Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Obwieszczenie o decyzji SKO we Włocławku

Dotyczy postepowania odwoławczego od decyzzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na zwiększeniu obsady trzody chlewnej w chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 
OBWIESZCZENIE SKO Nr KO.411.418.2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 14:07:34.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy rocbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 
Decyzja 08.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:36:19 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:37:33.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 
Zawiadomienie o zak. post.08.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-04-27 09:28:55 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:37:33.
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy

Dotyczy postepowania odwoławczego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

 
Zawiadomienie GDOŚ z dn. 3.04.2018r.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 11:51:38 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:37:33.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty, jednostka Nr 041107_2 Topólka, położonej w we wsi Kozjaty gm. Topólka,

 
Decyzja ooś 6.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:46:15 | Data modyfikacji: 2018-04-11 10:47:32.
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
przez RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy: rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 
Uzgodnienie RDOŚ 8 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:05:03 | Data modyfikacji: 2018-04-05 13:06:28.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Włocławku

Dotyczy: uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka, z organem właściwym w sprawie wydanoa oceny wodnoprawnej.

 
Obwieszczenie SKO we Włocławku Nr KO 411.4182018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-03-30 12:04:05 | Data modyfikacji: 2018-04-05 13:06:28.
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania
administracyjnego

Dotyczy budowy chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na terenie Gospodarstwa Rolnego Andrzej Śmiałek na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty, jednostka Nr 041107_2 Topólka, położonej we wsi Kozjaty gm. Topólka.

 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 06 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:22:13 | Data modyfikacji: 2018-04-05 13:06:28.
Uzgodnienie PGW Wody Polskie

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk tuczników na działce nr ew. 137 położonej we wsi Emilianowo, obręb 0020 Sierakowy gm. Topólka.

 
Uzgodnienie Wody Polskie 07 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-03-13 08:17:49 | Data modyfikacji: 2018-03-13 08:18:57.
Uzgodnienie PGW Wody Polskie

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na terenie  nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty, jednostka Nr 041107_2 Topólka, położonej w we wsi Kozjaty gm. Topólka,

 
Uzgodnienie Wody Polskie 06.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-03-13 08:13:17 | Data modyfikacji: 2018-03-13 08:18:57.
Ogłoszenie o wyłożeniu uzupełnienia do raportu
na wniosek RDOŚ 2

Dotryczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 
Ogłoszenie 08 17 2.03.18.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:28:36 | Data modyfikacji: 2018-03-13 08:18:57.
Uzupełnienie 2 raportu na wniosek RDOŚ

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

Załącznik 1 Pismo Wójta Gminy Topólka

Załącznik 2 analiza hałasu

Załącznik 3 analiza hałasu c.d.

Załącznik 4 analiza hałasu c.d.

Załącznik 5 analiza hałasu c.d.

Załącznik 6 analiza hałasu c.d.

Załącznik 7 analiza hałasu c.d.

 
uzupełnienie 2.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 07:49:44 | Data modyfikacji: 2018-03-13 08:18:57.
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu raportu

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 
OGŁOSZENIE II 8 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:23:17 | Data modyfikacji: 2018-03-13 08:18:57.
Ogoszenie o wyłożeniu raportu

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka, położonej w we wsi Emilianowo gm. Topólka

 
OGŁOSZENIE 7 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:20:44 | Data modyfikacji: 2018-03-13 08:18:57.
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP)  na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty

 
OGŁOSZENIE 6 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:18:07 | Data modyfikacji: 2018-03-13 08:18:57.
Wniosek o uzgodnienie z Wodami Polskimi

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka

 
Wniosek o uzgodnienie Wody Polskie 7 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 12:45:23 | Data modyfikacji: 2018-03-13 08:18:57.
Wniosek o uzgodnienie z Wodami Polskimi

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty gm. Topólka

 
Wniosek o uzgodnienie Wody Polskie 6 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 12:42:11 | Data modyfikacji: 2018-03-13 08:18:57.
Wniosek o uzgodnienie z Wodami Polskimi

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek.

 
Wniosek o uzgodnienie Wody Polskie 8 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 12:34:55 | Data modyfikacji: 2018-03-13 08:18:57.
Uzgodnienie RDOŚ 6 2017

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 w Kozjatach gm. Topólka

 
Uzgodnienie RDOŚ 6 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:24:39 | Data modyfikacji: 2018-02-05 08:25:18.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 w Kozjatach gm. Topólka

 
Opinia PPIS 6 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:21:13 | Data modyfikacji: 2018-02-05 08:22:13.
Uzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ 2

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
pismo do RDOŚ Bydgoszcz - raport (uzupełnienie2) chlewnia GR.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:54:12 | Data modyfikacji: 2018-02-05 08:22:13.
Uxzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ 1

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty

Zał nr 1

Zał nr 2

 
Raport (uzupełnienie nr 1) chlewni.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:50:39 | Data modyfikacji: 2018-02-05 08:22:13.
Uzupełnienie raportu na wniosek PPIS

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty

 
pismo do PPIS Radziejów - raport (uzupełnienie) chlewnia GR .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:45:04 | Data modyfikacji: 2018-02-05 08:22:13.
Opinia PPIS w Radziejowie 7 2017

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka.

 
Opinia 7 2017 PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:14:12 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:15:14.
Uzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka.

Zał. Nr 1 do uzupełnienia 7 2017

Zał. Nr 2.1 do uzupełnienia 7 2017

Zał. Nr 2.2 do uzupełnienia 7 2017

Zał. Nr 3 do uzupełnienia 7 2017

Zał. Nr 4 do uzupełnienia 7 2017

 
Uzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ 7 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:04:56 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:15:14.
Uzupełnienie raportu na wniosek PPIS w
Radziejopwie

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka.

 
Uzupełnienie raportu na wniosek PPIS 7 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:01:28 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:02:09.
Pismo GDOŚ do RZGW w Bydgoszczy w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

Dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 09.10.2017r., Znak WOO-II.4235.15.2015.MW.26 okreslającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

 
Pismo GDOŚ z dnia 24.01.2018r.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:53:20 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:02:09.
Opinia PPIS Radziejów

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 
Opinia PPIS 08 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-01-25 08:46:44 | Data modyfikacji: 2018-01-25 08:47:36.
Uzupełnienie raportu na wniosek PPIS Radziejów

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 
Uzupełnienie raportu PPIS 08 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-01-25 08:43:50 | Data modyfikacji: 2018-01-25 08:44:45.
Uzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 2.1

Zał. Nr 3

Zał. Nr 3.1

Zał. Nr 3.2

Zał. Nr 3.3

Zał. Nr 3.4

Zał. Nr 3.5

Zał. Nr 3.6

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

 
Uzupełnienie raportu RDOŚ 08 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-01-24 14:39:49 | Data modyfikacji: 2018-01-24 14:52:55.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy zwiększenia obsadyzwierząt w istniejącej chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 04.2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-12-27 09:59:45 | Data modyfikacji: 2018-01-24 14:52:55.
Informacja o współfinansowaniu utylizacji
wyrobów zawierających azbest w gminie Topólka w
2017r.

Dotyczy: demontażu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Topólka w 2017r.

 
informacja o finansowaniu przez WFOŚiGW utylizacji azbestu w gminie Topolka w 2017r.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-12-18 11:15:03 | Data modyfikacji: 2018-01-24 14:52:55.
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka.

 
Zawiadomienie 2 o zakończ. post. 04 16.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-12-04 12:10:07 | Data modyfikacji: 2018-01-24 14:52:55.
Obwieszczenie

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 
Obwieszczenie 08 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-11-24 12:18:55 | Data modyfikacji: 2018-01-24 14:52:55.
Ogłoszenie

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 
Ogłoszenie 08 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-11-24 12:17:17 | Data modyfikacji: 2018-01-24 14:52:55.
Załącznik do raportu - Projekt prac
geologicznych

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

 
Zał. nr 30 08 17 projekt prac geologicznych.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:02:21 | Data modyfikacji: 2018-01-24 14:52:55.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznuik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Załącznik nr 20

Załącznik nr 21

Załącznik nr 22

Załącznik nr 23

Załącznik nr 24

Załącznik nr 25

Załącznik nr 26

Załącznik nr 27

Załącznik nr 28

Załącznik nr 29

 
Raport ooś - Czamaninek 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-11-24 08:34:04 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Postanowienie o podjęciu postępowania
administracyjnego

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka

 
Post. o podjęciu postęp. 8 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-11-21 10:37:31 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do
wglądu publicznego

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu raportu do wglądu publicznego .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:18:44 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Ponowne uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 
Ponowne uzgodnienie RDOŚ 04 16.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:28:00 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Ponowna opinia PPIS w Radziejowie

Zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 
Ponowna opinia PPIS 04 16.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:18:52 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Postanowienie o zawieszeniu postepowania

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka

 
Post. o zawieszeniu 8 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 12:57:26 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Obwieszczenie RDOŚ Poznań z 10.10.2017r. WN28

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

 
Obwieszczenie RDOŚ Poznań z 10 10 2017 WN28.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:12:44 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Obwieszczenie RDOŚ Poznań z 10.10.2017r. WN27

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 
Obwieszczenie RDOŚ Poznań z 10 10 2017 WN27.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:08:27 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia ooś

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka.

 
Postanowienie o ooś 8 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 09:20:30 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Opinia RDOŚ w sprawie ooś

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka.

 
Opinia RDOŚ 8 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 09:19:04 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Opinia PPIS w sprawie ooś

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka.

 
Opinia PPIS 8 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 09:17:07 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Budowa chlewni o obsadzie 1900 szt. na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo gm. Topolka

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Mapa ewidencyjna

Wypis z rejestru gruntów

Planowane zagospodarowanie działki nr 137 Sierakowy

Ocena klasyfikacji akustycznej

Mapa obszarów chronionych

Informacja o środowisku

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń

Dane wejściowe - hałas

hałas wykresy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:16:09 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Obwieszczenie

Budowa chlewni o obsadzie 1900 szt. na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo gm. Topolka

 
Obwieszczenie 7 17 Chlewnia Dobruchowski.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:14:32 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Budowa chlewni o obsadzie 1900 szt. na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo gm. Topolka

 
Zawiadomienie 7 17 Chlewnia Dobruchowski.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:13:24 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Budowa chlewni o obsadzie 1900 szt. na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo gm. Topolka

Mapa z obszarem oddziaływania

 
Wniosek Chlewnia Dobruchowski.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:10:14 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu

Dotyczy zwiększenia obsady zwiecząt w chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 
Wyjaśnienia do raportu chlewnia Orle.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:17:40 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Obwieszczenie

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane CZAMANINEK

 
Obweiszczenie Czamaninek 08 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 10:40:04 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane CZAMANINEK

 
Zaw. o wszcz. post. Czamaninek 08 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 10:33:40 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane CZAMANINEK

Mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna z zasięgiem oddziaływania

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu

Ocena klasyfikacji akustycznej

Prognozowanie hałasu

Prognozowanie hałasu, wydruk wyników obliczeń

Mapa akustyczna

Informacja o środowisku

Koncepcja zagospodarowania

Róża wiatrw

Tabela meteorologiczna

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych pyłu PM-10

Izolinie stężeń średnich pyłu PM-10

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM-2,5

Izolinie stężeń średnich pyłu PM-2,5

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu

Izolinie stężeń średnich tlenków azotu

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla

Izolinie stężeń średnich tlenku węgla

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki

Izolinie stężeń średnich dwutlenku siarki

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów alifatycznych

Izolinie stężeń średnich węglowodorów alifatycznych

Inwentaryzacja przyrodnicza

 
Wniosek Czamaninek.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 09:12:14 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Postanowienie o kontynuowaniu postępowania

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 
Postanowienie kontynuacja 4 16.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-08-30 14:55:18 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka

 
2Decyzja fotowoltaika Świerczyn 05 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-08-22 09:50:48 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni (do 182 DJP) na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 
Zawiadomienie o zak. post. ooś 04 16.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-08-18 10:18:06 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy

Dotyczy burowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 
Zawiadomienie RDOŚ Poznań 7.08.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-08-11 12:59:55 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
zebranymi dowodami

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dbołęka).

 
Zawiadomienie RDOŚ Poznań 03 08 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:32:51 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka

 
Zawiadomienie o zak. post. 5 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-08-03 14:11:26 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Postanowienie 05 2017

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka.

 
Postanowienie 05 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-31 13:43:39 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Opinia RDOŚ 05 2017

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka.

 
Opinia RDOŚ 05 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-31 13:42:10 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Budowa chlewni o obsadzie 224 DJP na działce nr 289/1 w Kozjatach.

Mapa z zasięgiem oddziaływania 06 2017

Plan zagospodarowania, stan istniejący

Mapa ewidencyjna 1:2000

Wypis z rejestru gruntów

Koncepcja zagospodarowania terenu

Opinia akustyczna

Mapa obszarów chronionych

Tło zanieczyszczeń powietrza

Powietrze - wyniki

Powietrze - wykresy

Hałas - wyniki

Hałas wykresy

Oświadczenie autora raportu

 
RAPORT - chlewnia GR A.Śmiałek Kozjaty.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:21:30 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Obwieszczenie

Budowa chlewni o obsadzie 224 DJP na działce nr 289/1 w Kozjatach.

 
Obwieszczenie 06 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:19:36 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Budowa chlewni o obsadzie 224 DJP na działce nr 289/1 w Kozjatach.

 
Zawiadomienie o wszcz. 06 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:18:04 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Budowa chlewni o obsadzie 224 DJP na działce nr 289/1 w Kozjatach.

 
Wniosek Śmiałek 06 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:14:44 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu.

 
Ogloszenie o wyłożeniu raportu.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-14 09:17:32 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Uzgodnienie RDOŚ

Dotyczy: zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 
Uzgodnienie RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:34:24 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:34:45.
Uzupełnienie i wyjaśnienia do raportu RDOŚ

Dotyczy: zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

Wydruki stężeń max.

Wydruki stężeń min.

Wydruki, hałas

Hałas dzień

Hałas noc

 
uzupełnienie RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:21:19 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Uzupełnienie i wyjaśnienia do raporu na wniosek
PPIS

Dotyczy: zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 
Uzupełnienie raportu PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:19:10 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy budowiy farmy fotowoltaicznej „Topólka I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w miejscowości Świerczyn, gmina Topólka, na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 42/2, 43/1 i 34 obręb 0021-Świerczyn gm. Topólka

 
Opinia PPIS 05 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-04 13:12:47 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 
Opinia PPIS 04 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-04 13:09:38 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy studni na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka

 
Decyzja 04 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 10:45:41 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy studni na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 
Decyzja 02 17 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 10:43:49 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Zawiadomienie RDOŚ Poznań

Dotyczy: budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (kanał Głuszyn-Dębołęka).

 
Zawiadomienie RDOS Poznań 06.0617.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 09:50:59 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Obwieszczenie 05 17

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka

 
Obwieszczenie 05.17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 09:47:44 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Zawiadomienie 05 17

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka

 
Zawiadomienie 05.17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 09:46:17 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka

KIP strona tytułowa

Karta Informacyjna przedsięwzięcia

Mapa ewidencyjna

Mapa z obszarem oddziaływania

 
Wniosek fotowoltaika, Świerczyn 05 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-09 09:17:34 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
ooś

Dotyczy studni nr 1 na działce nr 40 w Świwrczynie

 
Postanowienie 04 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-08 09:14:54 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
ooś

Dotyczy studni nr 1 na działce nr 51/1 w Bielkach

 
Postanowienie 02 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-08 09:06:44 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy studni na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka

 
Opinia rdoś 04 17 Brzezińscy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-01 07:53:02 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy studni na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka

 
Opinia ppis 04 17 Brzezińscy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-01 07:50:30 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy studni na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 
Opinia ppis 02 17 Biernaccy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-01 07:45:30 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy studni na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 
Opinia rdoś, 02 17 Biernaccy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-01 07:43:17 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Obwieszczenie

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka.

 
Obwieszczenie 04 17 Brzezińscy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 09:21:38 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka.

 
Zawiadomienie 04 17 Brzezińscy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 09:20:18 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 40 w Świerczynie

zał. 1. Karta Informacyjna przedsięwzięcia

Zał. 2. Mapa ewidencyjna z obszarem oddziaływania

Zał. 3. Mapa syt.-wys. z lokalizacją studni

Zał. 4. Wypis z rejestru gruntów

Zał. 5. Mapa dokumentacyjna

Zał. 6. Mapa hydrogeologiczna

zał. 7. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia

 
Wniosek Brzezińscy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:15:04 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:32:08.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy: zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

Raport Orle 2017

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 08:31:46 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 05.04.2017r.

Dotyczy: budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (kanał Głuszyn-Dębołęka).

 
Zawiadomienie RDOŚ Poznań 05.04.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 07:52:04 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego
postępowania

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zwiększenie obsady chlewni do 182 DJP na działce nr 28/4 w Orlu.

 
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 10:32:27 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Obwieszczenie RDOŚ Poznań

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 
Obwieszczenie RDOŚ Poznań 30.03.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:53:39 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Obwieszczenie 02 2017

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 
Obwieszczenie 02 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:42:48 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
02 2017

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 
Zawiadomienie 02 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:41:18 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach z KIP

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia KIP

Kopia mapy ewidencyjnej z obszarem oddziaływania

Mapa z lokalizacją studni

Wypis z ewidencji gruntów

Mapa dokumentacyjna

Mapa hydrologiczno-sozologiczna

Mapa hydrogeologiczna

Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej

Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia

 
Wniosek 02 17 Biernaccy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:27:28 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Dotyczy: postepowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestytcyjnego polegajacego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 (PLAY), na działce nr 58 obręb Głuszynek gm. Topólka.

 
Zawiadomienie c.p. 2-2017 PLAY.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-03-01 13:22:51 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy: postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na "Utworzeniu plaży publicznej nad jez. Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1/17 i 187 w Orlu gm. Topólka".

 
Zawiadomienie, Orle, plaża.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-28 14:50:10 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wykonania otworów studziennych Nr 1 i 2, na działkach nr 45 i 95/1 obręb 0016-Paniewk, o wydajności 25 m3/h każdy, wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażem obudów studziennych na ujęciach wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewek gm. Topólka

 
Decyzja środowiskowa 1 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:48:58 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Dotyczy: zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 
Postanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-02-20 12:40:17 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy: zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 
Postanowienie o potrzebie ooś.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-02-20 12:38:47 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Obwieszczenie RDOŚ Poznań

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 
Obwieszczenie RDOŚ Poznań 9.02.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-15 10:18:30 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Obwieszczenie RDOŚ Poznań

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 
Obwieszczenie RDOŚ Poznań 7.02.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-15 10:17:14 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Obwieszczenie RDOŚ Poznań

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 
Obwieszczenie RDOŚ Poznań 6.02.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-15 09:59:27 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko

Dotyczy wykonania otworów studziennych Nr 1 i 2 na działklach nr 45 i 95/1 w Paniewku, wraz z urządzeniami do poboru wody.

 
Postanowienie 01 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 14:36:15 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zwiększenie obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka.

 
OPINIA RDOŚ 04 16.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-19 12:09:31 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zwiększenie obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka.

 
OPINIA PPIS 04 16.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-19 12:07:55 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Obwieszczanie

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie i eksploatację dwóch otworów studziennych, o wydajności 25 m3 każdy, na działkach nr 45 i 95/1 w Paniewku gm. Topólka.

 
Obwieszczenie 1 2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-09 08:36:19 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie i eksploatację dwóch otworów studziennych, o wydajności 25 m3 każdy, na działkach nr 45 i 95/1 w Paniewku gm. Topólka.

 
Zawiadomienie 1 2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-09 08:34:32 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy odwiertów studziennych na działkach nr 45 i 95/1 w Paniewku gm. Topólka

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Zał. nr 1 do KIP, wypis z rejestru gruntów

Zał. nr 2 do KIP, mapa 50 000

Załącznik nr 3 do KIP mapa ewidencyjna

Zał. nr 4 do KIP Obudowy studni

Zał. nr 5 do KIP, decyzja, zasoby studni 1

Zał. nr 6 do KIP, decyzja, zasoby studni 2

 
Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 12:59:54 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Obwieszczenie, chlewnia Orle

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 
Obwieszczenie, chlewnia Orle.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:32:49 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie, chlewnia Orle

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 
Zawiadomienie, chlewnia Orle.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:31:20 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

Załącznik do wniosku, MAPA

Zał. do wniosku, Karta informacyjne przedsięwzięcia

Załącznik nr 1 do Karty informacyjnej

Załącznik nr 2 do Karty informacyjnej

Załącznik nr 3 do Karty informacyjnej

załącznik nr 4 do Karty informacyjnej

 
Wniosek R.A. Żeglicz.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:18:30 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie RDOŚ Poznań

Dotyczy: Budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (kanał Głuszyn-Dębołęka)

 
Zawiadomienie RDOŚ Poznań, 13.12.2016.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-13 07:49:40 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Informacja o finansowaniu utylizacji azbestu przez
WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW w Warszawie w 2016r.

Dotyczy: Informacji o finansowaniu przez przez WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW w Warszawie zadania pn: "Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Topólka w 2016 roku".

 
Informacja o finansowaniu utylizacji azbestu przez WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW w Warszawie w 2016r.doc

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:08:57 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 08.10.2016r.

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

 
Zawiadomienie RDOS Poznań 08.10.2016.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-10-14 08:31:23 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy

Dotyczy budowy rurociągu na przerzut wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 
Zawiadomienie RDOŚ Poznań, sierpień 16.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-08-11 08:41:05 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 07.06.2016r.

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 
Zawiadomienie rdoś Poznań 06 16.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-14 09:31:55 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 08.04.2016r.

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka).

 
Zawiadomienie RDOŚ Poznań 08.04.16.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:56:42 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy stacji demontażu pojazdów na działkach nr: 52/13; 52/15 i 52/18 w Rybinach wraz ze skupem złomu

 
Decyzja AUTO BAZA 5 15.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:52:54 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowy stacji demontażu pojazdów na działkach nr 52/13, 52/15 i 52/18 w Rybinach wraz z punktem skupu złomu

 
Zaw. o zak. post. 05 2015.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-30 10:36:58 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 36/1 w Czamaninie gm. Topólka

 
Decyzja o środ. uw. 1 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-30 09:02:00 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 36/1 w obrębie Czamanin

 
postanowienie Sadowscy.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-25 14:00:15 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu

Dotyczy stacji demontażu pojazdów na działkach nr 52/13, 52/15 i 52/18 w Rybinach wraz ze skupem złomu

 
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-26 15:08:53 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie o
oddziaływaniu na środowisko

Dotyczy stacji demontażu pojazdów wraz ze skupem złomu na działkach nr 52/13; 52/15 i 52/18 w Rybinach gm. Topólka

 
Wyjaśnienia do raportu 5 AUTU BAZA.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-25 14:35:25 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Raport o oddziaływaniu na środowisko

Stacji demontażu pojazdów wraz ze skupem złomu na działkach nr 52/13; 52/15 i 52/18 w Rybinach gm. Topólka

Załącznik 2

zał. 3 plan koncepcyjny

Informacja

Zał. 5 Wypis z CEIDG

Zał. 6

zał 7

Zał. 8

Zał. 9

zał. 10

Zał. 11

Zał. 11,1

Zał. 11.2

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-25 14:03:18 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 10.02.2016r.

Dotyczy budowy rurociągu do przerzutu wód z odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 
ZAWIADOMIENIE RDOŚ W POZNANIU.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-16 12:36:39 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Obwieszczenie

Dotyczy budowybudynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierząt ok. 500 szt. tuczników (70 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 36/1 obręb Nr 0005 w miejscowości Czamanin gm. Topólka

 
Obwieszczenie 01 16.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-14 11:51:16 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy budowybudynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierząt ok. 500 szt. tuczników (70 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 36/1 obręb Nr 0005 w miejscowości Czamanin gm. Topólka

 
Zawiadomienie o wszcz. post. 01 16.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-14 11:49:58 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowybudynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierząt ok. 500 szt. tuczników (70 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 36/1 obręb Nr 0005 w miejscowości Czamanin gm. Topólka

KARTA INFORMACYJNA - chlewnia J.B. Sadowscy Czamanin.pdf

ZAŁ1 Plan orientacyjny.pdf

ZAŁ2 Mapa ewidencyjna - Czamanin 1_5000.JPG

ZAŁ3 Wypis z rejestru gruntów.pdf

ZAŁ4 Koncepcja zagospdarowania terenu 1_1000 (A3).JPG

 
Wniosek 01 16.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-14 11:42:24 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Opinia PWIS w Bydgoszczy

Dotyczy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Topólka

 
Opinia PWIS PGE.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-21 07:58:36 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Topólka

 
Opinia RDOŚ PGN.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-21 07:57:19 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przebudowy drogi gminnej Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w Miłachówku gm. Topólka

 
Decyzja droga Miłachówek.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-21 07:53:47 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie RDOŚ Poznań z dn. 10.12.2015r

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn - Dębołęka)

 
Zawiadomienie RDOŚ Poznań.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-15 10:08:49 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Postanowienie bez ooś

Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 189116C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na działkach nr: 5/4; 5/3 i 28/1 w obrębie geodezyjnym Miłachówek gm. Topólka

 
Postanowienie bez ooś 4 15.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-15 09:58:53 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Opinia RDOŚ

Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 189116C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na działkach nr: 5/4; 5/3 i 28/1 w obrębie geodezyjnym Miłachówek gm. Topólka

 
Opinia RDOŚ 4 15.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-15 09:57:23 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Opinia PPIS

Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 189116C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na działkach nr: 5/4; 5/3 i 28/1 w obrębie geodezyjnym Miłachówek gm. Topólka

 
Opinia PPIS 4 15.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-15 09:56:09 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Informacja o finansowaniu unieszkodliwiania
azbestu.

Dotyczy finansowania przez WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW w Warszawie unieszkodliwiania azbestu z terenu gm. Topólka w 2015r.

 
Informacja o finansowaniu utylizacji azbestu przez WFOŚiGW w Toruniu 2015r..doc

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:12:18 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Obwieszczenie 1 05

Dotyczy stacji demontażu pojazdów wraz ze skupem złomu na działkach nr 52/13, 52/15 i 52/18 w Rybinach gm. Topólka.

 
Obwieszczenie 1 AUTO BAZA.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-11-17 15:05:18 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy stacji demontażu pojazdów wraz ze skupem złomu na działkach nr 52/13, 52/15 i 52/18 w Rybinach gm. Topólka

 
Zawiadomienie o wszcz. post..pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-11-17 15:03:10 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie, Obwieszczenie

Dotyczy modernizacji drogi gminnej Nr 189116C Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne w m. Miłachówek

 
Obwieszczenia 4 2015.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-10-14 09:10:48 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Wniosek o środowiskowe uwarunkowania

Modernizacji drogi gminnej Nr 180116C Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne w m. Miłachówek

 
Wniosek o środ. uwarunkowania 4 2015.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-10-14 09:08:41 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbinek

Dotyczy budowy rurociągu do przerzuyu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (Kanał Głuszyn-Dębołęka)

 
Obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbinek.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-10-14 09:04:26 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Postanowienie RDOŚ Poznań

Dotyczy postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu doręczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących zełoża "Dęby Szlacheckie"

 
PostanowienieERDOS Poznań o zawieszeniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-08-20 09:54:30 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Postanowienie RDOŚ Poznań

Dotyczy postanowienia o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących zełoża "Dęby Szlacheckie"

 
Postanowienie RDOS Poznań o zakresie raportu.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-08-20 09:52:36 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii, o obsadzie zwierząt około 92 DJP

 
Decyzja środowiskowa 01 15.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-08-20 09:30:06 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierzą ok. 92 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 40/2 w miejscowości Czamanin Kolonia.

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-08-11 10:44:07 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy przez RDOŚ Poznań

Dotyczy postanowienia o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących zełoża "Dęby Szlacheckie"

 
Zawiadomienie RDOŚ Poznań 3.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-23 08:15:22 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Uzgodnienie RDOŚ

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii

 
Uzgodnienie 1 RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 08:27:43 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Opinia PPIS

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii

 
Opinia 1 PPIS.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 08:26:15 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Ogłoszenie o wyłożeniu wyjaśnień do raportu

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii

 
Ogłoszenie o wyłożeniu wyjaśnień do raportu.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 08:22:50 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Wyjaśnienia do raportu

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii

 
Wyjaśnienia 1 do raportu.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 08:20:42 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu 2

Dotyczy zmiany terminu wydania postanowienia o zakresie raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża "Dęby Szlacheckie"

 
Zawiadomienie 2 RDOŚ w Poznaniu.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-06-22 13:51:13 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu

Dotyczy decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze zełoża "Dęby Szlacheckie"

 
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-06-16 09:58:48 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko do wglądu
publicznego

dotyczy budowy budynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierząt ok. 92 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 40/2 obręb 0006 w miejscowości Czamanin Kolonia gm. Topólka.

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Topólka.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-04-30 09:30:49 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierząt okolo 92 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 40/2 obręb Nr 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka

RAPORT - chów trzody chlewnej GR J.Górski Czamanin Kolonia.pdf

ZAŁ1 - Postanowienie o potrzebie oceny środowiskowej.pdf

ZAŁ2 - mapa ewidencyjna z koncepcja zagosp. terenu.JPG

ZAŁ3 - Wypis z rej. gruntów GR J.Górski.pdf

ZAŁ4 - Pismo UGm w sparwie klasyfikacji akustycznej.jpg

ZAŁ5 - Mapa obszarów chronionych.jpg

ZAŁ6 - Aktualne tło zanieczyszczeń Górski.jpg

ZAŁ7 - Wyniki obliczeń stężeń Górski.pdf

ZAŁ8 - Graficzna prezentacja wyników (powietrze) G.pdf

ZAŁ9 - wyniki obliczeń LAeqT (hałas) G.pdf

 
ZAŁ10 - graficzna prezentacja wyników (hałas).pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-04-29 11:34:48 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Informacja o ankietyzacji gminy na potrzeby Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Topólka

Informacja i wzory ankiet do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Topólka

INFORMACJA ANKIETYZACJA.pdf

ANKIETA.pdf

ANKIETA przedsiebiorcy.pdf

 
Ulotka.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-04-14 14:39:37 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Postanowienie o potrzebie sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii

Opinia PPIS w Radziejowie.pdf

Opinia RDOŚ w Bydgoszczy.pdf

 
Postanowienie o potrzebie oceny.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:42:13 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:36:52.
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie ok. 92 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 40/2 w Czamaninie Kolonii.

Karta indormacyjna

Karta informacyjna - mapa

Wypis z rejestru gruntów

Zawiadomienie

Obwieszczenie

 
Wniosek Górski 01.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-03-20 13:05:12 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Informacja o utylizacji azbestu

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na demontaż, transport i utylizację azbestu w 2015r.

 
Inform. dotacja.doc

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-01-02 09:49:00 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania 01 14
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka 
Zawiad. o zak. postęp. 01 14.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:13:48 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Opinia PPIS
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka 
OPINIA PPIS.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:12:37 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Opinia PPIS
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:10:50 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Postanowienie RDOŚ, uzgodnienie
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka 
Postanowienie RDOŚ, uzgodnienie.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:08:09 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Ogłoszenie

Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka

 
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego wyjaśnień do raportu

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:11:46 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Raport

dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka

 
Wyjaśnienia do raportu

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:09:58 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Prognoza przyrodnicza
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu m.p.z.p. Borek-Rybiny. 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-06-03 09:00:04 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka.

Wyniki obliczeń

Izofony 1,5

Izofony 4

Zał. Nr 1 mapa ewidencyjna

Zał. Nr 2 (1) Skrócony wypis ze skorowidza działek

Nr 2 (2) Skrócony wypis ze skorowidza działek

Zał. nr 3 Plan sytuacyjny zakładu

Zał. Nr 4 (1) mapy dokumentacyjne z lokalizacjami studni

Zał. Nr 4 (2) mapy dokumentacyjne z lokalizacjami studni

Zał. Nr 5 Pismo WIOŚ

Zał. Nr 6 Emisja z istn kotłowni

Zał. Nr 7 Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu

Zał. Nr 8 Dane i wyniki obliczeń hałasu

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-05-15 10:18:34 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka. 
Ogłoszenie Wójta o wyłożeniu raportu.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-05-15 09:08:23 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Postanowienie o podjęciu postepowania
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka. 
podjęcie postepowania.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-05-15 09:02:18 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatow betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka. 
Postanowienie o zawieszeniu.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-29 08:31:18 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia ooś
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatow betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka. 
Postanowienie o raporcie.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-29 08:29:56 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Obwieszczenie
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatow beteonwych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiabkach gm. Topolka 
Obwieszczenie 01..pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-03-28 14:49:51 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatow beteonwych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiabkach gm. Topolka 
Zawiadomienie 01.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-03-28 14:47:23 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Wniosek o decyzję środowiskową z kartą
informacyjną przedsięwzięcia
Dotyczy budowy wytwórni prefabrykatow betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr: 173/7; 173/9; 173/3; 174/9; 174/3 i 174/11 w Dębiankach gm. Topólka

Karta informacyja przedsięwzięcia

Mapa ewidencyjna

Koncepcja zagospodarowania zakladu

Mapa dokumentacyjna

Dane i wyniki obliczeń hałasu

Dane i wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu

Rys. 1 do obliczeń hałasu

Rys. 2 do obliczeń hałasu

 
Wniosek o decyzję środowiskową, Kordylak..pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-03-28 12:30:37 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Informacja
Informacja o dokumentach, zawierających informacje o środowisku - w związku z wyłożeniem do wglądu publicznego m.p.z.p. Borek-Rybiny 
Informacja o dokumentach.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-01-30 10:46:25 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:12:06.
Obwieszczenie 05
Dotyczy powierzchniowego wydobywania kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego na działkach nr 34/3 i 35 w Miłachówku gm. Topólka  
Obieszczenie o decyzji 05.DOC

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-01-22 14:06:36 | Data modyfikacji: 2014-01-22 14:16:36.
Decyzja
Dotyczy powierzchniowego wydobywania kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego na działkach nr 34/3 i 35 w Miłachówku gm. Topólka 
Decyzja 05.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-01-22 14:05:25 | Data modyfikacji: 2014-01-22 14:16:36.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy elektrowni wiatrowej na działce nr 66/3 w Orlu 
Decyzja ooś IKSEL.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:39:11 | Data modyfikacji: 2014-01-22 14:16:36.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na działce nr 60/5 w Orlu 
Obwieszczenie o wydanej decyzji.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-12-02 12:21:48 | Data modyfikacji: 2014-01-22 14:16:36.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na działce nr 60/5 w Orlu 
Decyzja środoowiskowa Kędzierski.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-12-02 12:19:52 | Data modyfikacji: 2014-01-22 14:16:36.
Żwirownia Miłachówek,
Dotyczy działek nr 34/3 i 35 w Miłachówku gm. Topólka

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 
Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-21 13:18:49 | Data modyfikacji: 2014-01-22 14:16:36.
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
dla Gminy Topólka na lata 1013-2032
 
Program usuwania azbestu - bip.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-15 12:18:49 | Data modyfikacji: 2014-01-22 14:16:36.
 
Tablica informacyjna, informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Toruniu Programu usuwania azbestu

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-13 08:32:52 | Data modyfikacji: 2013-11-19 12:13:00.
Prognoza przyrodnicza miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego BOREK-RYBINY
Prognozę przyrodniczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BOREK-RYBINY , du uzgodnień - październik 2013, przedstawiono w załączeniu.  
MPZP_Borek_PROGNOZA przyrodnicza_09_10_2013.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-10-16 10:45:56 | Data modyfikacji: 2013-11-19 12:13:00.
Usuwanie azbestu
Dotyczy Prpgramu usuwania z terenu gminy Topólka wyrobów zawierających azbest na lata 2013-2032 
Program do uzgodbień.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-10-14 14:09:28 | Data modyfikacji: 2013-11-19 12:13:00.
Obwieszczenie
Dotyczy Prpgramu usuwania z terenu gminy Topólka wyrobów zawierających azbest na lata 2013-2032 
Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-10-14 13:53:16 | Data modyfikacji: 2013-11-19 12:13:00.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  
Obwieszczenie o decyzji2.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 12:06:07 | Data modyfikacji: 2013-11-19 12:13:00.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elekyrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  
Decyzja ooś 2.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 12:05:33 | Data modyfikacji: 2013-11-19 12:13:00.
Ogloszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy elektrowni (turbiny) wiatrowej na działce nr 60/5 w Orlu gm. Topólka.  
Ogloszenie o wylożeniu raportu 8.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 12:04:39 | Data modyfikacji: 2013-11-19 12:13:00.
Ogloszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy elektrowni (turbiny) wiatrowej na działce nr 66/3 w Orlu gm. Topólka  
Ogloszenie o wylożeniu raportu 7.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 12:03:30 | Data modyfikacji: 2013-11-19 12:13:00.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy turbiny wiatrowej o mocy di 1 MW na działce nr 66/3 w Orlu gm. Topólka

Raport ORLE IKSEL.pdf

jcwp2.pdf

informacja o działkach2.pdf

FW_ORLE- TOPÓLKA_ nietoperze.pdf

FW_ORLE- TOPÓLKA_ ptaki.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:59:55 | Data modyfikacji: 2013-09-19 12:02:43.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW na działce nr 60/5 w Orlu gm. Topólka

raport ORLE.pdf

jcwp.pdf

Informacja o działkach.pdf

FW_ORLE- TOPÓLKA_ nietoperze__p.Kędzierski_.pdf

FW_ORLE- TOPÓLKA_ ptaki__p.Kędzierski_.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:49:29 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:52:14.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę chlewni na działce nr 7/2 w Kamieńcu

Obwieszczenie6.pdf

Ogłoszenie o wyłożeniu raportu6.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:46:35 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w
sprawie decyzji środowiskowej
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:45:46 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Obwieszczenie o decyzji środowiskowej ABEWIND.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:44:44 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Decyzja środowiskowa Abewind.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:42:47 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania
administracyjnego
Dotyczy budowy chlewni (tuczarni) na działałce nr 7/2 w Kamieńcu  
Zawiadomienie o zakończeniuu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:41:20 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Postanowienie, uzgodnienie RDOŚ
Dotyczy budowy chlewni na działce nr 7/2 w Kamieńcu  
postanowienie, uzgodnienie.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:39:51 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
administracyjnego
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:38:45 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  
Uzgodnienie RDOŚ, CYTRUS.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:38:15 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Uzgodnienie RDOŚ ABEWIND.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:36:10 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uzupełnień
do raportu
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uzupełnienia do raportu CYTRUS.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:35:01 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  
Uzupełnienie raportu CYTRUS.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:33:59 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Informacja o zmianie wniosku
Dotyczy budowy turbiny wiatrowej na działce nr 66/3 w Orlu IKSEL  
Informacja o zmianie wniosku IKSEL.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:33:18 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Pismo o Zmianę wniosku
Dotyczy budowy turbiny wiatrowej na działce nr 66/3 w Orlu IKSEL  
Zmiana wniosku IKSEL.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:32:40 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Wezwanie do uzupełnienia raportu
budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  
Wezwaniee.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:32:01 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Ogłoszenie o wyjaśnieniach do raportu
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Ogłoszenie e.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:31:24 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Wyjaśnienia do raportu oceny oddziaływania na
środowisko
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie, ABEWIND  
Wyjaśnienia do raportu.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:29:19 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:47:36.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy chlewni na działce nr 7/2 w Kamieńcu

RAPORT - chów trzody chlewnej K.Z.DOBRUCHOWSCY Kamieniec OST.pdf

ZAŁ 1 projekt zagospod terenu K.Z. Boruchowscy.JPG

ZAŁ 2 - mapa ewidencji gruntów 1_5000.pdf

ZAŁ 3 - Wypis z rejestru gruntów.pdf

ZAŁ 4 - mapa obszarow chronionych_cr.jpg

ZAŁ 5 - WYNIKI POWIETRZE Kamieniec.pdf

ZAŁ 6 - WYKRESY POWIETRZE Kamieniec.pdf

ZAŁ 7 - WYNIKI LAeqT - Dobruchowscy.pdf

ZAŁ 8 - WYKRESY LAEqT - Dobruchowscy.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:02:54 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:27:20.
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach
Budowy chlewni na działce nr 7/2 w Kamieńcu  
Wniosek Dobruchowscy.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:00:14 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:27:20.
Wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Wezwanie.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 10:59:27 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:27:20.
Informacja o zmianie wniosku
Dotyczy budowy turbiny wiatrowej na działce nr 60/5 w Orlu  
Informacjaozm.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 10:58:35 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:27:20.
Inwentaryzacja azbestu
Dotyczy dodatkowych informacji do inwentaryzacji azbestu, po zakończeniu spisu z natury  
Inwentaryzacja azbestu.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 10:57:40 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:27:20.
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie Cytrus  
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu CYTRUS.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 10:56:59 | Data modyfikacji: 2013-09-19 11:27:20.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie, CYTRUS

Raport Fotowoltaika Topólka - CYTRUS.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:51:56 | Data modyfikacji: 2013-09-19 10:55:57.
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Ogłoszenie poprawione.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:45:36 | Data modyfikacji: 2013-09-19 10:55:57.
Ogłoszenie o wyłożeniu raportu do wglądu
publicznego
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
OGŁOSZENIE.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:43:11 | Data modyfikacji: 2013-09-19 10:55:57.
Załącznik Nr 4 do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Załącznik 4 - Dokumenty urzędowe.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:42:46 | Data modyfikacji: 2013-09-19 10:24:45.
Załącznik Nr 3 do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Załącznik 3 - Dokumentacja techniczna.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:41:59 | Data modyfikacji: 2013-09-19 10:21:33.
Załącznik Nr 2 do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie Abewind  
Załącznik 2- Lokalizacja inwestycji na mapie ewidencyjnej.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:40:11 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Załącznik Nr 1 do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Załącznik 1 - Lokalizacja inwestycji na mapie topograficznej.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:37:59 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dotycz elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Raport EcoHelp Topólka Fotowoltaika - ABEWIND.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:37:15 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Postanowienie Wójta w sprawie ooś
Dotycz elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  
Postanowienie CYTRUS.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:36:09 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Opinia PPIS w sprawie ooś
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  
Opinia PPIS.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:35:15 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Postanowienie RDOŚ w sprawie ooś
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie CYTRUS  
Opinia RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:33:07 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Postanowienie w sprawie ooś.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:30:52 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Opinia PPIS
Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie, ABEWIND  
Opinia1 PPIS.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:30:09 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Opinia RDOŚ
Elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie ABEWIND  
Opinia1 RDOS.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:29:35 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Obwieszczenie

Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzowie - CYTRUS

 
Obwieszczenie CYTRUS.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:28:23 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Zawiadomienie

Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzowie - CYTRUS

 
Zawiadomienie CYTRUS.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:27:52 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Obwieszczenie

Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzowie - ABEWIND

 
Obwieszczenie ABEWIND.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:27:18 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Zawiadomienie

Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzowie - ABEWIND

 
Zawiadomienie ABEWIND.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:26:36 | Data modyfikacji: 2013-09-19 09:55:55.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie - CYTRUS

2013-04-02 Mapa załacznik do DŚ Torzewo CYTRUS.pdf

Wniosek z kartą informacyjną.pdf

mapa Bodzanowo.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:22:23 | Data modyfikacji: 2013-09-18 13:26:01.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w Torzewie - ABEWIND

2013-04-02 Mapa załacznik do DŚ Torzewo ABEWIND.pdf

Wniosek z kartą informacyjną ABEWIND.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:16:08 | Data modyfikacji: 2013-09-18 13:20:35.
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Dotycz inwestycji w miejscowości Dębianki.  
Informacja o wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:13:59 | Data modyfikacji: 2013-09-18 13:20:35.
Prognoza wpływu na środowisko ustaleń m.p.z.p.
Borek - Rybiny
Prognoza wpływu na środowisko ustaleń m.p.z.p. Borek - Rybiny
 
Prognoza mpzp Borek Rybiny Listopad 2012.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:13:17 | Data modyfikacji: 2013-09-18 13:20:35.
Informacje dotyczące budowy samochodowego
warsztatu blacharsko - lakierniczego
Dokumenty do pobrania w załącznikach:

Lakiernia E. Mikołajewska Wniosek.pdf

karta informacyjna.pdf

Lakiernia E. Mikolajewska Zawiadomienie.pdf

Lakiernia E. Mikołajewska Obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:02:38 | Data modyfikacji: 2013-09-18 13:07:44.
Postanowienia
Postanowienia dotyczące przeprowadzenia oceny i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie 6220 7.pdf

Postanowienie 6220 8.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:00:09 | Data modyfikacji: 2013-09-18 13:02:21.
Informacje dotyczące turbiny wiatrowej - Orle
Informacje dotyczące turbiny wiatrowej - Orle (do 700 kW)

wniosek bip 8.pdf

Zawiadomienie 8.pdf

Obwieszczenie 8.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:57:59 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:59:30.
Informacje dotyczące turbiny wiatrowej - Orle
Informacje dotyczące turbiny wiatrowej - Orle

wniosek bip 7.pdf

Zawiadomienie 7.pdf

Obwieszczenie 7.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:56:23 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:57:36.
Decyzja dotycząca ściezki pieszo-rowerowej
Topólka - Rybiny
Decyzja dotycząca ściezki pieszo-rowerowej Topólka - Rybiny  
decyzjaa.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:51:19 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:57:36.
Zawiadomienie i obwieszczenie
Zawiadomienie i obwieszczenie dot. ściezki pieszo-rowerowej Topólka - Rybiny

Zawiadomieniee.pdf

Obwieszczeniee.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:50:11 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:50:34.
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego 


Treść obiweszczenia do pobrania poniżej.

 
Obwieszczenie 18.05.2012.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:49:20 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:50:34.
Postanowienie w sprawie przeprowadzania oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Treść postanowień w załącznikach:

Post. Droga Borek.pdf

Post. Droga Orle-Orle.pdf

Post. Droga Sadłóg-Paniewo.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:23:33 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:24:38.
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego 
Obwieszczenie 06.04.2012.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:22:18 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:24:38.
Decyzje środowiskowe na przebudowy dróg

Decyzje środowiskowe na przebudowy dróg w miejscowościach:


Borek, Orle, Sadłóg

Obwieszczenia1.pdf

wniosek1.pdf

Obwieszczenia2.pdf

wniosek 2.pdf

Obwieszczenia3.pdf

wniosek 3.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:19:45 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:21:09.
OBWIESZCZENIE

Burmistrza Brześcia Kujawskiego

 
obwieszczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:17:31 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:21:09.
Postanowienie

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 
postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:16:28 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:21:09.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
obwieszczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:15:45 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:21:09.
Obwieszczenie
Obwieszczenie RGiP-V.6220.1.2012
 
obwieszczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:15:07 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:21:09.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
 
wniosek

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:14:04 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:21:09.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TOPÓLKA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka.

Działając na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/08 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2008r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu

zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka dla obszaru w granicach administracyjnych gminy”

wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu studium”

w dniach od 25 stycznia 2012r. do dnia 24 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Topólka, pokój nr 16, w godzinach od 715 do 1515 . Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Topólka w sali konferencyjnej o godz. 1530.

Zgodnie zart. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), każdy może wnieść uwagi dotyczace studium.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), każdy może wnieść uwagi i wnioski dotyczace studium, w formie, o której mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Topólka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i jej adresu oraz z zaznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Topólka.


            Wójt Gminy Topólka

        Henryk Orłowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:13:15 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:21:09.
I N F O R M A C J A

WÓJT GMINY

TOPÓLKA


I N F O R M A C J A


W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka dla obszaru w granicach administracyjnych gminy” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu studium” w dniach od 25 stycznia 2012r. do dnia 24 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Topólka (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lutego 2012r., składanie uwag w terminie do dnia 19 marca 2012r.), sporzadzonego na podstawie Uchwały Nr XI/79/08 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2008r. - w siedzibie Urzędu Gminy Topólka, w godzinach pracy Urzedu (od godz. 7:15 do godz 15:15), w pokoju nr 16 można zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami zawierającymi informacje o środowisku i jego ochronie – dotyczącymi obszaru objętego projektem studium tj:

  1. Dokumentacja ekofizjograficzna” sporzadzona w grudniu 2007r. przez mgr inż. Cecylię Fechner, data przyjęcia dokumentu 29.grudzień.2007r.;

  2. Prognoza oddziaływania na środowisko” sporzadzona w marcu 2009r., uzupełniona w 2011r., opracowana przez mgr inż. Cecylię Fechner;

  3. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka”, opracował Zespół Projektowy – generalny projektant mgr inż. arch. Sławomir Bieńkowski


Wójt Gminy

Henryk Orłowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:12:39 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:21:09.
Karta informacyjna

Prognoza wpływu na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka

 
kartainformacyjna.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:12:00 | Data modyfikacji: 2013-09-18 12:21:09.
PROGNOZA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSP. PRZESTRZENNEGO
GM. TOPÓLKA

ZAŁĄCZNIKI:


 

Mapa_Prognoza.pdf

 
PROGNOZA do studium_tekst.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 08:57:28 | Data modyfikacji: 2013-09-18 11:26:59.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 24.06.2011r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP-V.6220.3.2011

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 24.06.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa 1 turbiny wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. stacją rozdzielczą średniego napięcia, przyłączem energetycznym i drogą dojazdową na czas budowy, na działce nr 100 w miejscowości Świerczynek Gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Pana Sławomira Olszewskiego zam. Świerczynek 4, 87-875 Topólka.
    Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
    Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
    W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce  pokój nr 16, piętro I.
    Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.
        
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  
Wniosek Olszewski bip.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 07:25:10 | Data modyfikacji: 2013-09-18 11:26:59.
POSTANOWIENIE
Topólka dnia 2011.06.15
WÓJT GMINY
TOPÓLKA
 

RGiP-V.6220.2.2011

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 65 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Marii Małeckiej zam. Sadłużek 17,       87-875 Topólka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowa 2 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. stacją rozdzielczą średniego napięcia, przyłączem energetycznym i drogą dojazdową na czas budowy, na działkach nr 151 i 152 w miejscowości Sadłużek Gm. Topólka,

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego jest obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uznać potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1-9 i pkt 11-20  ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227).
Zakres raportu powinien obejmować:
1.    Analizę wariantu lokalizacyjnego zwiększającego odległość zamierzenia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej;
2.    Analizę akustyczną przeprowadzoną w rejonie pobliskiej zabudowy mieszkaniowej dla pory dnia i nocy z uwzględnieniem tła akustycznego oraz wszelkich źródeł hałasu z podaniem danych wejściowych i obliczeń w formie tabelarycznej i graficznej oraz rozwiązań chroniących środowisko;
3.    Oddziaływanie stacji energetycznej, w zakresie emisji pól elektromagnetycznych;
4.    Dane na temat oddziaływania wiatraków w zakresie infradźwięków oraz tzw. efektu migotania cienia;
5.    Przedstawienie zagospodarowania terenów sąsiednich oraz odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej z zaznaczeniem na mapie;
6.    Opis możliwych konfliktów społecznych;
7.    Szczegółowy opis sposobów gromadzenia i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz podanie szacunkowych ilości i rodzajów (wg katalogu) odpadów i opisu dalszego postępowania z nimi, z uwzględnieniem ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania, na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji;
8.    Opis środowiska przyrodniczego terenu inwestycji i obszarów w jej sąsiedztwie;
9.    Opis i rozmieszczenie (na załączniku graficznym) siedlisk przyrodniczych wykorzystywanych przez ptaki i nietoperze (miejsca lęgowe, żerowiska, noclegowiska itp.), występujących na terenie inwestycji i w jej sąsiedztwie;
10.    Dane pochodzące z rocznego ornitologicznego monitoringu przedrealizacyjnego. Raport z monitoringu powinien zawierać ilościową charakterystykę wykorzystywania przedmiotowego obszaru przez ptaki w cyklu rocznym. Podstawowe parametry oceniane w trakcie badań obejmować powinny:
    Skład gatunkowy i liczebności awifauny w cyklu rocznym;
    Liczebność gatunków kluczowych;
    Zagęszczenie, tj. liczebność na jednostkę powierzchni (km transeptu lub km2) wszystkich gatunków ptaków w głównych okresach roku;
    Natężenie i sposób wykorzystywania przestrzeni powietrznej w rejonie planowanych elektrowni wiatrowych przez ptaki, w szczególności:
-    drapieżniki i inne gatunki o dużych rozmiarach ciała,
-    migranty dalekodystansowe,
-    ptaki tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i noclegowiskowe.
11.  Informacje dotyczące wykorzystywania przedmiotowego terenu przez nietoperze. Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego powinien zawierać dane z inwentaryzacji terenowej nietoperzy:
    Skład gatunkowy i liczebność nietoperzy występujących na analizowanym, obszarze oraz w jego sąsiedztwie (nasłuchami należy objąć zarówno obszar planowanej inwestycji jak i fragmenty wybranych siedlisk w strefie do ok.       1 km od granic tego obszaru, które w ocenie chiropterologa mogą mieć szczególne znaczenie dla nietoperzy, w tym wpływać na aktywność nietoperzy na obszarze inwestycji np. potencjalne żerowiska czy skupiska schronień);
    Indeksy aktywności nietoperzy dla wyznaczonych punktów i funkcjonalnych odcisków transektów oraz ich analizę;
    Analizę potencjalnego wpływu na nietoperze etapów budowy, funkcjonowania i likwidacji inwestycji.
12. Analizę  skumulowanych  oddziaływań  w/w  inwestycji  z  istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami w sąsiedztwie przedmiotowego obszaru;
13. Planowane działania minimalizujące i kompensujące negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym na ptaki, nietoperze i siedliska przyrodnicze;
14.  Dokładny harmonogram prac (tj. terminy realizacji poszczególnych elementów inwestycji;
15.  Informację dotyczącą potrzeby wycinki drzew ze wskazaniem ich rozmieszczenia;
16.  Analizę oddziaływania przedmiotowej inwestycji na krajobraz;
17. Wpływ drgań generowanych przez wiatraki na flore i faunę w strefie ich oddziaływania, a także na proces wyjaławiania gleb.

U Z A S A D N I E N I E

    Pani Maria Małecka w dniu 04.05.2011r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. stacją rozdzielczą średniego napięcia, przyłączem energetycznym i drogą dojazdową na czas budowy, na działkach nr 151 i 152 w miejscowości Sadłużek Gm. Topólka
Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1.    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 17 maja 2011r. Nr WOO.4240.432.2011.JM (data wpływu – 26.05.2011r.) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie jego zakres.
2.    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 26 maja 2011r. Nr N.NZ-40-5-3-1/11, L.dz. 2382/2011 (data wpływu –  30.05.2011r.), również uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia konieczne  jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, określając jego zakres.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.
    
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Topólka w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-18 07:21:27 | Data modyfikacji: 2013-09-18 11:26:59.
ZAWIADOMIENIE
Topólka, dnia 06.05.2011r.
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP-V.6220.2.2011

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 06.05.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa 2 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. stacją rozdzielczą średniego napięcia, przyłączem energetycznym i drogą dojazdową na czas budowy, na działkach nr 151 i 152 w miejscowości Sadłużek Gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Panią Marię Małecką zam. Sadłużek 17, 87-875 Topólka.
    Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
    Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
    W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce  pokój nr 16, piętro I.
    Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy
Henryk Orłowski

Wniosek bip.pdf

KIP.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 15:03:29 | Data modyfikacji: 2013-09-17 15:09:26.
INFORMACJA
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek PPUH Auto-Baza Agata Onisk, Rybiny Leśne 10, 87-875 Topólka, w dniu 28.04.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej hali na warsztat samochodowy z zapleczem socjalnym i sklepem z częściami samochodowymi na działce nr 52/18 w obrębie geodezyjnym Rybiny, gm. Topólka
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 03.06.2011r.


Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 15:02:50 | Data modyfikacji: 2013-09-17 15:09:26.
POSTANOWIENIE
Topólka dnia 2011-04-26


WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-11a/P/2010/2011


P O S T A N O W I E N I E


    Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku PPUH Auto-Baza Agata Onisk, Rybiny Leśne 10, 87-875 Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  przebudowie istniejącej hali na warsztat samochodowy z zapleczem socjalnym i sklepem z częściami samochodowymi na działce nr 52/18 w obrębie geodezyjnym Rybiny, gm. Topólka

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

    PPUH Auto-Baza Agata Onisk, Rybiny Leśne 10, 87-875 Topólka, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej hali na warsztat samochodowy z zapleczem socjalnym i sklepem z częściami samochodowymi na działce nr 52/18 w obrębie geodezyjnym Rybiny, gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1.    Rodzaj i lokalizacja przedsięwzięcia:
Przebudowa istniejącej hali na warsztat samochodowy z zapleczem socjalnym i sklepem z częściami samochodowymi na działce nr 52/18 w obrębie geodezyjnym Rybiny, gm. Topólka. Zgodnie w § 3 ust. 1 pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Dla działki nr 52/18 w Rybinach nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


2.    Skala przedsięwzięcia:
•    Powierzchnia działki: 0,17 ha;
•    Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: planowana do przebudowy istniejaca hala - 270 m2, po przebudowie - 270 m2, w tym warsztat samochodowy ca 170 m2, powierzchnia handlowa (sklep) ca 50 m2 i zaplecze socjalne ca 50 m2;
•    Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: nie występują.
•    Wzajemne proporcje między nimi: nie występują.

3.    Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:  otoczenie przedmiotowej działki stanowią: stacja bazowa telefonii cyfrowej oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Brak przesłanek do kumulowania się oddziaływań.

4.    Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
•    Wody: niewielkie ilości - ca 20 m3/ miesiąc, jedynie na potrzeby socjalne;
•    Innych surowców: materiały budowlane na przebudowę obiektu- niewielkie ilości;
•    Energii: niewielkie ilości;
•    Paliw: niewielkie ilości.

5.    Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
•    Ścieki socjalno-bytowe: odprowadzane będą do szczelnego zbiornika wybieralnego;
•    Ścieki technologiczne: nie występują;
•    Wody opadowe: z połaci dachowych i z terenu zakładu odprowadzane będą w sposób niezorganizowany powierzchniowo do ziemi na terenie działki inwestora.
•    Odpady: zaliczane do niebezpiecznych (zużyte oleje, płyny chłodnicze, rozpuszczalniki, zużyte elementy i narzędzia pracy, zużyte baterie i akumulatory, zużyte lampy oświetleniowe zawierające rtęć) gromadzone będą w zamykanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki. Pozostałe odpady komunalne będą zagospodarowywane w ramach systemu gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•    Hałas: w bezpośrednim sąsiedztwie mogą wystąpić okresowe uciążliwości związane z hałasem maszyn budowlanych w trakcie przebudowy obiektu, które winny być zminimalizowane odpowiednią organizacją robót budowlanych;
•    Inne: w bezpośrednim sąsiedztwie może wystąpić pogorszenie jakości powietrza w trakcie przebudowy obiektu, które również winno być zminimalizowane odpowiednią organizacją robót budowlanych.

6.    Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii.

7.    Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
•    Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują;
•    Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka);
•    Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka);
•    Obszary leśne: nie występują;
•    Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują;
•    Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują;
•    Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują;
•    Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują;
•    Obszary przylegające do jezior: planowane zamierzenie usytuowane jest w odległości ca 400 m od jeziora Głuszyńskiego;
•    Gęstość zaludnienia: 79,8 osób/km2
•    Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka).

8.    Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
•    Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
•    Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
•    Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
•    Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
•    Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje
    
Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1.    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2011r. Nr WOO.4240.106.2011.MT (data wpływu – 26.04.2011) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2.    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 31 maja 2010r. Nr N.NZ-40-5-11-1/10, L.dz. 2455/10  (data wpływu –  07.06.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.


Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

    Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 15:02:36 | Data modyfikacji: 2013-09-17 15:09:26.
INFORMACJA
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Pana Janusza Kaczmarka cam. Czamaninek 62, 87-875 Topólka, w dniu 31.03.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i adaptacji pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 175/5 w miejscowości Dębianki, gm. Topólka.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 04.05.2011r.


Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 15:02:13 | Data modyfikacji: 2013-09-17 15:09:26.
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2011-03-28

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V.6220.1.2011

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Kaczmarka zam. Czamaninek 62, 87-875 Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i adaptacji pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 175/5 w miejscowości Dębianki, gm. Topólka

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Pan Janusz Kaczmarek zam. Czamaninek 62, 87-875 Topólka, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i adaptacji pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 175/5 w miejscowości Dębianki, gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj i lokalizacja przedsięwzięcia:
Rozbudowa i adaptacja pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 175/5 w obrębie geodezyjnym Dębianki, gm. Topólka. Zgodnie w § 3 ust. 1 pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Dla dzialki nr 175/5 w Dębiankach nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: 0,6596 ha;
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: planowany do rozbudowy budynek gospodarczy - 123 m2, po rozbudowie - 145 m2;
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: budynek mieszkalny - 100 m2, magazynek- 20 m2.
• Wzajemne proporcje między nimi: planowany do rozbudowy i adaptacji na warsztat samochodowy budynek gospodarczy, budynek mieszkalny oraz magazynek stanowią własność inwestora.

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: otoczenie przedmiotowej działki stanowią tereny przemysłu budowlanego, zabudowa zagrodowa oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Brak przesłanek do kumulowania się oddziaływań.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: niewielkie ilości, jedynie na potrzeby socjalne;
• Innych surowców: materiały budowlane na rozbudowę obiektu- niewielkie ilości;
• Energii: niewielkie ilości;
• Paliw: niewielkie ilości.

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: odprowadzane będą do szczelnego zbiornika wybieralnego;
• Ścieki technologiczne: nie występują;
• Wody opadowe: z połaci dachowych i z terenu zakładu odprowadzane będą w sposób niezorganizowany powierzchniowo do ziemi na terenie działki inwestora.
• Odpady: zaliczane do niebezpiecznych (zużyte oleje, płyny chłodnicze, rozpuszczalniki, zużyte elementy i narzędzia pracy, zużyte baterie i akumulatory, zużyte lampy oświetleniowe zawierające rtęć) gromadzone będą w zamykanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki. Pozostałe odpady komunalne będą zagospodarowywane w ramach systemu gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Hałas: w bezpośrednim sąsiedztwie mogą wystąpić okresowe uciążliwości związane z hałasem maszyn budowlanych w trakcie rozbudowy obiektu, które winny być zminimalizowane odpowiednią organizacją robót budowlanych;
• Inne: w bezpośrednim sąsiedztwie może wystąpić pogorszenie jakości powietrza w trakcie rozbudowy obiektu, które również winno być zminimalizowane odpowiednią organizacją robót budowlanych.

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii.

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują;
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka);
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka);
• Obszary leśne: nie występują;
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują;
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują;
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują;
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują;
• Obszary przylegające do jezior: nie występują;
• Gęstość zaludnienia: 70,06 osób/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka).

8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 14 marca 2011r. Nr WOO.4240.2122011.MT (data wpływu – 22.03.2011) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 10.12.2010r. Nr N.NZ-40-5-2-1/10, L.dz. 697/11 (data wpływu – 14.12.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 15:01:53 | Data modyfikacji: 2013-09-17 15:09:26.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 07.02.2011r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP-V.6220.1.2011

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 7.02.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: rozbudowa i adaptacja pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 175/5 w miejscowości Dębianki, Gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Pana Janusza Kaczmarka zam. Czamaninek 62, 87-875 Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski

wniosek Kaczmarek.jpg

KIP-warsztat Dębianki.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:59:17 | Data modyfikacji: 2013-09-17 15:01:27.
INFORMACJA
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 05.10.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180821C Dębianki-Sarnowo od drogi powiatowej Samszyce – Izbica Kuj. do granicy wsi Czamaninek/Sarnowo na odcinku 1900 mb, na działce nr 138 w obrębie geod. Czamaninek gm. Topólka.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 10.11.2010r.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:58:35 | Data modyfikacji: 2013-09-17 15:01:27.
POSTANOWIENIE
Topólka dnia 2010-10-01

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-12/5//2010

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180821C Dębianki-Sarnowo od drogi powiatowej Samszyce – Izbica Kuj. do granicy wsi Czamaninek/Sarnowo na odcinku 1900 mb, na działce nr 138 w obrębie geod. Czamaninek gm. Topólka

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 26.08.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie gminnej Nr 180821C Dębianki-Sarnowo od drogi powiatowej Samszyce – Izbica Kuj. do granicy wsi Czamaninek/Sarnowo na odcinku 1900 mb, na działce nr 138 w obrębie geod. Czamaninek gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:
1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180821C Dębianki-Sarnowo na odcinku 1900 mb, polegająca na: wymianie 4 szt. przepustów pod drogą; wykonaniu obustronnych barier ochronnych przy jednym przepuście; wykonaniu nowej nawierzchni poprzez położenie warstwy wyrównującej bitumicznej oraz powierzchniowego utrwalenie grysami i emulsją; regulacji poboczy; wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji i na drogi boczne oraz budowie chodnika – od drogi powiatowej Samszyce –Izbica Kuj. Szerokość jezdni – 5,00 m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1900 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: nie dotyczy
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy
3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.
4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: występują w m. Sarnowo Gm. Lubraniec (tzw. kompleks leśny Sarnowo), tuż przy granicy wsi Czamaninek Gm. Topólka. Planowana inwestycja liniowa (przebudowa drogi) dochodzi do ściany lasu a jest usytuowana prostopadle do ściany lasu
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 83,2 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 20.09.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-1180/10/TR (data wpływu – 23.09 .2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z planowaną przebudową przepustów w ciągu remontowanej drogi zlokalizowanych na rowach melioracyjnych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w swym postanowieniu zalecił przyjęcie takich rozwiązań projektowych, które zagwarantują nie tylko przepływ wód, ale również zapewnią funkcje przełazowe dla małych zwierząt i będą służyć jako przejścia dla zwierząt postaci przepustów ekologicznych.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 10.09.2010r. Nr N.NZ-40-5-13-1/10 Nr (data wpływu – 16.09.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:58:21 | Data modyfikacji: 2013-09-17 15:01:27.
OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO
SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Topólka Uchwały nr XXI / 165 / 10 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, droga powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec, rzeką Zgłowiączką, drogą gminną dz. nr 70 i ponownie rzeką Zgłowiączką.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Topólka z siedzibą w Topólce w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 20.10.2010r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Topólka.

Wójt Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:58:02 | Data modyfikacji: 2013-09-17 15:01:27.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 17.05.2010r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP.V. 7625-11/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 17.05.2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa istniejącego budynku (hali) na działce nr 52/18 w Rybinach Gm. Topolka na warsztat samochodowy dwustanowiskowy, przewidzianego do realizacji przez P.P.U.H AUTO-BAZA, Agata Onisk, Rybiny Leśne 10, 87-875 Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski

Wniosek o uw. srodowisk.pdf

Karta informacyjna.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:57:06 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 24.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo (łączna długość przebudowywanych dróg 1270 mb) na działkach nr 99 i 212 w Paniewku gm. Topólka.).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 23.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:56:16 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
POSTANOWIENIE
Topólka dnia 2010-03-22

WÓJT GMINY
TOPÓLKARG-V-7625-10/5//2010

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo (łączna długość przebudowywanych dróg 1270 mb) na działkach nr 37 w 99 i 212 w Paniewku gm. Topólka.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 09.03.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo (łączna długość przebudowywanych dróg 1270 mb) na działkach nr 37 w 99 i 212 w Paniewku gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo(łączna długość przebudowywanych dróg wynosi 1270 mb), polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50 m.
.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1270 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 50,8 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 16.03.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-378/10/ADS (data wpływu – 22.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 18.03.2010r. Nr N.NZ-40-5-10-1/10 Nr (data wpływu – 22.03.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:55:59 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Topólka, dnia 11.03.2010r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-10/3/2010
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 09.03.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo (łączna długość przebudowywanych dróg 1270 mb) na działkach nr 37 w 99 i 212 w Paniewku gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:55:37 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 09.03.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo. Łączna długość przebudowywanych dróg 1270 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 99 i 212
w obrębie geodezyjnym Paniewek Gm. Topólka
położonej w PaniewkuAndrzej Jarzynowski
..........................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa, drogi gminnej Nr 180807C Paniewek-Paniewek wraz z przebudową odcinka długości 150 mb drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo, polegająca na uzupełnieniu ubytków w istniejącej podbudowie, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, regulacji poboczy oraz wykonaniu zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50-4,0 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1270 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: nie dotyczy
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy
4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występuje.
• Gęstość zaludnienia: 50,8 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje

Andrzej Jarzynowski
..........................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:55:16 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku od km 0+000,00 do km 1+655,00 na działkach nr: 184/1; 189/1 i 189/2 w Znaniewie oraz nr 37 i 26 w Głuszynku Gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 1655 mb),
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:54:53 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+650,00 od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Torzewo na działce nr 259 w Torzewie gm. Topólka.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:54:33 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180815C Topólka-Świerczynek na odcinku od km 0+085,00 do km 2+830,00 – do drogi powiatowej Samszyce-Izbica Kuj., na działkach: nr 24 w Borku; nr 19 w Znaniewie i nr 260 w Świerczynku Gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 2745 mb).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:54:17 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku od km 0+000,00 do km2+350,00 na działkach nr 246 i 143 w Świerczynku Gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 2350 mb).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:54:01 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku od km 0+790 do km 1+457,68, do granicy gminy Topólka, na działce nr 466/1 w Sierakowach gm. Topólka.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:53:39 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku od km 0+318 do km 1+307,5 na działce nr 37 w Sadłużku gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 989,5 mb).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:53:20 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
INFORMACJA
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku od km 0+640 do granicy gminy Topólka na działce nr 96 w Kozjatach Gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 1.655 mb).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:53:04 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Powałkowice/Torzewo na działce nr 118 w Torzewie gm. Topólka
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:52:45 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
INFORMACJA
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, w dniu 09.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku od km 0+000 do km1+730 na działkach: nr 58 w Chalnie; nr 151 w Kamieńcu i nr 52 w Czamaninie Gm. Topólka (długość przebudowywanego odcinka 1730 mb).
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 08.04.2010r.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski
rejestr zmian

P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010.03.03
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-9/5//2010

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku od km 0+000,00 do km 1+655,00 na działkach nr: 184/1; 189/1 i 189/2 w Znaniewie oraz nr 37 i 26 w Głuszynku Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1655 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku od km 0+000,00 do km 1+655,00 na działkach nr: 184/1; 189/1 i 189/2 w Znaniewie oraz nr 37 i 26 w Głuszynku Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1655 mb. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku 1655 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50 m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1655 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)

8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-96/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-7-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:52:10 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010-03-03


WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-8/5//2010


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+650,00 od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Torzewo na działce nr 259 w Torzewie gm. Topólka

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+650,00 od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Torzewo na działce nr 259 w Torzewie gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku 1650 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50-4,0 m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1650 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................

• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-97/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-8-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:51:43 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010.03.03

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-6/5//2009

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku od km 0+000,00 do km2+350,00 na działkach nr 246 i 143 w Świerczynku Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 2350 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku od km 0+000,00 do km2+350,00 na działkach nr 246 i 143 w Świerczynku Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 2350 mb. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku 2350 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30-3,50 m.

2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 2350 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych:........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)

8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-93/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-4-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:51:19 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010-03-03


WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-2/5//2010


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku od km 0+790 do km1+457,68, do granicy gminy Topólka na działce nr 466/1 w Sierakowach gm. Topólka

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku od km 0+790 do km 1+457,68, do granicy gminy Topólka na działce nr 466/1 w Sierakowach gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku 667,68 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 4m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 667,68 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy


3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-91/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 22.10.2009r. Nr N.NZ-40-5-3-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:50:51 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010-03-03


WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-4/5//2010


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku od km 0+318 do km 1+307,5 na działce nr 37 w Sadłużku gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 989,5 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku od km 0+318 do km 1+307,5 na działce nr 37 w Sadłużku gm. Topólka . Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku 989,5 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30-3,50 m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 989,5 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-95/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-6-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:50:24 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010-03-03

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-7/5//2010

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Powałkowice/Torzewo na działce nr 118 w Torzewie gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1450 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Powałkowice/Torzewo na działce nr 118 w Torzewie gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50 m.
.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1450 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-98/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-9-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:49:58 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010-03-03

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-1/5//2010


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku od km 0+640 do granicy gminy Topólka na działce nr 96 w Kozjatach Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1.655 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku od km 0+640 do granicy gminy Topólka na działce nr 96 w Kozjatach Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1.655 mb. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku 1.655 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 4m.
2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1655 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy
3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-92/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-1-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:49:33 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
P O S T A N O W I E N I E
Topólka dnia 2010.03.03
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RG-V-7625-3/5//2010

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działającego w imieniu Gminy Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku od km 0+000 do km1+730 na działkach: nr 58 w Chalnie; nr 151 w Kamieńcu i nr 52 w Czamaninie Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1730 mb.

P o s t a n a w i a m

Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UG Topólka – działający w imieniu Gminy Topólka w dniu 08.01.2010r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku od km 0+000 do km1+730 na działkach: nr 58 w Chalnie; nr 151 w Kamieńcu i nr 52 w Czamaninie Gm. Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1730 mb. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku 1730 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30m.

2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1730 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)

8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 22.02.2010r. Nr RDOŚ-04.OO.6613-99/10/HR (data wpływu – 01.03.2010) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 25.01.2010r. Nr N.NZ-40-5-2-1/10 Nr (data wpływu – 26.01.2010r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:49:07 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu
postępowania
Topólka, dnia 11.01.2010r.


WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-9/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku od km 0+000,00 do km 1+655,00, na działkach: nr 184/1, 189/1 i 189/2 w Znaniewie oraz nr 37 i 26 w Głuszynku gm. Topólka przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.
WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:48:43 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
WARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku od km 0+000,00 do km 1+655,00. Długość przebudowywanego odcinka 1655 mb.

na nieruchomości oznaczonej: nr ewidencyjnymi 184/1, 189/1 i 189/2 w obrębie geodezyjnym Znaniewo oraz nr ewidencyjnymi 37 i 26 w obrębie geodezyjnym Gluszynek Gm. Topólka.Andrzej Jarzynowski
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180189C Znaniewo-Głuszynek na odcinku 1655 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1655 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 38,1 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:48:12 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-8/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+650,00, od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Torzewo, na działce nr 259 w Torzewie gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:46:15 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+650,00 od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Torzewo. Długość przebudowywanego odcinka 1650 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 259
w obrębie geodezyjnym Torzewo Gm. Topólka
położonej w Torzewie
Andrzej Jarzynowski
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)
Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180803C Torzewo-Torzewo, kierunek Borucin, na odcinku 1650 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50-4,0 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1650 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy
4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występuje.
• Gęstość zaludnienia: 50,7 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje

Andrzej Jarzynowski
..................................
podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:45:54 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP.V. 7625-5/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180815C Topólka-Świerczynek na odcinku od km 0+085,00 do km 2+830,00, na działkach: nr 24 w Borku; nr 19 w Znaniewie i nr 260 w Świerczynku gm. Topólka przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY
HENRYK ORL;OWSKI  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:45:28 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180815C Topólka Świerczynek na odcinku od km 0+085,00 do km 2+830,00 – do drogi powiatowej Samszyce-Izbica Kuj.. Długość przebudowywanego odcinka 2745 mb.

na nieruchomości oznaczonej: nr ewidencyjnym 24 w obrębie geodezyjnym Borek; nr ewidencyjnym 19 w obrębie geodezyjnym Znaniewo i nr ewidencyjnym 260 w obrębie geodezyjnym Świerczynek Gm. Topólka.
Andrzej Jarzynowski
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180815C Topólka Świerczynek na odcinku 2745 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30-3,50 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 2745 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 56,8 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
.................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:45:09 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-6/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku od km 0+000,00 do km 2+350,00, na działkach nr 246 i 143 w Świerczynku gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:44:46 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku od km 0+000,00 do km2+350,00. Długość przebudowywanego odcinka 2350 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 246 i 143
w obrębie geodezyjnym Świerczynek Gm. Topólka
położonej w Świerczynku
Andrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180810C Świerczyn-Świerczynek na odcinku 2350 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30-3,50 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 2350 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych:........................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują..
• Gęstość zaludnienia: 53,9 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:44:25 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.
WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-2/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 08.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku od km 0+790 do km 1+457,68, do granicy gminy Topólka , na działce nr 466/1 w Sierakowach gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:43:54 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)
WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku od km 0+790 do km1+457,68, do granicy gminy Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 667,68 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 466/1
w obrębie geodezyjnym Sierakowy Gm. Topólka
położonej w SierakowachAndrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180834C Sierakowy-Mchówek na odcinku 667,68 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 4m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 667,68 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 57,2 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:43:27 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.

Wójt Gminy
Topólka


RGiP.V. 7625-4/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku od km 0+318 do km 1+307,5, na działce nr 37 w Sadłużku gm. Topólka , przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:42:54 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku od km 0+318 do km1+307,5. Długość przebudowywanego odcinka 989,5 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 37
w obrębie geodezyjnym Sadłużek Gm. Topólka
położonej w SadłużkuAndrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku 989,5 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30-3,50 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 989,5 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: ca 100 m do jeziora Sadłużek.
• Gęstość zaludnienia: 38,2 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:42:32 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-7/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 11.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Powałkowice/Torzewo, na działce nr 118 w Torzewie gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:42:03 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 11.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb od drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec do granicy wsi Powałkowice/Torzewo. Długość przebudowywanego odcinka 1450 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 118
w obrębie geodezyjnym Torzewo Gm. Topólka
położonej w Torzewie
Andrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)
Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo na odcinku 1450 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,50 m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1450 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występuje.
• Gęstość zaludnienia: 50,7 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:41:40 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKARGiP.V. 7625-1/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 08.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowia drogi gminnej nr 180833C Kozjaty-Grochowiska na odcinku 1.655mb tj. od km 0+640 do granicy gminy Topólka, na działce nr 96 w Kozjatach Gm Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:37:37 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)
WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku od km 0+640 do granicy gminy Topólka. Długość przebudowywanego odcinka 1.655 mb.

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 96
w obrębie geodezyjnym Kozjaty Gm. Topólka
położonej w KozjatachAndrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180833C Kozjaty Grochowiska na odcinku 1.655 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 4m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1655 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 33,1 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:37:12 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA


RGiP.V. 7625-3/3/2010

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 08.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku od km 0+000 do km 1+730, na działce nr 58 w Chalnie, nr 151 w Kamieńcu i nr 52 w Czamaninie gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Gminę Topólka.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:36:30 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 08.01.2010r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku od km 0+000 do km1+730. Długość przebudowywanego odcinka 1730 mb.

na nieruchomości oznaczonej: nr ewidencyjnym 58 w obrębie geodezyjnym Chalno; nr ewidencyjnym 151 w obrębie geodezyjnym Kamieniec i nr ewidencyjnym 52 w obrębie geodezyjnym Czamanin Gm. Topólka.

Andrzej Jarzynowski
..........................................................................
( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


Objaśnienia:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;.
• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.;
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w punkcie 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
• Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 180825C Chalno-Czamanin na odcinku 1730 mb, polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją, regulacja poboczy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych na działki i na drogi boczne z podbudową z kruszywa wapiennego. Szerokość jezdni – 3,30m.
3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość 1730 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Na działkach sąsiednich usytuowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy
6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy
7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii
8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie występują
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: 51,7 osoby/km2
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje


Andrzej Jarzynowski
..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:36:04 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI
WÓJT GMINY
TOPÓLKA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Topólka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, w dniu 17.11.21009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2829C Sadłóg – Świerczyn na odcinku od km 3+796 do km 6+796 na działkach nr: 127 i 119 w Świerczynie oraz działce nr 10 w Paniewie gm. Topólka.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, którego obowiązki na mocy art. 156 w/w ustawy wykonuje Starosta Radziejowski oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie – zapoznać się można w Urzędzie Gminy Topolka pokój nr 16 w godz. Od 7:15 do 15:15, w terminie do dnia 16.12.2009r.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:34:54 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
POSTANOWIENIE
Topólka dnia 2009.11.02

WÓJT GMINY TOPÓLKA

RG-V-7625-4/4//2009

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Cz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2829C Sadłóg – Świerczyn na odcinku od km 3+796 do km 6+796 na działkach nr 127 i 110 w Świerczynie oraz na działce nr 10 w Paniewie gm. Topólka


P o s t a n a w i a m


Uznać, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


U Z A S A D N I E N I E


Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie w dniu 07.10.2009r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2829C Sadłóg – Świerczyn na odcinku od km 3+796 do km 6+796 na działkach nr 127 i 110 w Świerczynie oraz na działce nr 10 w Paniewie gm. Topólka. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą n/w charakterystykę przedsięwzięcia i uwarunkowania:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa – przebudowa drogi

2. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki:445000 m2
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: nie dotyczy
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: nie dotyczy
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Planowana zabudowa mieszkaniowa na działkach sąsiednich.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć: nie występują powiązania.

4. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: nie dotyczy
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

5. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

7. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: nie dotyczy
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie występują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie występują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: nie dotyczy
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
8. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie występuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie występuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie występuje

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, do:
1. Starosty Radziejowskiego, wykonującego na podstawie art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który postanowieniem z dnia 14.10.2009r. Nr O.T.I.7633-47/09 (data wpływu – 15.10.2009) uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, który postanowieniem z dnia 22.10.2009r. Nr N.NZ-40-5-8-1/09 Nr (data wpływu – 27.10.2009r.), uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności niewielki zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mieszkańców, brak na terenie inwestowanym i w jego otoczeniu obszarów chronionych oraz opinie Starosty Radziejowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:34:30 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 09.10.2009r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP.V. 7625-4/3/2009

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 09.10.2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowia drogi powiatowej nr 2829C Sadłóg – Świerczyn na odcinku od km 3+796 do km 6+796 na działkach nr: 127 i 119 w Świerczynie oraz działce nr 10 w Pniewie gm. Topólka, przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  
Wniosek o decyzjęsrodowiskow±.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:33:56 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 30.09.2009r.

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

RGiP.V. 7625-3/3/2009

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamia się
że w dniu 29.09.2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 91/52; 171/7 i 86/6 usytuowanych w miejscowości Dębianki Gm. Topólka przewidzianego do realizacji przez Jacka Pielka
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Topólce pokój nr 16, piętro I.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz
w myśl art.33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.


WÓJT GMINY
HENRYK ORŁOWSKI  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:33:10 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA
Topólka, dnia 29.09.2009r.


GMINA TOPÓLKA
( Imię i nazwisko wnioskodawcy)
87-875 Topólka
( Adres)
054 2869555
( Telefon)
Andrzej Jarzynowski
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej)
WÓJT GMINY TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
budowie odcinka sieci wodociągowej

na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 91/52, 171/7 i 86/6
w obrębie geodezyjnym Dębianki Gm. Topólka
położonej w Dębiankach

Andrzej Jarzynowski
(Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*
2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu - wypełniony druk „KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu*
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 egzemplarzach z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*
5. Pełnomocnictwo*


________________________
* niepotrzebne skreślić


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W CELU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

1. Inwestor: Gmina Topólka

2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Inwestycja liniowa. Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości ca 160 mb.

3. Skala przedsięwzięcia:
• Powierzchnia działki: nie dotyczy
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: inwestycja liniowa, dlugość sieci wodociągowej ca 160 mb.
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ........................
• Wzajemne proporcje między nimi: nie istnieją żadne obiekty budowlane. Planowana zabudowa mieszkaniowa na działkach sąsiednich.
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego: nie dotyczy

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w szczególności możliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i planowanych przedsięwzięć:
Nie występują powiązania.
5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
• Wody: 15 m3 na płukanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej.
• Innych surowców: nie dotyczy
• Energii: nie dotyczy
• Paliw: nie dotyczy

6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości:
• Ścieki socjalno-bytowe: nie dotyczy
• Ścieki technologiczne: nie dotyczy
• Wody opadowe: nie dotyczy
• Odpady: nie dotyczy
• Hałas: nie dotyczy
• Inne: nie dotyczy

7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii: nie występuje ryzyko poważnych awarii

8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: nie występują
• Obszary wybrzeży: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka)
• Obszary leśne: najbliższy las w odległości 50 m
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: nie wystepują
• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: nie występują
• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie występują
• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepują
• Obszary przylegające do jezior: nie występują
• Gęstość zaludnienia: w chwili obecnej obszar w obrębie inwestycji jest niezaludniony, planowanazabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka)
9. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do w/w uwarunkowań, wynikające z:
• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: nie występuje
• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka)
• Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: nie wystepuje
• Prawdopodobieństwa oddziaływania: nie wystepuje
• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: nie wystepuje

Andrzej Jarzynowski

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:32:49 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
OBWIESZCZENIE

Topólka, dnia 13 lipca 2009 roku

RGiP.V.7625-1/A-III/2009


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), oraz na podstawie art. 3 ust. 11, art. Art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

obwieszczam, że

w dniu 10.067.2009r. Wójt Gminy Topólka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatowaniu kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „KOZJATY I” zlokalizowanego na gruntach wsi Kozjaty w obrębie działek ewidencyjnych nr 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 57, 61/1, 61/2”. Inwestor: Pan Jacek Rutka zam. Brzozówka, ul. Owocowa 57, 87-123 Dobrzejewice


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Topólka oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w dniach w okresie do 12 sierpnia 2009r w siedzibie Urzędu Gminy w Topólce w pokoju nr 15, w godzinach urzędowania.

 
Decyzja Kozjaty.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:31:47 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:57:39.
Decyzja z 17 czerwca 2009r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „ Kopalnia kruszywa naturalnego „Wyrobki II””

Decyzja ochrona srodowiska.doc

załacznik.jpg

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:20:32 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:20:58.
INFORMACJA
Wnioski o wyrażenie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Kopalnia kruszywa naturalnego WYROBKI II” na działce nr 66/1 i 67/1 w miejscowości Wyrobki, gm. Topólka

Wniosek o pinię Starostwo.doc

Wniosek o opinięPPIS.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:18:10 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:18:58.
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), i art.33 ust.5, 6, 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 podaje do publicznej wiadomość, że na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Topólka zamieszczono informacje o wniosku Pana Jacka Rutka zam. Brzozówka, ul. Owocowa 57, 87-123 Dobrzejewice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ( piasku ) ze złoża „KOZJATY I” na działce nr 54/1; 54/2; 56/1; 56/2; 57; 61/1; 61/2 w Kozjatach gm. Topólka” Inwestor – Pan Jacek Rutka zam. Brzozówka, ul. Owocowa 57, 87-123 Dobrzejewice.
Wójt Gminy Topólka informuje jednocześnie, że wniosek Pana Jacka Rutka oraz zgromadzona dokumentacja w sprawie, łącznie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępnione będą do wglądu publicznego w Urzędzie Gminy Topólka w pok. nr 15 przez okres 21 dni tj. od dnia 21.05.2009r. do dnia 12.06.2009r.
W tym okresie można również składać wnioski i uwagi dotyczące sprawy.

KozjatyI.rap2009.pdf

Wniosek o uzgodnienei decyzj Starostwo Powiatowei.pdf

Wniosek o uzgodnienei decyzji- PPIS.pdf

kozjaty.zdjęcia.pdf

kozjaty.przekr.raport.pdf

kozjaty.rap.hydrog.pdf

Kozjaty.raport.ewid.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:14:22 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:17:21.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Topólka, dnia 11.05.2009r

RGiP.V.7625 /2-Z/2009

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r ze zm.) – zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „ Kopalnia kruszywa naturalnego „WYROBKI II”” na działce nr 66/1 i 67/1 w miejscowości Wyrobki, gm. Topólka. Inwestor – Pan Dariusz Drzewiecki, Bydgoszcz.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron przedmiotowego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski
w terminie 7 dni w Urzędzie Gminy Topólka pok. nr 15 ( I piętro) godz. 7.15 –15.15
Po ostatecznym zakończeniu przedmiotowego postępowania, sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o zebrane dowody i materiały.
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:11:17 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:17:21.
W Y J A Ś N I E N I E Nr 3
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 EURO do kwot określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. dotyczącej „Dostawy ok. 20 kompletów biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb Gminy Topólka.”  
Wyjaśnienie NR 3 do SIWZ.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:10:41 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:17:21.
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Eksploatowanie kruszywa naturalnego (piasku)

Kozjaty.I.wniosek o DSU i Karta Inf. przedsiewzięcia..doc

Wniosek o opinię PPIS.doc

Wniosek o opinię Starostwo Powiatowe.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:07:51 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:09:19.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 KPA Wójt Gminy Topólka zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rybiny, Chalno, Kamieniec, Świnki, Kamieńczyk, Sierakowy, Kozjaty i Czamanin gm. Topólka”, inwestor: Gmina Topólka.
Jednocześnie informuje, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Topólka w pokoju nr 15 do dnia 29.02.2008r.
Wójt Gminy Topólka Henryk Orłowski

Decyzjaa.doc

Załacznika nr 1.jpg

Zestawieniea - załacznik nr 2.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:02:00 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:02:52.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.01.62.627 z późn. zm.) oraz art. 49 KPA(Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Topólka zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej Wola Jurkowa - Chalno gm. Topólka”, inwestor: Gmina Topólka.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Zapytanie o raport droga Wola Jurkowa - Chalno.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 13:59:41 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:02:52.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.01.62.627 z późn. zm.) oraz art. 49 KPA(Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Topólka zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej Rybiny – Głuszynek – Miłachówek gm. Topólka”, inwestor: Gmina Topólka.
Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski


 
Zapytanie o raport droga Rybiny-Głuszynek-Miłachówek.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 13:58:52 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:00:14.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.01.62.627 z późn. zm.) oraz art. 49 KPA(Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Topólka zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej w Bielkach gm. Topólka”, inwestor: Gmina Topólka.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
zapytanieoraport.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 13:57:58 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:00:14.
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-05/2007
Przedmiotem zamówienia jest dostawa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, dla potrzeb Gminy Topólka w ilości 31 kompletów.  
Ogłoszenie o zawarciu umowy BIP.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 13:56:54 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:00:14.
Informacja dotycząca budowy generatorów energii
wiatrowej
dotyczy odpowiedzi na zapytanie o potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu tego raportu.  
Postanowienieoraporcie.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 13:55:37 | Data modyfikacji: 2013-09-17 14:00:14.
Informacja dotycząca budowy generatorów energii
wiatrowej
Poniżej załączono dokumenty w sprawie budowy trzech generatorów energii wiatrowej o łącznej mocy 1 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 66/3 w miejscowości Orle, gm. Topólka.

Zawiadomienie o wsczeciu pos.pdf

dot. zapytania o raport.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 13:49:43 | Data modyfikacji: 2013-09-17 13:52:09.
Informacje dotyczące oczyszczalni ścieków
Poniżej załączono dokumenty w sprawie budowy biologiczno-mechanicznej oczyszczalni w miejscowości Dębianki gm. Topólka, z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Topólka, Czamaninek, Dębianki i Borek gm. Topólka wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Topólce.

obwieszczenie1.pdf

Postanowienie1.pdf

Obwieszczenie 2.pdf

Wniosek1.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 13:47:09 | Data modyfikacji: 2013-09-17 13:49:04.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI
ODPADAMI

Program ochrony środowiska.pdf

Plan gospodarki odpadami.pdf

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-17 13:43:57 | Data modyfikacji: 2013-09-17 13:46:00.

Zobacz:
 2014 .  Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie  . 
Data wprowadzenia: 2013-09-17 13:43:57
Data modyfikacji: 2013-09-17 13:46:00
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Topólka 22
87-875 Topólka
Burmistrz Miasta i Gminy
Marek Dybowski
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-90-35
Fax: (+48 54) 286-90-35
e-mail: sekretariat@topolka.pl