Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta strona główna 

Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.45.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 13:08:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia oględzin w przedmiocie magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 194 w obrębie Topólka, gm. Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.44.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 08:41:37 Informację zaktualizowano 2019-06-10 08:41:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

 Zarządzenie Nr 0050.43.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:44:35 Informację zaktualizowano 2019-06-05 13:45:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.42.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:34:10 Informację zaktualizowano 2019-06-05 13:42:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:32:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.40.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:32:15 Informację zaktualizowano 2019-06-05 14:43:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkuru na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

 Zarządzenie Nr 0050.39.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 11:06:17 Informację zaktualizowano 2019-05-13 11:06:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkuru na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.38.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 11:00:14 Informację zaktualizowano 2019-05-13 11:01:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 07 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznch dotyczących zaminy statutów sołectw gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.37.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 08:47:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.36.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 08:45:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.35.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 08:43:19 Informację zaktualizowano 2019-06-05 14:44:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.34.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 11:28:19 Informację zaktualizowano 2019-04-30 13:21:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych, punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach ogólnodostępnych

 Zarządzenie Nr 0050.33.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 11:27:05 Informację zaktualizowano 2019-05-10 14:55:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.32.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 09:32:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.31.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 09:31:43 Informację zaktualizowano 2019-05-13 07:33:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania gminnej komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy

 Zarządzenie Nr 0050.30.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 11:08:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce".

 Zarządzenie Nr 0050.29.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 07:31:49 Informację zaktualizowano 2019-04-16 07:32:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.28.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 07:29:54 Informację zaktualizowano 2019-04-18 09:29:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie Nr 0050.27.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:18:07 Informację zaktualizowano 2019-04-15 08:22:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.26.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:17:26 Informację zaktualizowano 2019-04-16 11:05:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.25.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:17:17 Informację zaktualizowano 2019-04-16 11:18:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, kryteriów i trybu przyznawania środków na obszarze Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.24.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:17:09 Informację zaktualizowano 2019-04-16 11:01:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotengo dla nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.23.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:17:01 Informację zaktualizowano 2019-04-16 10:57:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.22.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:16:32 Informację zaktualizowano 2019-04-18 09:25:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia spawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 11:14:33 Informację zaktualizowano 2019-03-26 11:21:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.20.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 11:03:10 Informację zaktualizowano 2019-03-18 11:31:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.19.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 11:02:21 Informację zaktualizowano 2019-03-18 11:54:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.18.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 14:55:16 Informację zaktualizowano 2019-03-18 10:50:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.17.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 14:54:15 Informację zaktualizowano 2019-03-18 10:54:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Zarządzenie Nr 0050.16.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 14:32:26 Informację zaktualizowano 2019-04-18 09:19:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwarego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Zarządzenie Nr 0050.15.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 14:10:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.14.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 14:08:59 Informację zaktualizowano 2019-03-01 14:30:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.13.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 14:08:20 Informację zaktualizowano 2019-03-01 14:28:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu bezpiecznego dojazdu uczniów ze szkoły na pływalnię i z pływalni do szkoły, w ramach projektu "Umiem pływać" w 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.12.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 14:08:01 Informację zaktualizowano 2019-03-15 14:27:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.11.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 14:45:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.10.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 14:43:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Zarządzenie Nr 0050.9.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 14:42:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.8.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 12:33:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2019 rok

 Zarządzenie Nr 0050.7.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 12:23:46 Informację zaktualizowano 2019-02-01 12:30:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.6.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 09:57:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18/Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

 Zarządzenie Nr 0050.5.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 09:56:06 Informację zaktualizowano 2019-02-01 12:58:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.4.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-22 15:23:14 Informację zaktualizowano 2019-01-31 09:27:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

 Zarządzenie Nr 0050.3.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-22 15:22:01 Informację zaktualizowano 2019-01-31 09:23:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów n arok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.2.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-22 15:20:21 Informację zaktualizowano 2019-01-31 09:26:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego pomieszczenia do obsługi osób z niepiełnosprawnością

 Zarządzenie Nr 0050.1.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 08:31:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku