bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Zarządzenia Wójta - kadencja IX strona główna 

2022 r.
Zarządzenie Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Klubu "Senior+" w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.85.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-14 09:11:43 Informację zaktualizowano 2023-11-14 09:12:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.84.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania procowników samorządowych zatrydnionych w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.84.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-25 09:04:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.83.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych sprzętów silnikowych.

Zarządzenie Nr 0050.83.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-25 09:00:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.82.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-22 09:27:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.81.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Paniewie"

Zarządzenie Nr 0050.81.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-22 09:25:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.80.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamóweinia nr RGiP.217.11.2022 - średniego wozu bojowego dla jednostki OSP w Topólce.

Zarządzenie Nr 0050.80.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:19:56 Informację zaktualizowano 2022-12-20 08:52:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 grudnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.79.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:19:33 Informację zaktualizowano 2023-01-19 11:53:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Przebudowa z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem ściany frontowej zewnętrznej”.

Zarządzenie Nr 0050.78.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:19:14 Informację zaktualizowano 2022-12-15 13:06:43, wprowadzający: Renata Białkowska
Zarządzenie Nr 0050.77.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 grudnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.77.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:18:59 Informację zaktualizowano 2022-12-22 09:31:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.76.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:18:41 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:53:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.75.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 12:18:26 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:52:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.74.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Torzewie, gm. Topólka” – Etap I.

Zarządzenie Nr 0050.74.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 08:33:35 Informację zaktualizowano 2022-12-06 14:47:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.73.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.73.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 08:12:10 Informację zaktualizowano 2022-12-22 09:34:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.72.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrzenego w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.72.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 08:11:49 Informację zaktualizowano 2022-12-22 09:01:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.71.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.71.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 14:38:54, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.70.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.70.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 14:35:57 Informację zaktualizowano 2022-11-25 13:39:59, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.69.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 14:35:28 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:02:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.68.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Zarządzenie Nr 0050.68.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 14:35:09 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:00:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.67.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 listopada 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 14:34:39 Informację zaktualizowano 2022-12-05 09:42:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.66.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 08.11.2022 r.

zmienające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisjii przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.66.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-08 10:12:32, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2.11.2022 r

w sprawie powołąnia komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.65.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-02 15:08:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.64.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 października 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.64.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-02 15:07:06 Informację zaktualizowano 2022-12-05 09:39:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie powołania obsady Punktów Dystrybucji Jodku Potasu na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.63.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-02 15:06:50 Informację zaktualizowano 2022-12-05 09:33:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2022 r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:58:08 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:00:22, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.61.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Przebudowa z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pażarnej Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem ściany frontowej zewnętrznej".

Zarządzenie Nr 0050.61.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:57:52 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:37:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Topólka dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Rucin (część wsi Topólka).

Zarządzenie Nr 0050.60.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:57:35 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:32:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Paniewo dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Paniewo Poduchowne (część wsi Paniewo).

Zarządzenie Nr 0050.59.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:57:19 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:26:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.58.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Miłachówek dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Miłachowska (część wsi Miłachówek) i Zygmuntowo (część wsi Miłachówek).

Zarządzenie Nr 0050.58.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:57:04 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:24:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Chalno-Parcele dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Łucjanka (część wsi Chalno-Parcele).

Zarządzenie Nr 0050.57.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:56:44 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:21:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Chalno dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Chalińska (część wsi Chalno).

Zarządzenie Nr 0050.56.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:56:26 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:16:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na sfinansowanie kosztów zakupu uroczystego ubioru służbowego dla Kerownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.55.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:56:01 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:12:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.54.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projekterm budżetu Gminy Topólka na 2023 rok oraz projektu WPF na rok 2023 i lata następne

Zarządzenie Nr 0050.54.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:55:45 Informację zaktualizowano 2022-12-22 09:05:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-18 13:55:25 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:08:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do likwidacji nieaktualnych lub nieprzydatnych druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 0050.52.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:29:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzedzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.51.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:26:04 Informację zaktualizowano 2022-12-23 09:35:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.50.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w tym Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.50.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:25:44 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:47:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

zmieniajace uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:25:24 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:05:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie gminy Topólka w 2022 roku"

Zarządzenie Nr 0050.48.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:25:04 Informację zaktualizowano 2022-10-18 14:01:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.47.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sierakowach, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.47.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 08:22:41 Informację zaktualizowano 2022-10-18 13:58:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.46.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-25 14:16:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z hali sportowej oraz pomieszczeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Topólka

Zarządzenie Nr 0050.45.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-25 14:13:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielkach, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.44.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-25 14:09:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.43.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia bdżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.43.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-25 14:03:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 01 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-25 14:00:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2839C Topólka-Kamieniec w m. Dębianki, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.41.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-08 09:00:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych rozliczającego zaliczkę dla zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.40.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-08 08:56:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.39.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-08 08:54:37 Informację zaktualizowano 2022-12-28 08:44:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Torzewo

Zarządzenie Nr 0050.38.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:22:07 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:50:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.37.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.37.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:21:46 Informację zaktualizowano 2022-08-25 13:56:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.36.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.36.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:21:27 Informację zaktualizowano 2022-08-25 13:54:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.35.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:21:01 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:46:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 0050.34.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:20:38 Informację zaktualizowano 2022-08-09 08:20:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 lipca 2022 r

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostaw wraz ze słupem, fundamentem i montażem lamp solarnych w miejscowości Kamieniec, Czamaninek, Dębianki, Głuszynek, Chalno, Kamieńczyk, Świerczyn gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.33.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:20:16 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:42:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 lipca 2022 r

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Torzewo

Zarządzenie Nr 0050.32.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:23:25 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:40:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.31.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 05 lipca 2022 r

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej osiedlowej (dz. nr 198/2) w m. Topólka, gm. Topólka - II Etap"

Zarządzenie Nr 0050.31.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:23:08 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:35:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.30.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2022 r

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:22:52 Informację zaktualizowano 2022-08-08 08:27:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 czerwca 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:22:25 Informację zaktualizowano 2022-08-05 13:42:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.28.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.28.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:22:02 Informację zaktualizowano 2022-08-05 13:39:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.27.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 13:12:55 Informację zaktualizowano 2022-08-05 13:36:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie przeprowadzenia wyborów członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Wola Jurkowa

Zarządzenie Nr 0050.26.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 14:16:32, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.25.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 14:11:42 Informację zaktualizowano 2022-08-05 11:01:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Wola Jurkowa

Zarządzenie Nr 0050.24.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 08:00:28, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 10:51:34 Informację zaktualizowano 2022-08-05 10:52:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.22.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:38:36, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Topólka
z 4 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Topólka na finansowanie rozwoju sportu oraz wzoru sporawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji

Zarządzenie Nr 0050.21.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:31:12 Informację zaktualizowano 2022-05-13 10:20:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania gminnej komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu prac

Zarządzenie Nr 0050.20.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:29:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Topólka
z 26 kwietnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:28:27 Informację zaktualizowano 2022-05-13 10:17:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2022 roku.

Zarządzenie Nr 0050.18.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:28:13 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:41:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Topólka
z 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, na plaży w Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce.

Zarządzenie Nr 0050.17.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:28:00 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:47:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z hali sportowej

Zarządzenie Nr 0050.16.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:27:45 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:43:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:27:29 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:37:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2022 Wójta Gminy Topólka
z 17 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.14.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:27:16 Informację zaktualizowano 2022-05-13 10:08:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego dróg gminnych objętych gwarancją i rękojmią.

Zarządzenie Nr 0050.13.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:27:00 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:39:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Wójta Gminy Topólka
z 14 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego zadania poda nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z inforasturkturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.12.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:26:30 Informację zaktualizowano 2022-05-13 10:04:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Topólka
z 25 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2022 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:26:09 Informację zaktualizowano 2022-05-13 10:00:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Topólka
z 24 lutego 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:25:54 Informację zaktualizowano 2022-05-13 09:57:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.9.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-23 08:09:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.8.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.8.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-18 12:49:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Zarządzenie Nr 0050.7.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-18 12:44:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.6.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-01 09:06:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.5.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-01 09:04:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.4.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-01 09:01:28 Informację zaktualizowano 2022-02-01 09:05:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Modernizacja budynku świetlicy wiejskej w Bielkach, gm. Topólka" - Etap II

Zarządzenie Nr 0050.3.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-31 14:57:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniu intensywnych wiatrów, które miały miejsce na terenie Gminy Topólka w dniu 17 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.2.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-31 14:54:11 Informację zaktualizowano 2022-02-01 09:09:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.1.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-11 14:34:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Zarządzenia Wójta - kadencja VIII .  2023 r. .  2022 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl