Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2021-06-16 12:00:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-16 12:00
Zarządzenie Nr 0050.41.2021 W
Dodano 41.2021.pdf  więcej >
2021-06-16 11:58:45

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-16 11:58
Zarządzenie Nr 0050.41.2021 W
w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn.:
"Budowa chodnika w ciągu drogi gminej osiedlowej (dz. nr
198/2) w m. Topólka, gm. Top&oa  więcej >
2021-06-16 11:56:26

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-16 11:56
Zarządzenie Nr 0050.40.2021 W
  więcej >
2021-06-16 07:28:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-16 07:28
Dodano 1. budżet zmiana czerwiec.pdf  więcej >
2021-06-14 14:57:37

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Damian Lewiński
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 14:57
Zarządzenie Nr 0050.39.2021 W
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej na terenie Gminy Topólka  więcej >
2021-06-14 12:30:20

Dodanie informacji do działu:
Rolnictwo i łowiectwo

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 12:30
Zgłoszenie odpadów pochodzen
  więcej >
2021-06-14 08:29:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 08:17
Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8
czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
miejsca okazjonalnie wykorzystywan  więcej >
2021-06-14 08:25:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 08:25
Dodano 4. strategia.pdf  więcej >
2021-06-14 08:23:32

Dodanie informacji do działu:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 08:23
Uchwała Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8
czerca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych  więcej >
2021-06-14 08:22:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 08:22
Dodano 3. ocena zasobów.pdf  więcej >
2021-06-14 08:21:09

Dodanie informacji do działu:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 08:21
Uchwała Nr XXVI/189/21 Rady Gminy Topolka z dnia 8 czerwca
2021 r. w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej dla Gminy Topó  więcej >
2021-06-14 08:19:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 08:19
Aktualizacja 1, Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka  więcej >
2021-06-14 08:18:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 08:19
Dodano 2. kąpielisko.pdf  więcej >
2021-06-14 08:17:56

Dodanie informacji do działu:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 08:17
Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8
czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
miejsca okazjonalnie wykorzystywan  więcej >
2021-06-14 08:16:15

Dodanie informacji do działu:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 08:16
Uchwała Nr XXVI/187/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8
czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę N|r XXII/167/20 z
dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie   więcej >
2021-06-11 12:39:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-11 12:39
Dodano Wykaz imiennego głosowania radnych poprawiony .pdf  więcej >
2021-06-11 12:39:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-11 12:39
Usunięto 25 sesja.pdf  więcej >
2021-06-11 12:36:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-11 12:36
Dodano Wykaz imiennego głosowania radnych poprawiony.pdf  więcej >
2021-06-11 12:35:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-11 12:36
Usunięto Wykaz imiennego głosowania radnych XXV sesja.pdf  więcej >
2021-06-11 12:33:06

Dodanie informacji do działu:
Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-11 12:33
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa
publicznego w dniu 16 czerwca 2021 r.  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 12462
następne >     100>>     300>>