Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pozostałe strona główna 

Pozostałe
Ocena jakości wody

Dotyczy: Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli pn.: "Plaża Orle"

 Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli-Plaża Orle.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-16 12:30:43, wprowadzający: Justyna Grabowska
Informacja

Informacja dla właścicieli neiruchomości, na których znajdują się domku letniskowe lub rekreacyjne, a także innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Szczegóły informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-25 12:26:37 Informację zaktualizowano 2022-04-25 12:28:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Rejestr przedsiębiorców świadczących usługi
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych
 Rejestr przedsiębiorców asenizacyjnych .doc
Data wprowadzenia informacji 2017-10-18 10:03:54 Informację zaktualizowano 2024-07-08 13:51:31, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Harmonogram odbioru odpadów z gospodarstw rolnych

Informacja dotyczy odbioru odpadów z gospodarstw rolnych , takich jak: opakowania po nawozach mineralnych, w tym big-bag; okryć pryzm kiszonek, sznurek rolniczy.

 Harmonogram 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-17 09:46:40, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do przedstawienia propozycji
ubezpieczeniowej pojazdów Gminy Topólka
 BIP.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-23 10:12:39, wprowadzający: Milena Głowacka
Dokumenty związane z PPWOW

Poniżej dokumenty związane z Wdrażaniem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

GSRPS Topólka - aktualizacja.pdf

Zaktualizowany Plan działania gmina Topólka.pdf

Podrecznik.PIS-02.01.2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:45:30 Informację zaktualizowano 2013-09-24 11:46:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Projekt Statutu Sołectwa Orle

Projket Statutu Sołectwa Orle dostępny w formacie PDF w załączniku poniżej.

 Projekt Statutu Sołectwa Orle
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 11:46:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Projekt statutu Sołectwa Kamieńczyk

Projket Statutu Sołectwa Kamieńczyk dostępny w formacie PDF w załączniku poniżej.

 Projekt statutu Sołectwa Kamieńczyk
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 11:44:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Projket Statutu Sołectwa Świerczyn

Projket Statutu Sołectwa Świerczyn dostępny w formacie PDF w załączniku poniżej.

 Projket Statutu Sołectwa Świerczyn
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 11:42:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku