Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2017 r. strona główna 

2017 r.
Zarządzenie Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Topólka oraz dla Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.78.2017
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 09:25:12 Informację zaktualizowano 2018-05-09 09:27:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego stacjonarnego dla Stacji Uzdatniania Wody w Orlu gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.77.2017
Data wprowadzenia informacji 2018-01-18 11:40:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Topólka
z 21 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2018 r. w Urzędzie Gminy Topólka w zamian za przypadające w sobotę święto.

 Zarządzenie Nr 0050.76.2017
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 12:04:11 Informację zaktualizowano 2018-01-02 12:14:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.75.2017
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 12:02:56 Informację zaktualizowano 2018-01-18 11:37:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.74.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.74.2017
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 12:02:41 Informację zaktualizowano 2018-01-18 11:32:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.73.2017
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 12:02:21 Informację zaktualizowano 2018-01-18 11:30:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

 Zarządzenie Nr 0050.72.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 10:15:13 Informację zaktualizowano 2017-12-19 10:16:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa i montaż lampy fotowoltaicznej na działce nr 30/3 w miejscowości Rybiny Leśne gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.71.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 10:11:57 Informację zaktualizowano 2017-12-20 12:06:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 Zarządzenie Nr 0050.70.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 10:11:45 Informację zaktualizowano 2017-12-20 14:05:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.69.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 10:11:30 Informację zaktualizowano 2017-12-20 12:02:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.68.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 10:11:19 Informację zaktualizowano 2017-12-20 12:00:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.67.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 10:11:06 Informację zaktualizowano 2017-12-20 11:55:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Topólka".

 Zarządzenie Nr 0050.66.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 10:10:40 Informację zaktualizowano 2017-12-20 11:45:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Topólka
z 14 listopada 2017r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.65.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 12:37:32 Informację zaktualizowano 2017-11-15 12:38:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy Topólka
z 14 listopada 2017r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018-2021

 Zarządzenie Nr 0050.64.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 12:33:34 Informację zaktualizowano 2017-11-15 12:35:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 listopada 2017r.

zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, kryteriów i trybu przyznawania środków na obszarze Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.63.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 12:30:39 Informację zaktualizowano 2017-12-19 14:39:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie powołania gminnej komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy.

 Zarządzenie Nr 0050.62.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 12:30:18 Informację zaktualizowano 2017-12-19 14:36:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.61.2017 z dnia 7 listopada
2017r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn w m. Świerczyn gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.61.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 12:29:41 Informację zaktualizowano 2017-12-19 14:31:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Topólka
z 27 października 2017r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.60.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 10:02:13 Informację zaktualizowano 2017-10-31 10:02:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Topólka
z 25 października 2017r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.59.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 14:50:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Topólka
z 25 października 2017r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.58.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 14:46:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 października 2017r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.57.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 14:11:22 Informację zaktualizowano 2017-10-25 14:13:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Topólka
z 13 października 2017r.

w sprawie powołania Komisji do wykonania przeglądu w okresie gwarancji dróg gminnych

 Zarządzenie Nr 0050.56.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 14:08:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Topólka
z 13 października 2017r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.55.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 14:06:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie jednostki budżetowej - Urząd Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.54.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 14:05:10 Informację zaktualizowano 2017-10-25 14:40:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Topólka
z 29 września 2017r.

w sprawie określenia parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.53.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 13:53:34 Informację zaktualizowano 2017-10-25 14:04:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Topólka
z 29 września 2017r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.52.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-09 13:22:08 Informację zaktualizowano 2017-10-25 13:42:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr ONISO 0050.51.2017 Wójta Gminy
Topólka z dnia 28 września 2017 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej właność Gminy Topólka przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr ONISO 0051.50.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 11:19:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr ONISO 0050.50.2017 Wójta Gminy
Topólka z dnia 28 września 2017 roku.

w prawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr ONISO 0050.50.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 11:15:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 września 2017 roku.

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.49.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 11:13:54 Informację zaktualizowano 2017-10-10 08:21:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 września 2017 roku

w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu dla miszkaniowego zasobu Gminy Topólka za 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych

 Zarządzenie Nr 0050.48.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 11:13:35 Informację zaktualizowano 2017-10-25 14:36:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 września 2017 roku.

w sprawie ustalenia procedury zastępstw pracowników w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.47.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 11:13:24 Informację zaktualizowano 2017-10-10 08:17:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 września 2017 roku.

w sprawie określenia zasad sporządzania oraz wprowadzenia wzoru zakresu czynności pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.46.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 11:05:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 września 2017 roku.

w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.45.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 11:01:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Topólka
z 6 września 2017r.

w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.44.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 10:59:09 Informację zaktualizowano 2017-10-09 14:26:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 września 2017r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.43.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 10:58:53 Informację zaktualizowano 2017-10-09 14:23:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 września 2017 roku.

w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.42.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:46:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 września 2017 roku.

w sprawie powołania komisji do analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji na terenie Gminy Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.41.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:42:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.40.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 września 2017 roku.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.40.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:38:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 września 2017 roku.

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.39.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:35:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 września 2017 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Topólka w udziale stanowiącym 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Wandynowo, gm. Bytoń przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie Nr 0050.38.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:32:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 sierpnia 2017 roku.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.37.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:27:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 23 sierpnia 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:26:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2017 r. w Urzędzie Gminy Topólka w zamian za porzpadające w sobotę święta

 Zarządzenie Nr 0050.35.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:24:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z oczyszczalni ścieków

 Zarządzenie Nr 0050.34.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:21:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 sierpnia 2017 roku.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Topólka za 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych

 Zarządzenie Nr 0050.33.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:18:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 sierpnia 2017 roku.

w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.32.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 13:14:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 sierpnia 2017 roku.

w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.31.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 13:11:34 Informację zaktualizowano 2017-08-10 13:12:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 lipca 2017 roku.

w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.30.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:27:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.29.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:24:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 lipca 2017 roku.

w sprawie powołania Komisji do wykonania przeglądu w okresie gwarancji drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odc. 2.827 mb położonej w m. Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.28.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:13:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 czerwca 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r.

 Zarządzenie Nr 0050.27.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 09:56:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 czerwca 2017 roku.

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej.

 Zarządzenie Nr 0050.26.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 09:49:52 Informację zaktualizowano 2017-08-02 09:57:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 czerwca 2017 roku.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru budowy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na działce nr 43/1 w miejscowości Borek gm. Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.25.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 09:47:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 czerwca 2017 roku.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.24.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 09:27:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016  r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r.

 Zarządzenie Nr 0050.23.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 09:36:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 maja 2017 roku.

w sprawie powołania zespołu mediacyjnego do polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wysokości wynagrodzenia za szkody łowieckie oraz ustalenia regulaminu mediacji

 Zarządzenie Nr 0050.22.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 10:00:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.21.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 09:03:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy wodociągowych

 Zarządzenie Nr 0050.20.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 08:46:43 Informację zaktualizowano 2017-05-16 09:01:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Topólka
z 25 kwietnia 2017r.
 w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-04-25 10:03:47 Informację zaktualizowano 2017-04-25 10:17:03, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.18.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Topólka na sprzedaż

 Zarządzenie Nr 0050.18.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-24 15:20:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.17.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-24 15:18:16 Informację zaktualizowano 2017-09-15 08:21:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.16.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-24 15:13:55 Informację zaktualizowano 2017-09-15 08:35:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.15.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-21 10:22:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 kwietnia 2017 roku.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.14.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 11:40:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 marca 2017 roku.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Zarządzenie Nr 0050.13.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 11:31:36 Informację zaktualizowano 2017-04-11 11:32:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 marca 2017r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2017-03-29 14:29:12 Informację zaktualizowano 2017-04-11 11:28:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 marca 2017 roku.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu dla dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.

 Zarządzenie Nr 0050.11.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-03-10 10:14:08 Informację zaktualizowano 2017-03-10 10:16:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 marca 2017 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.10.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-03-09 08:48:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 marca 2017 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.9.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-03-09 08:45:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 lutego 2017 roku.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.8.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-03-09 08:40:51 Informację zaktualizowano 2017-03-09 08:42:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 lutego 2017 roku.

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów.

 Zarządzenie Nr 0050.7.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-03-09 07:52:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 lutego 2017 roku.

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.

 Zarządzenie Nr 0050.6.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-02-15 11:19:41 Informację zaktualizowano 2017-02-17 13:36:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 lutego 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

 Zarządzenie Nr 0050.5.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 10:21:12 Informację zaktualizowano 2017-02-20 10:43:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 stycznia 2017 roku.

w sprawie: planu kontroli zarządczej na rok 2017

 Zarządzenie Nr 0050.4.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 10:16:51 Informację zaktualizowano 2017-02-09 10:17:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 stycznia 2017 roku.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego obiektu mieszkaniowego gminy, położonego na działce nr 383 w miejscowości Sierakowy.

 Zarządzenie Nr 0050.3.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 08:23:44 Informację zaktualizowano 2017-01-11 08:40:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 02 stycznia 2017 roku.

w sprawie wprowadzenia wzoru "Informacji o stanie majątkowym i finansowym podatnika".

 Zarządzenie Nr 0050.2.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-01-10 11:15:08 Informację zaktualizowano 2017-01-10 11:17:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 02 stycznia 2017 roku.

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy i młodzieży dla dzieci w szkołach, pukcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach ogólnodostępnych.

 Zarządzenie Nr 0050.1.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-01-10 11:09:09 Informację zaktualizowano 2017-01-10 11:10:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku