Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2022-05-23 14:30:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-03-15 13:55
Uchwała Nr XXXV/224/22 w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego w
zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Top&oa  więcej >
2022-05-23 14:28:53

Aktualizacja informacji w dziale:
2021 r.

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-01-13 09:05
Uchwała Nr XXXIV/222/21 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Prz  więcej >
2022-05-23 14:26:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-03-15 13:55
Uchwała Nr XXXV/224/22 w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego w
zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Top&oa  więcej >
2022-05-23 13:47:48

Dodanie informacji do działu:
Ocena jakości wody

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-23 13:47
Wyniki badań wody
Wyniki badań SUW Paniewo - maj 2022 Wyniki badań SUW Orle
- maj 2022 Mieszkanie prywatne Paniewo - maj
2022 Mieszkanie prywatne Orle - maj 2022  więcej >
2022-05-20 13:40:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-20 13:40
Dodano Projekt Protokołu Sesji nr XXXIII z dnia 5 maja
2022.pdf  więcej >
2022-05-20 13:38:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-20 13:38
Usunięto Projekt protokołu sesji nr XXXVIII z dnia 5 maja
2022 r.pdf  więcej >
2022-05-19 08:01:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-19 08:01
Zarządzenie Nr 0050.24.2022 W
Dodano Zarządzenie Nr 0050.24.2022 .pdf  więcej >
2022-05-19 08:00:28

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-19 08:00
Zarządzenie Nr 0050.24.2022 W
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w
Sołectwie Wola Jurkowa  więcej >
2022-05-18 14:10:29

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-18 14:10
Obwieszczenie o wszczęciu pos
Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia
umożliwiającego pobór wód podziemnych z
utworów czwartorzędowych ot  więcej >
2022-05-18 12:55:34

Dodanie informacji do działu:
Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-18 12:55
Wniosek o wydanie decyzji o ś
Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia
umożliwiającego pobór wód podziemnych z
utworów czwartorzędowych ot  więcej >
2022-05-18 10:53:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-18 10:53
Zarządzenie Nr 0050.24.2022 W
Dodano Zarządzenie Nr 0050.24.2022.pdf  więcej >
2022-05-18 10:52:31

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-18 10:52
Zarządzenie Nr 0050.24.2022 W
  więcej >
2022-05-18 10:51:34

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-18 10:51
Zarządzenie Nr 0050.23.2022 W
  więcej >
2022-05-18 10:50:54

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-18 10:50
Zarządzenie Nr 0050.23.2022
  więcej >
2022-05-18 09:20:23

Aktualizacja informacji w dziale:
Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-18 09:20
Dodano Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 25 maja
2022.pdf  więcej >
2022-05-18 09:19:41

Dodanie informacji do działu:
Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-18 09:19
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa
publicznego.  więcej >
2022-05-18 09:00:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-18 09:00
Dodano Wykaz imiennego głosowania radnych XXXVIII Sesji
Rady Gminy Topólka.pdf  więcej >
2022-05-18 08:42:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-18 08:42
Dodano Projekt protokołu sesji nr XXXVIII z dnia 5 maja
2022 r.pdf  więcej >
2022-05-18 08:41:09

Dodanie informacji do działu:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-18 08:41
Projekt protokołu Nr XXXVIII/22 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 5 maja 2022 r.  więcej >
2022-05-16 12:00:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-12 14:51
Uchwała Nr XXXVIII/234/22 Rady Gminy Topólka z dnia
5 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia
28 grudnia 2021 r. w sprawie   więcej >

Pokazano 1 - 20 z 13596
następne >     100>>     300>>