Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2019 r. strona główna 

2019 r.
Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.104.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 12:32:09 Informację zaktualizowano 2020-01-03 08:16:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.103.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Klubu "Senior+" w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.103.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 10:29:34 Informację zaktualizowano 2019-12-19 14:22:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.102.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 10:27:06 Informację zaktualizowano 2019-12-20 14:39:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeporowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 Zarządzenie Nr 0050.101.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 10:26:55 Informację zaktualizowano 2019-12-19 13:10:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.100.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 10:26:47 Informację zaktualizowano 2019-12-19 13:07:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych zadania pod nazwą "Utworzenie Klubu Sniora w Topólce"

 Zarządzenie Nr 0050.99.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 15:24:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Topólka na 2020 r. oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

 Zarządzenie Nr 0050.98.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 15:21:00 Informację zaktualizowano 2019-12-19 13:02:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.97.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-14 13:01:48 Informację zaktualizowano 2019-12-14 13:02:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 Zarządzenie Nr 0050.96.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 07:54:38 Informację zaktualizowano 2019-12-06 07:55:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych zadania pod nazwą "Remont dachu budynku remizy strażackiej w Paniewie"

 Zarządzenie Nr 0050.95.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 15:08:40 Informację zaktualizowano 2019-12-03 15:10:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 02 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie Nr 0050.94.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 11:15:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.84.2019 w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.93.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 11:13:19 Informację zaktualizowano 2019-12-13 11:25:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Topólka

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.92.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 11:13:04 Informację zaktualizowano 2019-12-13 11:27:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 listopada 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, kryteriów i trybu przyznawania środków na obszarze Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.91.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-25 11:54:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.90.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.90.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-25 11:50:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.89.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-25 11:47:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.88.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 14:10:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.87.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 14:06:47 Informację zaktualizowano 2019-11-19 08:42:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.86.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 14:02:23 Informację zaktualizowano 2019-11-19 08:40:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.85.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 13:59:07 Informację zaktualizowano 2019-11-25 10:35:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na  2020 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.84.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 13:58:38 Informację zaktualizowano 2019-11-20 10:21:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

 Zarządzenie Nr 0050.83.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 13:57:55 Informację zaktualizowano 2019-11-20 10:13:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku - II etap"

 Zarządzenie Nr 0050.82.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-05 15:06:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.81.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 12:03:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.80.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 12:00:53 Informację zaktualizowano 2019-11-20 10:08:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie powołania gminnej komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu prac

 Zarządzenie Nr 0050.79.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 11:33:45 Informację zaktualizowano 2019-11-20 09:52:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Wójta Gminy Topólka Nr 0050.78.2019
z dnia 28 października 2019 r.
 Zarządzenie Wojta Gminy Topólka z dnia 28 października 2019 r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-28 14:34:37 Informację zaktualizowano 2019-10-28 14:35:06, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.77.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-10-28 14:17:39 Informację zaktualizowano 2019-11-20 09:47:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Torzewo, gmina Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.76.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 08:47:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.75.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 08:45:51 Informację zaktualizowano 2019-11-20 09:40:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Przebudowa drogi dojazdowej do remizy OSP w m. Topólka, gminia Topólka".

 Zarządzenie Nr 0050.74.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 09:07:14 Informację zaktualizowano 2019-10-04 09:11:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 04 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.73.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 09:06:55 Informację zaktualizowano 2019-10-04 13:15:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2020 rok

 Zarządzenie Nr 0050.72.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 09:06:42 Informację zaktualizowano 2019-11-20 09:16:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.71.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 09:06:27 Informację zaktualizowano 2019-10-04 13:18:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych zadania pod nazwą "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielkach"

 Zarządzenie Nr 0050.70.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 10:24:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.69.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 10:20:05 Informację zaktualizowano 2019-10-02 10:21:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa i montaż lampy fotowoltaicznej na działce nr 3/1 w miejscowości Borek gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.68.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 10:16:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 paźdzeirnika 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.67.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 09:13:51 Informację zaktualizowano 2019-09-11 09:14:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.66.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 09:24:48 Informację zaktualizowano 2019-08-28 09:25:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja kopernika w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.65.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 09:22:12 Informację zaktualizowano 2019-08-28 09:22:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

 Zarządzenie Nr 0050.64.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 09:19:32 Informację zaktualizowano 2019-08-28 09:20:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.63.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 09:18:20 Informację zaktualizowano 2019-08-28 11:14:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 22 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.62.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 09:18:06 Informację zaktualizowano 2019-08-28 09:37:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 Zarządzenie Nr 0050.61.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 09:17:58 Informację zaktualizowano 2019-08-28 09:41:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżeru na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.60.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 09:17:28 Informację zaktualizowano 2019-10-02 09:58:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.59.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 14:07:17 Informację zaktualizowano 2019-08-19 14:07:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.58.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 14:03:20 Informację zaktualizowano 2019-08-19 14:05:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania końcowego pod nazwą ,,Przebudowa dróg gminnych w 2019 r."

 Zarządzenie NR 0050.57.2019 z dnia 14.08.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 14:42:43 Informację zaktualizowano 2019-08-14 14:44:50, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg - Świerczyn w m. Świerczyn, gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.56.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 21:18:53 Informację zaktualizowano 2019-08-07 10:23:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Centrum Usług Wspólnych

 Zarządzenie Nr 0050.55.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 17:20:32 Informację zaktualizowano 2019-08-01 17:21:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Zarządzenie Nr 0050.54.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 17:17:33 Informację zaktualizowano 2019-08-01 17:18:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.53.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 17:14:22 Informację zaktualizowano 2019-08-01 17:14:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.52.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 10:58:09 Informację zaktualizowano 2019-07-30 11:03:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Wójta Gminy
Topólka

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.51.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 10:57:11 Informację zaktualizowano 2019-08-19 14:18:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.50.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 13:13:36 Informację zaktualizowano 2019-07-17 13:17:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie gminy Topólka w 2019 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.49.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 12:56:03 Informację zaktualizowano 2019-07-17 13:11:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: "Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych w Wandynowie gm. Bytoń.

 Zarządzenie Nr 0050.48.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 08:00:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.47.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 07:55:33 Informację zaktualizowano 2019-07-03 07:57:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

 Zarządzenie Nr 0050.46.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 07:43:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.45.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 13:08:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia oględzin w przedmiocie magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 194 w obrębie Topólka, gm. Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.44.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 08:41:37 Informację zaktualizowano 2019-06-10 08:41:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

 Zarządzenie Nr 0050.43.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:44:35 Informację zaktualizowano 2019-06-05 13:45:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.42.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:34:10 Informację zaktualizowano 2019-06-05 13:42:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:32:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.40.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:32:15 Informację zaktualizowano 2019-06-05 14:43:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkuru na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

 Zarządzenie Nr 0050.39.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 11:06:17 Informację zaktualizowano 2019-05-13 11:06:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkuru na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.38.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 11:00:14 Informację zaktualizowano 2019-05-13 11:01:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 07 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznch dotyczących zaminy statutów sołectw gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.37.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 08:47:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.36.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 08:45:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.35.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 08:43:19 Informację zaktualizowano 2019-06-05 14:44:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.34.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 11:28:19 Informację zaktualizowano 2019-04-30 13:21:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych, punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach ogólnodostępnych

 Zarządzenie Nr 0050.33.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 11:27:05 Informację zaktualizowano 2019-05-10 14:55:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.32.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 09:32:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.31.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 09:31:43 Informację zaktualizowano 2019-05-13 07:33:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania gminnej komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy

 Zarządzenie Nr 0050.30.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 11:08:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce".

 Zarządzenie Nr 0050.29.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 07:31:49 Informację zaktualizowano 2019-04-16 07:32:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.28.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 07:29:54 Informację zaktualizowano 2019-04-18 09:29:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie Nr 0050.27.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:18:07 Informację zaktualizowano 2019-04-15 08:22:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.26.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:17:26 Informację zaktualizowano 2019-04-16 11:05:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.25.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:17:17 Informację zaktualizowano 2019-04-16 11:18:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, kryteriów i trybu przyznawania środków na obszarze Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.24.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:17:09 Informację zaktualizowano 2019-04-16 11:01:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotengo dla nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.23.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:17:01 Informację zaktualizowano 2019-04-16 10:57:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.22.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 08:16:32 Informację zaktualizowano 2019-04-18 09:25:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia spawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 11:14:33 Informację zaktualizowano 2019-03-26 11:21:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.20.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 11:03:10 Informację zaktualizowano 2019-03-18 11:31:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.19.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 11:02:21 Informację zaktualizowano 2019-03-18 11:54:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.18.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 14:55:16 Informację zaktualizowano 2019-03-18 10:50:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.17.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 14:54:15 Informację zaktualizowano 2019-03-18 10:54:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Zarządzenie Nr 0050.16.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 14:32:26 Informację zaktualizowano 2019-04-18 09:19:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwarego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Zarządzenie Nr 0050.15.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 14:10:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.14.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 14:08:59 Informację zaktualizowano 2019-03-01 14:30:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.13.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 14:08:20 Informację zaktualizowano 2019-03-01 14:28:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu bezpiecznego dojazdu uczniów ze szkoły na pływalnię i z pływalni do szkoły, w ramach projektu "Umiem pływać" w 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.12.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 14:08:01 Informację zaktualizowano 2019-03-15 14:27:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.11.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 14:45:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.10.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 14:43:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Zarządzenie Nr 0050.9.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 14:42:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.8.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 12:33:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2019 rok

 Zarządzenie Nr 0050.7.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 12:23:46 Informację zaktualizowano 2019-02-01 12:30:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.6.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 09:57:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18/Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

 Zarządzenie Nr 0050.5.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 09:56:06 Informację zaktualizowano 2019-02-01 12:58:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.4.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-22 15:23:14 Informację zaktualizowano 2019-01-31 09:27:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

 Zarządzenie Nr 0050.3.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-22 15:22:01 Informację zaktualizowano 2019-01-31 09:23:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów n arok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.2.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-22 15:20:21 Informację zaktualizowano 2019-01-31 09:26:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego pomieszczenia do obsługi osób z niepiełnosprawnością

 Zarządzenie Nr 0050.1.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 08:31:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku