Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada strona główna 

Rada
Radni VIII kadencji Rady Gminy Topólka

Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski
dyżury pełni w Urzędzie Gminy - pokój nr 23 we wtorki i piątki
w godzinach od 9-tej do 12-tej

Zastępca przewodniczącego Rady
Małgorzata Michalak

1. Linert Marek Benon
2. Lewandowska Anna
3. Koziński Tomasz
4. Muraczewski Marek Ireneusz
5. Kruszyna Piotr
6. Wojtysiak Stanisław Adam
7. Zielińska Barbara
8. Waszak Andrzej
9. Migdalska Anna Maria
10. Piekarski Tadeusz Edward
11. Maciejewski Marek
12. Wysocka Weronika
13. Dykon Andrzej
14. Michalak Małgorzata
15. Borkowski Stanisław

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-23 13:48:31 Informację zaktualizowano 2018-11-23 13:50:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Radni VII kadencji Rady Gminy
Topólka
 

Przewodniczący Rady Gminy Topólka


Stanisław Borkowski

dyżury pełni w Urzędzie Gminy - pokój nr 23 we wtorki i piątki
w godzinach od 9-tej do 12-tej

Zastępca przewodniczącego Rady

Małgorzata Michalak

 

 1. Linert Marek Benon

 2. Ostrowski Stanisław

 3. Koziński Tomasz

 4. Muraczewski Marek Ireneusz

 5. Kruszyna Piotr

 6. Wojtysiak Stanisław Adam

 7. Zielińska Barbara

 8. Waszak Andrzej

 9. Migdalska Anna Maria

10. Piekarski Tadeusz Edward

11. Maciejewski Marek

12. Olejniczak Arkadiusz

13. Dykon Andrzej

14. Michalak Małgorzata

15. Borkowski Stanisław

 

KLUB Radnych "PSL i Sympatycy"

Skład osobowy:

1. Tadeusz Piekarski

2. Stanisław Adam Wojtysiak

3. Marek Maciejewski

4. Barbara Zielińska

5. Marek Benon Linert

6. Stanisław Ostrowski

 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 09:32:03 Informację zaktualizowano 2015-05-29 09:02:09, wprowadzający: Anna Wasiak
Rada Gminy Topólka
VI kadencja
(21.11.2010 - 20.11.2014)
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Topólka
ANNA NIEDOŚMIAŁEK
dyżury pełni w Urzędzie Gminy - pokój nr 23 we wtorki i piątki
w godzinach od 9-tej do 12-tej

Tadeusz Piekarski - zastępca przewodniczącego RadyRadni VI kadencji:
 
 1. Karol Krzanowski
 2. Stanisław Ostrowski
 3. Stanisław Wykpisz
 4. Karol Kontowicz
 5. Wojciech Banasiak
 6. Stanisław Wojtysiak
 7. Piotr Maciejczak
 8. Waldemar Wujkiewicz
 9. Andrzej Waszak
 10. Tadeusz Piekarski
 11. Marek Maciejewski
 12. Alfreda Smól
 13. Andrzej Dykon
 14. Anna Niedośmiałek
 15. Stanisław Borkowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 11:14:30 Informację zaktualizowano 2014-11-27 09:23:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Radni V kadencji Rady Gminy
Topólka
(12.11.2006 - 11.11.2010)

 

1. Jarzynowska Maria - Przewodnicząca Rady Gminy

2. Głowacki Zdzisław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3. Nowakowski Edward

4. Ostrowski Stanisław

5. Wykpisz Stanisław

6. Dębowy Józef

7. Kruszyna Jan

8. Wojtysiak Stanisław

9. Kołowski Krystian

10. Wujkiewicz Waldemar

11. Piekarski Tadeusz

12. Grabowski Krzysztof

13. Smól Alfreda

14. Dykon Andrzej

15. Niedośmiałek Anna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 11:22:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Radni IV kadencji Rady Gminy
Topólka

(27.10.2002 – 26 10.2006)


1. Piotr Kalinowski – Przewodniczący Rady Gminy

2. Krzysztof Grabowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

3. Wiesław Czerwiński

4. Józef Dębowy

5. Andrzej Dykon

6. Grzegorz Kaczmarek

7. Jan Kruszyna

8. Karol Krzanowski

9. Kazimierz Łojewski

10. Zbigniew Małecki

11. Anna Niedośmiałek

12. Tadeusz Piekarski

13. Tomasz Wardęcki

14. Andrzej Waszak

15. Piotr Wojtysiak

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 11:24:05 Informację zaktualizowano 2013-02-18 11:25:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku