Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta strona główna 

Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg - Świerczyn w m. Świerczyn gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.21.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 10:11:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 10:08:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 10:08:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.18.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 11:24:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.17.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 11:21:13 Informację zaktualizowano 2018-04-20 08:55:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych, oddziałach przedszkolnych i punkcie przedszkolnym w szkołach ogólnodostępnych.

 Zarządzenie Nr 0050.16.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 07:50:21 Informację zaktualizowano 2018-03-27 08:11:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 Zarządzenie Nr 0050.15.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 07:49:48 Informację zaktualizowano 2018-04-04 08:06:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.14.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-20 14:14:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu bezpiecznego dojazdu uczniów ze szkoły na pływalnię i z pływalni do szkoły, w ramach projektu "Umiem pływać" w 2018 r.

 Zarządzenie Nr 0050.13.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-20 14:12:10 Informację zaktualizowano 2018-04-20 08:53:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.12.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:54:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.11.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:50:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.10.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:34:33 Informację zaktualizowano 2018-03-06 11:36:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.09.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.09.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:29:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.08.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2018 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.8.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:28:19 Informację zaktualizowano 2018-03-20 08:36:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.07.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia jednolitego modelu kalkulacji wartości pre-współczynnika oraz współczynnika VAT do stosowania w Gminie Topólka oraz jej jednostkach budżetowych

 Zarządzenie Nr 0050.7.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:27:40 Informację zaktualizowano 2018-03-20 08:33:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.6.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 09:30:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.5.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 09:28:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 stycznia 2018 r.

 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/16 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.4.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 10:58:34 Informację zaktualizowano 2018-02-01 10:59:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

 Zarządzenie Nr 0050.03.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 10:55:21 Informację zaktualizowano 2018-03-06 11:24:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 11:48:10 Informację zaktualizowano 2018-01-26 11:51:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 11:46:35 Informację zaktualizowano 2018-03-06 11:17:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku