Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-10-27 15:09:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-23 12:56
Uchwała Nr XIX/148/20 Rady Gm
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5040 z
dnia 27 października 2020 r.  więcej >
2020-10-27 14:09:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-27 14:07
Zarządzenie Nr 0050.52.2020
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego
robót polegających na wykonaniu, dostawie i montażu
altany drewnianej przy świetlicy wiej  więcej >
2020-10-27 14:08:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-27 14:07
Zarządzenie Nr 0050.52.2020
w sprawie powołani komisji do odbioru końcowego
robót polegających na wykonaniu, dostawie i montażu
altany drewnianej przy świetlicy wiejs  więcej >
2020-10-27 14:07:27

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-27 14:07
Zarządzenie Nr 0050.52.2020
w sprawie powołani komisji do odbioru końcowego
robót polegających na wykonaniu, dostawie i montażu
altany drewnianej przy świetlicy wiejs  więcej >
2020-10-26 12:35:50

Dodanie informacji do działu:
Informacje bieżące

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-26 12:35
O B W I E S Z C Z E N I E Wój
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program
Ochrony Środowiska dla Gminy Topó  więcej >
2020-10-26 12:28:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Program Ochrony Środowiska

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-26 12:28
O B W I E S Z C Z E N I E Wój
Dodano obwieszczenie z dn. 26.10.2020.pdf  więcej >
2020-10-26 12:26:27

Dodanie informacji do działu:
Program Ochrony Środowiska

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-26 12:26
O B W I E S Z C Z E N I E Wój
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program
Ochrony Środowiska dla Gminy Topó  więcej >
2020-10-26 12:26:27

Dodanie informacji do działu:
Program Ochrony Środowiska

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-26 12:26
O B W I E S Z C Z E N I E Wój
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program
Ochrony Środowiska dla Gminy Topó  więcej >
2020-10-26 10:07:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Transmisje Sesji Rady

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-03 13:54
Zapis XVIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Topólka z
dnia 29.09.2020 Zapis XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy
Topólka z dnia 10.08.202  więcej >
2020-10-26 10:07:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Transmisje Sesji Rady

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-03 13:54
Zapis XVIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Topólka z
dnia 29.10.2020 Zapis XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy
Topólka z dnia 10.08.202  więcej >
2020-10-23 12:58:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-23 12:58
Uchwała Nr XIX/147/20 Rady Gm
Aktualizacja 1, Uchwała Nr XIX/147/20 Rady Gminy Topólka  więcej >
2020-10-23 12:57:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-23 12:57
Uchwała Nr XIX/147/20 Rady Gm
Dodano wpf październik 2020.pdf  więcej >
2020-10-23 12:56:07

Dodanie informacji do działu:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-23 12:56
Uchwała Nr XIX/148/20 Rady Gm
  więcej >
2020-10-23 12:53:52

Dodanie informacji do działu:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-23 12:53
Uchwała Nr XIX/147/20 Rady Gm
  więcej >
2020-10-23 09:43:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Jednostki organizacyjne

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2013-02-18 12:17
Wykaz jednostek organi
  1. Gminny Ośrodek Kultury w
Topólce  5428690752. Gminna Biblioteka
Publiczna w Topólce  542869909  więcej >
2020-10-23 09:34:09

Dodanie informacji do działu:
Gminna Biblioteka Publiczna

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-23 09:34
Gminna Biblioteka Publiczna w
Gminna Biblioteka Publiczna w
Topólce Rodzaj Jednostka Organizacyjna
Gminy Lokalizacja woj. kujawsko-pomorskie, pow.
radziejo  więcej >
2020-10-22 12:57:38

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-22 12:57
Zarządzenie Nr 0050.51.2020
  więcej >
2020-10-21 14:24:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Ochrona Środowiska

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-21 14:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Top
Dodano Obwieszczenie 2020.pdf  więcej >
2020-10-21 14:22:52

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-21 14:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Top
o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowsko dla dokumentu pn. "Projekt
założeń do planu zaopatrzenia w ciepł  więcej >
2020-10-20 11:02:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-20 09:28
Zawiadomienie o wszczęciu pos
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku
inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o
obsadzie 1900 sztuk w miejscowości W  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 11648
następne >     100>>     300>>