Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rekrutacja strona główna 

Rekrutacja
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

informacja o wyniku naboru.pdf

Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-04-08 14:57:30 Informację zaktualizowano 2019-06-10 09:57:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko
urzędnicze

Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej z dnia 18 marca 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 14:28:45 Informację zaktualizowano 2019-03-22 11:50:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko
urzędnicze

Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej z dnia 14 lutego 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 14:45:40 Informację zaktualizowano 2019-03-18 12:07:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej z dnia 14 lutego 2019 r.

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 13:04:22 Informację zaktualizowano 2019-03-18 10:21:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze 


na stanowisko księgowego/księgowej w Urzedzie Gminy Topólka

 informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 08:28:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 26 stycznia 2018 r.

 Zarządzenie Nr 0050.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 11:44:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego na podstawie odłoszenia o naborze


na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Topólka

 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2016-11-21 14:45:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 12:55:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 10 listopada 2016r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

 Zarządzenie Nr 0050.47.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 14:06:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządenie Nr 0050.45.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 03 listopada 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.45.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-11-03 13:35:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Topólka

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko referenta do spraw gospodarki gruntami.

Zarządzenie

załącznik nr 1 do zarządzenia

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 08:23:09 Informację zaktualizowano 2016-06-17 11:06:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarzadzenie Nr 0050.69.2015 Wójta Gminy Topólka

w sprawie ogoszenia otwartego naboru na stanowisko inspektora do spraw ewidencji ludności

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia str 1

Załącznik do zarządzenia str 2

Informacja o wyniku naboru

 Powołanie komisji rekrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 15:23:52 Informację zaktualizowano 2015-12-29 15:03:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarzadzenie Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy Topólka

z dnia 14 grudnia 2015r.


w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko referenta do spraw ochrony środowiska


 


w załączniku do zarządzenia, w wierszu pierwszym, prostuje się oczywistą pomyłkę pisarską i nadaje mu brzmienie:


"załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia" (KPA Art. 113 § 1)

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Informacja o wyniku naboru

 Powołanie komisji rekrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 11:49:39 Informację zaktualizowano 2015-12-29 15:05:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU


przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze


na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół


 

 ogłoszenie o wyniku naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-02 08:38:34 Informację zaktualizowano 2015-09-02 08:39:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.43.2015


Wójta Gminy Topólka


z dnia 20 sierpnia 2015 r.


w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2015-08-25 11:11:29 Informację zaktualizowano 2015-08-25 11:12:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika
GZEAS

Zarządzenie Nr 050.37.2015


Wójta Gminy Topólka


z dnia 7 sierpnia 2015r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-administracyjnego Szkół.

 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2015-08-07 13:58:35 Informację zaktualizowano 2015-08-10 07:24:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru


na stanowisko inspektora do spraw finansowych.


Wójt Gminy Topólka informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Modrzejewska, zamieszkała w Paniewku.


 

 Informacja o wyniku naboru
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 09:09:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Ogłoszenie o naborze
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 11:09:19 Informację zaktualizowano 2015-06-18 12:24:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie nr 0050.31.2014 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 maj 2014r.

w sprawie:


ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

 

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 13:14:08 Informację zaktualizowano 2014-06-09 13:36:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o wynikach naboru
Zakończono procedurę naboru.


 naborend.jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 13:01:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie nr 0050.16.2013Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia k9onkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w PANIEWIE.

zarządzenie P2.jpg

 zarzadzenie P1.jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 12:54:33 Informację zaktualizowano 2013-07-16 12:59:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny z dnia 12 kwietnia 2013.

 ASYSTENT R.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 12:42:56 Informację zaktualizowano 2013-07-16 12:46:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
lista kandydatów
spełniajacych wymogi formalne określone w ogłoszeniu z dnia 27 grudnia 2006r. na stanowisko Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji:
1 Marcin Hernacki

Po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna ustaliła, że p. Marcin Hernacki posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji Z-cy kierownika referatu rozwoju gospodarczego i promocji gminy.
26 stycznia 2007r. podpisał Wójt Gminy Topólka - Henryk Orłowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 13:22:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie Wójta Gminy z 21.11.07r.
Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.

 załącznik2
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 13:17:34 Informację zaktualizowano 2013-03-06 13:21:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej

Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzeniu wstępnej oceny stwierdza, że kandydatem spełniającym kryteria kwalifikacyjne do dalszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika GOPS w Topólce jest p.
Agnieszka Wojtysiak - zam Czarnocice gm. Bytoń
 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 13:14:34 Informację zaktualizowano 2013-03-06 13:21:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.
Protokoł posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
 załącznik
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 13:13:09 Informację zaktualizowano 2013-03-06 13:21:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie Wójta Gminy Topólka o naborze z dnia 3.10.2008r.
Wójt Gminy Topólka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.

 załącznik
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 13:08:54 Informację zaktualizowano 2013-03-06 13:21:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej
postępowanie rekrutacyjne na stanowisko kierownika GOPS w Topólce
 załącznik
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 13:05:33 Informację zaktualizowano 2013-03-06 13:20:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o wynikach naboru
zakończono procedurę naboru

 załącznik
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 12:55:22 Informację zaktualizowano 2013-03-06 12:56:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wójt Gminy Topólka
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe budowlane
b) prawo jazdy kat. B
c) znajomość obsługi komputera

2. Wymagania dodatkowe:
doświadczenie pracy w urzędzie

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
b) obrót i gospodarka ziemią

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Topólka, pokój nr 3.

W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu (jednostki) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Z-cy Kierownika Referatu" w terminie do dnia 11.01.2007 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy Topólka.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Wójt Gminy
Henryk Orłowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 12:52:57 Informację zaktualizowano 2013-03-06 12:57:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Topólka


ogłasza się nabór na wolne stanowisko:
Referent ds. Wojskowości i Obrony Cywilnej

1. Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie na poziomie licencjatu (minimum)

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera
b) prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sprawy z zakresu wojskowości, obrony cywilnej, kancelarii tajnej, pełnomocnika ds. informacji niejawnych, sprawy przeciwpożarowe

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Topólka, pokój nr 3.

W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu (jednostki) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. Wojskowości i Obrony Cywilnej" w terminie do dnia 28.12.2006 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy Topólka.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Wójt Gminy
Henryk Orłowski

 załącznik
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 12:49:49 Informację zaktualizowano 2013-03-06 13:02:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku