Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
° Zarządzenia Wójta - kadencja VIII
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta - kadencja IX > 2022 r. strona główna 

2022 r.
Zarządzenie Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Klubu "Senior+" w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.85.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-14 09:11:43 Informację zaktualizowano 2023-11-14 09:12:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.84.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania procowników samorządowych zatrydnionych w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.84.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-25 09:04:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.83.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych sprzętów silnikowych.

Zarządzenie Nr 0050.83.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-25 09:00:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.82.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-22 09:27:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.81.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Paniewie"

Zarządzenie Nr 0050.81.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-22 09:25:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.80.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamóweinia nr RGiP.217.11.2022 - średniego wozu bojowego dla jednostki OSP w Topólce.

Zarządzenie Nr 0050.80.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:19:56 Informację zaktualizowano 2022-12-20 08:52:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 grudnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.79.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:19:33 Informację zaktualizowano 2023-01-19 11:53:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Przebudowa z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem ściany frontowej zewnętrznej”.

Zarządzenie Nr 0050.78.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:19:14 Informację zaktualizowano 2022-12-15 13:06:43, wprowadzający: Renata Białkowska
Zarządzenie Nr 0050.77.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 grudnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.77.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:18:59 Informację zaktualizowano 2022-12-22 09:31:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.76.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:18:41 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:53:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.75.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:18:26 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:52:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.74.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Torzewie, gm. Topólka” – Etap I.

Zarządzenie Nr 0050.74.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 08:33:35 Informację zaktualizowano 2022-12-06 14:47:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.73.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.73.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 08:12:10 Informację zaktualizowano 2022-12-22 09:34:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.72.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrzenego w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.72.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 08:11:49 Informację zaktualizowano 2022-12-22 09:01:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.71.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.71.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 14:38:54, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.70.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.70.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 14:35:57 Informację zaktualizowano 2022-11-25 13:39:59, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.69.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 14:35:28 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:02:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.68.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Zarządzenie Nr 0050.68.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 14:35:09 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:00:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.67.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 listopada 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 14:34:39 Informację zaktualizowano 2022-12-05 09:42:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.66.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 08.11.2022 r.

zmienające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisjii przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.66.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-08 10:12:32, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2.11.2022 r

w sprawie powołąnia komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.65.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-02 15:08:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.64.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 października 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.64.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-02 15:07:06 Informację zaktualizowano 2022-12-05 09:39:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie powołania obsady Punktów Dystrybucji Jodku Potasu na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.63.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-02 15:06:50 Informację zaktualizowano 2022-12-05 09:33:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2022 r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:58:08 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:00:22, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.61.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Przebudowa z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pażarnej Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem ściany frontowej zewnętrznej".

Zarządzenie Nr 0050.61.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:57:52 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:37:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Topólka dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Rucin (część wsi Topólka).

Zarządzenie Nr 0050.60.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:57:35 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:32:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Paniewo dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Paniewo Poduchowne (część wsi Paniewo).

Zarządzenie Nr 0050.59.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:57:19 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:26:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.58.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Miłachówek dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Miłachowska (część wsi Miłachówek) i Zygmuntowo (część wsi Miłachówek).

Zarządzenie Nr 0050.58.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:57:04 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:24:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Chalno-Parcele dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Łucjanka (część wsi Chalno-Parcele).

Zarządzenie Nr 0050.57.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:56:44 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:21:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Chalno dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Chalińska (część wsi Chalno).

Zarządzenie Nr 0050.56.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:56:26 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:16:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na sfinansowanie kosztów zakupu uroczystego ubioru służbowego dla Kerownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.55.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:56:01 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:12:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.54.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projekterm budżetu Gminy Topólka na 2023 rok oraz projektu WPF na rok 2023 i lata następne

Zarządzenie Nr 0050.54.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:55:45 Informację zaktualizowano 2022-12-22 09:05:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:55:25 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:08:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do likwidacji nieaktualnych lub nieprzydatnych druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 0050.52.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:29:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzedzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.51.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:26:04 Informację zaktualizowano 2022-12-23 09:35:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.50.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w tym Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.50.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:25:44 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:47:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

zmieniajace uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:25:24 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:05:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie gminy Topólka w 2022 roku"

Zarządzenie Nr 0050.48.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:25:04 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:01:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.47.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sierakowach, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.47.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:22:41 Informację zaktualizowano 2022-10-18 13:58:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.46.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-25 14:16:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z hali sportowej oraz pomieszczeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Topólka

Zarządzenie Nr 0050.45.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-25 14:13:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielkach, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.44.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-25 14:09:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.43.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia bdżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.43.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-25 14:03:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 01 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-25 14:00:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2839C Topólka-Kamieniec w m. Dębianki, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.41.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-08 09:00:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych rozliczającego zaliczkę dla zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.40.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-08 08:56:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.39.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-08 08:54:37 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:44:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Torzewo

Zarządzenie Nr 0050.38.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:22:07 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:50:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.37.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.37.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:21:46 Informację zaktualizowano 2022-08-25 13:56:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.36.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.36.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:21:27 Informację zaktualizowano 2022-08-25 13:54:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.35.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:21:01 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:46:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 0050.34.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:20:38 Informację zaktualizowano 2022-08-09 08:20:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 lipca 2022 r

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostaw wraz ze słupem, fundamentem i montażem lamp solarnych w miejscowości Kamieniec, Czamaninek, Dębianki, Głuszynek, Chalno, Kamieńczyk, Świerczyn gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.33.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:20:16 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:42:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 lipca 2022 r

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Torzewo

Zarządzenie Nr 0050.32.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:23:25 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:40:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.31.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 05 lipca 2022 r

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej osiedlowej (dz. nr 198/2) w m. Topólka, gm. Topólka - II Etap"

Zarządzenie Nr 0050.31.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:23:08 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:35:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.30.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2022 r

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:22:52 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:27:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 czerwca 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:22:25 Informację zaktualizowano 2022-08-05 13:42:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.28.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.28.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:22:02 Informację zaktualizowano 2022-08-05 13:39:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.27.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:12:55 Informację zaktualizowano 2022-08-05 13:36:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie przeprowadzenia wyborów członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Wola Jurkowa

Zarządzenie Nr 0050.26.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 14:16:32, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.25.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 14:11:42 Informację zaktualizowano 2022-08-05 11:01:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Wola Jurkowa

Zarządzenie Nr 0050.24.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 08:00:28, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 10:51:34 Informację zaktualizowano 2022-08-05 10:52:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.22.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:38:36, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Topólka
z 4 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Topólka na finansowanie rozwoju sportu oraz wzoru sporawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji

Zarządzenie Nr 0050.21.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:31:12 Informację zaktualizowano 2022-05-13 10:20:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania gminnej komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu prac

Zarządzenie Nr 0050.20.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:29:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Topólka
z 26 kwietnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:28:27 Informację zaktualizowano 2022-05-13 10:17:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2022 roku.

Zarządzenie Nr 0050.18.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:28:13 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:41:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Topólka
z 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, na plaży w Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce.

Zarządzenie Nr 0050.17.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:28:00 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:47:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z hali sportowej

Zarządzenie Nr 0050.16.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:27:45 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:43:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:27:29 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:37:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2022 Wójta Gminy Topólka
z 17 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.14.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:27:16 Informację zaktualizowano 2022-05-13 10:08:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego dróg gminnych objętych gwarancją i rękojmią.

Zarządzenie Nr 0050.13.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:27:00 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:39:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Wójta Gminy Topólka
z 14 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego zadania poda nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z inforasturkturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.12.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:26:30 Informację zaktualizowano 2022-05-13 10:04:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Topólka
z 25 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2022 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:26:09 Informację zaktualizowano 2022-05-13 10:00:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Topólka
z 24 lutego 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:25:54 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:57:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.9.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-23 08:09:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.8.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.8.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-18 12:49:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Zarządzenie Nr 0050.7.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-18 12:44:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.6.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-01 09:06:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.5.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-01 09:04:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.4.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-01 09:01:28 Informację zaktualizowano 2022-02-01 09:05:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Modernizacja budynku świetlicy wiejskej w Bielkach, gm. Topólka" - Etap II

Zarządzenie Nr 0050.3.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-31 14:57:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniu intensywnych wiatrów, które miały miejsce na terenie Gminy Topólka w dniu 17 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.2.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-31 14:54:11 Informację zaktualizowano 2022-02-01 09:09:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.1.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-11 14:34:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku