Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
° Zarządzenia Wójta - kadencja VIII
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta - kadencja IX > 2021 r. strona główna 

2021 r.
Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 grudnia 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.99.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-13 11:14:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.98.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-13 11:11:41 Informację zaktualizowano 2023-01-25 09:57:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie: wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie Nr 0050.97.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-13 11:06:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.96.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót polegających na: "Dostawie i montażu oświetlenia obiektu sportowego w miejscowości Dębianki, gm. Topólka" w ramach projektu pn.: "Remont i modernizacja stadionu gminnego w miejscowości Dębianki, gm. Topólka".

Zarządzenie Nr 0050.96.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-13 11:02:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.95.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 23 grudnia 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia bdżetu na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.95.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-13 10:58:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.94.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.94.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-13 10:56:39 Informację zaktualizowano 2023-01-25 09:59:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.93.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 0050.93.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-22 07:53:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.92.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont, nadbudowa dachu, rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie wraz z montażem instalacji PV i budową zbiornika szczelnego na nieczystości"

Zarządzenie Nr 0050.92.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 10:22:02 Informację zaktualizowano 2021-12-21 10:23:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.91.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 grudnia 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.91.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 10:16:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.90.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 0050.90.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 10:09:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.89.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.89.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 10:04:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.88.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.88.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 10:00:43 Informację zaktualizowano 2021-12-21 10:01:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 listopada 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.87.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 09:51:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.86.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.86.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 09:47:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.85.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 listopada 2021 r.

zmieniające skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.85.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 09:14:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.84.2021

Załącznik do zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-16 12:37:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Zarządzenie Nr 0050.83.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-16 12:33:15 Informację zaktualizowano 2021-11-16 12:34:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.82.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Topólka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 0050.82.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-16 12:32:47 Informację zaktualizowano 2021-11-17 07:45:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.81.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.81.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-10 09:25:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 listopada 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.80.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-10 09:23:29 Informację zaktualizowano 2021-11-16 14:56:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie powołąnia komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku intensywnych wiatrów, które miały miejsce na terenie Gminy Topólka w dniu 21 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.79.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-10 09:23:07 Informację zaktualizowano 2021-11-19 09:08:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 02 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót polegających na zakupie, transporcie i montażu trybuny sportowej wraz z wiatami dla zawodników na boisku piłkarskim GKS "Tęcza" Topólka w Topólce w ramach zadania pn.: "Rozbudowa kompleksu boisk sportowych w Dębiankach, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.78.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 11:32:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.77.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 11:29:19 Informację zaktualizowano 2021-11-19 08:59:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.76.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.76.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 11:29:00 Informację zaktualizowano 2021-11-19 09:02:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 października 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.75.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 11:28:41 Informację zaktualizowano 2021-11-19 08:56:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.74.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.74.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-27 12:32:26, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.73.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowgo robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.73.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-26 13:47:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 Zarządzenie Nr 0050.72.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-26 13:44:36 Informację zaktualizowano 2021-10-27 08:08:04, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.71.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 października 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


 

Zarządzenie Nr 0050.71.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-26 13:44:19 Informację zaktualizowano 2021-11-19 09:12:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.70.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie ustalenia terminu wyborów Przedstawiciela praconików Urzędu Gminy Topólka oraz powołania komisji wborczej

Zarządzenie Nr 0050.70.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-18 09:31:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.69.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru Przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.69.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-18 09:29:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.68.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-18 09:27:46 Informację zaktualizowano 2021-11-19 08:45:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.67.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont, nadbudowa dachu, rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie wraz z montażem instalacji PV i budową zbiornika szczelnego na nieczystości" 

 Zarządzenie Nr 0050.67.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-13 15:07:42, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Emilianowo dotyczących zaopiniowania zmiany rodzaju wsi Emilianowo

Zarządzenie Nr 0050.66.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-13 15:03:59 Informację zaktualizowano 2021-10-15 09:41:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.65.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2021 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu dla mieszkoniowego zasobu Gminy Topólka za 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych

Zarządzenie Nr 0050.65.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-13 15:02:54 Informację zaktualizowano 2021-11-19 08:38:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.64.2021 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-13 15:02:33, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.63.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.63.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-13 15:02:17 Informację zaktualizowano 2021-11-19 08:13:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 września 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.62.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-13 15:01:54 Informację zaktualizowano 2021-11-19 08:11:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.61.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bielkach, gm. Topólka" - Etap I

Zarządzenie Nr 0050.61.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-28 09:00:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.60.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu, dostawie i montażu altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Znaniewie w ramach infrastruktury towarzyszącej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.60.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-28 08:54:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.59.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.59.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-27 11:31:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.58.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.58.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-27 11:29:48 Informację zaktualizowano 2021-09-29 07:30:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.57.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-09-17 09:10:01, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.56.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 września 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.56.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-17 09:07:42 Informację zaktualizowano 2021-09-28 12:01:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót bydowlanych dla zadania pod nazwą "Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarzego na budynek zaplecza stadionu".

Zarządzenie Nr 0050.55.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 08:18:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 08:14:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.53.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 08:12:00 Informację zaktualizowano 2021-11-19 08:07:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie gminy Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.52.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-23 07:51:04 Informację zaktualizowano 2021-08-23 07:54:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.51.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-09 10:53:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r.

 Zarządzenie Nr 0050.50.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-09 10:51:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-09 10:46:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.48.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania poda nazwą  "Przebudowa systemu zasilania, sterowania i monitorowania Stacji Uzdratniania Wody w Orlu"

 Zarządzenie Nr 0050.48.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-09 10:44:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.47.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie gminy Topólka w 2021 roku"

Zarządzenie Nr 0050.47.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-09 10:38:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.46.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w 2021 r.".

Zarządzenie Nr 0050.46.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-26 11:25:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Topólka

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.45.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-26 11:23:39 Informację zaktualizowano 2021-08-09 10:27:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.44.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót bydowlanych dla zadania pod nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na ptrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.44.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-28 14:01:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.43.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-22 09:05:40, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.42.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.42.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-22 09:04:38 Informację zaktualizowano 2021-06-28 13:57:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi gminej osiedlowej (dz. nr 198/2) w m. Topólka, gm. Topólka na odcinku od km 0+081 do km 0+166,1"

Zarządzenie Nr 0050.41.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-16 11:58:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, na plaży w Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.40.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-16 11:56:26 Informację zaktualizowano 2021-06-28 13:53:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.39.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-14 14:57:37, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.38.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-08 14:38:16, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.37.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-08 14:35:06 Informację zaktualizowano 2021-06-28 13:46:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.36.2021 Wójta Gminy Topólka
a dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.36.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-08 14:34:31 Informację zaktualizowano 2021-06-28 13:40:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.35.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-08 14:34:02 Informację zaktualizowano 2021-06-28 13:36:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4A.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.4A.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-20 13:34:43 Informację zaktualizowano 2021-05-20 13:37:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.34.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-20 13:13:14, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.33.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-20 13:08:13 Informację zaktualizowano 2021-05-20 13:09:12, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie Nr 0050.32.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-05-19 14:58:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn w m. Świerczyn, gm. Topólka".

Zarządzenie Nr 0050.31.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-19 14:48:11 Informację zaktualizowano 2021-06-28 13:30:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych sprzętów silnikowych

Zarządzenie Nr 0050.30.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-19 14:47:46 Informację zaktualizowano 2021-08-09 10:18:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniające uchwałęNr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-19 14:46:25 Informację zaktualizowano 2021-08-09 10:15:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwlenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-06 14:46:57 Informację zaktualizowano 2021-05-06 14:48:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu obsługi interesantów przez Urząd Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.27.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-04-23 13:12:52 Informację zaktualizowano 2021-04-23 13:13:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu obsługi interesantów przez Urząd Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.26.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-04-16 13:18:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu obsługi interesantów przez Urząd Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.25.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-09 08:34:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 07 kwietnia 2021 r.

w sprawie podania do poublicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.24.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-09 08:33:53 Informację zaktualizowano 2021-08-09 10:12:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.23.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-07 13:33:26 Informację zaktualizowano 2021-04-09 08:56:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 Zarządzenie Nr 0050.22.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-04-01 13:58:42 Informację zaktualizowano 2021-04-01 13:59:44, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.21.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-01 13:55:35 Informację zaktualizowano 2021-04-09 12:29:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 24 marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

 Zarządzenie Nr 0050.20.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-04-01 13:55:12 Informację zaktualizowano 2021-04-09 14:33:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.19.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-03-22 11:38:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2021 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.18.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-22 11:28:09 Informację zaktualizowano 2021-06-28 14:16:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.17.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 12:43:23 Informację zaktualizowano 2021-03-11 12:45:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.16.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-10 14:39:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Klubu Senior + w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.15.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-10 14:35:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w Orlu, stanowiącej własność Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.14.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 12:52:50 Informację zaktualizowano 2021-03-03 12:54:02, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.13.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 12:50:31 Informację zaktualizowano 2021-03-10 14:24:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulaminu

Zarządzenie Nr 0050.12.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-02 09:08:23 Informację zaktualizowano 2021-03-02 09:11:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 4 lutego 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-01 09:47:19 Informację zaktualizowano 2021-03-01 09:50:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekturacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przeszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.10.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-02-03 11:20:31 Informację zaktualizowano 2021-02-03 11:21:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "TOPAZ"

 Zarządzenie Nr 0050.9.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-01-27 13:40:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.8.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 15:14:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego, w związku z realizacją zadań wynikających z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

 Zarządzenie Nr 0050.7.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 15:13:27 Informację zaktualizowano 2021-02-03 11:15:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.6.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 15:00:49 Informację zaktualizowano 2021-01-27 14:53:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Topólka
18 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani

 Zarządzenie Nr 0050.5.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 14:59:25 Informację zaktualizowano 2021-01-27 14:48:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.4.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 14:57:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.3.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 09:59:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenie otwartego naboru na Kierownika Klubu Senior + w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.2.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 09:57:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

 Zarządzenie Nr 0050.1.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 09:56:28 Informację zaktualizowano 2021-01-27 14:04:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku