Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-07-18 14:15:33

Przeniesienie informacji do działu:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:05
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.:        więcej >
2019-07-18 14:13:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:13
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Specyfikacja techniczna - całość 18.07.zip  więcej >
2019-07-18 14:12:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:12
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Przedmiar - branża elektryczna 18.07.zip  więcej >
2019-07-18 14:12:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:12
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Projekt budowlany - całość 18.07.zip  więcej >
2019-07-18 14:12:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:12
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Kosztorys ofertowy - pozostałe branże 18.07.zip  więcej >
2019-07-18 14:11:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:11
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Kosztorys ofertowy - branża elektryczna 18.07.zip  więcej >
2019-07-18 14:09:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:09
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 7 - wzór umowy 18.07.2019.doc  więcej >
2019-07-18 14:09:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:09
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego
18.07.19.odt  więcej >
2019-07-18 14:09:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:09
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 5 - wykaz osób 18.07.2019.odt  więcej >
2019-07-18 14:08:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:08
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa 18.07.2019.odt  więcej >
2019-07-18 14:07:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:07
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 3 - oświadczenie brak podstaw do
wykluczenia 18.07.2019.odt  więcej >
2019-07-18 14:07:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:07
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 2 - oswiadczenie o spełnianiu
warunków udziału w post 18.07.2019.odt  więcej >
2019-07-18 14:06:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:06
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 18.07.2019.odt  więcej >
2019-07-18 14:06:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:06
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano SIWZ 18.07.2019r.pdf  więcej >
2019-07-18 14:06:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:06
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodano Ogłoszenie o zamówieniu 18.07.2019r.pdf  więcej >
2019-07-18 14:05:42

Dodanie informacji do działu:
Przetargi

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 14:05
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.:        więcej >
2019-07-18 13:17:53

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 13:17
Informacja
Dotyczy usunięcia odpadów z miejsca
nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na
nieruchomości położonej w miejscowości Top&  więcej >
2019-07-18 13:01:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Radni

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 13:01
Piotr Kruszyna
  więcej >
2019-07-18 13:01:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Radni

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 13:01
Piotr Kruszyna
Dodano 19.P.Kruszyna.pdf  więcej >
2019-07-18 13:01:02

Dodanie informacji do działu:
Radni

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 13:01
Piotr Kruszyna
  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 9759
następne >     100>>     300>>