Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Druki do pobrania strona główna 

Druki do pobrania
Wniosek o utylizację azbestu w 2019r

Dotyczy demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy Topólka w 2019r.

 Wniosek azbest 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:15:58, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie 2019 roku należy składać od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP

 Wzór wniosku
Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 13:35:33 Informację zaktualizowano 2019-01-07 14:47:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 Wniosek_nieczystosci.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-23 08:30:41 Informację zaktualizowano 2016-08-23 08:32:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Oświadczenia majątkowe radnych
 druki oświadczeń majatkowych Radnych
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 10:20:37, wprowadzający: Anna Wasiak
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Zgłoszenie wycinki drzewa

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew - krzewów

Oświadczenie współwłaściciela.pdf

Informacja o wykonaniu nasadzeń

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-26 13:57:28 Informację zaktualizowano 2017-08-01 13:35:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 Wniosek
Data wprowadzenia informacji 2013-12-17 10:27:01, wprowadzający: Milena Głowacka
Deklaracje podatkowe za odbiór odpadów
komunalnych 2016

Deklaracja

 
Obowiązuje od: 2013-10-31   Data wprowadzenia informacji 2013-10-16 14:23:31 Informację zaktualizowano 2015-12-29 08:58:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek od nieruchomości na rok 2016

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomosci

IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomosci

ZN-1a załącznik.pdf

ZN-1b załacznik.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:53:07 Informację zaktualizowano 2015-12-29 09:02:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek leśny na rok 2016

DL-1 deklaracja na podatek lesny.pdf

IL-1 informacja do podatku leśnego.pdf

ZL-1a załącznik.pdf

ZL-1b załacznik.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:51:45 Informację zaktualizowano 2015-12-29 09:06:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek rolny na rok 2016

DR-1 deklaracja na podatek rolny.pdf

IR-1informacja do podatku rolnego.pdf

ZR-1a załącznik.pdf

ZR-1b załącznik.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:50:08 Informację zaktualizowano 2015-12-29 09:09:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
 WNIOSEK o wydanie dec. środowiskowej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 10:50:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni
 Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 10:45:11 Informację zaktualizowano 2013-09-24 10:45:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Budownictwo i zagospodarowanie terenu

wniosek nadanie numeru porządkowego.pdf

 wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 10:39:27 Informację zaktualizowano 2013-09-24 10:43:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku