bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Zarządzenia Wójta - kadencja IX strona główna 

Poprzednie
Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 05 czerwca 2019r.
 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia oględzin w przedmiocie magazynowania odpadów w miejscowościach nieprzeznaczonych do ich składowania na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 194 w obrębie Topólka, gm. Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 08:29:20, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr0152/1/07 z dnia 09 stycznia 2007r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

zarządzenie

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:06:43 Informację zaktualizowano 2013-07-18 11:26:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0152/ 2/07 z dnia 31 stycznia
2007r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc gminy Topólka.

zarządzenie

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:04:53 Informację zaktualizowano 2013-07-18 11:06:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/3/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

w sprawie: odwołania zastępcy Wójta Gminy Topólka.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:04:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0152/4/07 z dnia 01 lutego 2007r.

w sprawie: powołania zastępcy Wójta gminy Topólka.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:02:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/5/07 z dnia 05 lutego 2007r.

w sprawie: zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:01:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/6/07 z dnia 27 lutego 2007r.

w sprawie: wyznaczenia osób do komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:00:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/7/07 z dnia 05 marca 2007r.

w sprawie: finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, kryteriów i trybu przyznawania środków na obszarze gminy Topólka.

zarządzenie

zarządzenie

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:54:57 Informację zaktualizowano 2013-07-18 10:59:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/8/07 z dnia 06 marca 2007r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

zarządzenie

zarządzenie

zarządzenie

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:35:19 Informację zaktualizowano 2013-07-18 10:52:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0152/9/07 z dnia 06 marca 2007r.

w sprawie: przeznaczenia sprzętu używanego do sprzedaży.

zarządzenie

załącznik

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:32:43 Informację zaktualizowano 2013-07-18 10:34:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0151-20/10 z dnia 29 kwietnia
2010r.

w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Paniewek.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:31:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0151-25/10 Wójta Gminy Topólka z
14 maja 2010r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

zarządzenie

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:28:09 Informację zaktualizowano 2013-07-18 10:30:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie nr0151-53/10 Wjta Gminy Topolka z 09
sierpnia 2010r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż sprzętu używanego.

zarządzenie

ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:26:02 Informację zaktualizowano 2013-07-18 10:27:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr0151-61/10 Wójta Gmint Topólka z
01 września 2010r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej stawki z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy sal lekcyjnych i innych pomieszczeń dydaktyczno - wychowawczych usytuowanych w obiektach oddanych w trwały zarząd wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy Topólka.

 zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:24:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.7.2011 Wójta Gminy Topólka
z 03 marca 2011r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa, Rady Sołeckiej i członków komisji rewizyjnej.

zarzdzenie w1.jpg

zał w1..jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:10:33 Informację zaktualizowano 2013-07-18 11:28:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Zarządzenia Wójta - kadencja VIII .  2023 r. .  2022 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl