Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Druki do pobrania strona główna 

Druki do pobrania
Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest

 


 

Wniosek o dofinansowanie azbest 2024 rok.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-08 08:30:23 Informację zaktualizowano 2024-04-22 11:05:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zgłoszenie / aktualizacja do ewidencji
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków

 


 

Druk zgłoszenia/aktualizacji do ewidencji zbiorników, szamb, oczyszczalni

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW z zezwoleniem na wywóz nieczystości ciekłych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 11:15:55 Informację zaktualizowano 2023-03-22 13:27:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i
źródeł spalania paliw

przyklad-wypelnionej-deklaracji-A_.pdf

deklaracja A budynki i lokale mieszkalne.pdf

instrukcja_do samodzelnego złożenia deklaracji do ceeb_0.pdf

deklaracja B budynki i lokale niemieszkalne.pdf

przyklad-wypelnionej-deklaracji-B.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 10:30:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

 


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-11 11:02:47 Informację zaktualizowano 2023-01-03 11:26:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach

Załącznik do uchwały nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-16 13:30:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
DRUKI EWIDENCJI LUDNOŚCI
zgłoszenie pobytu czasowego

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyru stałego

zgłoszenie pobytu stałego
 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-08 12:04:33 Informację zaktualizowano 2020-04-08 12:05:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Druki USC

podanie o wydanie odpisu USC


wniosek o wydanie dowodu osobistego


wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 15:20:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Podanie o wydanie zaświadczenia

Podanie o wydanie zaświadczenia 


Podanie o wydanie zaświadczenia w sprawie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 12:10:42 Informację zaktualizowano 2020-03-17 12:12:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o utylizację azbestu w 2023 r.

Dotyczy demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy Topólka w 2023 r.

 wniosek azbest 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:15:58 Informację zaktualizowano 2023-01-25 12:06:22, wprowadzający: Damian Lewiński
Wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie 2019 roku należy składać od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.


Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie

 Wzór wniosku
Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 13:35:33 Informację zaktualizowano 2021-02-02 12:44:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 wzór wniosku
Data wprowadzenia informacji 2016-08-23 08:30:41 Informację zaktualizowano 2021-01-14 11:19:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Oświadczenia majątkowe radnych
 druki oświadczeń majatkowych Radnych
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 10:20:37, wprowadzający: Anna Wasiak
Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 Wniosek
Data wprowadzenia informacji 2013-12-17 10:27:01, wprowadzający: Milena Głowacka
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek od nieruchomości na rok 2016

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomosci

IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomosci

ZN-1a załącznik.pdf

ZN-1b załacznik.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:53:07 Informację zaktualizowano 2015-12-29 09:02:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek leśny na rok 2016

DL-1 deklaracja na podatek lesny.pdf

IL-1 informacja do podatku leśnego.pdf

ZL-1a załącznik.pdf

ZL-1b załacznik.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:51:45 Informację zaktualizowano 2015-12-29 09:06:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek rolny na rok 2016

DR-1 deklaracja na podatek rolny.pdf

IR-1informacja do podatku rolnego.pdf

ZR-1a załącznik.pdf

ZR-1b załącznik.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:50:08 Informację zaktualizowano 2015-12-29 09:09:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni
 Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 10:45:11 Informację zaktualizowano 2013-09-24 10:45:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Budownictwo i zagospodarowanie terenu

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 10:39:27 Informację zaktualizowano 2021-08-05 13:02:27, wprowadzający: Damian Lewiński
wersja do druku