Sesje Rady Gminy

Projekty uchwał na IV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 19 lipca 2024 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2024-2028,

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Topólka z 29 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 20

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-07-12 12:42:30.

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 19 lipca 2024 r.

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-07-12 12:38:54.

Wykaz imiennego głosowania radnych III Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 17 czerwca 2024 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-06-25 08:41:24.

Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 17 czerwca 2024 r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

- załącznik do uchwały - raport o stanie Gminy Topólka za 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2023”

- załącznik do uchwały - „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2023”

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-06-07 12:48:03.

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 17 czerwca 2024 r.

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-06-07 12:41:34.

Wykaz imiennego głosowania radnych II Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 maja 2024 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-06-06 11:52:23.

Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 29 maja 2024 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 r..pdf

Projekt uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf

Projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu dla strażaków.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-22 11:21:19.

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 maja 2024 r.

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-22 11:20:46.

Wykaz imiennego głosowania radnych I Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 6 maja 2024 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-17 11:32:01.

Protokół Nr LX/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024 r.

Protokół Nr LX/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-04-30 09:32:18.

Zawiadomienie o LXI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-04-19 13:18:46.

Wykaz imiennego głosowania radnych LX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 22 marca 2024 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-22 14:30:47.

Protokół Nr LIX/24 Rady Gminy Topólka z dnia 13 lutego 2024 r.

Protokół Nr LIX/24

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-22 14:27:24.

Projekty uchwał na LX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 22 marca 2024 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2024 roku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-15 11:02:11.

Zawiadomienie o LX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 22 marca 2024 r.

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-15 10:57:48.

Protokół Nr LVIII/24 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2024 r.

Protokół Nr LVIII/24

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-04 14:29:58.

Protokół Nr LVII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2023 r.

Protokół Nr LVII/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-04 14:17:33.

Protokół Nr LVI/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r.

Protokół Nr LVI/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-04 14:11:01.

Protokół Nr LV/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r.

Protokół Nr LV/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-04 08:40:17.

Wykaz imiennego głosowania radnych LIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 13 lutego 2024 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-22 13:18:45.

Projekty uchwał na LIX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 13 lutego 2024 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji za

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-06 12:36:29.

Zawiadomienie o LIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 13 lutego 2024 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-06 12:34:03.

Wykaz imiennego głosowania radnych LVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2024 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-05 10:27:59.

Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2024 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/340/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2024-2028

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2024

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-25 14:24:29.

Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2024 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

Informacja o Sesji Rady Gminy Topólka dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-25 14:21:33.

Wykaz imiennego głosowania radnych LVII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-05 09:51:23.

Wykaz imiennego głosowania radnych LVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 21 grudnia 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-05 09:49:37.

Projekty uchwał na LVII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2024

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-21 14:01:01.

Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-21 14:00:14.

Wykaz imiennego głosowania radnych LV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 7 grudnia 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-20 13:50:22.

Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 21 grudnia 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:10:04.

Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 21 grudnia 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:04:53.

Protokół Nr LIV/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r.

Protokół Nr LIV/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-08 12:12:32.

Projekt protokołu Nr LIV/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:18:27.

Projekty uchwał na LV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 7 grudnia 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2814C Samszyce – Izbica Kujawska w m. Dębianki gm. Topólka

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Topólka na lata 2024 –2026

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/117/20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior + w Topólce”

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:35:14.

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 7 grudnia 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:30:06.

Wykaz imiennego głosowania radnych z LIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 15 listopada 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:51:15.

Protokół Nr LIII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 12 października 2023 r.

Protokół Nr LIII/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:10:53.

Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 15 listopada 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2024 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 i zwolnień w tym podatku

Projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego na rok 2024 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2024

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-08 13:10:12.

Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 15 listopada 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-08 12:56:45.

Projekt protokołu Nr LIII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 12 października 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-26 12:45:37.

Wykaz imiennego głosowania radnych z LIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 12 października 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-19 08:20:39.

Protokół Nr LII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r.

Protokół

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-13 11:16:55.

Projekt protokołu Nr LII/23 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-10 07:51:10.

Projekt uchwały na LIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 12 października 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-06 11:08:02.

Zawiadomieni o LIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 12 października 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-06 11:05:49.

Protokół Nr LII/23 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r.

Protokół Nr LI/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-02 07:57:45.

Wykaz imiennego głosowania radnych z LII Sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-09-29 13:09:00.

Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 26 września 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Topólka w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Topólka

- projekt Statutu Gminy Topólka

- mapa Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-09-19 12:44:22.

Zawiadomienie o LII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 26 września 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-09-19 12:29:13.

Projekt protokołu Nr LI/23 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-07-18 10:08:10.

Protokół Nr L/23 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r.

Protokół Nr L/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-06-29 12:47:04.

Projekty uchwał na LI Sesję rady Gminy Topólka w dniu 28 czerwca 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

- Załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka - Raport o stanie Gminy za 2022 r.

2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gmi

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2022”.

- Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2022”

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:27:52.

Zawiadomienie o LI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:05:13.

Projekt protokołu Nr L/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-06-13 14:30:58.

Protokół Nr XLIX/23 Rady Gminy Topólka z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Protokół

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-06-01 12:51:25.

Projekty uchwał na L Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 30 maja 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-05-23 13:47:17.

Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 30 maja 2023 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-05-23 13:40:49 | Data modyfikacji: 2023-05-23 13:41:12.

Projekt protokołu Nr XLIX/23 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-04-28 11:22:33 | Data modyfikacji: 2023-04-28 11:22:57.

Protokół Nr XLVIII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r.

Protokół Nr XLVIII/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-04-14 11:52:14.

Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 13 kwietnia 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-04-06 13:39:38 | Data modyfikacji: 2023-05-23 13:38:39.

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 13 kwietnia 2023 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-04-06 13:37:14 | Data modyfikacji: 2023-05-23 13:39:17.

Projekt protokołu Nr XLVIII/23 Sesji rady Gminy Topólka w dniu 23 marca 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-04-04 13:45:55.

Protokół Nr XLVII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r.

Protokół Nr XLVII/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-03-24 11:44:42.

Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 23 marca 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2023 roku”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Topólka

Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Promocji Rady Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-03-16 12:10:21.

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 23 marca 2023 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-03-16 12:01:52.

Projekt protokołu Nr XLVII/23 Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 27 stycznia 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-03-02 11:37:57.

Protokół Nr XLVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Protokół Nr XLVI/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:55:03.

Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 27 stycznia 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nie

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu rodzicom i opiekunom prawnym kosztów dowozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-01-20 14:00:08.

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 27 stycznia 2023 r.  

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:50:21.

Projekt protokołu Nr XLVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-01-13 13:21:45.

Protokół Nr XLV/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 9 grudnia 2022 r.

Protokół Nr XLV/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-12-30 11:41:16 | Data modyfikacji: 2022-12-30 11:41:41.

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Topólka na rok 2023

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topó

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Załącznik do uchwaly w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023 - Program

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-12-21 14:42:42.

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-12-21 14:38:38.

Projekt protokołu Nr XLV/22 Sesji rady Gminy Topólka z dnia 9 grudnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-12-21 12:23:39.

Protokół Nr XLIV Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r.

Protokół Nr XLIV/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-12-13 09:01:37.

Projekt protokołu Nr XLIV/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-12-06 12:25:25.

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 9 grudnia 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-12-02 10:48:59.

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 9 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-12-02 10:48:03.

Protokół Nr XLIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 października 2022 r.

Protokół Nr XLIII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:51:20.

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 16 listopada 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topól

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 i zwolnień w tym podatku

Projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu kosztów dowozu rodzicom i opiekunom prawnym dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-11-09 12:08:32.

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 16 listopada 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-11-09 12:06:22 | Data modyfikacji: 2022-11-09 12:08:56.

Projekt protokołu Nr XLIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 października 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-11-04 13:54:46 | Data modyfikacji: 2022-11-04 14:08:20.

Protokół Nr XLII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r.

Protokół Nr XLII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-10-12 09:59:16.

Projekt protokołu Nr XLII Sesji Rady Gminy Topólka z 28 września 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-10-07 13:58:24.

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 11 października 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-10-06 13:58:08.

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 11 października 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-10-06 13:47:16.

Protokół Nr XLI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Protokół Nr XLI/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:38:03.

Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 28 września 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topól

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/243/22 z 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik do projektu uchwały zmieniające uchwałę Nr XXXIX/243/22 z 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-09-21 12:31:13.

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 września 2022 r.

Informacja o sesji dla mieszkańców

Zawiadomienie o sesji

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-09-21 12:27:41.

Projekt protokołu Nr XLI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z 31 sierpnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-09-14 09:05:37.

Protokół Nr XXXX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 19 lipca 2022 r.

Protokół Nr XXXX/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-09-02 12:23:41.
Projekty uchwał na XXXXI Sesję Rady Gminy
Topólka w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce w Publiczne Przedszkole w Topólce

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Topólka na rok szkolny 2022/2023

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22.03.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodo

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-24 12:35:13.
Zawiadomienie o XXXXI Sesji Rady Gminy Topólka w
dniu 31 sierpnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-24 12:32:15.

Projekt protokołu Nr XXXX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z 19 lipca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:20:04.

Protokół Nr XXXIX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.

Protokół Nr XXXIX/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-07-19 11:55:02.

Projekty uchwał na XXXX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 19 lipca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/97/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wy

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin i powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębianki

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-07-12 12:57:36.

Zawiadomienie o XXXX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 19 lipca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-07-12 12:52:17.

Projekt protokołu Nr XXXIX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 09:59:44.

Protokół Nr XXXVIII Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r.

Protokół Nr XXXVIII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-06-13 10:10:37.

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 7 czerwca 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Topólka oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła

Projekt uchwałayw sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2022 roku

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Topólka wpisanych do rejestru zabytków

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – ołtarza w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Mąkoszynie w Parafii Rzymsko-Katalickiej pw. Św. Jakuba

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2021”

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2021”

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:28:03.

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 7 czerwca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:22:02.

Projekt protokołu Nr XXXVIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-18 08:41:09.

Protokół Nr XXXVII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Protokół Nr XXXVII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:10:28.

Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 5 maja 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmienijacej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:31:22.

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 5 maja 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:27:55.

Projekt protokołu Nr XXXVII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:33:31.

Protokół Nr XXXVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r.

Protokół Nr XXXVI/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-13 08:43:43.

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-07 10:42:58.

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-07 10:40:13.

Projekt protokołu Nr XXXVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-07 09:02:07.

Protokół nr XXXV/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 marca 2022 r.

Protokół Nr XXXV/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-31 13:13:47.

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 25 marca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmienijacej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 10:55:39.

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 25 marca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 10:50:35.

Projekt protokołu Nr XXXV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 marca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-18 13:46:47.

Protokół Nr XXXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Protokół Nr XXXIV/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-18 13:19:45.

Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 11 marca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2022 roku.”

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:10:38.

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 11 marca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:05:20.

Projekt protokołu Nr XXXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-01-21 13:50:09 | Data modyfikacji: 2022-01-21 13:50:41.

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2022-01-21 13:50:09
Data modyfikacji: 2022-01-21 13:50:41
Opublikowane przez: Ewelina Waszak