Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2015 r. strona główna 

2015 r.
Zarządzenie Nr 0050.72.2015 Wójta Gminy Topólka
z 29 grudnia 2015r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 10:26:03 Informację zaktualizowano 2016-01-05 10:27:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.62.2015

Wójta Gminy Topólka


z dnia 2 grudnia 2015r.


w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015r.

 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2015-12-04 08:15:36 Informację zaktualizowano 2015-12-04 08:17:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.56.2015 Wójta Gminy Topólka
z 28 października 2015r.
 Zmainy w budżecie gminy na rok 2015.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 10:07:02 Informację zaktualizowano 2015-11-03 10:09:55, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.54.2015 Wójta Gminy Topólka
z 19 października 2015
 Zarządzenie Nr0050.54.2015 Wójta Gminy Topólka z 19 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 08:28:13 Informację zaktualizowano 2015-10-20 08:36:33, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarzadzenie Nr 0050.48.2015 Wójta Gminy Topólka

z dnia 30 września 2015 roku


w sprawie założeń i terminów opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 08:46:23 Informację zaktualizowano 2015-10-05 08:48:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.49.2015 Wójta Gminy Topólka

z dnia 30 września 2015 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z hali sportowej.

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 08:40:39 Informację zaktualizowano 2015-10-05 08:41:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.45.2015 Wójta Gminy z dnia
29 grudnia 2014r.w sprawie budżetu na 2015r.
 zmiany w budżecie gminy na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-04 14:42:22 Informację zaktualizowano 2015-09-04 14:47:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.36.2015 Wójta Gminy Topólka
z 7 sierpnia 2015r.
 Zarzadznie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 09:48:34 Informację zaktualizowano 2015-08-17 09:52:32, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr0050.34.2015 Wójta Gminy Topólka
z 15 lipca 2015r.
 Zmiany w budżecie gminy na rok 2015.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 08:41:46 Informację zaktualizowano 2015-07-16 08:44:51, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.29..2015 Wójta Gminy
Topólka

z dnia 15 czerwca 2015 r.


w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Topólka.

 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2015-06-16 08:17:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0050.27.2015 Wójta Gminyu Topólka
z 27 maja 2015r.
 Zarządzenie w sprawie terminu wyborów w sołectwie Borek
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 10:20:27, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy Topólka
z 21 maja 2015r.
 Zarządzenie Wójta zmiany w budżecie w 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 10:07:22, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Topólka
z 15 maja 2015r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Topólka.

zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 08:53:16 Informację zaktualizowano 2015-05-15 08:57:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy Topólka
z 8 maja 2015r.
 Zarządzenie Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy z 8 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały NrIII/10/14 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 08:46:55, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarzadzenie Nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2015r.
 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/15 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-05-05 14:25:48 Informację zaktualizowano 2015-05-05 14:28:37, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.14.2015 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2015r.
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 09:25:44 Informację zaktualizowano 2015-04-03 09:27:16, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.13.15 Wójta Gminy Topólka z
dnia 23 marca 2015r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014r. wraz z informcja o stanie mienie komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2014r.

 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2015-03-30 11:53:07 Informację zaktualizowano 2015-03-30 12:01:53, wprowadzający: Anna Wasiak
zarządzenie nr 0050.13 .15 Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 0050.13.2015 Wójta Gminy Topólka z 13 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw gminy Topólka

Projekt Statutu Sołectwa Bielki

Projekt Statutu Sołectwa Borek

Projekt Statutu Sołectwa Chalno

Projekt Statutu sołectwa Czamanin

Projekt Statutu Sołectwa Czamaninek

Projekt Statutu Sołectwa Czamanin-Kolonia

Projekt Statutu Sołectwa Galonki

Projekt Statutu Sołectwa Głuszynek

Projekt Statutu Sołectwa Kamieniec

Projekt AStatutu Sołectwa Kamieńczyk

Projekt Statutu Sołectwa Kozjaty

Projekt Statutu Sołectwa Miłachówek

Projekt Statutu Sołectwa Orle

Projekt Statutu Sołectwa Paniewek

Projekt Statutu Sołectwa Paniewo

Projekt Statutu Sołectwa Sadłóg

Projekt Statutu Sołectwa Sadłużek

Projekt Statutu Sołectwa Sierakowy

Projekt Statutu Sołectwa Świerczyn

Projekt SAtatutu Sołectwa Świerczynek

Projekt Statutu Sołectwa Topólka

Projekt Statutu Sołectwa Torzewo

Projekt Statutu Sołectwa Wola Jurkowa

Projekt Statutu Sołectwa Znaniewo

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 14:11:03 Informację zaktualizowano 2015-03-17 10:11:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.15 Wójta Gminy Topólka z
06.03.2015r.
 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 14:38:16, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie nr0050.11.15 Wójta Gminy Topólka z
0-6.03.2015r.
 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014r. instytucji kultury - Gminny Ośrdek Kultury w Topólce
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 14:30:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.6.2015 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 stycznia 2015r.
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2015-02-02 08:59:04 Informację zaktualizowano 2015-02-02 09:08:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2015-01-23 10:17:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie nr 0050.1.2015 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2015-01-23 10:12:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku