Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Poprzednie strona główna 

Poprzednie
Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 05 czerwca 2019r.
 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia oględzin w przedmiocie magazynowania odpadów w miejscowościach nieprzeznaczonych do ich składowania na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 194 w obrębie Topólka, gm. Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 08:29:20, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr0152/1/07 z dnia 09 stycznia 2007r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

zarządzenie

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:06:43 Informację zaktualizowano 2013-07-18 11:26:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0152/ 2/07 z dnia 31 stycznia
2007r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc gminy Topólka.

zarządzenie

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:04:53 Informację zaktualizowano 2013-07-18 11:06:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/3/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

w sprawie: odwołania zastępcy Wójta Gminy Topólka.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:04:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0152/4/07 z dnia 01 lutego 2007r.

w sprawie: powołania zastępcy Wójta gminy Topólka.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:02:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/5/07 z dnia 05 lutego 2007r.

w sprawie: zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:01:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/6/07 z dnia 27 lutego 2007r.

w sprawie: wyznaczenia osób do komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:00:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/7/07 z dnia 05 marca 2007r.

w sprawie: finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, kryteriów i trybu przyznawania środków na obszarze gminy Topólka.

zarządzenie

zarządzenie

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:54:57 Informację zaktualizowano 2013-07-18 10:59:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/8/07 z dnia 06 marca 2007r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

zarządzenie

zarządzenie

zarządzenie

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:35:19 Informację zaktualizowano 2013-07-18 10:52:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/9/07 z dnia 06 marca 2007r.

w sprawie: przeznaczenia sprzętu używanego do sprzedaży.

zarządzenie

załącznik

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:32:43 Informację zaktualizowano 2013-07-18 10:34:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0151-20/10 z dnia 29 kwietnia
2010r.

w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Paniewek.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:31:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0151-25/10 Wójta Gminy Topólka z
14 maja 2010r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

zarządzenie

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:28:09 Informację zaktualizowano 2013-07-18 10:30:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie nr0151-53/10 Wjta Gminy Topolka z 09
sierpnia 2010r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż sprzętu używanego.

zarządzenie

ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:26:02 Informację zaktualizowano 2013-07-18 10:27:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0151-61/10 Wójta Gmint Topólka z
01 września 2010r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej stawki z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy sal lekcyjnych i innych pomieszczeń dydaktyczno - wychowawczych usytuowanych w obiektach oddanych w trwały zarząd wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy Topólka.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:24:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.7.2011 Wójta Gminy Topólka
z 03 marca 2011r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa, Rady Sołeckiej i członków komisji rewizyjnej.

zarzdzenie w1.jpg

zał w1..jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:10:33 Informację zaktualizowano 2013-07-18 11:28:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku