Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady Gminy strona główna 

Komisje Rady Gminy
Komisje Rady Gminy IX kadencji

 

I. komisja rewizyjna

Anna Migdalska 
Weronika Wysocka
Marek Linert
Damian Świderski

 II. komisja skarg, wniosków i petycji

Marek Linert - przewodniczący
Piotr Kruszyna
Małgorzata Kwiatkowska
Weronika Wysocka

III. komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, i ochrony środowiska

Anna Kołodziejczyk
Anna Migdalska
Piotr Hernacki
Alfred Wrzeszczyński
Piotr Kruszyna

 

IV. komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego

Maria Gołębiewska
Tomasz Koziński 
Roman Antczak
Małgorzata Kępska

 

V. komisja ds. promocji gminy

Stanisław Borkowski
Barbara Zielińska
Damian Świderski
Małgorzata Kwiatkowska

 

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-08 11:47:50 Informację zaktualizowano 2024-05-08 11:49:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Komisje Rady Gminy VIII kadencji


I. komisja rewizyjna

Andrzej Waszak - Przewodniczący 
Andrzej Dykon
Weronika Wysocka
Stanisław Wojtysiak

II. komisja skarg, wniosków i petycji

Piotr Kruszyna - Przewodniczący 
Marek Muraczewski
Weronika Wysocka
Barbara Zielińska

III. komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, i ochrony środowiska

Małgorzata Michalak - Przewodniczący 
Andrzej Dykon
Anna Kołodziejczyk
Piotr Kruszyna

IV. komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego

Tomasz Koziński - Przewodniczący 
Tadeusz Piekarski
Marek Linert
Marek Maciejewski

V. komisja ds. promocji gminy

Anna Migdalska - Przewodniczący 
Stanisław Borkowski
Marek Muraczewski
Barbara Zielińska

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 11:10:15 Informację zaktualizowano 2023-02-24 11:48:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Komisje Rady Gminy Topólka VII
kadencji

 


Komisja rewizyjna Rady Gminy


1. Andrzej Waszak                             Przewodniczący komisji


2. Marek Ireneusz Muraczewski          zastępca Przewodniczącego komisji


3. Arkadiusz Olejniczak                      sekretarz komisji


4. Marek Maciejewski                         członek komisji


 


Komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska       


1. Małgorzata Michalak                        Przewodniczący komisji


2. Piotr Kruszyna                                zastępca przewodniczącego komisji


3. Andrzej Dykon                                sekretarz komisji


4. Stanisław Adam Wojtysiak               członek komisji


 


Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego  


1. Tomasz Koziński                             Przewodniczący komisji


2. Marek Benon Linert                         zastępca przewodniczącego


3. Stanisław Ostrowski                        sekretarz komisji


4. Tadeusz Edward Piekarski                członek komisji


 


Komisja ds. promocji gminy


1. Anna Maria Migdalska                     Przewodniczący komisji


2. Stanisław Borkowski                       zastępca przewodniczącego komisji


3. Marek Ireneusz Muraczewski           sekretarz komisji


4. Barbara Zielińska                           członek komisji

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-23 10:26:42 Informację zaktualizowano 2020-05-28 11:23:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Komisje Rady Gminy powołane w VI kadencji
I. Komisja rewizyjna:

1. Stanisław Ostrowski - przewodniczący komisji
2. Karol Krzanowski - zastępca przewodniczącego,
3. Marek Maciejewski - sekretarz komisji,
4. Karol Kontowicz - członek komisji.

II. Komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony
środowiska:

1. Andrzej Dykon - przewodniczący komisji,
2. Wojciech Banasiak - zastępca przewodniczacego,
3. Andrzej Waszak - sekretarz komisji,
4. Stanisław Wykpisz - członek komisji.

III. komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego:

1. Stanisław Borkowski - przewodniczący komisji,
2. Tadeusz Piekarski - zastępca przewodniczącego,
3. Piotr Maciejczak - sekretarz komisji,
4. Waldemar Wujkiewicz - członek komisji.

IV. komisja ds. promocji gminy:

1. Stanisław Wojtysiak - przewodniczący komisji,
2. Anna Niedośmiałek - zastępca przewodniczącego,
3. Alfreda Smól - sekretarz komisji,
4. Stanisław Borkowski - członek komisji.
 
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-20 10:08:33 Informację zaktualizowano 2020-05-28 11:17:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Komisje Rady Gminy V kadencji

I KOMISJA REWIZYJNA:

1. Dębowy Józef - przewodniczący
2. Kołowski Krystian
3. Smól Alfreda
4. Wujkiewicz Waldemar

II KOMISJA DS. BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

1. Niedośmiałek Anna - przewodnicząca
2. Dykon Andrzej
3. Kruszyna Jan
4. Grabowski Krzysztof

III KOMISJA DS. OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO:

1. Nowakowski Edward - przewodniczący
2. Piekarski Tadeusz
3. Ostrowski Stanisław
4. Głowacki Zdzisław

IV KOMISJA DS. PROMOCJI GMINY:

1. Jarzynowska Maria - przewodnicząca
2. Wojtysiak Stanisław
3. Wykpisz Stanisław

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-20 10:10:36 Informację zaktualizowano 2020-05-28 11:17:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku