Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-08-16 11:45:51

Dodanie informacji do działu:
Wyniki

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-16 11:45
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
Dotyczy postępowania:"Dowóz dzieci i uczniów
do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w
Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mik  więcej >
2017-08-11 12:59:55

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-11 12:59
Zawiadomienie o wyznaczeniu no
Dotyczy burowy rurociągu do przerzutu wód z
odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał
Głuszyn-Dębołęka)  więcej >
2017-08-10 13:17:15

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-10 13:17
Zarządzenie Nr 0050.35.2017 W
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2017 r. w
Urzędzie Gminy Topólka w zamian za porzpadające w
sobotę święta  więcej >
2017-08-10 13:14:09

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-10 13:14
Zarządzenie Nr 0050.32.2017 W
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta
Gminy Topólka  więcej >
2017-08-10 13:12:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-10 13:11
Zarządzenie Nr 0050.31.2017 W
w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru
Wójta Gminy Topólka  więcej >
2017-08-10 13:11:34

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-10 13:11
Zarządzenie Nr 0050.31.2017 W
w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru
Wójta Gminy Topólka  więcej >
2017-08-08 12:32:51

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-08 12:32
Zawiadomienie o możliwości z
Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z
odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał
Głuszyn-Dbołęka).  więcej >
2017-08-08 12:23:10

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-08 12:23
Zawiadomienie p możliwości z
Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z
odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał
Głuszyn-Dębołęka).  więcej >
2017-08-03 14:11:26

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-03 14:11
Zawiadomienie o zakończeniu p
Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm.
Topólka  więcej >
2017-08-02 10:27:02

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 10:27
Zarządzenie Nr 0050.30.2017 W
w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia
Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce
do Szkoły Podstawowej im. Miko  więcej >
2017-08-02 10:24:07

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 10:24
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 W
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy
Topólka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2017 rok  więcej >
2017-08-02 10:21:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-20 15:06
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 W
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy
Topólka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2017 rok  więcej >
2017-08-02 10:14:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-20 15:06
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 W
  więcej >
2017-08-02 10:13:50

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 10:13
Zarządzenie Nr 0050.28.2017 W
w sprawie powołania Komisji do wykonania przeglądu w
okresie gwarancji drogi gminnej nr 180816C Zgniły
Głuszynek-Rybiny Leśne na odc. 2.827 mb po  więcej >
2017-08-02 09:57:10

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 09:49
Zarządzenie Nr 0050.26.2017 W
w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej oraz
określenia regulaminu pracy komisji przetargowej.  więcej >
2017-08-02 09:56:05

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 09:56
Zarządzenie Nr 0050.27.2017 W
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy
Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2017r.  więcej >
2017-08-02 09:49:52

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 09:49
Zarządzenie Nr 0050.26.2017 W
w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej oraz
określenia regulaminu pracy komisji przetargowej.  więcej >
2017-08-02 09:47:11

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 09:47
Zarządzenie Nr 0050.25.2017 W
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru
budowy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na działce nr
43/1 w miejscowości Borek gm. T  więcej >
2017-08-02 09:27:24

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 09:27
Zarządzenie Nr 0050.24.2017 W
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Publicznym
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce.  więcej >
2017-08-01 13:35:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki do pobrania

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2015-11-26 13:57
Wniosek o wydanie zezwolenia
  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 7267
następne >     100>>     300>>