Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2016 r. strona główna 

2016 r.
Zarządzenie Nr 0050.67.2016 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia ninstrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.67.2016
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 13:01:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 12:06:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.65.2016 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 12:05:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.64.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 30 grudnia 2016r.


w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.64.2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 14:31:42 Informację zaktualizowano 2017-01-18 14:36:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.63.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 15 grudnia 2016r.


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.63.2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 14:28:20 Informację zaktualizowano 2017-03-22 12:54:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.61.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 15 grudnia 2016 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót geodezyjnych pn.: Wykonanie podziału nieruchomosci dla Gminy Topólka w 2016 roku".

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 07:38:29 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:14:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.55.2016 Wójta Gminy Topólka
z 30 listopada 2016r.
 Zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Topólka
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 10:03:53 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:14:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 19 listopada 2016r.


w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 Zarządzenie Nr 0050.51.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-11-18 10:34:19 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:13:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 8 listopada 2016 roku


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

 Zarządzenie Nr 0050.46.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 13:06:40 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:13:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 03.11.2016r.


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do najmu na czas nieokreślony w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-03 12:20:57 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:13:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Nr 43 Zarządzenie Wójta Gminy Topólka z 24
października 2016r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr X/ 85/2016 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-25 09:38:55 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:12:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Topólka
z 30 września 2016r.
 dotyczy założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Topólka na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-10-11 09:03:47 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:12:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2016

Wójta Gminy Topólka


z dnia 28 września


w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych do przeprowadzenia szacowania

 Zarządzenie nr 0050.39.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-29 08:44:20 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:12:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2016

Wójta Gminy Topólka


z dnia 29 czerwca 2016r.


w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych do przeprowadzenia szacowania

 zarządzenie0050.29.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 07:36:29 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:11:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2016

Wójta Gminy Topólka


z dnia 10 marca 2016r


w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy to realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus ".

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 13:19:13 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:11:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie nr 0050.10.16 Wójta Gminy Topólka
 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego spraozdania finansowego za 2015 r. instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:00:00 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:10:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie nr 0050.09.16 Wójta Gminy Topólka
 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015r. instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Topólce.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 10:49:43 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:10:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr ONiSO.0050.8.2016 Wójta Gminy
Topólka

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Topólka, położonej w miejscowości Topólka o numerze ewidencyjnym 198/1 przeznaczonej do sprzedazy w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 15:06:15 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:10:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarzadzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 29 stycznia 2016 r.


w sprawie:


terninów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Topólka, na rok szkolny 2016/2017.

 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-08 13:46:54 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:09:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku