Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ocena jakości wody strona główna 

Ocena jakości wody
Komunikat w sprawie przydatności wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-13 14:38:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Komunikat dotyczący wodociągu w Paniewie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-10 14:58:28 Informację zaktualizowano 2024-05-10 14:59:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Materiały dotyczące zagrożeń zdrowotnych
związanych z występowaniem bakterii z rodzaju
Legionella

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM POWODOWANYM PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA .PDF

BEZPIECZEŃSTWO WODNE W BUDYNKACH.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-15 08:00:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyniki badań wody

 


Wyniki badań wody SUW Orle.pdf


Wyniki badań - mieszkanie prywatne w Orlu.pdf


 

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-02 13:24:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radziejowie


 

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-08 10:48:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
pn. "Plaża Orle"

dotyczy Plaży Orle

 Ocena jakości wody Plaża Orle 2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-17 09:46:22, wprowadzający: Renata Białkowska
Wyniki badań wody

Wyniki badań SUW Paniewo.pdf

Wyniki badań - mieszkanie prywatne Paniewo.pdf

Wyniki badań wody SUW Orle.pdf

Wyniki badań - mieszkanie prywatne w Orlu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 11:50:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi

Ocena jakości wody Orle


Ocena jakości wody Paniewo

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-07 09:14:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
KOMUNIKAT


 

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-06 15:05:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WAŻNA INFORMACJA !


 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-23 14:09:19 Informację zaktualizowano 2023-02-23 14:10:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
UWAGA

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-16 15:18:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Sprawozdanie z badań wody

 


Sprawozdanie z badań wody SUW Orle i mieszkania prywatne


Sprawozdzanie z badań wody SUW Paniewo i mieszkania prywatne

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 10:01:38 Informację zaktualizowano 2022-12-05 10:03:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

 


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Paniewo


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - SUW Orle

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-08 10:58:19 Informację zaktualizowano 2022-11-08 11:00:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli - Plaża Orle

Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel - Plaża Orle.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-08 07:48:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli

Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-11 07:40:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyniki badań wody

Wyniki badań SUW Paniewo - maj 2022


Wyniki badań SUW Orle - maj 2022


Mieszkanie prywatne Paniewo - maj 2022


Mieszkanie prywatne Orle - maj 2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-23 13:47:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyniki badań mieszkanie prywatne Paniewo - jon
amonowy

Wyniki badań mieszkanie prywatne Paniewo - jon amonowy

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-01 10:51:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Pismo dotyczące jakości wody - Paniewo

Pismo dotyczące jakości wody - Paniewo


Ocena jakosci wody - Orle

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-21 14:16:46 Informację zaktualizowano 2022-03-23 14:38:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyniki badań wody - listopad

Wyniki badań wody (listopad) - wodociąg Paniewo.pdf

Wyniki badań wody (listopad) -wodociąg Orle.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-22 10:11:35 Informację zaktualizowano 2021-11-22 10:13:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ocena jakości wody -wodociąg Orle

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-15 07:36:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Pismo dotyczące jakości wody - Paniewo
 Pismo dotyczące jakości wody - Paniewo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-07-12 13:32:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyniki badań jon amonowy i magnez
 Wyniki badań jon amonowy i magnez.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-29 11:40:00 Informację zaktualizowano 2021-06-29 11:41:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WYNIKI BADAŃ WODY - MAJ 2021 R.

Sprawozdania z badań Nr: 

O_0_04_2021_349_FM_1.pdf

O_0_04_2021_349_FM_2.pdf

O_0_04_2021_349_FM_3.pdf

O_0_04_2021_349_FM_4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-08 12:37:21 Informację zaktualizowano 2021-06-08 12:40:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WYNIKI BADAŃ WODY - KWIECIEŃ 2021 R.Sprawozdanie z badań Nr: O/0/04/2021/68/F/2/P/1

 

Pismo dotyczące jakości wody - Orle

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 10:26:47 Informację zaktualizowano 2021-05-05 08:56:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyniki badań wody - marzec 2021 r.

Wyniki badań wody - marzec 2021 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-09 08:29:28 Informację zaktualizowano 2021-04-09 08:30:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyniki badań jakości wody SUW Orle i Paniewo
oraz mieszkania prywatne - listopad 2020 r.

Wyniki badań wody - listopad 2020r.

Wyniki badań wody - listopad 2020r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-24 13:56:14, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacja dotycząca jakości wody - wodociąg w
Orlu i w Paniewie

Informacja wodociąg Paniewo

 Informacja - wodociąg Orle.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-10-07 13:52:30, wprowadzający: Milena Głowacka
Wyniki badań wody SUW Orle i Paniewo, mieszkania
prywatne - cz2

Wyniki badań wody SUW Orle i Paniewo, mieszkania prywatne - cz2

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 07:36:56 Informację zaktualizowano 2020-05-21 07:37:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyniki badań wody SUW w Orlu i Paniewie,
mieszkania prywatne - maj 2020 r.

 


Wyniki badań wody SUW w Orlu i Paniewie, mieszkania prywatne - maj 2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-12 12:51:34 Informację zaktualizowano 2020-05-12 12:52:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyniki badań wody SUW w Orlu i Paniewie oraz
mieszkania prywatne

Wyniki badań wody SUW w Orlu i Paniewie oraz mieszkania prywatne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 10:49:47 Informację zaktualizowano 2020-01-29 10:52:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku