Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i
bezpieczeństwa publicznego.
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 10:01:35 Informację zaktualizowano 2017-05-30 10:08:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2017-05-18 13:38:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji
gminy
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 09:12:55, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds promocji
gminy
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji gminy.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-21 11:17:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds.Oswiaty, kultury,sportu, zdrowia spraw socialnych i bezpieczeństwa publicznego
Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 08:40:50, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji
 zawiadomienie o posiedzeniu Komisji oświaty .pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 10:56:47 Informację zaktualizowano 2015-07-15 11:00:13, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienieo posiedzeniu komisji ds. Oświaty...
 Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji
Data wprowadzenia informacji 2015-06-29 09:41:32, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji promocji
 Termin posiedzenia komisji ds. promocji gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 12:22:55, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadominie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady
Gminy
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 11:12:37, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy ds.
oświaty ...
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. oświaty ... .
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 11:11:02, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji promocji
 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-06-15 13:40:20, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds budżetu...
 zawiadomienie o posiedzeniu komisji
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:04:45, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o posiedzniu Komisji Rady ds.
budżetu...
 zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. budżetu...
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:00:22, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. promocji
gminy
 posiedzenie komisji promocji 12 czerwca 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-08 08:40:06 Informację zaktualizowano 2015-06-10 09:20:51, wprowadzający: Anna Wasiak
Komisje Rady Gminy Topólka VII
kadencji

 


Komisja rewizyjna Rady Gminy


1. Andrzej Waszak                             Przewodniczący komisji


2. Marek Ireneusz Muraczewski          zastępca Przewodniczącego komisji


3. Arkadiusz Olejniczak                      sekretarz komisji


4. Marek Maciejewski                         członek komisji


 


Komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska       


1. Małgorzata Michalak                        Przewodniczący komisji


2. Piotr Kruszyna                                zastępca przewodniczącego komisji


3. Andrzej Dykon                                sekretarz komisji


4. Stanisław Adam Wojtysiak               członek komisji


 


Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego  


1. Tomasz Koziński                             Przewodniczący komisji


2. Marek Benon Linert                         zastępca przewodniczącego


3. Stanisław Ostrowski                        sekretarz komisji


4. Tadeusz Edward Piekarski                członek komisji


 


Komisja ds. promocji gminy


1. Anna Maria Migdalska                     Przewodniczący komisji


2. Stanisław Borkowski                       zastępca przewodniczącego komisji


3. Marek Ireneusz Muraczewski           sekretarz komisji


4. Barbara Zielińska                           członek komisji

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-23 10:26:42 Informację zaktualizowano 2014-12-23 10:40:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Komisje Rady Gminy V kadencji

I KOMISJA REWIZYJNA:

1. Dębowy Józef - przewodniczący
2. Kołowski Krystian
3. Smól Alfreda
4. Wujkiewicz Waldemar

II KOMISJA DS. BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

1. Niedośmiałek Anna - przewodnicząca
2. Dykon Andrzej
3. Kruszyna Jan
4. Grabowski Krzysztof

III KOMISJA DS. OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO:

1. Nowakowski Edward - przewodniczący
2. Piekarski Tadeusz
3. Ostrowski Stanisław
4. Głowacki Zdzisław

IV KOMISJA DS. PROMOCJI GMINY:

1. Jarzynowska Maria - przewodnicząca
2. Wojtysiak Stanisław
3. Wykpisz Stanisław

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-20 10:10:36 Informację zaktualizowano 2013-02-20 10:13:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Komisje Rady Gminy powołane w VI kadencji
I. Komisja rewizyjna:

1. Stanisław Ostrowski - przewodniczący komisji
2. Karol Krzanowski - zastępca przewodniczącego,
3. Marek Maciejewski - sekretarz komisji,
4. Karol Kontowicz - członek komisji.

II. Komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony
środowiska:

1. Andrzej Dykon - przewodniczący komisji,
2. Wojciech Banasiak - zastępca przewodniczacego,
3. Andrzej Waszak - sekretarz komisji,
4. Stanisław Wykpisz - członek komisji.

III. komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego:

1. Stanisław Borkowski - przewodniczący komisji,
2. Tadeusz Piekarski - zastępca przewodniczącego,
3. Piotr Maciejczak - sekretarz komisji,
4. Waldemar Wujkiewicz - członek komisji.

IV. komisja ds. promocji gminy:

1. Stanisław Wojtysiak - przewodniczący komisji,
2. Anna Niedośmiałek - zastępca przewodniczącego,
3. Alfreda Smól - sekretarz komisji,
4. Stanisław Borkowski - członek komisji.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-20 10:08:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku