bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Zarządzenia Wójta - kadencja IX strona główna 

2016 r.
Zarządzenie Nr 0050.67.2016 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia ninstrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.67.2016
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 13:01:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 12:06:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.65.2016 Wójta Gminy Topólka
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 12:05:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.64.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 30 grudnia 2016r.


w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.64.2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 14:31:42 Informację zaktualizowano 2017-01-18 14:36:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.63.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 15 grudnia 2016r.


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.63.2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 14:28:20 Informację zaktualizowano 2017-03-22 12:54:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.61.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 15 grudnia 2016 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót geodezyjnych pn.: Wykonanie podziału nieruchomosci dla Gminy Topólka w 2016 roku".

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 07:38:29 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:14:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.55.2016 Wójta Gminy Topólka
z 30 listopada 2016r.
 Zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Topólka
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 10:03:53 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:14:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 19 listopada 2016r.


w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 Zarządzenie Nr 0050.51.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-11-18 10:34:19 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:13:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 8 listopada 2016 roku


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

 Zarządzenie Nr 0050.46.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 13:06:40 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:13:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 03.11.2016r.


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do najmu na czas nieokreślony w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-03 12:20:57 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:13:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Nr 43 Zarządzenie Wójta Gminy Topólka z 24
października 2016r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr X/ 85/2016 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-25 09:38:55 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:12:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Topólka
z 30 września 2016r.
 dotyczy założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Topólka na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-10-11 09:03:47 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:12:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2016

Wójta Gminy Topólka


z dnia 28 września


w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych do przeprowadzenia szacowania

 Zarządzenie nr 0050.39.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-29 08:44:20 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:12:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2016

Wójta Gminy Topólka


z dnia 29 czerwca 2016r.


w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych do przeprowadzenia szacowania

 zarządzenie0050.29.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 07:36:29 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:11:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2016

Wójta Gminy Topólka


z dnia 10 marca 2016r


w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy to realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus ".

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 13:19:13 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:11:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie nr 0050.10.16 Wójta Gminy Topólka
 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego spraozdania finansowego za 2015 r. instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:00:00 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:10:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie nr 0050.09.16 Wójta Gminy Topólka
 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015r. instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Topólce.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 10:49:43 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:10:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr ONiSO.0050.8.2016 Wójta Gminy
Topólka

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Topólka, położonej w miejscowości Topólka o numerze ewidencyjnym 198/1 przeznaczonej do sprzedazy w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 15:06:15 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:10:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarzadzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 29 stycznia 2016 r.


w sprawie:


terninów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Topólka, na rok szkolny 2016/2017.

 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-08 13:46:54 Informację zaktualizowano 2017-01-09 09:09:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Zarządzenia Wójta - kadencja VIII .  2023 r. .  2022 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl