Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
° poprzednie
° Wyniki
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne strona główna 

Zamówienia publiczne
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej –
zamówienie poniżej 130 000 zł

Dotyczy postepowania: „Wykonanie z upoważnienia Wójta Gminy Topólka czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: na działce nr 198 położonej w obrębie Kozjaty, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 197, 199 i 221/1 położonymi w obrębie Kozjaty, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie prowadzonego z wniosku strony”.

Zapytanie ofertowe - dz. 198 Kozjaty.pdf

Załączniki nr 1, 2, 3 do propozycji cenowej.pdf

Załącznik numer 4 - projekt umowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-29 14:23:10, wprowadzający: Damian Lewiński
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej –
zamówienie poniżej 130 000 zł

Dotyczy postepowania: „Wykonanie z upoważnienia Wójta Gminy Topólka czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: na działce nr 158/2 położonej w obrębie Budzisław, gmina Bytoń, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 121, 159, 157 i 158/1 położonymi w obrębie Budzisław, gmina Bytoń, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie prowadzonego z wniosku strony.”

Zapytanie ofertowe - dz. 158;2 Budzisław.pdf

Zał. nr 1, 2 i 3 do zaytania ofertowego.pdf

Załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-29 12:18:23, wprowadzający: Damian Lewiński
„Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Topólce wraz z instalacją
OZE” w systemie „zaprojektuj - wykonaj”

 

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Zamawiający: Gmina Topólka
Zamówienie na: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce wraz z instalacją OZE”
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc64fc-ec7a-7214-5792-8300013a222a
Termin składania ofert: do dnia 13 maja 2024 r. do godz. 10:00
 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-25 14:26:02 Informację zaktualizowano 2024-05-21 13:01:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Topólka” w systemie „zaprojektuj - wykonaj”

 

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Zamawiający: Gmina Topólka
Zamówienie na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka”
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc62b9-c69e-fc8e-fd54-ea0001bf327c
Termin składania ofert: do dnia 07 maja 2024 r. do godz. 10:00

 

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-22 14:00:36 Informację zaktualizowano 2024-05-21 13:21:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na
których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy
Topólka”

 

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gmina Topólka
Zamówienie na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka”
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a7dba53-da22-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
Termin składania ofert: do dnia 23 kwietnia 2024 r., o do godz. 10.00
 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-19 11:41:31 Informację zaktualizowano 2024-05-21 13:42:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2024

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2024-wersja nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-16 09:52:33, wprowadzający: Justyna Grabowska
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 130 000 zł

Dotyczy postępowania: "Wykonanie z upoważnienia Wójta Gminy Topólka czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: na działce nr 60 położonej w obrębie Powałkowice, gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 20, 51/3, 21, 54, 22, 36, 59/2, 38, 33, 62, 63 położonymi w obrębie Powałkowice, gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie oraz 46/1, 53 i 52 położonymi w obrębie Witowo Kolonia, gmina Bytoń, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, prowadzonego z wniosku strony".

Zapr. do złożenia propozycji cenowej

Załączniki nr 1,2, 3

Zał. nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-27 14:30:40, wprowadzający: Damian Lewiński
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 130 000 zł

Dotyczy postępowania: Wykonanie z upoważnienia Wójta Gminy Topólka czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: na działce nr 174/1 położonej w obrębie Kozjaty, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 179 i 181/1 położonymi w obrębie Kozjaty, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, prowadzonego z wniosku strony

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zał. 1,2 i 3

Załącznik nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-27 11:58:44, wprowadzający: Damian Lewiński
„Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły
Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych
znajdujących się w/w szkołach podstawowych
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Gmina Topólka
zamówienie na: „Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w/w szkołach podstawowych
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a6051c6d-368f-11ee-a60c-9ec5599dddc1
termin składania ofert: 18 sierpnia 2023 r. godz. 11.00
 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-10 15:09:39, wprowadzający: Justyna Grabowska
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Topólka w 2023 roku”

 

tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Gmina Topólka
zamówienie na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka w 2023 roku”
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7cee5f5c-3044-11ee-a60c-9ec5599dddc1
termin składania ofert: 18 sierpnia 2023 r. godz. 10.00
 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-02 08:56:45, wprowadzający: Justyna Grabowska
„Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły
Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych
znajdujących się w/w szkołach podstawowych
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Gmina Topólka
zamówienie na: „Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w/w szkołach podstawowych
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-84cbbc7f-279c-11ee-9aa3-96d3b4440790
termin składania ofert: 02 sierpnia 2023 r. godz. 10.00
 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-24 09:02:42, wprowadzający: Justyna Grabowska
„Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci,
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych
z terenu Gminy Topólka”
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Gmina Topólka
zamówienie na: „Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka”
adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-554faba7-14b3-11ee- a60c 9ec5599dddc1
termin składania ofert:
07 lipca 2023r. godz. 10.00
 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 14:36:06, wprowadzający: Justyna Grabowska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023-wersja nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023-wersja nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023-wersja nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-23 13:00:24 Informację zaktualizowano 2023-03-31 10:57:36, wprowadzający: Justyna Grabowska
Aleksandrowsko - Radziejowska Grupa Zakupowa.
Dostawa energii elektrycznej w okresie od
01.01.2022r. do 31.12.2022r

informacja o wykonaniu umowy część I

informacja o wykonaniu umowy część II

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-23 10:44:06, wprowadzający: Renata Białkowska
„Zakup średniego strażackiego wozu bojowego
dla jednostki OSP w Topólce”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami - 09.11.2022 r.zip

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 17.11.2022 r

Informacja z otwarcia ofert - 17.11.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - 17.11.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 18.11.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-09 13:22:06 Informację zaktualizowano 2022-11-18 09:47:30, wprowadzający: Renata Białkowska
„Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci,
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych
z terenu Gminy Topólka”

Ogłoszenie o zamówieniu-11.10.2022r.

SWZ -11.10.2022r.

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ-Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-19.10.2022r.

Informacja z otwarcia ofert-19.10.2022r.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-11 12:56:50 Informację zaktualizowano 2022-10-19 10:56:28, wprowadzający: Justyna Grabowska
„Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci,
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych
z terenu Gminy Topólka”

Ogłoszenie o zamówieniu-15.09.2022r.

SWZ-15.09.2022r.

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ-Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-26.09.2022r.

 Informacja z otwarcia ofert-26.09.2022r.
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 12:43:51 Informację zaktualizowano 2022-09-26 13:03:45, wprowadzający: Justyna Grabowska
„Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania parku
maszynowego Gminy Topólka – Zakup i dostawa
fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z
ładowaczem czołowym oraz fabrycznie nową
przyczepą rolniczą”

Ogłoszenie o zamówieniu-23.08.2022 r.

SWZ - 23.08.2022 r.

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ-Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-31.08.2022r.

Informacja z otwarcia ofert-31.08.2022r.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 13:56:04 Informację zaktualizowano 2022-08-31 13:07:46, wprowadzający: Justyna Grabowska
„Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania parku
maszynowego Gminy Topólka – Zakup i dostawa
fabrycznie nowej koparko-ładowarki”

Ogłoszenie o zamówieniu-19.08.2022 r.

SWZ -19.08.2022r.

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ-Formularz ofertowy

zał. nr 3 do SWZ-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert-29.08.2022r.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-19 13:22:04 Informację zaktualizowano 2022-08-29 11:55:09, wprowadzający: Justyna Grabowska
„Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły
Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych
znajdujących się w/w szkołach podstawowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz oferty

zał. nr 3-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-23 12:24:48 Informację zaktualizowano 2022-07-04 12:00:20, wprowadzający: Justyna Grabowska
„Przebudowa z rozbudową budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej Orle o garaż na
sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem
ściany frontowej zewnętrznej”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz oferty

zał. nr 3-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 4 do SWZ-Dokumentacja

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-21 11:04:22 Informację zaktualizowano 2022-07-07 11:47:53, wprowadzający: Justyna Grabowska
„Przebudowa z rozbudową budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej Orle o garaż na
sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem
ściany frontowej zewnętrznej”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz oferty

zał. nr 3-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 4 do SWZ-Dokumentacja

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-28 12:00:00 Informację zaktualizowano 2022-05-16 11:37:33, wprowadzający: Justyna Grabowska
"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Topólka"

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami 1-3

zał. nr 4 do SWZ-Część I

zał. nr 4 do SWZ-Część II

zał. nr 5 do SWZ-Część I

zał. nr 5 do SWZ-Część II

zał. nr 6 do SWZ-Część I

zał. nr 6 do SWZ-Część II

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 14:24:36 Informację zaktualizowano 2022-04-14 12:25:19, wprowadzający: Justyna Grabowska
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Topólka"

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz oferty

zał. nr 3-JEDZ

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie SWZ

SWZ po modyfikacji

Wyjaśnienie SWZ II

SWZ po modyfikacji

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-23 11:32:01 Informację zaktualizowano 2022-03-30 11:46:42, wprowadzający: Justyna Grabowska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022-wersja nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 rok-wersja nr 3

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-21 13:09:18 Informację zaktualizowano 2022-09-15 08:34:59, wprowadzający: Justyna Grabowska
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na
których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ-Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnienia warunku udziału w postępowaniu

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-14 09:59:20 Informację zaktualizowano 2021-09-23 11:16:25, wprowadzający: Justyna Grabowska
„Rozbudowa kompleksu boisk sportowych w
Dębiankach, gm. Topólka” - Etap I,
dofinansowanego z projektu Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.07.2021 r.

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz oferty

zał. nr 3-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Dokumentacja

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 09:58:16 Informację zaktualizowano 2021-08-16 12:09:58, wprowadzający: Justyna Grabowska
„Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły
Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych
znajdujących się w/w szkołach podstawowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.07.2021 r.

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz ofertowy

zał. nr 3-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnienia warunku udziału w postępowaniu

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie

Informacja z otwarcia ofert 03.08.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-26 12:59:40 Informację zaktualizowano 2021-08-03 14:52:34, wprowadzający: Damian Lewiński
Remont, nadbudowa dachu, rozbudowa,
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Paniewie wraz z montażem instalacji PV i budową
zbiornika szczelnego na nieczystości

Ogłoszenie o zamówieniu 30.03.2021.pdf

SWZ Paniewo.doc

Zał. nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc

Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc

Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykluczenie.doc

załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie warunki.doc

załącznik nr 5 do SWZ - Klauzula RODO.doc

Załącznik nr 6 do SWZ-Dokumentacja B. Budowlana cz. 1.zip

Załącznik nr 6 do SWZ-Dokumentacja B. Elektryczna cz. 2.zip

Załącznik nr 6 do SWZ-Dokumentacja B. Sanitarna cz. 3.zip

Załącznik nr 6 do SWZ Decyzja o poz. na budowę cz. 4.pdf

załącznik nr 7 do SWZ - Link do postępowania i ID.doc

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14.04.2021 r.pdf

Informacja z otwarcia ofert 14.04.2021 r.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-30 22:01:12 Informację zaktualizowano 2021-04-14 13:29:30, wprowadzający: Damian Lewiński
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w 2021
roku

Ogłoszenie o zamówieniu 26.03.2021.pdf

SWZ Drogi.doc

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy drogi.doc

Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz oferty.doc

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykluczenie.doc

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie warunki.doc

Załącznik nr 5 do SWZ - Klauzula RODO.doc

Załącznik nr 6 do SWZ - Dokumentacja cz. 1.zip

Załącznik nr 6 do SWZ - Dokumentacja cz. 2.zip

Załącznik nr 7 do SWZ - Link do postępowania i ID.doc

Wyjaśnienie treści SWZ.pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 13.04.2021 r.pdf

Informacja z otwarcia ofert 13.04.2021 r.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-26 18:56:47 Informację zaktualizowano 2021-04-13 13:26:13, wprowadzający: Damian Lewiński
Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu
użytkowania budynku gospodarczego na budynek
zaplecza stadionu

Ogłoszenie o zamówieniu Dębianki.pdf

SWZ Dębianki.doc

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy.doc

Zał. nr 2 do SWZ-Formularz oferty.doc

zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykluczenie.doc

Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie warunki.doc

Zał. nr 5 do SWZ - Klauzula RODO.doc

Załącznik nr 6 do SWZ - Dokumentacja.zip

Zał. nr 7 do SWZ - Link do postępowania i ID .doc

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 09.04.2021 r.pdf

Informacja z otwarcia ofert 09.04.2021 r.odt

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-25 09:28:15 Informację zaktualizowano 2021-04-09 14:46:51, wprowadzający: Damian Lewiński
Remont i wyposażenie budynku komunalnego po
byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby
utworzenia świetlicy wiejskiej Znaniewie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

Ogłoszenie o zamówieniu 11.02.2021 r.

SWZ

zał. nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 5 do SWZ - Klauzula RODO

Zał nr 6 do SWZ B.SANITARNA cz.1

Zał. nr 6 doSWZ B.BUDOWLANA cz. 2

Zał. nr 6 do SWZ B.ELEKTRYCZNA cz. 3

Zał. nr 6 do SWZ Decyzja pozwolenie na budowę cz. 4

zał. nr 7 do SWZ - Link do postępowania i ID

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.pdf

Wyjaśnienie treści SWZ 21.odt

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 01.03.2021 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-11 15:19:57 Informację zaktualizowano 2021-02-24 15:10:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok-wersja 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok-wersja 5

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok-wersja 6

 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Data wprowadzenia informacji 2021-01-27 14:44:09 Informację zaktualizowano 2021-08-25 11:11:27, wprowadzający: Justyna Grabowska
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomośći wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa

Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5

Wykaz narzędzi - załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9

 Informacja z otwarcia ofert 16.11.2020 r
Data wprowadzenia informacji 2020-11-05 11:03:58 Informację zaktualizowano 2020-11-16 12:34:47, wprowadzający: Damian Lewiński
Ogłoszenie o zamówieniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Topóle zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych na:


"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPÓLCE"

 ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2020-09-01 13:12:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o zamówieniu

„Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w 2020 r. - II etap”

Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2020 r

SIWZ 07.07.2020 r

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.odt

Zał. nr 2 do SIWZ -Oświadczenie.odt

zał. nr 3 do SIWZ oświadczenie 25a wykluczenie.odt

Zał. nr 4 do SIWZ oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 23.odt

zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.odt

Dokumentacja_techniczna.zip

 Informacja z otwarcia ofert 22.07.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 15:03:16 Informację zaktualizowano 2020-07-22 14:37:03, wprowadzający: Damian Lewiński
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w/w szkołach podstawowych. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie - grupa kapitałowa załącznik nr 4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz osób - załącznik nr 6

Wykaz narzędzi - załącznik nr 7

Zobowiązanie pod. trzecich - załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert 10.07.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-02 13:44:34 Informację zaktualizowano 2020-07-10 13:26:08, wprowadzający: Damian Lewiński
Remont i wyposażenie budynku komunalnego po
byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia
świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

SIWZ z załącznikami (załączniki od nr 1 do nr 5).zip

Załącznik nr_6 do SIWZ Dokumentacja.zip

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 13:09:24 Informację zaktualizowano 2020-05-11 14:33:00, wprowadzający: Damian Lewiński
Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego po
byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z
adaptacją na lokale mieszkalne

Ogłoszenie o zamówieniu Czamanin 2020.pdf

SIWZ Czamanin 2020.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.odt

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 25a ust. 1.odt

załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie-25 a - wykluczenie.odt

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.odt

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja .zip

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ 2020.pdf

Rysunek do Wyjaśnień treści SIWZ 2020

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 14:58:05 Informację zaktualizowano 2020-05-12 14:42:16, wprowadzający: Damian Lewiński
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy Przebudowy i modernizacji dróg gminnych w 2020 roku.


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx

Zał. nr 2 do SIWZ -Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawieart. 25a ust. 1 ustawy pzp.docx

zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-25 a -wykluczenie.docx

Zał. nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupykapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt23.docx

zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.docx

Dokumentacja droga nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo m. Torzewo.zip

Dokumentacja droga nr 180815C Świerczynek-Topólka m. Iłowo.zip

Dokumentacja droga nr 180820C Rybiny-Kamieniec m. Chalno i Rybiny.zip

Dokumentacja droga nr 180823C Czamaninek-Czamanin m. Czamanin Kol. i Czamanin.zip

Dokumentacja droga nr 180830C Orle-Kozjaty m. Świnki.zip

Dokumentacja droga nr 180835C Orle-Rybiny m. Rybiny.zip

Dokumentacja droga nr 180836C Paniewek-Bielki m. Paniewek.zip

Dokumentacja droga Świerczynek.zip

Dokumentacja droga Wola Jurkowa.zip

Dokumentacja droga Znaniewo i Miłachówek.zip

SST Iłowo.pdf

SST_.pdf

ZOR Wola Jurkowa.zip

ZOR Czamanin Kol. i Czamanin.zip

ZOR Torzewo.zip

ZOR Znaniewo i Miłachówek.zip

Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert_.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-23 11:26:15 Informację zaktualizowano 2020-03-23 11:38:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, przewidzianych przez Gminę Topólka
w 2020 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przewidzianych przez Gminę Topólka  w 2020 roku. 

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-21 08:12:39, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Dotyczy postępowania  na "Zakup paliwa w 2020 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno-Gospodarczego"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załączniki od nr 1 do nr 3 wersja edytowalna

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 13:53:11, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Dotyczy postępowania na "Obsługę bankową budżetu Gminy Topólka oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w latach 2020-2023"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załączniki od nr 1 do nr 3 wersja edytowalna

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 11:05:23, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośći zamieszkałych oraz niezamieszkałych ( działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5

Wykaz narzędzi - załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:30:37, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Klubu Seniora w Topólce

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wersja edytowalna)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Klauzula informacyjna RODO - wersja edytowalna

Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań - wersja edytowalna

Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków - wersja edytowalna

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2

Projekt umowy - Część I zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część II zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część III zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część IV zamówienia ( załącznik nr 4)

Specyfikacja zestawienie wyposażenia - załącznik nr 6 ( wersja edytowalna)

Specyfikacja zestawienie wyposażenia - załącznik nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-28 15:19:13, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr 4

Wykaz osób- załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Projekt budowlany

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Kosztorys ofertowy - branża budowlana

Kosztorys ofertowy - branża elektryczna

Przedmiar robót - branża budowlana

Przedmiar robót - branża elektryczna

Wyjaśnienie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-15 12:36:52, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Klubu Seniora w Topólce. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna RODO - wersja edytowalna

Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań - wersja edytowalna

Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków - wersja edytowalna

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2

Projekt umowy - Część I zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część II zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część III zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część IV zamówienia ( załącznik nr 4)

Specyfikacja, zestawienie wyposażenia - wersja edytowalna

Specyfikacja, zestawienie wyposażenia - załącznik nr 6

Modyfikacja zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe po modyfikacji

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 14:47:37, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Utworzenie Klubu Seniora w Topólce"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz osób- załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 10:26:04, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pod nazwą:      " Utworzenie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszacą"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wykaz osób- załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiar, Specyfikacja tech.

Informacja z otwarcia ofert 29.08.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 14:29:50, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku - II etap"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Wzór umowy - załącznik nr 9

Dokumentacja projektowa, kosztorys, przedmiar - droga Dębianki-Czamaninek

Specyfikacja Techniczna Czamaninek - Dębianki

ZOR Czamaninek-Dębianki

Dokumentacja projektowa, kosztorys, przedmiar - droga Iłowo

SST Iłowo

Informacja z otwarcia ofert 29.08.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:21:50, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Torzewo gm. Topólka"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz osób- załącznik nr 5

Wykaz narzędzi-załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja ZOR

Informacja z otwarcia ofert 29.08.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 14:37:17, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:                  " Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz osób- załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Kosztorys ofertowy - branża elektryczna

Kosztorys ofertowy - pozostałe branże

Projekt budowlany

Przedmiar robót - branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (25.07.2019)

Załącznik nr 7 - wzór umowy po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert 02.08.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-18 14:05:42 Informację zaktualizowano 2019-07-18 14:15:33, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

na Remont dachu budynku remizy strażackiej w Paniewie

zapytanie_ofertowe.pdf

załącznik_nr 1.pdf

Załącznik_nr 1 (wersja edytowalna).doc

załącznik_nr 2.pdf

Załącznik_nr 2 (wersja edytowalna).doc

załącznik_nr 3.pdf

Załącznik_nr 3 (wersja edytowalna).doc

załącznik_nr 4 - wzór umowy.pdf

przedłużenie terminu składania ofert.pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 14:22:32 Informację zaktualizowano 2019-07-05 11:38:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na: "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w/w szkołach podstawowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 12:12:26, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Kosztorys ofertowy - branża elektryczna

Kosztorys ofertowy - pozostałe branże

Projekt budowlany

Specyfikacja Techniczna

Przedmiar robót - branża elektryczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 1

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (18.06.2019r)

informacja z otwarcia ofert.pdf

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 10:00:43 Informację zaktualizowano 2019-07-05 08:08:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na przebudowę dróg gminnych w 2019 roku. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - wykaz robót

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7 - wykaz sprzętu

Załącznik nr 8 - zobowiązanie podm. trzecich

Załącznik nr 9 - wzór umowy

Dokumentacja Świerczyn - Iłowo

Dokumentacja Kozjaty - Orle

Dokumentacja Orle-Rybiny

Dokumentacja Paniewek

Dokumentacja Rybiny - Kamieniec

Dokumentacja Sierakowy

Dokumentacja Sierakowy- Dębowiec

Dokumentacja Znaniewo

Dokumentacja Znaniewo-Głuszynek

ZOR Paniewek

ZOR Sierakowy

ZOR Świerczyn-Iłowo

ZOR Znaniewo

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 10:30:18, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Topólka"


 

zapytanie ofertowe.pdf

załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 1- (wersja edytowalna).doc

załącznik nr 2 - oświadczenie.pdf

załącznik nr 2- (wersja edytowalna).doc

załącznik nr 3 - oświadczenie.pdf

Załącznik nr 3- (wersja edytowalna).doc

załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

wyjaśnienie_nr 1.pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 14:27:22 Informację zaktualizowano 2019-05-24 14:13:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Topólka"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełn. warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełn. warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 - wzór umowy

wyjaśnienie nr 1.pdf

wyjaśnienie nr 2.pdf

unieważnienie postępowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 14:25:35 Informację zaktualizowano 2019-05-17 10:38:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zapytanie ofertowe

Postępowanie dotyczy dowozu dzieci na basen w Radziejowie w ramach realizacji projektu "Umiem pływać w 2019 roku"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 14:17:09, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych w Wandynowie gm. Bytoń"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Rysunki I część

Rysunki II część

Projekt budowlany - strona tytułowa

Projekt budowlany - opis

Strona tytułowa STWiORB

STWiORB - opis

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy

Wyjaśnienie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 13:53:06 Informację zaktualizowano 2019-02-12 14:18:25, wprowadzający: Milena Głowacka
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, przewidzianych przez Gminę Topólka
w 2019 roku.
 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-04 13:40:32, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania na "Zakup paliwa w 2019 roku dla pojazdów Referatu Admisnistracyjno-Gospodarczego"

zaproszenie do złożenia propozycji cenowej z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 13:03:13, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na "Termomodernizację budynku remizy OSP w Topólce"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany

Projekt budowlany- branża elektryczna

STWiORB (branża elektryczna)

Kosztorys ofertowy branża bud.

Kosztorys ofertowy branża elektryczna

Przedmiar robót branża budowlana

Przedmiar robót branża elektryczna

Informacja z otwarcia ofert 12.09.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-21 13:35:21, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na "Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce"- zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej".  (zakup i dostawa sprzętu multimedialnego)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wersja edytowalna)

Wyjaśnienie nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 14:13:03 Informację zaktualizowano 2018-07-25 11:16:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zapytanie ofertowe - zamówienie poniżej 30 tys
Euro

Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji  elementarnej"

Załączniki od nr 1 do nr 3 wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 26.06.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 14:15:46, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edykacji elementarnej"

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego od nr 1 do nr 4

Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11.06.2018

Wyjaśnienie nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 12.06.2018

Unieważnienie postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-07 14:29:16 Informację zaktualizowano 2018-06-07 14:29:37, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe
 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-07 14:27:16, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

SIWZ wraz załącznikami

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (18.05.2018r)

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4 24.05.2018

Informacja z otwarcia ofert 30.05.2018r

 Ogłoszenie o zamówieniu 17.05.2018.odt
Data wprowadzenia informacji 2018-05-17 10:40:21, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na: "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących sie w w/w szkołach."

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (26.04.2018r)

Wzór umowy - załącznik nr 5 (po modyfikacji)

Informacja z otwarcia ofert 09.05.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:28:57, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys Euro

Dotyczy postępowania:" Rozgraniczenia nieruchomości dz. nr 26 obręb Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o nr 23,24, 25, 27, 80 położone w obrębie Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, prowadzonego z wniosku stron.

Załącznik nr 1,2,3

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 Zapr. do złożenia propozycji cenowej 22.03.18.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-23 08:59:56, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:"Przebudowa dróg gminnych w 2018 r"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Dokumentacja projektowa Czamanin

Wzór umowy - załącznik nr 9

Dokumentacja projektowa Czamaninek

Dokumentacja projektowa Dębianki-Dębianki

Dokumentacja projektowa Kozjaty - Orle

Dokumentacja projektowa Orle-Rybiny

Dokumentacja projektowa Rybiny-Kamieniec

Dokumentacja projektowa Sadłużek

Dokumentacja projektowa Sierakowy-Dębowiec

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Bodzanowo

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Dęby Janiszewskie

Dokumentacja projektowa Świerczynek II

Dokumentacja projektowa Świerczynek-Świerczyn

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Iłowo

Dokumentacja projektowa Torzewo

Dokumentacja projektowa Znaniewo-Głuszynek

Dokumentacja projektowa Znaniewo-Iłowo

ZOR

Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 14:23:13, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys Euro

Dotyczy postępowania o rozgraniczenie nieruchomości działki nr 26 obręb Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski woj. kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o nr 23, 24, 25, 27, 80 położone w obrębie Świesz gm. Bytoń powiat radziejowski woj. kujasko-pomorskie, prowadzonego z wniosku strony.

Załącznik nr 1,2,3

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 09.03.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-09 13:35:03, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe - zamówienie poniżej 30 tys
Euro

Dotyczy postępowania na dowóz dzieci na basen w Radziejwie, w ramach projektu "Umiem pływać w 2018 roku" 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 11:05:39, wprowadzający: Milena Głowacka
Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy postępowania: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa - po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.02.2018r

Modyfikacja treści SIWZ (2) z dnia 16.02.2018r

SIWZ po modyfikacji (16.02.2018r)

Projekt budowlany-branża sanitarna po zmianie (16.02.218)

 Modyfikacja treści SIWZ 12.02.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 09:36:45, wprowadzający: Milena Głowacka
Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy postępowania: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Przedmiar robót b.sanitarna - poprawiony

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4 19.02.2018

Załącznik do wyjaśnienia nr 4 19.02.2018

 Wyjaśnienie nr 1 12.02.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 09:32:09, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Informacja z otwarcia ofert 23.02.2018r

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

SIWZ

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany ( branża arch.-bud.)

Projekt budowlany- branża elektryczna

Projekt budowlany ( branża sanitarna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża budowlana

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża sanitarna

Kosztorys i przedmiar branża elekt.

Kosztorys i przedmiar branża sanit.

Kosztorys i przedmiar branża bud.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 14:25:33, wprowadzający: Milena Głowacka
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2018 rok - po
korekcie podyktowanej sprostowaniem oczywistej
omyłki pisarskiej
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 10:21:08 Informację zaktualizowano 2018-01-30 10:29:40, wprowadzający: Milena Głowacka
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych przez Gminę Topólka w 2018 roku.

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-25 12:28:33, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja z otwarcia ofert 29.11.2017r.

Dotyczy postępowania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka"

 Informacja z otwarcia ofert 29.11.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-29 13:41:18, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania pn."Zakup paliwa w 2018 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno-Gospodarczego"

 Zaproszenie 24.11.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 10:03:28, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5

Wzór umowy - załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8

 Ogłoszenie o zamówieniu 20.11.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 14:32:59, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja z otwarcia ofert 31.10.2017

Dotyczy postępowania: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej. 

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 12:31:25, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce – zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany- branża elektryczna

Projekt budowlany- branża arch.-konstr.

Projekt budowlany-branża sanitarna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża budowlana

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża sanitarna

wyniki obliczeń

Kosztorysy i przedmiary

 Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-13 15:27:29, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka”

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany

Projekt budowlany

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

Wyjaśnienie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu 22.09.20147.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-22 12:35:00, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.

 Zapytanie ofertowe 18.09.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 14:05:44, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania "Zakup i dostawa ekogroszku na potrzeby Urzędu Gminy Topólka w ilości szacunkowej 30 ton luzem."

 Zapytanie cenowe z załącznikami 18.09.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-18 11:41:45 Informację zaktualizowano 2017-09-18 11:43:13, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania "Dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 Zapytanie ofertowe 13.07.17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-14 14:15:42, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujacych się w/w szkołach podstawowych"

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 7 po modyfikacji

Załącznik nr 5 po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2017.odt
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:31:53, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postepowania "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Wzór umowy - załącznik nr 9

Dokumentacja techniczna Chalno

Dokumentacja Czamaninek

Dokumentacja Kozjaty -Orle

Dokumentacja Opielanka-Głuszynek

Dokumentacja Orle-Rybiny

Dokumentacja Świerczyn-Bodzanowo

Dokumentacja Świerczyn-Iłowo

Dokumentacja Świerczynek-Paniewo

Dokumentacja Torzewo

Dokumentacja Wola Jurkowa Kolonia

Dokumentacja Znaniweo

szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Projekty organizacji ruchu Chalno

Projekty organizacji ruchu Opielanka-Głuszynek

Projekty organizacji ruchu Orle Rybiny

Projekty organizacji ruchu Świerczynek-Paniewo

Projekty organizacji ruchu Świerczyn-Iłowo

Projekty organizacji ruchu Torzewo

Projekty organizacji ruchu Wola Jurkowa Kolonia

Informacja z otwarcia ofert

 Ogloszenie o zamówieniu 28.06.17.odt
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 15:03:13, wprowadzający: Milena Głowacka
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania: "Sporządzenie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnuch innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń"

Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie nr 1

Formularz ofertowy-wersja edytowalna

Odcieki i odgazowanie składowiska

Rysunki konstrukcyjne studzienek

Mapa poziomu wód gruntowych

Wyjaśnienie nr 2

Zapytanie ofertowe po zmianie

Formularz ofertowy po zmianie - wersja edytowalna

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 23.02.17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-24 14:07:45, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania: Usługa dowożenia dzieci na basen w Radziejowie w ramach realizacji projektu "Umiem pływać 2017"

Wyjaśnienie nr 1

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wraz z załącznikami.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 14:50:16, wprowadzający: Milena Głowacka
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2017rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych przez Gminę Topólka w 2017roku

 Plan postępowań na 2107 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 14:32:21, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Zamówienie obejmuje wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 Zapytanie ofertowe, ekspertyza.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 12:37:36, wprowadzający: Milena Głowacka
Zzaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Zakup paliwa w 2017 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno – Gospodarczego"

Modyfikacja treści zaproszenia

Zaproszenie po modyfikacji

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 07.12.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-07 08:38:50, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja o podpisaniu umowy
24 listopada 2016r. Wójt Gminy Topólka podpisał umowę z wybranym wykonawcą:

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL mgr inż. Łukasz Dymkowski ul. Pawia 17, 87-800 Włocławek

na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce".
 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-24 12:02:45 Informację zaktualizowano 2016-11-24 12:03:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy dokumentacji technicznej na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topólce.

 ZAWIADOMIENIE
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 09:06:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej wielobranżowej dla zadania pn.
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Topólce"

Dotyczy dokumentacji technicznej na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topólce

Załączniki

Załączniki w wersji edytowalnej

 Zapytanie ofertowe.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-14 15:41:28 Informację zaktualizowano 2016-11-14 15:47:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zzaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

 Zaproszenie do skladania ofert 13.07.2016.doc
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 14:15:09, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dootyczy postępowania: Dowożenie dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do szkół Gminy Topólka i z powrotem

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2016.odt
Data wprowadzenia informacji 2016-06-16 14:34:44, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne 

SIWZ wraz z załącznikami

Dokumentacja projektowa

Wyjasnienie nr 1

Wyjasnienie nr 2

Opis techniczny poprawiony

Opis techniczny poprawiony (2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ +Załączniki po modyfikacji

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016r (3).odt
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 14:04:28, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:Przebudowa dróg gminnych

SIWZ wraz z załącznikami

Chalno

Dębianki

Karczówek

Paniewo

Sadłużek

Świerczyn

Świerczynek

Znaniewo

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016rok.odt
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 13:47:29 Informację zaktualizowano 2016-04-15 14:01:18, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka”

SIWZ 15.04.2016r.

Zalączniki do SIWZ do nr 1 do nr 6

Załącznik nr 7

Zalącznik nr 8

Wyjasnienie nr 1 do SIWZ

Wyjasnienie nr 2 do SIWZ

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016.odt
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 13:40:45, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dotyczy postępowania "Usługa dowozu dzieci na basen w Radziejowie, w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” "

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 29.02.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-29 14:45:12 Informację zaktualizowano 2016-10-12 13:40:34, wprowadzający: Milena Głowacka

Zobacz:
 poprzednie .  Wyniki . 
wersja do druku