: najbliższy las w odległości 50 m
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: w chwili obecnej obszar w obrębie inwestycji jest niezaludniony, planowanazabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje

Andrzej Jarzynowski

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:32:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE

Topólka, dnia 13 lipca 2009 roku

RGiP.V.7625-1/A-III/2009


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), oraz na podstawie art. 3 ust. 11, art. Art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

obwieszczam, że

w dniu 10.067.2009r. Wójt Gminy Topólka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatowaniu kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „KOZJATY I” zlokalizowanego na gruntach wsi Kozjaty w obrębie działek ewidencyjnych nr 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 57, 61/1, 61/2”. Inwestor: Pan Jacek Rutka zam. Brzozówka, ul. Owocowa 57, 87-123 Dobrzejewice


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Topólka oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w dniach w okresie do 12 sierpnia 2009r w siedzibie Urzędu Gminy w Topólce w pokoju nr 15, w godzinach urzędowania.

 Decyzja Kozjaty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:31:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Decyzja z 17 czerwca 2009r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „ Kopalnia kruszywa naturalnego „Wyrobki II””

Decyzja ochrona srodowiska.doc

załacznik.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:20:32 Informację zaktualizowano 2013-09-17 14:20:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA
Wnioski o wyrażenie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Kopalnia kruszywa naturalnego WYROBKI II” na działce nr 66/1 i 67/1 w miejscowości Wyrobki, gm. Topólka

Wniosek o pinię Starostwo.doc

Wniosek o opinięPPIS.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:18:10 Informację zaktualizowano 2013-09-17 14:18:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), i art.33 ust.5, 6, 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 podaje do publicznej wiadomość, że na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Topólka zamieszczono informacje o wniosku Pana Jacka Rutka zam. Brzozówka, ul. Owocowa 57, 87-123 Dobrzejewice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ( piasku ) ze złoża „KOZJATY I” na działce nr 54/1; 54/2; 56/1; 56/2; 57; 61/1; 61/2 w Kozjatach gm. Topólka” Inwestor – Pan Jacek Rutka zam. Brzozówka, ul. Owocowa 57, 87-123 Dobrzejewice.
Wójt Gminy Topólka informuje jednocześnie, że wniosek Pana Jacka Rutka oraz zgromadzona dokumentacja w sprawie, łącznie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępnione będą do wglądu publicznego w Urzędzie Gminy Topólka w pok. nr 15 przez okres 21 dni tj. od dnia 21.05.2009r. do dnia 12.06.2009r.
W tym okresie można również składać wnioski i uwagi dotyczące sprawy.

KozjatyI.rap2009.pdf

Wniosek o uzgodnienei decyzj Starostwo Powiatowei.pdf

Wniosek o uzgodnienei decyzji- PPIS.pdf

kozjaty.zdjęcia.pdf

kozjaty.przekr.raport.pdf

kozjaty.rap.hydrog.pdf

Kozjaty.raport.ewid.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:14:22 Informację zaktualizowano 2013-09-17 14:17:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Topólka, dnia 11.05.2009r

RGiP.V.7625 /2-Z/2009

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r ze zm.) – zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „ Kopalnia kruszywa naturalnego „WYROBKI II”” na działce nr 66/1 i 67/1 w miejscowości Wyrobki, gm. Topólka. Inwestor – Pan Dariusz Drzewiecki, Bydgoszcz.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 7 dni w Urzędzie Gminy Topólka pok. nr 15 ( I piętro) godz. 7.15 –15.15
Po ostatecznym zakończeniu przedmiotowego postępowania, sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o zebrane dowody i materiały.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:11:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
W Y J A Ś N I E N I E Nr 3
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 EURO do kwot określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. dotyczącej „Dostawy ok. 20 kompletów biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb Gminy Topólka.”  Wyjaśnienie NR 3 do SIWZ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:10:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Eksploatowanie kruszywa naturalnego (piasku)

Kozjaty.I.wniosek o DSU i Karta Inf. przedsiewzięcia..doc

Wniosek o opinię PPIS.doc

Wniosek o opinię Starostwo Powiatowe.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:07:51 Informację zaktualizowano 2013-09-17 14:09:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 KPA Wójt Gminy Topólka zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rybiny, Chalno, Kamieniec, Świnki, Kamieńczyk, Sierakowy, Kozjaty i Czamanin gm. Topólka”, inwestor: Gmina Topólka.
Jednocześnie informuje, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Topólka w pokoju nr 15 do dnia 29.02.2008r.
Wójt Gminy Topólka Henryk Orłowski

Decyzjaa.doc

Załacznika nr 1.jpg

Zestawieniea - załacznik nr 2.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 14:02:00 Informację zaktualizowano 2013-09-17 14:02:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.01.62.627 z późn. zm.) oraz art. 49 KPA(Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Topólka zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej Wola Jurkowa - Chalno gm. Topólka”, inwestor: Gmina Topólka.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  Zapytanie o raport droga Wola Jurkowa - Chalno.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 13:59:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.01.62.627 z późn. zm.) oraz art. 49 KPA(Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Topólka zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej Rybiny – Głuszynek – Miłachówek gm. Topólka”, inwestor: Gmina Topólka.
Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski


 Zapytanie o raport droga Rybiny-Głuszynek-Miłachówek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 13:58:52 Informację zaktualizowano 2013-09-17 14:00:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.01.62.627 z późn. zm.) oraz art. 49 KPA(Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Topólka zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej w Bielkach gm. Topólka”, inwestor: Gmina Topólka.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  zapytanieoraport.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 13:57:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-05/2007
Przedmiotem zamówienia jest dostawa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, dla potrzeb Gminy Topólka w ilości 31 kompletów.  Ogłoszenie o zawarciu umowy BIP.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 13:56:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja dotycząca budowy generatorów energii
wiatrowej
dotyczy odpowiedzi na zapytanie o potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu tego raportu.  Postanowienieoraporcie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 13:55:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja dotycząca budowy generatorów energii
wiatrowej
Poniżej załączono dokumenty w sprawie budowy trzech generatorów energii wiatrowej o łącznej mocy 1 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 66/3 w miejscowości Orle, gm. Topólka.

Zawiadomienie o wsczeciu pos.pdf

dot. zapytania o raport.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 13:49:43 Informację zaktualizowano 2013-09-17 13:52:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacje dotyczące oczyszczalni ścieków
Poniżej załączono dokumenty w sprawie budowy biologiczno-mechanicznej oczyszczalni w miejscowości Dębianki gm. Topólka, z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Topólka, Czamaninek, Dębianki i Borek gm. Topólka wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Topólce.

obwieszczenie1.pdf

Postanowienie1.pdf

Obwieszczenie 2.pdf

Wniosek1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 13:47:09 Informację zaktualizowano 2013-09-17 13:49:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI
ODPADAMI

Program ochrony środowiska.pdf

Plan gospodarki odpadami.pdf

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 13:43:57 Informację zaktualizowano 2013-09-17 13:46:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Program Ochrony Powietrza .  Program Ochrony Środowiska .  Plan zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka .  Decyzja środowiskowa (procedury) .  2014 .  Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie  .  Wycinka drzew i krzewów . 
wersja do druku