Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje strona główna 

Petycje

Informacja Rady Gminy Topólka o petycjach rozpatrywanych w 2021 roku

Informacja o rozpatrywanych petycjach

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-28 10:13:32, wprowadzający: Ewelina Waszak

Informacja Rady Gminy Topólka o petycjach rozpatrywanych w 2020 roku

Informacja o rozpatrywanych petycjach

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-30 11:27:08, wprowadzający: Ewelina Waszak
Informacja Wójta Gminy Topólka o petycjach
rozpatrzonych w 2020 roku
 Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-18 09:34:49, wprowadzający: Damian Lewiński
Petycja dotycząca wymiany sieci wodociągowej

Odpowiedź na petycję

 Petycja dotycząca wymiany sieci wodociągowej
Data wprowadzenia informacji 2020-11-06 14:00:43 Informację zaktualizowano 2020-12-07 10:05:44, wprowadzający: Ewelina Waszak
Petycja do Wójta w sprawie błąkającej się
watahy psów na terenie gminy Topólka

W petycji dane osobowe zostały zanonimizowane.

petycja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-13 07:47:07 Informację zaktualizowano 2020-10-13 11:20:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Petycja w sprawie opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Odpowiedź na petycję

 Petycja w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp
Data wprowadzenia informacji 2020-09-15 12:34:26 Informację zaktualizowano 2020-09-15 12:37:30, wprowadzający: Damian Lewiński
Informacja Rady Gminy Topólka o petycjach
rozpatrywanych w 2019 r.
 zbiorcze zestawienie petycji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 09:52:34 Informację zaktualizowano 2020-06-30 09:53:57, wprowadzający: Ewelina Waszak
Petycja w sprawie remontu drogi gminnej

treść petycji

odpowiedź na petycje

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 13:42:40 Informację zaktualizowano 2020-01-29 13:44:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
dotyczy petycji wniesionej przez grupę
mieszkańców sołectwa Wola Jurkowa
 Informacja w sprawie petycji wniesionej przez grupę miszkańców sołectwa Wola Jurkowa
Data wprowadzenia informacji 2019-07-08 10:32:39, wprowadzający: Anna Wasiak
Informacja rady gminy Topólka o petycjach
rozpatrywanych przez radę gminy Topólka w 2018r.
 Informacja rady gminy Topólka o petycjach rozpatrywanych przez radę gminy Topólka w 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 13:51:47, wprowadzający: Anna Wasiak
Petycja
 petycja w sprawie przywrócenia stałej organizacji ruchu
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 11:55:58, wprowadzający: Anna Wasiak
wersja do druku