Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rządowy Program Odbudowy Zabytków strona główna 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce nr
1/RPOZ/2024

Zadanie pn. „Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. św. Hieronima w Czamaninku”
dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Rządowy Fundusz Polski Ład WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR RPOZ/2022/9551/PolskiLad


Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce
nr 1/RPOZ/2024


Uchwałą nr LIX/350/24 Rady Gminy Topólka z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce na pracę konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków została przyznana Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce dotacja na realizację inwestycji pn.: ”Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. św. Hieronima w Czamaninku”, w związku z otrzymaniem przez Gminę Topólka dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (98%).
Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. „Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. św. Hieronima w Czamaninku”.
Dokumentacja postępowania dostępna jest poniżej:

postko.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE - Czamaninek.pdf

Załącznik nr -1 Przedmiar Czamaninek.pdf

Załącznik nr 1A - Czamaninek dec 11 Ołtarz główny.pdf

Załącznik nr 1B - Czamaninek dec 12 Ambona.pdf

Załącznik nr 2 oświadczenia.pdf

Załącznik nr 3 -Formularz_oferty.pdf

Załącznik nr 4- Umowa z wykonawca Czamaninek projekt.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-13 10:45:53 Informację zaktualizowano 2024-05-13 11:44:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o wynikach pracy Komisji z dnia
25.01.2024 r.

Informacja o wynikach pracy Komisji w sprawie oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Topólka, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-26 09:41:06 Informację zaktualizowano 2024-01-26 09:42:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku