Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2020 r. > 2021 r. strona główna 

2020 r.
Zarządzenie Nr 0050.84.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.84.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-21 12:57:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.83.2020 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-21 12:55:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.82.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.82.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-11 14:58:23 Informację zaktualizowano 2021-01-11 14:59:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.81.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiacej własność Gminy Topólka przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 0050.81.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:59:28 Informację zaktualizowano 2020-12-28 15:01:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.80.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.80.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:28:47 Informację zaktualizowano 2021-01-11 14:53:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.79.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru częściowego zadania pn.: "Budowa dwóch zjazdów publicznych oraz utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Topólce"

Zarządzenie Nr 0050.79.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:28:30 Informację zaktualizowano 2021-01-11 10:35:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.78.2020 Wójta Gminy
Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:28:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy
Topólka

Zarządzenie Nr 0050.77.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:27:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenie inwentaryzacji w 2020 roku

Zarządzenie Nr 0050.76.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:27:41 Informację zaktualizowano 2021-01-11 14:49:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.75.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastruktura towarzyszącą"

Zarządzenie Nr 0050.75.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 14:55:33, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.74.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.74.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-12-01 09:05:10, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.73.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.73.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-01 09:03:42 Informację zaktualizowano 2020-12-03 11:49:00, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokale mieszkalne"

 Zarządzenie Nr 0050.72.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-11-26 10:04:05, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zarządzenie Nr 0050.71.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zdania pod nazwą " Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

 Zarządzenie Nr 0050.71.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-11-26 09:57:16, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zarządzenie Nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.70.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-24 15:07:01, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa i montaż lamp fotowoltaicznych w miejscowości Kamieniec, Bielki, Topólka i Galonki gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.69.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-24 14:50:43, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadań pod nazwą: „Zadrzewienie Parku Dworskiego w Czamaninie” oraz „Zadrzewienie i zakrzewienie terenu gminy Topólka 2020”.

 Zarządzenie Nr 0050.68.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-24 14:42:46 Informację zaktualizowano 2020-11-25 09:59:40, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zarządzenie Nr 0050.67.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-24 14:36:28, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 listopada 2020 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Topólka w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

 Zarządzenie Nr 0050.66.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-17 08:55:54, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.65.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 listopada 2020 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Topólka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

 Zarządzenie Nr 0050.65.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-17 08:51:12, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokale mieszkalne"

 Zarządzenie Nr 0050.64.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-10 13:56:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót w ramach zakupu, dostawy i montażu elektrycznego pieca centralnego ogrzewania o mocy 30 kW w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Orlu, gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.63.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-10 13:50:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.62.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: Remont budynku remizy OSP w Paniewie".

 Zarządzenie Nr 0050.62.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-10 13:44:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komsiji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn. "Remont budynku remizy OSP w Torzewie, gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.61.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-09 14:29:33 Informację zaktualizowano 2020-11-09 14:32:25, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 listopada 2020 r.

w spawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.60.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-04 09:22:15, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.59.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 14:02:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokale mieszkalne".

 Zarządzenie Nr 0050.58.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 13:59:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu obsługi interesantów przez Urząd Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.57.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 13:55:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.56.2020 Wójta Gminy
Topólka

Zarządzenie Nr 0050.56.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 13:53:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy
Topólka

Zarządzenie Nr 0050.55.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 13:52:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Dostawa automatycznej stacji meteorologicznej - 1 zestaw"

 Zarządzenie Nr 0050.54.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-30 12:22:11 Informację zaktualizowano 2020-10-30 12:31:30, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

 Zarządzenie Nr 0050.53.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-30 12:20:45 Informację zaktualizowano 2020-10-30 12:34:12, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu, dostawie i montażu altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Czamaninie w ramach infrastruktury towarzyszącej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby urworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

 Zarządzenie Nr 0050.52.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-27 14:07:27 Informację zaktualizowano 2020-10-27 14:09:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 22 października 2020 r.
  Zarządzenie Nr 0050.51.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 12:57:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 października 2020 r.
 Zarządzenie Nr 0050.50.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-19 13:08:36, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 października 2020 r.
 Zarządzenie Nr 0050.49.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-15 14:46:39, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 października 2020 r.
 Zarządzenie Nr 0050.48.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-15 14:44:46 Informację zaktualizowano 2020-10-15 14:45:43, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarzadzenie Nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 października 2020 r.
 Zarządzenie Nr 0050.47.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 09:39:07, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarzadzenie Nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2020 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 09:37:23, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarzadzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.45.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 09:36:17, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budnyku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokalne mieszkalne"

Zarządzenie Nr 0050.44.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 09:02:36 Informację zaktualizowano 2020-09-11 09:05:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 07 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót bydowlanych dla zadania pod nazwą "Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy Topólka na patrerze (pok. nr 1) oraz na I piętrze (pok. nr 8, 9, 10)"

 Zarządzenie Nr 0050.43.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 14:33:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Wójta Gminy
Topólka w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.42.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 08:01:48 Informację zaktualizowano 2020-09-11 10:54:10, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy
Topólka

Zarządzenie Nr 0050.41.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 07:58:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 Zarządzenie Nr 0050.40.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 08:09:21 Informację zaktualizowano 2020-08-31 08:32:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robó budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont budynku remizy OSP w Torzewie, gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.39.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-08-26 08:03:18 Informację zaktualizowano 2020-08-31 08:45:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy
Topólka

Zarządzenie Nr 0050.38.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-26 07:59:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie Nr 0050.37.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-08-26 07:56:22 Informację zaktualizowano 2020-08-26 07:57:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.36.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 09:48:54 Informację zaktualizowano 2020-08-26 07:54:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania bydynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokale mieszkalne"

Zarządzenie Nr 0050.35.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 13:32:06 Informację zaktualizowano 2020-08-04 13:32:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.34.2020 Wójta Gminy Topólka

w sprawie zamina w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawia uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.34.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 13:26:19 Informację zaktualizowano 2020-08-04 14:29:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w 2020 r."

Zarządzenie Nr 0050.33.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 13:25:57 Informację zaktualizowano 2020-08-04 14:32:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbirou zadania pod nazwą "Dostawa i montaż lampy fotowoltaicznej na działce nr 299 w miejscowości Kozjaty, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.32.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 13:25:42 Informację zaktualizowano 2020-08-04 14:35:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.31.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 13:25:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.30.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 13:25:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.29.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 13:24:43 Informację zaktualizowano 2020-08-04 14:52:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.28.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 14:02:30 Informację zaktualizowano 2020-07-30 14:04:10, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

 Zarządzenie Nr 0050.27.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 13:30:09 Informację zaktualizowano 2020-07-30 13:37:19, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie Gminy Topólka w 2020 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.26.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 13:15:30 Informację zaktualizowano 2020-07-30 13:31:27, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Wykonanie, dostawa i montaż altany drewnianej na działce nr 1/17 obręb Orle tj. "Plaża Orle", gm. Topólka

Zarządzenie Nr 0050.25.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-22 08:14:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego na działce nr 1/17 w obębie Orle, gm. Topólka przy miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli "Plaża Orle" na jeziorze Głuszyńskim w Gminie Topólka

Zarządzenie Nr 0050.24.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 09:34:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli "Plaża Orle" na jeziorze Głuszyńskim w Gminie Topólka

Zarządzenie Nr 0050.23.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 09:27:00 Informację zaktualizowano 2020-06-18 10:01:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 09:25:24 Informację zaktualizowano 2020-06-19 08:46:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.21.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 09:19:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie powołąnia komisji do odbioru zadania pn.: "Utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.20.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-26 09:24:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pon.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.19.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-26 09:21:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.18.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-05-13 14:19:18 Informację zaktualizowano 2020-05-13 14:26:43, wprowadzający: Damian Lewiński
Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.17.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-13 14:18:24 Informację zaktualizowano 2020-05-26 10:36:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 06 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Utworzenie polaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.16.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 09:09:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 4 maja 2020 r.

w prawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architekrury na placach zabaw w Topólce, Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce.

Zarządzenie Nr 0050.15.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 09:06:48 Informację zaktualizowano 2020-05-07 09:39:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.14.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 09:06:40 Informację zaktualizowano 2020-05-07 09:46:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.13.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 09:06:32 Informację zaktualizowano 2020-06-10 13:09:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 2 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.12.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 09:06:23 Informację zaktualizowano 2020-05-07 09:41:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.11.2020

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 13:26:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.10.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 13:45:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 0050.9.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 08:15:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce.

Zarządzenie Nr 0050.8.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 10:16:10 Informację zaktualizowano 2020-03-06 10:55:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.7.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 10:15:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.6.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 10:11:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu bezpiecznego dojazdu uczniów ze szkoły na pływalnię oraz z pływalni do szkoły w ramach projektu "Umiem pływać 2020".

Zarządzenie Nr 0050.5.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 10:09:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.4.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-10 09:44:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.3.2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 15:04:59 Informację zaktualizowano 2020-02-10 09:51:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.2.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 15:22:04 Informację zaktualizowano 2020-01-30 11:20:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.1.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 14:58:37 Informację zaktualizowano 2020-01-29 15:10:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku