Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju Gminy Topólka strona główna 

Strategia rozwoju Gminy Topólka
Strategia Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030

 


 

Strategia Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030

Formularz zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczący Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030”

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-01 11:27:23 Informację zaktualizowano 2020-12-01 11:32:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Strategia Rozwju Gminy Topólka na lata 2021-2030

Uprzejmie informujemy, że od 22.06.2020 r. do 20.07.2020 r. wśród mieszkańców oraz podmiotów działających na terenie gminy prowadzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie kierunku rozwoju naszej gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności gminy oraz poprawy jakości życia na jej terenie.


Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem https://forms.gle/bj1mNERo7XUW6xW77

Ankieta będzie również dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.topolka.pl/


ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W BADANIU

WÓJT GMINY TOPÓLKA


Urząd Gminy Topólka
Topólka 22
87-875 Topólka
tel.: 54 286 90 35
email: kontakt@topolka.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-22 08:34:08 Informację zaktualizowano 2020-06-22 08:41:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Strategia Rozwju Gminy Topólka

Strategia Rozwoju Gminy Topólka na lata 2002-2017

Strategia rozwoju

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 12:08:54 Informację zaktualizowano 2016-04-12 13:19:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy
Topólka

Plan dostępny jest w formacie PDF jako załącznik poniżej.

 Plan Rozwoju Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 10:40:41 Informację zaktualizowano 2013-02-27 11:00:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku