Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
° poprzednie
° Wyniki
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne strona główna 

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na "Termomodernizację budynku remizy OSP w Topólce"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany

Projekt budowlany- branża elektryczna

STWiORB (branża elektryczna)

Kosztorys ofertowy branża bud.

Kosztorys ofertowy branża elektryczna

Przedmiar robót branża budowlana

Przedmiar robót branża elektryczna

Informacja z otwarcia ofert 12.09.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-21 13:35:21, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na "Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce"- zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej".  (zakup i dostawa sprzętu multimedialnego)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wersja edytowalna)

Wyjaśnienie nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 14:13:03 Informację zaktualizowano 2018-07-25 11:16:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zapytanie ofertowe - zamówienie poniżej 30 tys
Euro

Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji  elementarnej"

Załączniki od nr 1 do nr 3 wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 26.06.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 14:15:46, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edykacji elementarnej"

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego od nr 1 do nr 4

Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11.06.2018

Wyjaśnienie nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 12.06.2018

Unieważnienie postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-07 14:29:16 Informację zaktualizowano 2018-06-07 14:29:37, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe
 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-07 14:27:16, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

SIWZ wraz załącznikami

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (18.05.2018r)

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4 24.05.2018

Informacja z otwarcia ofert 30.05.2018r

 Ogłoszenie o zamówieniu 17.05.2018.odt
Data wprowadzenia informacji 2018-05-17 10:40:21, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na: "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących sie w w/w szkołach."

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (26.04.2018r)

Wzór umowy - załącznik nr 5 (po modyfikacji)

Informacja z otwarcia ofert 09.05.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:28:57, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys Euro

Dotyczy postępowania:" Rozgraniczenia nieruchomości dz. nr 26 obręb Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o nr 23,24, 25, 27, 80 położone w obrębie Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, prowadzonego z wniosku stron.

Załącznik nr 1,2,3

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 Zapr. do złożenia propozycji cenowej 22.03.18.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-23 08:59:56, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:"Przebudowa dróg gminnych w 2018 r"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Dokumentacja projektowa Czamanin

Wzór umowy - załącznik nr 9

Dokumentacja projektowa Czamaninek

Dokumentacja projektowa Dębianki-Dębianki

Dokumentacja projektowa Kozjaty - Orle

Dokumentacja projektowa Orle-Rybiny

Dokumentacja projektowa Rybiny-Kamieniec

Dokumentacja projektowa Sadłużek

Dokumentacja projektowa Sierakowy-Dębowiec

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Bodzanowo

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Dęby Janiszewskie

Dokumentacja projektowa Świerczynek II

Dokumentacja projektowa Świerczynek-Świerczyn

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Iłowo

Dokumentacja projektowa Torzewo

Dokumentacja projektowa Znaniewo-Głuszynek

Dokumentacja projektowa Znaniewo-Iłowo

ZOR

Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 14:23:13, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys Euro

Dotyczy postępowania o rozgraniczenie nieruchomości działki nr 26 obręb Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski woj. kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o nr 23, 24, 25, 27, 80 położone w obrębie Świesz gm. Bytoń powiat radziejowski woj. kujasko-pomorskie, prowadzonego z wniosku strony.

Załącznik nr 1,2,3

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 09.03.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-09 13:35:03, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe - zamówienie poniżej 30 tys
Euro

Dotyczy postępowania na dowóz dzieci na basen w Radziejwie, w ramach projektu "Umiem pływać w 2018 roku" 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 11:05:39, wprowadzający: Milena Głowacka
Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy postępowania: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa - po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.02.2018r

Modyfikacja treści SIWZ (2) z dnia 16.02.2018r

SIWZ po modyfikacji (16.02.2018r)

Projekt budowlany-branża sanitarna po zmianie (16.02.218)

 Modyfikacja treści SIWZ 12.02.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 09:36:45, wprowadzający: Milena Głowacka
Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy postępowania: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Przedmiar robót b.sanitarna - poprawiony

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4 19.02.2018

Załącznik do wyjaśnienia nr 4 19.02.2018

 Wyjaśnienie nr 1 12.02.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 09:32:09, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Informacja z otwarcia ofert 23.02.2018r

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

SIWZ

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany ( branża arch.-bud.)

Projekt budowlany- branża elektryczna

Projekt budowlany ( branża sanitarna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża budowlana

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża sanitarna

Kosztorys i przedmiar branża elekt.

Kosztorys i przedmiar branża sanit.

Kosztorys i przedmiar branża bud.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 14:25:33, wprowadzający: Milena Głowacka
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2018 rok - po
korekcie podyktowanej sprostowaniem oczywistej
omyłki pisarskiej
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 10:21:08 Informację zaktualizowano 2018-01-30 10:29:40, wprowadzający: Milena Głowacka
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych przez Gminę Topólka w 2018 roku.

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-25 12:28:33, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja z otwarcia ofert 29.11.2017r.

Dotyczy postępowania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka"

 Informacja z otwarcia ofert 29.11.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-29 13:41:18, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania pn."Zakup paliwa w 2018 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno-Gospodarczego"

 Zaproszenie 24.11.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 10:03:28, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5

Wzór umowy - załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8

 Ogłoszenie o zamówieniu 20.11.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 14:32:59, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja z otwarcia ofert 31.10.2017

Dotyczy postępowania: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej. 

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 12:31:25, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce – zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany- branża elektryczna

Projekt budowlany- branża arch.-konstr.

Projekt budowlany-branża sanitarna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża budowlana

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża sanitarna

wyniki obliczeń

Kosztorysy i przedmiary

 Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-13 15:27:29, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka”

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany

Projekt budowlany

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

Wyjaśnienie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu 22.09.20147.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-22 12:35:00, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.

 Zapytanie ofertowe 18.09.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 14:05:44, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania "Zakup i dostawa ekogroszku na potrzeby Urzędu Gminy Topólka w ilości szacunkowej 30 ton luzem."

 Zapytanie cenowe z załącznikami 18.09.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-18 11:41:45 Informację zaktualizowano 2017-09-18 11:43:13, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania "Dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 Zapytanie ofertowe 13.07.17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-14 14:15:42, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujacych się w/w szkołach podstawowych"

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 7 po modyfikacji

Załącznik nr 5 po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2017.odt
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:31:53, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postepowania "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Wzór umowy - załącznik nr 9

Dokumentacja techniczna Chalno

Dokumentacja Czamaninek

Dokumentacja Kozjaty -Orle

Dokumentacja Opielanka-Głuszynek

Dokumentacja Orle-Rybiny

Dokumentacja Świerczyn-Bodzanowo

Dokumentacja Świerczyn-Iłowo

Dokumentacja Świerczynek-Paniewo

Dokumentacja Torzewo

Dokumentacja Wola Jurkowa Kolonia

Dokumentacja Znaniweo

szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Projekty organizacji ruchu Chalno

Projekty organizacji ruchu Opielanka-Głuszynek

Projekty organizacji ruchu Orle Rybiny

Projekty organizacji ruchu Świerczynek-Paniewo

Projekty organizacji ruchu Świerczyn-Iłowo

Projekty organizacji ruchu Torzewo

Projekty organizacji ruchu Wola Jurkowa Kolonia

Informacja z otwarcia ofert

 Ogloszenie o zamówieniu 28.06.17.odt
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 15:03:13, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania: "Sporządzenie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnuch innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń"

Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie nr 1

Formularz ofertowy-wersja edytowalna

Odcieki i odgazowanie składowiska

Rysunki konstrukcyjne studzienek

Mapa poziomu wód gruntowych

Wyjaśnienie nr 2

Zapytanie ofertowe po zmianie

Formularz ofertowy po zmianie - wersja edytowalna

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 23.02.17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-24 14:07:45, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania: Usługa dowożenia dzieci na basen w Radziejowie w ramach realizacji projektu "Umiem pływać 2017"

Wyjaśnienie nr 1

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wraz z załącznikami.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 14:50:16, wprowadzający: Milena Głowacka
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2017rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych przez Gminę Topólka w 2017roku

 Plan postępowań na 2107 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 14:32:21, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Zamówienie obejmuje wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 Zapytanie ofertowe, ekspertyza.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 12:37:36, wprowadzający: Milena Głowacka
Zzaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Zakup paliwa w 2017 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno – Gospodarczego"

Modyfikacja treści zaproszenia

Zaproszenie po modyfikacji

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 07.12.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-07 08:38:50, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja o podpisaniu umowy
24 listopada 2016r. Wójt Gminy Topólka podpisał umowę z wybranym wykonawcą:

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL mgr inż. Łukasz Dymkowski ul. Pawia 17, 87-800 Włocławek

na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce".
 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-24 12:02:45 Informację zaktualizowano 2016-11-24 12:03:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy dokumentacji technicznej na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topólce.

 ZAWIADOMIENIE
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 09:06:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej wielobranżowej dla zadania pn.
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Topólce"

Dotyczy dokumentacji technicznej na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topólce

Załączniki

Załączniki w wersji edytowalnej

 Zapytanie ofertowe.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-14 15:41:28 Informację zaktualizowano 2016-11-14 15:47:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zzaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

 Zaproszenie do skladania ofert 13.07.2016.doc
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 14:15:09, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dootyczy postępowania: Dowożenie dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do szkół Gminy Topólka i z powrotem

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2016.odt
Data wprowadzenia informacji 2016-06-16 14:34:44, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne 

SIWZ wraz z załącznikami

Dokumentacja projektowa

Wyjasnienie nr 1

Wyjasnienie nr 2

Opis techniczny poprawiony

Opis techniczny poprawiony (2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ +Załączniki po modyfikacji

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016r (3).odt
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 14:04:28, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:Przebudowa dróg gminnych

SIWZ wraz z załącznikami

Chalno

Dębianki

Karczówek

Paniewo

Sadłużek

Świerczyn

Świerczynek

Znaniewo

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016rok.odt
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 13:47:29 Informację zaktualizowano 2016-04-15 14:01:18, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka”

SIWZ 15.04.2016r.

Zalączniki do SIWZ do nr 1 do nr 6

Załącznik nr 7

Zalącznik nr 8

Wyjasnienie nr 1 do SIWZ

Wyjasnienie nr 2 do SIWZ

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016.odt
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 13:40:45, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dotyczy postępowania "Usługa dowozu dzieci na basen w Radziejowie, w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” "

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 29.02.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-29 14:45:12 Informację zaktualizowano 2016-10-12 13:40:34, wprowadzający: Milena Głowacka

Zobacz:
 poprzednie .  Wyniki . 
wersja do druku