Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta strona główna 

Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.35.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:22:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:21:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:20:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:20:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 lipca 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-08 14:35:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 lipca 2023

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2023

Zarządzenie Nr 0050.30.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:51:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:50:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:50:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:49:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 06 lipca 2023 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.26.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-10 10:25:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.25.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-10 10:23:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 08:49:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodniaka w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce - Izbica Kuj. w m. Galonki, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.23.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 08:48:05 Informację zaktualizowano 2023-07-10 10:20:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.22.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-13 14:49:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.21.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-13 14:43:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Torzewie, gm. Topólka" - Etap II.

Zarządzenie Nr 0050.20.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 07:28:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 07:26:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 07:25:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 1 kwartał 2023

Zarządzenie Nr 0050.17.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 13:28:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

zmieniające uchwałę nr XLVI/28/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2023

załączniki do Zarządzenia Nr 0050.16.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 13:26:24 Informację zaktualizowano 2023-05-30 11:49:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 0050.15.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-24 10:27:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.14.2023

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.14.2023.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.14.2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:04:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obieków małej architektury na placach zabaw w Topólce, Sierakowach, Orlu oraz na plaży w Orlu.

Zarządzenie Nr 0050.13.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:03:17 Informację zaktualizowano 2023-04-26 10:16:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.12.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:02:59 Informację zaktualizowano 2023-05-30 12:27:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:02:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania upoważnień przez Skarbnika Gminy Topólka do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.10.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:02:08 Informację zaktualizowano 2023-04-24 10:25:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:01:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.08.2023 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:00:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.07.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.66.2022 z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.07.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-03 10:53:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.06.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych sprzętów silnikowych

Zarządzenie Nr 0050.06.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-03 10:45:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2023 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-23 08:04:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Torzewie, gm. Topólka" - Etap II.

Zarządzenie Nr 0050.4.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:28:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.3.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:25:38 Informację zaktualizowano 2023-03-23 08:00:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Zarządzenie Nr 0050.2.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:24:09 Informację zaktualizowano 2023-03-23 07:58:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Topólka
z 30 stycznia 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.1.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:23:49 Informację zaktualizowano 2023-03-23 07:51:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 2022 r. .  2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku