Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2024-04-17 09:18:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-17 09:18
Rejestr działalności regulow
Dodano Rejestr2024.pdf  więcej >
2024-04-17 09:17:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-17 09:17
Rejestr działalności regulow
Usunięto Rejestr 2024.pdf  więcej >
2024-04-17 08:59:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-17 09:00
Rejestr działalności regulow
Dodano Rejestr 2024.pdf  więcej >
2024-04-17 08:59:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-17 08:59
Rejestr działalności regulow
Usunięto   więcej >
2024-04-17 08:58:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-17 08:58
Rejestr działalności regulow
Usunięto   więcej >
2024-04-17 08:58:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-17 08:58
Rejestr działalności regulow
Usunięto Rejestr działalności regulowanej Gminy Topólka
2024.pdf  więcej >
2024-04-17 08:43:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-17 08:43
Rejestr działalności regulow
Dodano Rejestr działalności regulowanej Gminy Topólka
2024.pdf  więcej >
2024-04-17 08:42:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-17 08:43
Rejestr działalności regulow
Usunięto Rejestr działalności regulowanej Gminy Topólka
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości 2024 r..pdf  więcej >
2024-04-17 08:42:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-17 08:42
Rejestr działalności regulow
Dodano Rejestr działalności regulowanej Gminy Topólka w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości 2024 r..pdf  więcej >
2024-04-17 08:42:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-17 08:42
Rejestr działalności regulow
Usunięto Rejestr działalności regulowanej2019.pdf  więcej >
2024-04-16 15:10:03

Dodanie informacji do działu:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-16 15:10
Rejestr działalności regulow
  więcej >
2024-04-16 15:01:03

Dodanie informacji do działu:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-16 15:01
Rejestr działalności regulow
  więcej >
2024-04-16 14:59:17

Dodanie informacji do działu:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-16 14:59
Rejestr działalności regulow
  więcej >
2024-04-16 14:51:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-20 09:47
Rejestr działalności regulow
  więcej >
2024-04-16 12:35:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-16 12:35
Zarządzenie Nr 0050.18.2024 W
Dodano 18.2024.pdf  więcej >
2024-04-16 12:34:12

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-16 12:34
Zarządzenie Nr 0050.18.2024 W
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Topólka za 2023 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego  więcej >
2024-04-16 12:24:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-16 12:17
Zarządzenie Nr 0050.21.2024 W
w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania
i Alarmowania na terenie Gminy Topólka  więcej >
2024-04-16 12:23:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-03-01 09:32
Zarządzenie Nr 0050.13.2024 W
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakat&oa  więcej >
2024-04-16 12:23:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-03-01 09:29
Zarządzenie Nr 0050.12.2024 W
zmieniające uchwałę Rady Gminy Topólka Nr
LVI/341/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2024 rok  więcej >
2024-04-16 12:21:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2024-04-16 12:17
Zarządzenie Nr 0050.21.2022 W
w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania
i Alarmowania na terenie Gminy Topólka  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 16357
następne >     100>>     300>>