Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-11-14 12:36:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:28
Zarządzenie Nr 0050.54.2018
  więcej >
2018-11-14 12:31:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:27
Zarządzenie Nr 0050.53.2018
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Topólka na lata 2019-2022  więcej >
2018-11-14 12:29:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:29
Zarządzenie Nr 0050.55.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Topólce  więcej >
2018-11-14 12:29:28

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:29
Zarządzenie Nr 0050.55.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Topólce  więcej >
2018-11-14 12:28:15

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:28
Zarządzenie Nr 0050.54.2018
  więcej >
2018-11-14 12:27:22

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:27
Zarządzenie Nr 0050.53.2018
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Topólka na lata 2019-2022  więcej >
2018-11-14 12:25:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:24
Zarządzenie Nr 0050.52.2018
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej na terenie Gminy Topólka  więcej >
2018-11-14 12:24:57

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:24
Zarządzenie Nr 0050.52.2018
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej na terenie Gminy Topólka  więcej >
2018-11-14 12:23:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:22
Zarządzenie Nr 0050.51.2018
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą
"Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zaweirających azbest z terenu Gmi  więcej >
2018-11-14 12:22:39

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:22
Zarządzenie Nr 0050.51.2018
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą
"Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zaweirających azbest z terenu Gmi  więcej >
2018-11-14 12:19:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:19
Zarządzenie Nr 0050.50.2018
w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na
terenie Gminy Topólka  więcej >
2018-11-14 12:19:14

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 12:19
Zarządzenie Nr 0050.50.2018
w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na
terenie Gminy Topólka  więcej >
2018-11-14 12:13:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 10:55
Zarządzenie Nr 0050.49.2018 W
w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy
Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu na rok 2018.  więcej >
2018-11-14 11:48:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-31 14:34
Zarządzenie Nr 0050.47.2018 W
w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy
Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2018 r.  więcej >
2018-11-14 11:48:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-31 14:34
Zarządzenie Nr 0050.47.2018 W
w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy
Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2018 r.  więcej >
2018-11-14 11:45:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-31 14:34
Zarządzenie Nr 0050.46.2018 W
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej  więcej >
2018-11-14 11:45:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-31 14:34
Zarządzenie Nr 0050.46.2018 W
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej  więcej >
2018-11-14 11:43:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-31 14:30
Zarządzenie Nr 0050.45.2018 W
w sprawie określenia podstawowych parametrów
przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy
Topólka na 2018 rok  więcej >
2018-11-14 11:42:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-31 14:30
Zarządzenie Nr 0050.45.2018 W
w sprawie określenia podstawowych parametrów
przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy
Topólka na 2018 rok  więcej >
2018-11-14 11:38:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-31 14:29
Zarządzenie Nr 0050.44.2018 W
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy
Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2018r.  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 8448
następne >     100>>     300>>