Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada Gminy Topólka strona główna 

Rada Gminy Topólka
Radni IX kadencji Rady Gminy Topólka


Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

dyżury pełni w Urzędzie Gminy - pokój nr 23 we wtorki i piątki
w godzinach od 9-tej do 13-tej


Zastępca przewodniczącego Rady

Barbara Zielińska

1. Linert Marek Benon
2. Kołodziejczyk Anna
3. Koziński Tomasz
4. Roman Jan Antczak
5. Kruszyna Piotr
6. Kwiatkowska Małgorzata
7. Zielińska Barbara
8. Hernacki Piotr
9. Migdalska Anna Maria
10. Gołębiewska Maria Wioletta
11. Kępska Małgorzata
12. Wysocka Weronika
13. Świderski Damian Patryk
14. Wrzeszczyński Alfred Mirosław
15. Borkowski Stanisław

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-08 07:49:55 Informację zaktualizowano 2024-05-08 07:50:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku
I z dnia 23 października 2023 r.

o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Topólka w okręgu wyborczym nr 10


 

OBWIESZCZENIE o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 11:57:19 Informację zaktualizowano 2023-10-23 11:58:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Radni VIII kadencji Rady Gminy Topólka

Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

dyżury pełni w Urzędzie Gminy - pokój nr 23 we wtorki i piątki
w godzinach od 9-tej do 13-tej

Zastępca przewodniczącego Rady

Małgorzata Michalak


1. Linert Marek Benon
2. Kołodziejczyk Anna
3. Koziński Tomasz
4. Muraczewski Marek Ireneusz
5. Kruszyna Piotr
6. Wojtysiak Stanisław Adam
7. Zielińska Barbara
8. Waszak Andrzej
9. Migdalska Anna Maria
10. Piekarski Tadeusz Edward
11. Maciejewski Marek
12. Wysocka Weronika
13. Dykon Andrzej
14. Michalak Małgorzata
15. Borkowski Stanisław

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżury w Urzędzie Gminy Topólka pełnią:

Stanisław Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy
- każdy wtorek i piątek (p.23), godz. 9:00-13:00

 

 

Pozostali radni w sposób indywidualny kontaktują się z mieszkańcami gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borkowski

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-23 13:48:31 Informację zaktualizowano 2023-02-24 11:47:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Radni VII kadencji Rady Gminy Topólka
 

Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski


Zastępca przewodniczącego Rady

Małgorzata Michalak

 

 1. Linert Marek Benon

 2. Ostrowski Stanisław

 3. Koziński Tomasz

 4. Muraczewski Marek Ireneusz

 5. Kruszyna Piotr

 6. Wojtysiak Stanisław Adam

 7. Zielińska Barbara

 8. Waszak Andrzej

 9. Migdalska Anna Maria

10. Piekarski Tadeusz Edward

11. Maciejewski Marek

12. Olejniczak Arkadiusz

13. Dykon Andrzej

14. Michalak Małgorzata

15. Borkowski Stanisław

 

KLUB Radnych "PSL i Sympatycy"

Skład osobowy:

1. Tadeusz Piekarski

2. Stanisław Adam Wojtysiak

3. Marek Maciejewski

4. Barbara Zielińska

5. Marek Benon Linert

6. Stanisław Ostrowski

 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 09:32:03 Informację zaktualizowano 2020-01-03 08:58:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Radni VI kadencji Rady Gminy Topólka
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Topólka
Anna Niedośmiałek

 

Zastępca przewodniczącego Rady Gminy

Tadeusz Piekarski 


 
 1. Karol Krzanowski
 2. Stanisław Ostrowski
 3. Stanisław Wykpisz
 4. Karol Kontowicz
 5. Wojciech Banasiak
 6. Stanisław Wojtysiak
 7. Piotr Maciejczak
 8. Waldemar Wujkiewicz
 9. Andrzej Waszak
 10. Tadeusz Piekarski
 11. Marek Maciejewski
 12. Alfreda Smól
 13. Andrzej Dykon
 14. Anna Niedośmiałek
 15. Stanisław Borkowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 11:14:30 Informację zaktualizowano 2020-01-03 08:49:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Radni V kadencji Rady Gminy Topólka
(12.11.2006 - 11.11.2010)

 

1. Jarzynowska Maria - Przewodnicząca Rady Gminy
2. Głowacki Zdzisław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Nowakowski Edward
4. Ostrowski Stanisław
5. Wykpisz Stanisław
6. Dębowy Józef
7. Kruszyna Jan
8. Wojtysiak Stanisław
9. Kołowski Krystian
10. Wujkiewicz Waldemar
11. Piekarski Tadeusz
12. Grabowski Krzysztof
13. Smól Alfreda
14. Dykon Andrzej
15. Niedośmiałek Anna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 11:22:44 Informację zaktualizowano 2020-01-03 08:59:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Radni IV kadencji Rady Gminy Topólka

(27.10.2002 – 26 10.2006)


1. Piotr Kalinowski – Przewodniczący Rady Gminy
2. Krzysztof Grabowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
3. Wiesław Czerwiński
4. Józef Dębowy
5. Andrzej Dykon
6. Grzegorz Kaczmarek
7. Jan Kruszyna
8. Karol Krzanowski
9. Kazimierz Łojewski
10. Zbigniew Małecki
11. Anna Niedośmiałek
12. Tadeusz Piekarski
13. Tomasz Wardęcki
14. Andrzej Waszak
15. Piotr Wojtysiak
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 11:24:05 Informację zaktualizowano 2020-01-03 08:59:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku