Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta strona główna 

Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Nr 0050.1.2024 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-26 12:01:54 Informację zaktualizowano 2024-03-28 09:08:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym sie na terenie Gminy Topólka, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zarządzenie Nr 0050.2.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-26 12:05:07 Informację zaktualizowano 2024-03-28 09:11:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.03.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.3.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-26 12:07:04 Informację zaktualizowano 2024-03-28 09:11:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

Zarządzenie Nr 0050.4.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-26 12:09:30 Informację zaktualizowano 2024-03-28 09:11:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.5.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-02 10:44:48 Informację zaktualizowano 2024-03-28 09:12:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.06.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Zarządzenie Nr 0050.6.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 09:07:21 Informację zaktualizowano 2024-04-16 11:13:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.07.2024 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 09:07:39 Informację zaktualizowano 2024-03-28 09:12:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.08.2024 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 09:07:56 Informację zaktualizowano 2024-03-28 09:13:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.09.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 lutego 2024 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Topólka Nr LVI/341/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.9.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 09:09:50 Informację zaktualizowano 2024-03-28 09:13:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26.02.2024 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.10.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 09:25:40 Informację zaktualizowano 2024-03-28 09:13:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Topólka

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2024 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 09:28:46 Informację zaktualizowano 2024-03-28 09:13:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Topólka Nr LVI/341/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.12.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 09:29:44 Informację zaktualizowano 2024-04-16 12:23:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.13.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 09:32:39 Informację zaktualizowano 2024-04-16 12:23:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Budea remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba".

Zarządzenie Nr 0050.14.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-16 10:57:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Wykonanie odwiertu rozpoznawczo-eksloatacyjnego w ramach zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w miejscowości Dębianki Gmina Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę miszkańców terenu gminy Topólka".

Zarządzenie Nr 0050.15.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-16 11:02:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa wraz ze słupem, fundamentem i montażem lamp solarnych".

Zarządzenie Nr 0050.16.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-16 11:05:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2024

Zarządzenie Nr 0050.17.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-16 12:10:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.18.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-16 12:34:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.20.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-16 12:13:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.21.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.21.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-16 12:17:23 Informację zaktualizowano 2024-04-16 12:24:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 2023 r. .  2022 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku