Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
° Zarządzenia Wójta - kadencja VIII
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta - kadencja IX > 2018 r. strona główna 

2018 r.
Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do najmu w dordze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.62.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 12:22:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do najmu w dordze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.61.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 11:54:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

 Zarządzenie Nr 0050.60.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 14:40:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Topólka w dniach 24 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r.

 Zarządzenie Nr 0050.59.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 14:37:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Topólka

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na  2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.58.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 14:34:31 Informację zaktualizowano 2018-12-31 12:26:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

 Zarządzenie Nr 0050.57.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 14:11:49 Informację zaktualizowano 2018-12-07 07:46:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.56.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 13:48:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 14 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.55.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 12:29:28 Informację zaktualizowano 2018-11-14 12:29:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 14 listopada 2018 r.
 Zarządzenie Nr 0050.54.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 12:28:15 Informację zaktualizowano 2018-11-14 12:36:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

 Zarządzenie Nr 0050.53.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 12:27:22 Informację zaktualizowano 2018-11-14 12:31:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.52.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 12:24:57 Informację zaktualizowano 2018-11-14 12:25:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zaweirających azbest z terenu Gminy Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.51.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 12:22:39 Informację zaktualizowano 2018-11-14 12:23:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 2 listopada 2018 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.50.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 12:19:14 Informację zaktualizowano 2018-11-14 12:19:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

 Zarządzenie Nr 0050.49.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 10:55:37 Informację zaktualizowano 2018-11-14 12:13:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.48.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 14:41:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

 Zarządzenie Nr 0050.47.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 14:34:53 Informację zaktualizowano 2018-11-14 11:48:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.46.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 14:34:32 Informację zaktualizowano 2018-11-14 11:45:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.45A.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.45A.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 14:32:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2018 rok

 Zarządzenie Nr 0050.45.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 14:30:12 Informację zaktualizowano 2018-11-14 11:43:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

 Zarządzenie Nr 0050.44.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 14:29:45 Informację zaktualizowano 2018-11-14 11:38:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce".

 Zarządzenie Nr 0050.43.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 14:27:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka.

Zarządzenie Nr 0050.42.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 14:19:57 Informację zaktualizowano 2018-10-31 14:24:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41A.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.41A.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-10-17 14:32:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych w 2018 r."

 Zarządzenie Nr 0050.41.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 12:36:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.40.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 12:34:13 Informację zaktualizowano 2018-11-14 11:01:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.39.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 12:33:49 Informację zaktualizowano 2018-11-14 11:08:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.38.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 12:33:34 Informację zaktualizowano 2018-11-14 11:04:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa i montaż lampy fotowoltaicznej na działce nr 30/3 w miejscowości Galonki Kolonia obręb geodezyjny Borek gm. Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.37.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 12:33:12 Informację zaktualizowano 2018-09-07 14:01:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.36.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 11:12:28 Informację zaktualizowano 2018-08-23 11:13:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.35.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 11:08:02 Informację zaktualizowano 2018-08-23 11:13:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 10 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.34.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 11:05:12 Informację zaktualizowano 2018-11-14 11:19:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

 Zarządzenie Nr 0050.33.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 11:04:58 Informację zaktualizowano 2018-09-07 13:40:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie zamian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2018 r.

 Zarządzenie Nr 0050.32.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 11:04:43 Informację zaktualizowano 2018-09-07 13:42:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji"

 Zarządzenie Nr 0050.31.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 13:47:20 Informację zaktualizowano 2018-07-20 13:51:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

 Zarządzenie Nr 0050.30.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 13:37:08 Informację zaktualizowano 2018-07-20 13:37:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

 Zarządzenie Nr 0050.29.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 13:31:44 Informację zaktualizowano 2018-07-20 13:32:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzienia upoważnienia Kerownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start"

 Zarządzenie Nr 0050.28.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 13:27:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.27.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 13:23:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych dla wratości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.26.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 13:20:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.25.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 13:15:32 Informację zaktualizowano 2018-07-20 13:16:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 Zarządzenie Nr 0050.24.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 13:04:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

 Zarządzenie Nr 0050.23.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 12:57:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie powłania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie gminy Topólka w 2018 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.22.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 12:27:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg - Świerczyn w m. Świerczyn gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.21.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 10:11:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.20.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 10:08:32 Informację zaktualizowano 2018-07-20 14:16:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Topólka

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

 Zarządzenie Nr 0050.19.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 10:08:04 Informację zaktualizowano 2018-07-20 14:20:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.18.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 11:24:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.17.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 11:21:13 Informację zaktualizowano 2018-04-20 08:55:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych, oddziałach przedszkolnych i punkcie przedszkolnym w szkołach ogólnodostępnych.

 Zarządzenie Nr 0050.16.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 07:50:21 Informację zaktualizowano 2018-03-27 08:11:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 Zarządzenie Nr 0050.15.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 07:49:48 Informację zaktualizowano 2018-04-04 08:06:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.14.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-20 14:14:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu bezpiecznego dojazdu uczniów ze szkoły na pływalnię i z pływalni do szkoły, w ramach projektu "Umiem pływać" w 2018 r.

 Zarządzenie Nr 0050.13.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-20 14:12:10 Informację zaktualizowano 2018-04-20 08:53:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.12.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:54:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.11.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:50:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.10.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:34:33 Informację zaktualizowano 2018-03-06 11:36:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.09.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.09.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:29:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.08.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2018 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.8.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:28:19 Informację zaktualizowano 2018-03-20 08:36:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.07.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia jednolitego modelu kalkulacji wartości pre-współczynnika oraz współczynnika VAT do stosowania w Gminie Topólka oraz jej jednostkach budżetowych

 Zarządzenie Nr 0050.7.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 11:27:40 Informację zaktualizowano 2018-03-20 08:33:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.6.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 09:30:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.5.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 09:28:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 stycznia 2018 r.

 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/16 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.4.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 10:58:34 Informację zaktualizowano 2018-02-01 10:59:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

 Zarządzenie Nr 0050.03.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 10:55:21 Informację zaktualizowano 2018-03-06 11:24:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 11:48:10 Informację zaktualizowano 2018-01-26 11:51:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 11:46:35 Informację zaktualizowano 2018-03-06 11:17:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku